HomeSukututkimusAsiakirjoja → Solansuu

Solansuu

Kantatila Lassila

Kaaraslahti numero 13 Lassila muodostettiin isojaossa 7.7.1796, se vastaa vuoden 1664 maakirjan numeroa Kaaraslahti 4:2. Muodostetussa 1/4 manttaalin tilassa oli viljelyskelpoista ja metsää 486.03 ha, joutomaata 181.37 ha, pinta-ala yhteensä 667.40 ha.

19.10.1891 Kaaraslahti 13 jaettiin kolmeen osaan, joista suurin Kaaraslahti 13:1 oli 430 ha.

Vuokra-alueiden lunastaminen

Lassilan tilan torpparit pitivät 28.8.1919 kokouksen, jossa pyysivät saada lunastaa vuokra-alueensa itsenäisiksi tiloiksi siinä järjestyksessä kuin 15.10.1918 vuokra-alueiden lunastamisesta annetussa laissa säädetään.

Nilsiän vuokralautakunta totesi tämän 20.12.1919 pitämässään kokouksessa. Lisäksi todettiin kuitenkin että vuokra-alueet ovat niin hajallaan, että olisi tarkoituksenmukaista järjestää kaikki vuokra-alueet yhdellä kertaa.

Vaikka maaherran viraston määräys maanmittaustoimituksesta on päivätty 7.1.1920, toimenpide vei kuitenkin niin paljon aikaa, jotta vasta 16.5.1930 Kaaraslahti 13:1 jaettiin 21 osaan (numerot Kaaraslahti 13:16 - 13:36). Tällä välin osa vuokralaisista oli ehtinyt lunastaa alueitaan itsenäisiksi tiloiksi erillisillä sopimuksilla.

Solansuu - torpasta maatilaksi

Ukkini Kalle Kusti Holopaisen omistukseen tuli Kaaraslahti 13:20 Solansuu, jossa on viljeltyä 7.69 ha, viljelyskelpoista 4.19 ha, metsää 10.62 ha ja joutomaata 0 ha; pinta-ala yhteensä 22.50 ha

18.7.1923 päivätyn arviokirjan mukaan torpalla oli:

Peltoa2.48 hehtaaria
Niittyä5.21 hehtaaria
Metsämaata14.81 hehtaaria
Asuinrakennus tupa 6.80 mtr pitkä ja 6.75 mtr leveä ja 2.70 mtr korkea, turvekattokunto tyydyttävä
Navetta, talli, kuja ja sikalakunto lahonut ei ole kuin polttopuun arvo
Aittoja 2 kpl, pituus 7.20 mtr leveys 3.60 mtr, korkeus 2.50 mtrKunto välttävä, turvekatolla
Saunapolttopuun arvossa lahonnut
Riihestä osa
Pihassa vanhoja hirsiä

Yhteensä torpan lunastushinnaksi laskettiin 9051 markkaa ja 60 penniä.

Myöhempiä vaiheita

3.11.1950 päivätyllä kauppakirjalla Kalle Kustin nuorin poika Gunnar lunasti tilan itselleen vanhemmiltaan sekä suoritti asianmukaisen korvauksen sisaruksilleen.


16.6.1955 Kaaraslahti 13:20 Solansuu jaettiin kahteen osaan: Kaaraslahti 13:57 Matonotko (3.00 ha) myytiin Paavo Heikkiselle, ja jäljelle jäävä osa Kaaraslahti 13:58 Solansuu (19.50 ha) jäi sedälleni Gunnar Holopaiselle.

Sijainti

Karttapiirros

Kansalaisen karttapaikka: SolansuuMatonotko