AloitussivuSavon henkikirjatJoroisten pitäjä1722 → Nimihakemisto

Joroinen henkikirja 1722

Nimihakemisto


-  A  B  C  F  G  H  I  J  K  L  M  O  P  R  S  T  U  VW  Y  Å 
 -  A  B  C  F  G  H  I  J  K  L  M  O  P  R  S  T  U  VW  Y  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham Erichsson (Kerisalo) 1781

Adam (Kotkatlahti) 1783

Anders (Kerisalo) 1781

Anna (Katisenlahti) 1781

Arf:edh Staffanss: (Syvänsi) 1784

Aron (Häyrilä) 1778

Beatha (Häyrilä) 1778

Brita (Maavesi) 1783

Christer (Häyrilä) 1778

Christer Michelson (Kerisalo) 1782

Erich (Kerisalo) 1781

Erich Hindersson (Syvänsi) 1784

Erich Thomasson (Syvänsi) 1784

Ewa (Kaitainen) 1780

Helga (Kotkatlahti) 1783

Ingeborg (Häyrilä) 1779

Joachim Tureson (Vättilä) 1785

Johan (Joroisniemi) 1779

Johan (Ruokojärvi) 1784

Johan Johansson (Järvelä) 1780

Lars (Häyrilä) 1779

Marckus (Savuniemi) 1784

Marija (Häyrilä) 1778

Marja (Häyrilä) 1779

Mattz (Pappila) 1785

Mertta (Ruokojärvi) 1784

Niels Nielssonn (Joroisniemi) 1779

Peer (Kerisalo) 1781

Petter Thomasson (Häyrilä) 1779

Samuel Samuelss: (Montola) 1784

Samuell (Kotkatlahti) 1782

Staffan Claisson (Häyrilä) 1778

Susanna (Katisenlahti) 1781

Thomas (Häyrilä) 1779

Thure Thuresson (Vättilä) 1785

Tårsten (Häyrilä) 1778

Tårsten Tårstensson (Häyrilä) 1778

Zacharias Zachariess: (Katisenlahti) 1781

AAlkuun

Acholain

Olof (Maavesi) 1783

Staffan (Maavesi) 1783

Ambrusin

Michell (Häyrilä) 1779

Aufwin

Hindrich (Häyrilä) 1778

BAlkuun

Bohm

Oloff (Katisenlahti) 1781

Brandenburg

Georg (Joroisniemi) 1779

Bruschoff

(Joroisniemi) 1779

Buurman

Sigfredh (Kotkatlahti) 1782

CAlkuun

Cantelius

Joh (Pappila) 1785

Colemain

Anders (Savuniemi) 1818

Collanus

Erich (Häyrilä) 1779

Creutzman

(Montola) 1784

FAlkuun

Falck

Jonas (Kotkatlahti) 1782

GAlkuun

Grabbe

Aron (Lahnalahti) 1783

Johan (Häyrilä) 1779

Grotenfeldt

(Kotkatlahti) 1782

HAlkuun

Haf:einen

Johan Johanss: (Montola) 1784

Haloin

Johan (Kaitainen) 1780

Haloinen

Johan (Montola) 1783

Haridain

Jören (Pappila) 1785

Heurin

Erich (Häyrilä) 1779

Mårten (Kaitainen) 1780

Hilduin

Olof (Häyrilä) 1779

Hipssain

Påhl (Katisenlahti) 1780

Huchka

Johan (Häyrilä) 1778

Huckain

Johan (Kerisalo) 1782

Hupoin

Jören (Lahnalahti) 1783

Mattz (Häyrilä) 1778

Hyninen

Jacob (Kaitainen) 1780

Hynnin

Hinddrich (Syvänsi) 1785

Lars (Syvänsi) 1785

Oloff (Maavesi) 1783

Thomas Thomass: (Syvänsi) 1785

Hållender

(Häyrilä) 1778

Häijskain

Mattz (Syvänsi) 1784

Hämaläin

Bengdt (Kerisalo) 1781

Hämäl:n

Mårten (Kaitainen) 1780

Härckain

Johan (Kaitainen) 1780

Påhl (Kaitainen) 1780

Härckäin

Påhl (Häyrilä) 1778

IAlkuun

Immoin

Christer (Kerisalo) 1782

Johan Ohlss: (Kerisalo) 1782

Mattz (Kerisalo) 1782

Oloff (Kerisalo) 1782

Staffan (Kotkatlahti) 1782

JAlkuun

Janhuin

Carl (Montola) 1783

Erich (Maavesi) 1783

Jerfweläin

Ifwar (Kerisalo) 1781

Junppoin

Lars (Häyrilä) 1778

Juutinen

Anders (Sydänmaa) 1784

Lars (Sydänmaa) 1784

Lars Larsson (Sydänmaa) 1784

KAlkuun

Kaipain

Hindrich (Kaitainen) 1780

Jerimias (Kaitainen) 1780

Petter (Kaitainen) 1780

Kanckoin

Carll (Kaitainen) 1780

Erich (Kaitainen) 1780

Peer (Kaitainen) 1780

Kanssain

Johan (Häyrilä) 1779

Karf:oin

Peer (Häyrilä) 1778

Kauckain

Oloff (Joroisniemi) 1779

Kinnin

Peer (Katisenlahti) 1781

Kinnuin

Erich (Joroisniemi) 1779

Johan (Kotkatlahti) 1783

Johan (Ruokojärvi) 1784

Jören (Kotkatlahti) 1783

Påhl Påhlsson (Katisenlahti) 1781

Kiskin

Oloff (Häyrilä) 1778

Peer (Häyrilä) 1778

Kluckarin

Erich (Kotkatlahti) 1782

Kuroin

Jören (Kotkatlahti) 1782

Kuålemain

And:s (Häyrilä) 1779

Kylläin

Johan (Kerisalo) 1781

Peer (Kerisalo) 1781

Kåpoin

Hind: (Kotkatlahti) 1782

Johan (Häyrilä) 1778

Kåppoin

Mattz (Savuniemi) 1784

Kåssoin

Hindrich (Järvikylä) 1779

Kärckain

Oloff (Kaitainen) 1780

Kärckäin

Lars (Katisenlahti) 1781

Kärf:in

Anders (Savuniemi) 1784

Kärfwin

Jören (Vättilä) 1785

Petter (Vättilä) 1785

Kättuin

Mattz (Maavesi) 1783

Peer (Joroisniemi) 1779

Påhl (Kerisalo) 1782

LAlkuun

Laitin

Christer (Kerisalo) 1781

Hemingh (Joroisniemi) 1779

___ (Kerisalo) 1781

Lamain

Erich (Lahnalahti) 1783

Lappwäteläin

Johan (Järvikylä) 1780

Pehr (Järvikylä) 1780

Lef:oin

Johan (Vättilä) 1785

Mattz (Vättilä) 1785

Läf:oin

Bertill (Häyrilä) 1778

Leonhard (Häyrilä) 1778

Läf:äin

Johan (Maavesi) 1783

Läskinen

Oloff (Ruokojärvi) 1784

MAlkuun

Meurman

(Kerisalo) 1781

Måndoin

Michell (Savuniemi) 1784

Sigfredh Michelsson (Savuniemi) 1784

OAlkuun

Ojnoin

Jören Ohlsson (Maavesi) 1783

Olof (Maavesi) 1783

PAlkuun

Paijain

Lars (Kerisalo) 1781

Paijan

Johan (Kotkatlahti) 1782

Peijain

Erich (Kerisalo) 1782

Lars (Kerisalo) 1782

Pittkäin

Lars (Kaitainen) 1780

Niels (Kaitainen) 1780

Pursiain

Johan (Kotkatlahti) 1783

Lars (Kotkatlahti) 1783

Pussiain

Johan (Kotkatlahti) 1782

Pätemius

Peter (Joroisniemi) 1779

Pöllöin

Petter (Ruokoniemi) 1784

RAlkuun

Rautia

Johan (Kerisalo) 1782

Rautiain

Påhl (Kerisalo) 1782

Ringin

Anders (Kotkatlahti) 1782

Ryttkein

Lars (Maavesi) 1783

Räissain

Niels (Kotkatlahti) 1782

Räissein

Jören (Katisenlahti) 1781

Oloff (Katisenlahti) 1781

Räsäin

Anders (Savuniemi) 1784

SAlkuun

Sickain

Jöran (Kaitainen) 1780

Suchoin

Anna (Järvikylä) 1780

Oloff (Häyrilä) 1778

Påhl (Järvikylä) 1780

Suttin

Samuell (Katisenlahti) 1781

Sylf:ius

Gustaff (Kerisalo) 1781

Såckain

Heming (Järvikylä) 1779

TAlkuun

Tackin

Oloff (Häyrilä) 1778

Tamminen

Hindrich (Kaitainen) 1780

Thomas (Kaitainen) 1780

Tamsi

Påhl (Häyrilä) 1778

Tarf:ain

Lars (Kaitainen) 1780

Tettin

Thomas (Joroisniemi) 1779

Thijlman

Hind: (Kotkatlahti) 1783

Tigerstedh

Isach (Häyrilä) 1779

Tirckoin

Jacob (Kotkatlahti) 1783

Torne

Petter (Häyrilä) 1778

Tuchkain

Påhl (Häyrilä) 1778

Tuåf:in

Michell (Kotkatlahti) 1782

Tåf:in

Jören (Katisenlahti) 1781

Lars (Katisenlahti) 1781

Tåfwain

Bertill (Järvikylä) 1779

Tåloin

Christer (Häyrilä) 1778

Christer (Järvikylä) 1779

Hindrich Staffanss: (Katisenlahti) 1781

Tåloinen

Tårsten (Ruokoniemi) 1784

Täppin

(Vättilä) 1785

UAlkuun

Uttriain

Påhl (Syvänsi) 1784

Thomas (Syvänsi) 1784

VWAlkuun

Wijhoin

Samuel (Häyrilä) 1778

Williackain

Peer (Kaitainen) 1780

Willman

Swän (Vättilä) 1785

Wirol:n

Hind: (Lahnalahti) 1783

Wänäläin

Jören (Lahnalahti) 1783

YAlkuun

Yllötin

Peer (Kerisalo) 1782

Påhl (Kerisalo) 1782

ÅAlkuun

Åjnoin

Johan (Häyrilä) 1778

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 197 nimeä

KylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023