AloitussivuSavon henkikirjatIisalmen pitäjä1727 → Kylät

Iisalmi henkikirja 1727

Kylähakemisto

Kylä Henkikirja
Alapitkä (Alapittkenby) 1763A
Haajainen (Haiasenby) 1763A
Haajaistaival (Haiastaipall) 1763A
Haapajärvi (Hapaierfwj) 1763A, 1763B
Hautajärvi (Hautaierfwj) 1764A
Heinämäki (Häinämäckj) 1763B, 1764A
Hernejärvi (Härnäierfwj) 1763B
Iisalmi (Idensallmj) 1764A, 1764B
Jokela (Jåckisby) 1764B
Joutsenniemi (Joutzenemj) 1764B
Juminen (Jummisby) 1764B
Jynkänniemi (Jyngenemj) 1764B
Kalliojärvi (Kallioierfwj) 1765B, 1766A
Karjala (Karriala) 1765B
Karvasalmi (Karfwasallmj) 1765B
Kauppila (Caupila) 1763A
Kilpisaari (Killpsarj) 1765A
Kiuruvesi (Kiuruwässi) 1764B, 1765A
Kivistö (Kifwisto) 1765A, 1765B
Koivujärvi (Kåifwuierfwj) 1765B
Koppola (Kåppola) 1765B
Korpijärvi (Kårpierfwj) 1765A
Koskenkylä (Kaskenby) 1766A
Kotaniemi (Kåtanemj) 1765B
Kuivaniemi (Kuifwanemj) 1765B
Kääriänsaari (Käriensariby) 1763B
Laaka (Laaka) 1766A
Lammassalo (Lammassalo) 1766B
Lampaanjärvi (Lambaierfwj) 1766A
Lappetelä (Lappwätälä) 1766B
Leppälahti (Läppälax) 1766A, 1766B
Leväniemi (Läfwennemj) 1766B
Lukkarila (Luuckarila) 1766A
Luupuvesi (Luppuaby) 1767A
Löytynjärvi (Löutäierfwj) 1767A
Löytynmäki (Löutämäckj) 1766B
Martikkala (Mardickala) 1767A
Marttisenjärvi (Martisenierfwj) 1767A
Mikkajärvi (Michkaierfwj) 1767A
Naarvanlahti (Narfwanlax) 1767B
Nerkoo (Närcke) 1767B
Niemisjärvi (Niemisierfwj) 1767A, 1767B
Niemismäki (Niemismäckj) 1767B
Nissilä (Nissilä) 1768A
Näläntö (Nälando) 1767B
Oinasjärvi (Oinoisierfwj) 1768A
Ollikkala (Ollickala) 1768A, 1768B
Onkivesi (Ångewässi) 1773B
Osmanki (Åssmangi) 1773B
Pahkamäki (Pachkamäckj) 1769A
Pajujärvi (Paijerfwj) 1769B
Pajumäki (Paijumäckj) 1769B
Paloinen (Palois by) 1768B, 1769A
Pappila (Idensallmj Tårpare) 1773B, 1774A
Partala (Pardala) 1768B
Petäjäjärvi (Pätäierfwj) 1769A
Pielavesi (Pielawässi) 1769B
Porovesi (Porrowässi) 1769A
Pyöreä (Pöriäby) 1768B
Pyöriälä (Pörriälä) 1769B
Päsmäri (Pässmarj) 1769B
Pörsänmäki (Pörssämäckj) 1769A
Remeskylä (Rämäxälä) 1770B
Ruokonen (Råckoiseby) 1770A
Ruotaanlahti (Rootalax) 1770A
Ruotaanmäki (Rootamackj) 1770A
Rutakko (Ruttacka) 1770A
Ryhälä (Ryhälä) 1769B, 1770A
Rytky (Ryttkenby) 1770B
Salahmi (Salamaby) 1770B
Salmijärvi (Sallmierfwj) 1771B
Sonkajärvi (Sångaierfwj) 1771A
Sukeva (Suckeåby) 1770B, 1771A
Sulkava (Sullckawa) 1771B
Sutela (Suttela) 1771A
Sälevä (Säläfwä) 1771A
Taipale (Taipalenby) 1771B
Toivakko (Tåifwackala) 1771B
Tommonmäki (Tommonmackj) 1771B, 1772A
Ulmala (Ulmalaby) 1772B
Vaaraslahti (Warasslax) 1773B
Valkeamäki (Wallckiamäckj) 1772A
Varpanen (Warpois) 1773A
Vehmasjärvi (Wächmasierfwj) 1773A
Venetmäki (Wännänmäckj) 1773A
Vianto (Wijando) 1773A
Vieremäjärvi (Werämäierfwj) 1772A
Viitaa (Wijtaby) 1772A, 1772B
Väisälänmäki (Wäisalänmäckj) 1773A
Vänninmäki (Swänninmäckj) 1770B

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023