AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1638 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1638

Sivu 481AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Härkälä Tijendh

Nempnden: Hemingh Härköin, Nills Halin, Jacob Härkinen, Hendrich Rångainen, Matz Penninen, Pååll Rångainen

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 4 Erich Persson Hukainen Hukkanen
-- 3 Madz Persson Perneinen Pärnänen
-- 3 Peer Kinnujnen Kinnunen
-- 3 Erich Yrieneinen Yrjänäinen
-- 4 Knutt Halajnen Halonen
-- 4 Henderih Kiskinen Kiiskinen
-- 2 Henderih Pardainen Partanen
-- 2 Oloff Person Hyfuoinen Hyvönen
-- 2 Madz Bertilsson Martinen Marttinen
-- 3 Peer Wauginen
-- 2 Erich Rångainen Ronkainen
-- 2 Eskill Herkäinen Härkönen
-- 2 Jönss Jarajnen Jaaranen
-- 4 Oloff Imojnen Immonen
-- 4 Mårthen Sigfredsson Rimppi
-- 3 Grels Hartuickson Kiskinen Kiiskinen
-- 4 Peer Madzson Wihauainen Vihavainen
-- 2 Jöns Person Kärfuinen Kervinen
-- 4 Jönss Halinen Halinen
-- 3 Påll Lukasson Kiskinen Kiiskinen
-- 3 Anderss Nilson Kupssa Kupsa
-- 3 Per Pålson Härkäjnen Härkönen
-- 2 Anderss Konst Konst
-- 2 Anderss Hulkoinen Palos Hulkkonen
-- 2 Larss Pelkinen Pelkinen
-- 2 Anderss Pelkinen Pelkinen
-- 3 Hans Rautiainen Rautiainen
-- 2 Påll Pållsson Härkäinen Härkönen
Ryttare
-- 8 Thomass Härkäinen Härkönen
-- 6 Jacob Härkäinen Härkönen
-- 6 Erich Michelsson Kiskinen Kiiskinen
-- 5 Peer Weijalainen Veijalainen
-- 6 Påll Rångainen Ronkainen
-- 3 Larss Lamajnen Laamanen
-- 7 Andherss Matzsson Monojnen Mononen
-- 5 Nilss Halinen Halinen
-- 6 Henderih Rångainen Ronkainen
-- 5 Mårthen Olofsson Rångainen Ronkainen
-- 6 Larss Thomasson Hämäläinen Hämäläinen
-- 5 Matz Harkainen Härkönen
-- 5 Erich Gårgoniusson Kiiskinen
-- 5 Andherss Kiskinen Kiiskinen
-- 5 Michel Haloinen Halonen
-- 6 Nilss Oloffsson Kiskinen Kiiskinen
-- 6 Henderih Wätäinen Väätäinen
Hwssmän
-- 2 Matz Oloffsson Remer
-- 2 Henderih Herajnen Herranen
-- 2 Påll Pållsson Kiskinen Kiiskinen
-- 2 Larss Pållsson Kiskinen Kiiskinen
-- 3 Gertru Oloff Michelsons E
-- 3 Andherss Ilfuoinen Ilvonen
-- 2 Peer Colemajnen Kolehmainen
-- 2 Påål Heinoinen Heinonen
-- 2 Rassemus Olkoinen Olkkonen
-- 2 Karin Nilssdotter Launitar Launiainen
-- 1 Larss Laikoinen
-- 4 Suni Härkoinen Härkönen
-- 2 Larss Hassuinen Hasunen
-- 1 Margreta Kåkåtar Kokkonen
-- 1 Märtta Kiskitar Kiiskinen
-- 1 Elin Larsdott. Hyfytar Hyvönen
-- 1 Kirstin Rångatar Ronkainen
-- 2 Henderih Erikajnen Eerikainen
-- 1 Peer Andersson Hyfuoinen Hyvönen
-- 1 Suen Suenson Härköinen Härkönen
-- 1 Johan Perssons E Lusia N.

Matila Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Johan Pardainen Partanen
-- 3 Nilss ibm Partanen
-- 3 Eskil Martikainen Martikainen
-- 2 Oloff Lomainen Luomanen
-- 2 Jacob Wättäjnen Väätäinen
-- 2 Jonas Andhersson
-- 2 Pååll Hökoinen
-- 2 Oloff Purhojnen Purhonen
-- 3 Jönss Leioinen Leinonen
-- 2 Oloff Persson Pardain Partanen

Sivu 482AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Ryttare
-- 6 Larss Purhoinen Purhonen
-- 4 Petter Lautiainen Lautiainen
-- 2 Simon Kiskinen Kiiskinen
-- 5 Peer Larsson Puhoinen Purhonen
-- 4 Tönne Matzsson
Hwssmän
-- 3 Arfued Kinnujnen Kinnunen
-- 1 Oloff Persson Kiskinen Kiiskinen
-- 3 Anderss Suenson Lautiainen Lautiainen
-- 2 Oloff Mekeleinen Mäkeläinen
-- 2 Michel Purhoinen Purhonen
-- 2 Erich Randojnen Rantonen
-- 1 Birita Perssdotter
-- 1 Britta Calliatar Kallinen
-- 2 Anderss Andersson Pardain Partanen
-- 2 Christer Herrajnen Herranen
-- 2 Stafan Arfuedson Rimpis husman Rimppi

Wechkamäki T:d

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 4 Simon Wainikainen Vainikainen
-- 2 Samuell Hemeläinen Hämäläinen
-- 3 Hindrich ibm Hämäläinen
-- 2 Knutt Järfuoinen Jurvanen
-- 3 Påll Jacobsson Pafuilainen Paavilainen
-- 3 Peer Hinderihsson Hämäläinen Hämäläinen
-- 2 Jöns Jacobson Hämäläin Hämäläinen
-- 2 Erich Jönson
-- 4 Henderih Pånilainen
-- 7 Jacob Ojkarinen Oikarinen
-- 4 Jönss Ojkarinen Oikarinen
-- 2 Peer Matzsson Ojkarinen Oikarinen
-- 5 Abraham Höttyleinen Hyötyläinen
-- 2 Oloff Pylkeinen Pylkkänen
-- 2 Clemet ibm Pylkkänen
-- 3 Nilss Andersson Solki
-- 2 Påll Neula Neula
-- 2 Oloff Eskilson Härkeijn Härkönen
-- 3 Henderih Parkoinen Parkkonen
-- 4 Larss Ojkarinen Oikarinen
-- 2 Jönss Kilpoinen Kilponen
-- 3 Johan Lehikojen Lehikoinen
Ryttare
-- 2 Henderih Remojnen Remonen
-- 2 Knutt Hemäleins S. Hämäläinen
-- 6 Peer Oloffsson Ruttu Ruutu
-- 4 Hanss Jurinen
-- 2 Oloff Tukalainen Tuhkalainen
-- 2 Påll Lehikoinss Lehikoinen
-- 4 Påll Tarkiainen Tarkiainen
-- Oloff Månssonss E
Hwssmän
-- Nilss Hämälein Hämäläinen
-- Anderss Remoenss hust Remonen
-- Pilpus Ojkarinen Oikarinen
-- Henderih Kåfuanejnen
-- Blåsiuss Pafuilainen Paavilainen
-- Eerih Hämäleinss hust Hämäläinen
-- Mårthen Sainioinen Sainioinen
-- Bengt Pulkoinen Pulkkinen
-- Oloff Tuhkulainen Tuhkalainen
-- Bertill Pylkäinen Pylkkänen
-- Birill Hansson
-- Christer Hinderihsson
-- Jönss Turkia Turkia

Kåjkala Tijendh

Nempden: Monss Marajnen, Abrham Mutulain, Madz Kallinen, Oloff Henninen, Madz Persson Kettujnen

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- Per Person Ketuinen Kettunen
-- Anderss Persson ibm Kettunen
-- Larss Hinderichson Fråst Frost
-- Eskill Cossmajnen Kuosmanen
-- Madz Cossmajnen Kuosmanen
-- Johann ibm Kuosmanen
-- Jönss Nilson ibm Kuosmanen
-- Erich Martinen Marttinen
-- Michel Haloinen Halonen
-- Jönss Hajkarainen Haikarinen
-- Larss Pöndinen Pöntinen
-- Peer Sigfredsson Kärki
-- Thomass Ikoinen Ikonen
-- Jönss Matzsson Narinen Narinen
-- Eskill Kämiläinen Kemiläinen
-- Larss Teuhujnen Tenhunen
-- Staffan Tenhujnen Tenhunen
-- Oloff Hejnoinen Heinonen
-- Nilss Oloffsson ibm Heinonen
-- Simon Hindersson Hejnoinen Heinonen
-- Larss Persson Hemälein Hämäläinen
-- Bengt Martinen Marttinen
-- Oloff Thomasson Safulaj Savolainen
-- Påll Martinen Marttinen
-- Månss Persson Marainen Maaranen
-- Oloff Quifuålain Kuivalainen
-- Matz Persson Rimpi Rimppi
-- Anderss Råsalainen Ruotsalainen

Sivu 483AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Ryttare
-- 2 Anderss Afuinen Auvinen
-- 5 Månss Marajnen Maaranen
-- 6 Jönss Hindersson Härkein Härkönen
-- 2 Christer Lapuettelein Lapveteläinen
Hwssmän
-- 2 Nilss Mdoinen
-- 2 Nilss Roselain Ruotsalainen
-- 2 Jöran Persson Pöröinen
-- 2 Larss Tiriss hustru
-- 2 Henderih Orass
-- 2 Jönss Andhersson Martin Marttinen

Maifuala T:d

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 3 Madz Afuoinen Auvinen
-- 2 Oloff Teifuainen Teivainen
-- 4 Madz Teifuainen Teivainen
-- 4 Cossma Grellsson
-- 5 Stafan Jacobsson
-- 2 Peer Cossmass E Kuosmanen
-- 3 Jönss Månsson Hämäleinen Hämäläinen
-- 3 Oloff Henninen Hänninen
-- 3 Peer Philpuson Afuoinen Auvinen
-- 2 Anderss Råkolainen Ruokolainen
-- 5 Madz Hindersson Callinen Kallinen
-- 6 Mårthen Pekurinen Pekurinen
-- 4 Peer Persson ibm Pekurinen
-- 1 Jönss Jönsson Hemeleins hust Hämäläinen
Ryttare
-- 7 Jören Bengtsson
-- 9 Nilss Persson
-- 5 Petter Ihalembinen Ihalempinen
-- 7 Peer Condia Kontio
-- 4 Pååll Afuinen Auvinen
-- 4 Oloff ibm Auvinen
-- 2 Jöran Afuins Auvinen
-- 3 Andherss ibm Auvinen
-- 7 Påll Bengtinen Penttinen
-- 6 Philpuss Tarkiainen Tarkiainen
-- 1 Matz Stafansson ibm Tarkiainen
-- 2 Oloff Heilanss hust Heilanen
Hwssmän
-- 1 Oloff Pekoinss E Pekonen
-- 2 Cossma Andersson
-- 2 Oloff Matzsson Käkoinen
-- 1 Karin Thomassdott.
-- 1 Henderich Skinnarinen Kinnarinen
-- 1 Kiristin Knuttzdott.
-- 1 Margeta Hinderichzdott.
-- 2 Jöran Hämäleinen Hämäläinen

Ollikala T:d

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 7 Andherss Nulpojnen Nulpponen
-- 1 Mårthen Nulpons E Nulpponen
-- 3 Jönss Pedikainen Pietikäinen
-- 4 Andherss Ollikainen Ollikainen
-- 2 Henderih Ollikainen Ollikainen
-- 3 Andher Ihalains hust Ihalainen
-- 2 Peer Wihoinen Vihonen
-- 2 Anderss Patelainen Paatelainen
-- 2 Jacob Hamoinen Hamunen
-- 2 Oloff Hemmingzsson
-- 3 Hemmingh Hassoinen Hatsonen
-- 3 Oloff Ulmajnen Ulmanen
-- 4 Larss Martikainen Martikainen
-- 6 Larss Persson Pasainen Pasanen
-- 3 Johan Cossmainen Kuosmanen
-- 3 Thomass Smedh Smed
-- 3 Henderih Sigfredsson Martinen Marttinen
-- 2 Oloff Tarkiainen Tarkiainen
-- 2 Erich Persson Lambainen Lampainen
Ryttare
-- 8 Peer Turkainen Turakainen
-- 1 Eskill Weijsains hust Väisänen
-- 6 Nilss Persson Pick Piikki
-- 5 Abrham Mutulainen Muttulainen
-- 2 Larss Madzsson Martinen Marttinen
-- 5 Andherss Oloffsson
-- 3 Henderih Matzson
-- 5 Thomass Pardainen Partanen
-- 2 Bertill Månsson
-- 3 Henderih Ahoins hust Ahonen
-- 2 Jöran Larsson Påssa Posa
Hwssmän
-- 3 Matz Huttinen
-- 1 Monss Ollikajns E Ollikainen
-- 2 Andherss Pardain Partanen
-- 1 Peer Peersson Cossmainen Kuosmanen
-- 2 Hinderih Hindersson Putkin Putkinen
-- 1 Andherss Wehoins hust Vehmonen
-- 1 Christer Martikass hust Martikainen
-- 2 Nilss Wehoinen Vehmonen
-- 2 Jönss Hukainen
-- 2 S. Her Erihz E
-- 1 S. Her Erihz Johannis E
-- 2 Jönss Hämäläin Hämäläinen
-- 2 Bertill Cajnolainen Kainulainen
-- 2 Anna Perssdott. Wahuttar

Sivu 484AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Margetta Jönssdott.
-- 1 Kirstin Jönssdott. Hauktar
-- 2 Madz Kåurenen Kourunen
-- 1 Henderih Ollikass Pijga Ollikainen

Wårenma T:dh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Peer Martikainen Martikainen
-- 1 Stafan Keruinss E Kervinen
-- 2 Jöran Jacobsson Westerin Vesterinen
-- 2 Michell Hassojnen Hatsonen
-- 3 Henderih Michelsson ibm Hatsonen
-- 3 Peer Poxöjnen Pöksäinen
-- 5 Henderih Pöxoinen Pöksäinen
-- 3 Philpus Hartuikson Kiskinen Kiiskinen
-- 3 Oloff Colemainen Kolehmainen
-- 2 Larss Lapuetelainen Lapveteläinen
-- 3 Nilss Eskilsson Sissoinen Sissonen
-- 3 Jacob Keruinen Kervinen
-- 2 Påll Lamajnen Laamanen
-- 3 Jacob Weijngin
-- 2 Anderss Wänäleinen Venäläinen
-- 3 Matz Persson Cossmajnen Kuosmanen
-- 2 Påll Oloffson Jarajnen Jaaranen
-- 3 Peer Larsson Nousiajn Nousiainen
-- 1 Oloff Matzsons E
-- 5 Madz Nilsson Hufoinen
-- 3 Peer Swensson ibm
-- 4 Jönss Michelsson Lambainen Lampainen
-- 2 Mårthen Lambainen Lampainen
-- 5 Peer Jönsson Leinojnen Leinonen
-- 2 Peer Persson ibm Leinonen
-- 2 Andherss Pöyhoinen Pöyhönen
-- 3 Oloff Pennöjnen Pennanen
-- 5 Eskill Pöyhoinen Pöyhönen
-- 2 Påll Terfuainen Tarvainen
-- 4 Anderss Narinen Narinen
-- 2 Larss Pekurinen Pekurinen
-- 3 Peer Pekurinen Pekurinen
-- 2 Peer Kurikajnen Kurikainen
Ryttare
-- 2 Johan Bertillssons hust
-- 6 Nilss Tarkiainen Tarkiainen
-- 3 Eskill Wehmojnen Vehmonen
-- 4 Bengt Persson Lambainen Lampainen
-- 6 Lars Persson Lambainen Lampainen
Hwsmän
-- 1 Märgeta Michelssdott.
-- 2 Påll Persson Lambainen Lampainen
-- 2 Larss Pöyhöinen Pöyhönen
-- 2 Jöns Jonson Cossmainen Kuosmanen
-- 2 Michel Larsson Leinoin Leinonen
-- 1 Margeta Larssdott. Jaratar Jaaranen

Pithkelax Fierdingh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- Larss Ikoinen Ikonen
-- Andherss Kiukass Kiukas
-- Madz Pedikainen Pietikäinen
-- Petter Wänäjnen Väänänen
-- Monss Pasainen Pasanen
-- Hanss Korhoinen Korhonen
-- Jönss Kårhoinen Korhonen
-- Larss Kijtuinen Kitunen
-- Hanss Larsson Rokolainen Ruokolainen
-- Jönss Jönsson Pulkinen Pulkkinen
-- Bengt Persson ibm Pulkkinen
-- Per Oloffson ibm Pulkkinen
-- Madz Harmainen Harmainen
-- Nilss Persson Heilainnen Heilanen
-- Jönss Persson Laukainen Laukkanen
Huusmän
-- Grelss Soikainen Soikkanen
-- Peer Jönson ibm Soikkanen
-- Jonss Ikoinen Ikonen
-- Oloff Korhoinen Korhonen
-- Christer Råkolajnen Ruokolainen
-- Hanss Jönsson Harmain Harmainen
-- Peer Persson Tåssfuaijnen Tossavainen
Ryttare
-- Jacob Persson Nassackin

Welb: Jacob Nasakens Frelse, Kaikala fierdingh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- Jönss Hutinen Huttunen
-- Madz Persson Rasainen Rasanen
-- Johan Sopainen Sopanen
-- Peer Hinderihsson Såpain Sopanen
-- Larss Leinoinen Leinonen
-- Peer Pållsson Heinoin Heinonen
-- Johan Leskinen Leskinen
-- Madz Jönsson Leskinen Leskinen
-- Henderih Jöransson Leskinen Leskinen
-- Peer Andersson ibm Leskinen
-- Jönss Pålsson Orainen Oranen
-- Peer Persson Herkeinen Härkönen
-- Oloff Matzsson Herkeinen Härkönen
-- Nilss Persson Herköin Härkönen
-- Henderih Kerfuinen Kervinen
-- Matz Jönsson Laitinen Laitinen
-- Oloff Pölläinen Pöllänen
-- Påll Nilson Råstoin
-- Peer Persson Kettujnen Kettunen
-- Per Marajnen Maaranen

Sivu 485AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Jönss Jönsson Hamujnen Hamunen
-- 2 Madz Hihikoinen Lehikoinen
-- 2 Oloff Oloffson Lefuojnen Lievonen
-- 3 Hanss Hamujnen Hamunen
-- 2 Jönss Lefuoines E Lievonen
-- 3 Andherss Ahoinen Ahonen
Hwsmän
-- 2 Simon Murkuss E
-- 2 Philpus Mutinen
-- 2 Johan Persson Pännoinen Pennanen

Papisto

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 5 Her Dirich Wejher Weiher
-- 3 Her Larss Marthini Martikainen
-- 3 Klåckare Michel

Effter:ne ähre Utfatighe Enpart Blindhe och halta huilcke Ingen Rådh haffua att betalla för:ne Quarntolls Hilp aff Jåkas Sochn

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Anna Harmatar Harmainen
-- 1 Madz Werons E
-- 1 Thomas Safuolain Savolainen
-- 1 Bengt Mustiainen Mustonen
-- 1 Henderih Kiskinen Kiiskinen
-- 1 Pååll Kemilainen Kemiläinen
-- 1 Henderih Orajnen Oranen
-- 1 Larss Narinss E Narinen
-- 1 Peer Pukoinss E
-- 1 Larss Rekoin Rekonen
-- 1 Margeta Andersdott. Pöhö
-- 1 Jönss Näringin Näärinki
-- 1 Karin Reijnitar Reinikainen
-- 1 Christier Jönson Lambin Lampinen
-- 1 Anna Oloffzdott. Pulgitar Pulkkinen
-- 1 Larss Langinen Länkinen
-- 1 Helga Staffanssdott.
-- 1 Nilss Nilson Heilian Heilanen
-- 1 Per Herköin Härkönen
-- 1 Henderih Matzson Nisien Nissinen
-- 1 Matz Matzson ibm Nissinen
-- 1 Peer Rokolain Ruokolainen
-- 1 Simon ibm Ruokolainen
-- 1 Anderss Anderson Pulkoin Pulkkinen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoSivut kylittäin16351644

© Maija-Liisa Laaso 2023