AloitussivuSavon henkikirjatIisalmen pitäjä1701 → Kylät

Iisalmi henkikirja 1701

Kylähakemisto

Kylä Henkikirja
Alapitkä (Alapitkenby) 3056b
Haajainen (Haiasenby) 3056b
Haajaistaival (Haiastaipal) 3056b
Haapajärvi (Hapaierfvi) 3056b, 3057a
Hautajärvi (Hautaierfj) 3057b
Heinämäki (Häinämäkj, Hämämekj) 3057b
Hernejärvi (Häraierfwj) 3057a
Iisalmi (Idensalmij) 3057b, 3058a
Jokela (Jockis By) 3058a
Joutsenniemi (Joutzeniemj) 3058b
Juminen (Junnisby) 3058a, 3058b
Jynkänniemi (Jngeniemij) 3058b
Kalliojärvi (Kalliojerfj) 3059b
Karjala (Karialaby) 3059a
Karvasalmi (Karfwasalmj) 3059a
Kauppila (Kaupila) 3056b
Kilpisaari (Kilpsarj) 3058b
Kiuruvesi (Tiuruwäsj) 3066a, 3066b
Kivistö (Kifwistö) 3058b
Koivujärvi (Koifwoierfvj) 3059a
Koppola ((Kåpo)laby) 3059a
Korpijärvi (Kårpierfwj) 3058b
Koskenkylä (Kåskenby) 3059b
Kotaniemi (Kåtaniemj) 3059a
Kuivaniemi (Kuifwaniemj) 3059a
Kääriänsaari (Käriänsarj) 3059a
Laaka (Latokaby) 3059b
Lammassalo (Lammassahlo) 3060b
Lampaanjärvi (Lambajerfi) 3059b, 3060a
Lappetelä (Lapuetelenby) 3060a, 3060b
Leppälahti (Läppänlax) 3060a
Leväniemi (Löfwänemij) 3057b
Lukkarila (Luckarila) 3059b
Luupuvesi (Lupuaby) 3060b, 3061a
Löytynjärvi (Leitierfwj) 3060b
Löytynmäki (Läitämäkij) 3060b
Martikkala (Mardikala) 3061a
Marttisenjärvi (Martisenjerfwj) 3061a
Mikkajärvi (Mickoierfwj) 3061a
Naarvanlahti (Narfwanlax) 3061b
Nerkoo (Närckoby) 3061b
Niemisjärvi (Niemisjerfwj) 3061a, 3061b
Niemismäki (Ninimäkj) 3062a
Nissilä (Rijssala) 3063b
Näläntö (Näledoby) 3062a
Oinasjärvi (Oinoisierfwj) 3062a
Ollikkala (Ollickala) 3062a, 3062b
Onkivesi (Ångiwäsj) 3068b
Osmanki (Osmangiby) 3068b
Pahkamäki (Pakanmäkj) 3063a
Pajujärvi (Pajujerfwij) 3063a, 3063b
Pajumäki (Pajumäkij) 3063b
Paloinen (Paloisby) 3062b
Pappila (Prestegårdz T:re) 3068b
Partala (Pardala) 3062b
Petäjäjärvi (Pätäierfwj) 3063a
Pielavesi (Pielawessij) 3063b
Porovesi (Pöräwässij) 3063a
Pyöreä (Pöriäby) 3062b
Pyöriälä (Pöriäby) 3063b
Pörsänmäki (Pörsämäby) 3063a
Remeskylä (Rämäxäby) 3064b
Ruokonen (Rickonsenby) 3064b
Ruotaanlahti (Ruotolax) 3064a
Ruotaanmäki (Ruotomäkij) 3064a
Rutakko (Rutakoby) 3064a
Ryhälä (Ryhälä) 3064a
Rytky (Ritteby) 3064b
Salahmi (Sallemaby) 3064b
Salmijärvi (Salmierfwij) 3065b
Sonkajärvi (Sångierfwj) 3065a
Sukeva (Såckellby) 3065a
Sulkava (Sulkawa) 3065b
Sutela (Suthela) 3065b
Sälevä (Säläwä by) 3065a, 3065b
Taipale (Taipalby) 3066a
Toivakko (Tammakoby) 3066a
Tommonmäki (Tåmmonmäkj) 3066b
Ulmala (Vlmala) 3067a, 3067b
Vaaraslahti (Waräslax) 3068a
Valkeamäki (Walkianemj) 3066b
Varpanen (Warpaierfwj) 3068a
Vehmasjärvi (Wäsmaierfvj) 3067b, 3068a
Venetmäki (Wänähmäkj) 3068a
Vianto (Wijandoby) 3068a
Vieremäjärvi (Wirmairfwj) 3066b, 3067a
Viitaa (Wittaby) 3067a
Väisälänmäki (Wäisälämäkj) 3068a
Vänninmäki (Swänninmäkij) 3064b, 3065a

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoSivut kylittäin

© Juha Rönkkö 2023