AloitussivuSavon henkikirjatIisalmen pitäjä1722 → Kylät

Iisalmi henkikirja 1722

Kylähakemisto

Kylä Henkikirja
Alapitkä (Alapitkenkylä) 1719
Haajainen (Haiassby) 1719
Haajaistaival (Haiastaipall) 1719
Haapajärvi (Hapajerfwy) 1720
Hautajärvi (Hautajerfwj) 1721
Heinämäki (Häinämäkj) 1720, 1721, 1817
Hernejärvi (Härnäjärfwi) 1720
Iisalmi (Idensallmiby) 1721, 1722
Jokela (Jåckisby) 1722
Joutsenniemi (Jåutzenemj) 1722
Juminen (Jummisby) 1722
Jynkänniemi (Jyngenemj) 1722
Kalliojärvi (Kalljojerfi) 1724
Karjala (Kariala) 1723
Karvasalmi (Karfwasalmj) 1723, 1724
Kauppila (Caupila) 1719
Kilpisaari (Kilpsarij) 1722, 1723
Kiuruvesi (Kiuruwäsj) 1724, 1725
Kivistö (Kiwisto) 1723
Koppola (Kåppola) 1723
Korpijärvi (Korpjärfwj) 1723
Koskenkylä (Kåskenbÿ) 1724
Kotaniemi (Kåtanemj) 1724
Kuivaniemi (Kuifwanemj) 1724
Kääriänsaari (Käräiänsarj) 1724
Laaka (Laaka) 1725
Lammassalo (Lammassahlo) 1727
Lampaanjärvi (Lambajerf:i) 1725, 1726
Lappetelä (Lappwätelanby) 1726
Leppälahti (Läppälax) 1726, 1817
Leväniemi (Läfwänemj) 1727
Lukkarila (Luckarila) 1725
Luupuvesi (Lupuaby) 1727, 1728
Löytynmäki (Lötemäkj) 1726, 1727
Martikkala (Mardickala) 1728
Marttisenjärvi (Martisenjerfvj) 1728
Mikkajärvi (Mjkajerfwj) 1728
Naarvanlahti (Narfwanlax) 1729
Nerkoo (Närkoby) 1728, 1729
Niemisjärvi (Niemisjerfwj) 1728
Niemismäki (Niemismäkj) 1729
Nissilä (Nissilä) 1729
Oinasjärvi (Åjnasjerfvj) 1729
Ollikkala (Ållickala) 1730, 1731
Onkivesi (Ångiwäsj) 1739
Pahkamäki (Pahkamäkj) 1732
Pajujärvi (Pajuierfwj) 1732
Pajumäki (Pajumäkj) 1732
Paloinen (Pahlois) 1731
Pappila (Idensallmj) 1739, 1740
Partala (Pardala) 1731
Petäjäjärvi (Påtåjärfwj) 1731
Pielavesi (Pielawässj) 1732
Porovesi (Pårowäsj) 1731
Pyöriälä (Pöriäläby) 1732
Pörsänmäki (Pörsenmäkj) 1731, 1732
Remeskylä (Rämäxälä) 1733, 1734
Ruokonen (Råkosenby) 1733
Ruotaanlahti (Ruåtanlax) 1733
Ruotaanmäki (Ruåtanmäkj) 1733
Rutakko (Råutakoby) 1733
Ryhälä (Ryhälä) 1732
Rytky (Rytkenkylä, Ryttkeby) 1733, 1817
Salahmi (Sahlamakyla) 1734
Salmijärvi (Salmjerfwij) 1736
Sonkajärvi (Sangajerfwj) 1734
Sukeva (Suckeoby) 1734
Sulkava (Sulkawa) 1735
Sutela (Sutela, Sutelankylä) 1734, 1735, 1817
Sälevä (Seläwä) 1817
Taipale (Taipalaby) 1736
Toivakko (Tåifwicko) 1736
Tommonmäki (Tommonmäkij) 1736
Ulmala (Ullmala) 1737, 1738
Vaaraslahti (Warasslax) 1739
Valkeamäki (Walkiamäkj) 1736
Varpanen (Warpaisjerfwj) 1738
Vehmasjärvi (Wächmaisjerfwj) 1738
Venetmäki (Wänämäki, Wänämäkj) 1721, 1739
Vianto (Wijando) 1738
Vieremäjärvi (Wärämäjerfw) 1737
Viitaa (Wjtankylä) 1737
Väisälänmäki (Wäsälämäkj) 1738, 1739
Vänninmäki (Swennimäkj) 1734

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023