AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1647 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1647

Sivu 195AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Härkälä Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Swriniemiby/Suurniemi 3 Matz Jönsson Rongainen Ronkainen Bonde-1 hustru-1 Bolagzm:h-1
2 Oluf Hansson Tirroinen Tirronen B-1 h-1
5 Mårthen Söfringhson Rimppi B-1 h-1 Söner-2 h-1
Immola 4 Johan Rångainen Ronkainen B-1 h-1 Bolagzman-1 h-1
Suurniemi 2 Thomas Immoinen Immonen B-1 h-1
Hyfwöiläby/Hyvölä 2 Erich Rångainen Ronkainen Bonde-1 h-1
2 Peer Hyfuöinen Hyvönen Bonde-1 h-1
2 Jönss Pardainen Partanen Bonde-1 h-1
Pelgiläby/Pelkilä 3 Larss Pelginen Pelkinen Bonde-1 h-1 Broder-1
3 Anders Andersson Pelginen Pelkinen B-1 h-1 Moder-1
Härkälä 3 Philpuss Kiskinen Kiiskinen Bonde-1 h-1 Broder-1
Laukalaby/Laukkala 2 Matz Pärnäinen Pärnänen Bonde-1 h-1
3 Hendrich Herrain Herranen Bonde-1 h-1 Son-1
2 Hanss Rautiainen Rautiainen Bonde-1 h-1
Palosby/Palonen 3 Anders Thomasson Hulkkonen Bonde-1 Son-1 h-1
Immoila by/Hietajärvi 3 Anderss Kånst Konsti Bonde-1 Son-1 h-1

Sivu 196AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Weijala by/Kiiskilä 4 Peer Weijalainen Veijalainen Bonde-1 h-1 Son-1 h-1
Kiskiläby/Kaskii 3 Grells Kiskinen Kiiskinen h-1 Son-1 h-1
2 Peer Wasara Vasara Bonde-1 h-1
Kupsala 2 Anderss Kupsa Kupsa B-1 h-1
Härkälänniemi 2 Michell Philpusson Kiskinen Kiiskinen B-1 h-1
Ryttare
Suurniemi 4 Larss Laamainen Laamanen Bonde-1 h-1 Son-1 drängh-1
Vehmaa 2 Pååll Laamainen Laamanen B-1 h-1
Suurniemi 5 Mårthen Rongainen Ronkainen Bonde-1 Broder-2 hustru-1 drengh-1
Hyvölä 4 Pååll Rongainen Ronkainen Bonde-1 Söner-2 hustru-1
5 Hendrich Rångainen Ronkainen B-1 h-1 Son-1 h-1 drengh-1
Härkälä 7 Thomas Härköinen Härkönen B-1 h-1 Br-1 h-1 Rytt:h-1 drengh-1 Pijga-1
Laukkala 5 Erich Laukain Laukkanen Bonde-1 h-1 Br-1 h-1 Rytt h-1
Kiiskilä 4 Bertill Kiskinen Kiiskinen Bonde-1 h-1 drengar-2
Kaskii 2 Erich Kijskinen Kiiskinen h-1 drengh-1
5 Nillss Kiskinen Kiiskinen B-1 h-1 Söner-2 h-1
Tyrynmäki 5 Hanss Wäätäinen Väätäinen B-1 h-1 Br-1 h-1 Rytt h-1
Härkälänniemi 3 Pååll Härköinen Härkönen B-1 h-1 Rytt:h-1
3 Thomas Persson Härkönen B-1 h-1 Rytt:h-1
Kiiskilänniemi 5 Erich Gårgoniusson Kiiskinen B-1 h-1 Rytt:h-1 Son-1 h-1
4 Anderss Kiskinss h Kiiskinen 1 Måg-1 h-1 dreng-1
Dragoner
Kiiskilä 4 Hardwick Persson Weijalain Veijalainen h-1 Bolagzman-1 h-1
Hwssmän, Inhysingsmän, Lössdrifware och Hwsskonor
-- 2 Peer Wäänäinen Väänänen Bonde-1 h-1
-- 1 Pååll Påållsson Hörköin Härkönen Bonde-1
-- 1 Ingebårgh Halotar Halonen 1
-- 1 Karin Råikotar Roikonen 1
-- 1 Maija Puukotar Puukko 1
-- 1 Larss Melkois h Mälkönen 1 Koo-1 Fhår-1
-- 1 Kirstin Launitar Launiainen 1 Koo-1
-- 1 Larss Huttuis h Huttunen 1 Stodh-1 Koo-1

Sivu 197AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 1 Peer Pajais h Paajanen 1 Stodh-1 Koo-1
-- 1 Karin Karwatar Karvanen 1
-- 1 Hanss Immois E Immonen 1 Koo-1 Fåår-1
-- 2 Stafan Pajanen Paajanen B-1 h-1 Koo-1 Fhåår-1
-- 2 Larss Tackinen Takkinen 1 Syster-1
-- 1 Ingeborgh Könötär Könönen 1
-- 2 Peer Lwkoinen Luukkonen B-1 h-1 Stodh-1 Koo-1
-- 1 Anders Kiskinss h Kiiskinen 1 Koo-1
-- 1 Lastica Kiskitär Kiiskinen 1 Koo-1
-- 1 Pååll Kiskinss h Kiiskinen 1 Koo-1
-- 1 Maija Ollikatar Ollikainen 1

Matila Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Kaskii 5 Erich Randoinen Rantonen 1 h-1 Söner-2 h-1
Lauteala 2 Christer Harmainen Harmainen B-1 h-1
Lautiala by/Hottila 2 Hendrich Kerfuinen Kervinen B-1 h-1
Hottila by/Hottila 3 Simon Hottinen Hottinen B-1 h-1 Son-1
Purhoila by/Summala 4 Jacob Wäätäis h Väätäinen 1 Söner-2 dotter-1
2 Larss Summainen Partanen B-1 h-1
2 Johan Summainen Partanen B-1 h-1
Loomala by/Soiniemi 1 Oluf Loomais h Luomanen 1
Kasintaipale 2 Anders Lautiain Lautiainen Bonde-1 h-1
Sooinniemi/Soiniemi 2 Oluf Pardainen Partanen B-1 h-1
Askoila by/Kangas 2 Eskell Mardikainen Martikainen B-1 h-1
3 Isack Muttulainen Muttulainen B-1 Moder-1 hustru-1
2 Peer Rimppi Rimppi Bonde-1 h-1
5 Anders Pasainen Pasanen B-1 h-1 S-1 h-1 dotter-1

Sivu 198AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Pätylä by/Pätylä 3 Jönss Hämäläins Hämäläinen Son-1 dotter-1 Pijga-1
Caihunmäki/Kaihunmäki 3 Larss Mardikainen Martikainen B-1 Son-1 h-1
4 Peer Pasainen Pasanen B-1 h-1 Br-1 h-1
1 Hendrich Putkinen Putkinen B-1
Paatela by/Paatela 2 Matz Taifuainen Taivainen B-1 h-1
Kurikkala 2 Hanss Tirroinen Tirronen B-1 h-1
Kurikkala 3 Bertill Cainulainen Kainulainen B-1 h-1 d:r-1
Ryttare
Lauteala 5 Peer Lautiain Lautiainen B-1 h-1 Son-1 dotter-1 dr-1
Purhola 5 Johan Thönsson B-1 h-1 Stiufson-1 Rytt h-1 B:r-1
7 Larss Purhoinen Purhonen 1 Söner-3 h-3
5 Johan Kiskinen Kiiskinen B-1 h-1 M-1 h-1 Sh-1
Soiniemi 1 Anders Stafansons Nekis h Näkki 1
Järvenpää 6 Jören Muttulainen Muttulainen B-1 h-1 S-1 h-1 dr-1 h-1
Taipale 5 Oluf Anderson Taipalinen B-1 h-1 B:r-1 h-1 S-1
Männynmäki 2 Nillss Persons Pardais h Partanen 1 Stiufmoder-1
2 Matz Hendrichsson B-1 h-1
Poikola 3 Matz Nillsson Pijk Piikki 1 h-1 B:r-1
Kettula 5 Matz Oijnoinen Oinonen B-1 h-1 Br h-1 Mågh-1 h-1
Hwssmän, Inhysingzmän, Löössdrifuare och Hwsskonor
-- 1 Oluf Pernäns h Pärnänen 1 Stodh-1 Koo-1
-- 1 Birgita Punda Punta 1
-- 1 Maija Purhotar Purhonen 1
-- 1 Oluf Pylfwäs h Pylväs 1 Koo-1 Quiga-1
-- 2 Michel Purhois h Purhonen 1 dotter-1 Koo-1
-- 2 Oluf Keistinen Keistinen B-1 h-1 Koo-1
-- 2 Knuth Anttoinen Anttonen B-1 h-1 Köör-2 Fhåår-2

Sivu 199AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 1 Jönss Lejnois h Leinonen 1 Koo-1 Fhåår-1
-- 1 Peer Werois dotter Veronen 1 Koo-1
-- 1 Maija Måkatar 1
-- 1 Ewa Parkotar Parkkonen 1
-- 2 Påuell Hörkönes Mågh Härkönen 1 h-1 Häst-1 Koo-1 Fhår-1
-- 1 Christer Pätyinss Syster Pätynen 1
-- 1 Hendrich Ullmainen Ulmanen 1 Koo-1 Q-1 Fhår-1
-- 1 Thomas Patolains h Paatelainen 1 Koo-1 Fhår-1
-- 1 Jönss Kåckoinss h Kokkonen 1 Koo-1
-- 2 Hendrich Jönson Hörköin Härkönen Bonde-1 hustru-1

Ollickala Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Hatsola 2 Hemingh Hatzoinen Hatsonen B-1 h-1
3 Oluf Turokainen Turakainen B-1 h-1 Son-1
2 Peer Morttinen Marttinen B-1 h-1
4 Jönss Ollson Tarkiain Tarkiainen B-1 h-1 Moder-1 Br-1
Ollikkala 5 Jönss Peedikäinen Pietikäinen B-1 Söner-2 h-2
1 Eskell Wäisais E:a Väisänen 1
4 Anders Ihalain Ihalainen B-1 h-1 Söner-2
Heinola by eller Teifwala by/Teivaa 3 Matz Teifuais h Teivainen 1 Söner-2
1 Oluf Åikarinss E:a Oikarinen 1
Ryttare
Ollikkala 4 Anders Nulpoinen Nulpponen B-1 h-1 Söner-2
Turakkala 5 Oluf Turokainen Turakainen B-1 h-1 Broder-2 h-1
Ollikkala 2 Oluf Eskellson Wäisäin Väisänen 1 Moder-1
Hwssman
-- 2 Oluf Teifuainen Teivainen Bonde-1 h-1
-- 1 Peer Lambais dotter Lampainen 1
-- 1 Jacob Hamuin Hamunen 1 Koo-1 Stodh-1
-- 1 Matz Stafanans h Tahvanainen 1 Koo-1
-- 1 Anders Patalais E:a Paatelainen 1
-- 1 Anna Wachuotar Vahvanen 1 Koo-1

Sivu 200AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 1 Nillss Wachuois hustru Vahvanen 1 Koo-1
-- 1 Isack Ryss hustru Venäläinen 1 Koo-1
-- 1 Nillss Månsson Ollikainen Ollikainen 1
-- 1 Anders Mustoin Mustonen 1 h-1 Stodh-1
-- 2 Mårthen Nulpois E:a Nulpponen 1 Koo-1 dotter-1

Coikala Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Pohjois 4 Oluf Suckainen Suikonen B-1 h-1 Son-1 h-1
2 Peer Hämäläinen Hämäläinen 1 h-1
2 Lars Thomasson Narin Narinen Bonde-1 h-1
3 Anders Pekurinen Pekurinen B-1 h-1 Suermor-1
3 Thomas Ikoinen Ikonen Bonde-1 h-1 S:r dotter-1
4 Larss Pundinen Pöntinen B-1 h-1 B:r-1 h-1
Haikarila 5 Jören Haikerinen Haikarinen B-1 h-1 B-1 h-1 dåtter-1
2 Sigfredh Persson Kärki Bonde-1 Moder-1
Haloila by/Halola 5 Peer Michellsson Haloinen Halonen 1 h-1 B:r-1 h-1 dr-1
Kemilä by/Mäköis 3 Stafan Kemiläinen Kemiläinen B-1 h-1 Son-1
2 Larss Tenhunen Tenhunen B-1 h-1
2 Stafan ibm Tenhunen Bonde-1 h-1
2 Nillss Kemiläinen Kemiläinen B-1 h-1
Hejnola by/Heinola 3 Larss Ollson Heijnoin Heinonen B-1 h-1 B:rE-1
2 Nillss Heijnoinen Heinonen B-1 h-1
HeetaJärfuiby/Hietajärvi 2 Matz Kettunen Kettunen Bonde-1 h-1
3 Jönss Kettunen Kettunen B-1 Son-1 h-1
2 Larss Fråst Frost Bonde-1 h-1
2 Matz Puhakainen Puhakainen B-1 h-1
1 Matz Riusku Kuosmanen Bonde-1 h-1
2 Anderss Kettuin Kettunen Bonde-1 h-1

Sivu 201AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Randois by/Rantuu 2 Pååll Marttinen Marttinen B-1 h-1
2 Michell Wäätäin Väätäinen B-1 h-1
Maarala by/Teivaa 3 Jönss Längä Länkinen B-1 Son-1 h-1
Maarala 4 Månss Maarainen Maaranen B-1 h-1 S-1 h-1
Aufuila by/Auvila 4 Matz Aufuinen Auvinen B-1 h-1 Söner-2
2 Peer Aufuinen Auvinen B-1 h-1
Murdois by/Maivala 3 Olof Hännins Söner Hänninen 2 h-1
Murtois 2 Hendrich Jönsson Hämäläin Hämäläinen B-1 h-1
Maivala 3 Stafan Cosmain Kuosmanen B-1 h-1 SonaSon-1
3 Grellss Cosmain Kuosmanen B-1 h-1 Moder-1
Murtois 1 Peer Hämäläis E:a Hämäläinen 1
Kallila by/Kilpola 4 Pååll Matzson Kallinen Kallinen B-1 h-1 S-1 h-1
3 Jönss Hämäläinen Hämäläinen S-1 h-1 dotter-1
Cosmalanmäki by/Kuosmala 4 Larss Påållsson Tarkiain Tarkiainen B-1 h-1 B:r-1 Moder-1
2 Cosma Tarkiainen Tarkiainen B-1 h-1
Lehikkola 2 Brusiuss Lehikoinen Lehikoinen Bonde-1 hustru-1
Inkilä 1 Brusiuss Laamainen Laamanen 1
Laukalanlax/Remojärvi 4 Pååll Pafuilainen Paavilainen B-1 h-1 B:r-1 h-1
Knuutilanmäki 2 Samuell Hämäläinen Hämäläinen B-1 h-1
Remojärvi 2 Knuth Jurfuainen Jurvanen B-1 h-1
2 Larss Åikarinen Oikarinen B-1 h-1
Knuutilanmäki 3 Jönss Jönsson Pulkinen Pulkkinen B-1 h-1 Son-1

Sivu 202AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Tuchkala by/Remojärvi 3 Oluf Cosmain Kuosmanen B-1 Son-1 h-1
Tuhkala 1 Nillss Sålkis h Solki 1
3 Oluf Tuchkalainen Tuhkalainen B-1 h-1 Son-1
Pylkälä by/Pylkkälä 2 Clemet Pylkäin Pylkkänen B-1 h-1
Knuutilanmäki 2 Thomas Rångain Ronkainen B-1 h-1
Ryttare
Mäköis 3 Anders Aufuinen Auvinen B-1 h-1 Son-1
Kaislajärvi 7 Jönss Hörköinen Härkönen B-1 h-1 B:r-1 h-1 Söner-2 h-1
Maarala 5 Månss Maarainen Maaranen B-1 h-1 Rytt h-1 Son-1 hustru-1
Vuorilahti 7 Philpuss Tarkiainen Tarkiainen B-1 B:r h-1 Söner-2 h-2 R:h-1
6 Pååll Bengtinen Penttinen B-1 h-1 Söner-2 h-2
Auvila 3 Larss Andersson Aufuin Auvinen B-1 h-1 Rytt h-1
2 Oluf Aufuinen Auvinen B-1 h-1
Maivala 6 Brusius Condiain Kontiainen B-1 h-1 Söner-2 h-1 dotter-1
Murtois 3 Knuth Hendrichsson Hämäläinen Hämäläinen B-1 h-1 B:r-1
5 Oluf Hörköinen Härkönen B-1 h-1 Son-1 Bolagzman-1 h-1
Maivala 7 Brusius Påållson Caipainen Kaipainen B-1 h-1 B:r-1 h-1 drengar-2 hustru-1
Kilpola 4 Anders Putkinen Putkinen Söner-2 h-2
5 Jören Jörenson Kilpoinen Kilponen Bonde-1 h-1 B:r-1 h-1 Sh-1
2 Matthias Schadewidz Schadevitz h-1 drengh-1
Pekurila 8 Mårthen Pekurinen Pekurinen B-1 h-1 B-1 h-1 B:rS-1 h-1 Rytt:hustru-1 dotter-1
Kuosmala 5 Pååll Tarkiainen Tarkiainen B-1 h-1 Son-1 h-1 Rytt:h-1
3 Mons Olsson Kuosmanen h-1 Bolagzman Son-1 hustru-1
4 Thomas Bertillsson B-1 h-1 drengh-1
Lehikkola 4 Jören Lehikoinen Lehikoinen B-1 h-1 dr-1 h-1
Paatela 4 Thomas Smedh Smed B-1 h-1 Söner-2
Murtois 5 Hendrich Pafuilainen Paavilainen B-1 B:rSon-1 h-1 Rytt:h-1

Sivu 203AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Knuutilanmäki 5 Peer Knuthson Hämäläinen Hämäläinen B-1 h-1 Rytt:h-1 dr-1 h-1
5 Peer Ruthu Ruutu Bonde-1 h-1 B:r-1 drengh-1 h-1
Remojärvi 3 Abraham Remoinen Remonen B-1 h-1 B:r-1
Maivala 3 Jören Ihalembinen Ihalempinen h-1 BM-1 h-1
Dragoner
Ollikkala 1 Christer Ollikainss h Ollikainen 1
Maivala 1 Jönss Turkias h Turkia 1
Hwssman och kånor
-- 2 Matz Swensson Lapwetelainen Lapveteläinen B-1 h-1 Stodh-1 Koo-1
-- 2 Oluf Kuifualainen Kuivalainen Bonde-1 h-1
-- 2 Anders Påållsson Kumma Kumma B-1 h-1
-- 1 Kaijsa Hångatar Honkanen 1 Koo-1
-- 2 Grellss Lipsainen Lipsanen Bonde-1 h-1
-- 1 Suan Pirkos dotter 1
-- 2 Bengt Anttoinen Anttonen B-1 h-1 Koo-1
-- 1 Larss Råikoinen Roikonen 1 Koo-1
-- 2 Anderss Råkolainen Ruokolainen B-1 h-1 Stodh-1
-- 1 Erich Marttis h Marttinen 1
-- 1 Oluff Kärkäis h Kärkkäinen 1
-- 1 Maija Ifuotar Iivonen 1
-- 1 Karin Ifuotar Iivonen 1
-- 1 Maikå Kemilitär Kemiläinen 1
-- 1 Kaisa Kemilätär Kemiläinen 1
-- 1 Kaija Kinnaritär Kinnari 1
-- 2 Peer Paunoinen Paunonen B-1 h-1 Stodh-1 Koo-1
-- 2 Nillss Knuthson Hämäläinen Hämäläinen B-1 h-1 Koo-1
-- 1 Birger Lehijkoinen Lehikoinen B-1 Koo-1
-- 2 Anders Melkanen Mälkönen B-1 h-1 Stodh-1 Koo-1
-- 2 Hendrich Hendrichson Wäisäin Väisänen B-1 h-1
-- 2 Anders Kåtilainen Kotilainen B-1 h-1
-- 1 Anders Remoinen Remonen B-1 Koo-1
-- 1 Bertill Pyllkäinen Pylkkänen B-1 Koo-1

Sivu 204AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 2 Anders Komåinen Komonen B-1 h-1 U.stodh-1 Koo-1
-- 1 Kaisa Mustotar Mustonen 1
-- 1 Karin Måilatar Moilanen 1 Koo-1
-- 1 Elin Ingitär Inkinen 1

Woorenmaa Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Näringh by/Näärinki 1 Larss Nousiainen Nousiainen 1
2 Peer Cosmain Kuosmanen B-1 h-1
2 Cauppi Neringh Näärinki B-1 h-1
2 Matz Muikunen Muikkunen B-1 h-1
2 Matz Ollson Pennoin Pennanen B-1 S-1
3 Pååll Person Körkin Kärkkäinen B-1 S-1 h-1
2 Pååll Jaarainen Jaaranen B-1 h-1
Vehmaa 2 Peer Westerinen Vesterinen B-1 h-1
3 Peer Mardikainen Martikainen B-1 h-1 dotter-1
3 Oluf Colemainen Kolehmainen B-1 M-1 h-1
2 Matz Ollsson Räisäin Räisänen 1 h-1
1 Matz Poxäinen Pöksäinen B-1
3 Nillss Rissainen Rissanen B-1 S-1 dotter-1
Näärinki 1 Johan Cussmainss h Kuosmanen 1
Höötyis by/Hyötyy 2 Pååll Åikarinen Oikarinen B-1 h-1
2 Matz Oikarinen Oikarinen B-1 h-1
4 Peer Höötyläinen Hyötyläinen B-1 h-1 B:r-1 h-1
Carkiamaa/Karkeamaa 3 Anders Pöyhönen Pöyhönen B-1 Son-1 h-1
3 Matz Larsson Lambain Lampainen B-1 h-1 SM-1
6 Nillss Eskillsson Pöyhöin Pöyhönen B-1 h-1 B:r-1 h-1 dotter-1
Vuorenmaa 5 Peer Jönson Lejnoinen Leinonen B-1 B-1 h-1 S-1 h-1
2 Mårthen Lambainen Lampainen B-1 h-1
2 Matz Hansson Hirfuoin Hirvonen B-1 h-1
3 Matz Matzson ibm Hirvonen B-1 h-1 dotter-1

Sivu 205AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Vuorenmaa 2 Jönss Michellson Lambain Lampainen Bonde-1 h-1
Hännilä by/Hännilä 2 Christer Hänninen Hänninen B-1 h-1
Näärinki 2 Anders Leskinen Leskinen B-1 h-1
Vehmaa 2 Hendrich Merda Merta B-1 h-1
Ryttare
Vehmaa 5 Larss Tarkiainen Tarkiainen B-1 h-1 B:r-1 h-1 drengh-1
Hyötyy 4 Larss Persson Hötyläin Hyötyläinen B-1 h-1 B:r-1 Rytt:h-1
Vuorenmaa 3 Pååll Lambainen Lampainen B-1 h-1 dotter-1
Hwssman
-- 2 Jönss Muikunen Muikkunen B-1 h-1 Koo-1
-- 2 Hendrich Jönsson Hörköinen Härkönen B-1 h-1 Koo-1
-- 3 Anders Wenäläinen Venäläinen B-1 M-1 h-1 Stodh-1 Koo-1
-- 2 Philpuss Kiskinen Kiiskinen B-1 Son-1
-- 2 Mårthen Hatzoinen Hatsonen B-1 h-1
-- 1 Larss Wääinämain Väinämöinen B-1 Koo-1
-- 1 Michell Hatzois dotter Hatsonen 1 Stodh-1 Koo-1
-- 2 Peer Persson Lejnoinen Leinonen B-1 h-1 Koo-1
-- 2 Larss Larsson Pekurinen Pekurinen B-1 h-1 Stodh-1
-- 2 Peer Frantzson Hirfuoinen Hirvonen Son-1 dotter-1 Koo-1
-- 2 Pååll Lambainen Lampainen B-1 Son-1 Stodh-1 Koo-1
-- 1 Johan Larsson Pöyhöin Pöyhönen B-1 Koo-1
-- 3 Pååll Tarfuainen Tarvainen B-1 h-1 Son-1 U.stodh-1
-- 2 Anders Narinen Narinen B-1 h-1 Koo-1
-- 1 Thomass Narins E Narinen 1 Koo-1
-- 1 Pååll Westerinen Vesterinen Son-1
-- 2 Jacob Safwolainen Savolainen Bonde-1 h-1
-- 1 Kirstin Söfringzdotter 1

Sivu 206AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Wälb: Jacob Nasakens Frellsse
Pajusalmi 4 Simon Hejnoinen Heinonen Bonde-1 h-1 Son-1 h-1
Viisala 4 Peer Leskinen Leskinen Bonde-1 h-1 Son-1 h-1
Laukkala 4 Peer Hejnoinen Heinonen Bonde-1 h-1 Son-1 h-1
2 Larss Hejnoinen Heinonen Bonde-1 h-1
Rasala 4 Matz Rasainen Rasanen Bonde-1 h-1 Son-1 h-1
Sopala 4 Peer Sopainen Sopanen B-1 h-1 Bman-1 h-1
4 Johan ibm Sopanen Bonde-1 h-1 Son-1 h-1
Leskelä 6 Hendrich Leskinen Leskinen B-1 h-1 S-2 h-2
3 Matz Leskinen Leskinen B-1 B:r-1 h-1
5 Johan Leskinen Leskinen B-1 h-1 B:r-2 h-1
Härkälä 4 Matz Påållsson Hörköin Härkönen B-1 h-1 B:r-1 h-1
4 Peer Hörköinen Härkönen Bonde-1 h-1 Son-1 h-1
Rantuu 3 Jönss Jönsson Huttuin Huttunen B-1 h-1 Moder-1
4 Nillss Härkainen Härkönen B-1 h-1 Son-1 h-1
Ahola 2 Pååll Ahoinen Ahonen B-1 h-1
3 Stafan Laitiainen Laitiainen B-1 h-1 B:rh-1
Pellilä 2 Oluf Pölläinen Pöllänen B-1 h-1
Mäköis 2 Mårthen Wenäläinen Venäläinen B-1 h-1
Lipsala 5 Nillss Lipsa Lipsanen Bonde-1 h-1 Sy:-1 B:r-1 h-1
Lievola 2 Anders Hamuinen Hamunen B-1 h-1
Ahola 3 Eskell Pullkinen Pulkkinen B-1 h-1 B:rh-1
Jokela 2 Anders Walldoinen Valtonen B-1 h-1
Hwssmän
-- 1 Matz Lehikois h Lehikoinen 1
-- 1 Elin Hejnotar Heinonen 1

Sivu 207AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Wälb: Carll Hastferss Frellsse
-- 3 Oluf Hansson Ikoin Ikonen B-1 B:r-1 h-1
-- 4 Anders Kiukas Kiukas B-1 h-1 M-1 h-1
-- 2 Peer Jönsson Longoin Länkinen B-1 h-1
-- 2 Peer Hansson Hörköin Härkönen B-1 h-1
-- 3 Matz Peedikäinen Pietikäinen B-1 h-1 B:r-1
-- 2 Thomas Matzson B-1 h-1
-- 2 Hanss Bengtson Ikoin Ikonen B-1 h-1
-- 2 Matz Nopoinen Noponen B-1 h-1
-- 3 Peer Wänäinen Väänänen B-1 S-1 h-1
-- 3 Peer Frantzson Väänänen B-1 h-1 Son-1
-- 2 Peer Jonsson Sejlain Seilonen B-1 h-1
-- 2 Anders Grellsson ibm Seilonen B-1 h-1
-- 3 Hendrich Persson Seppäläin Seppäläinen B-1 h-1 B:r-1
-- 2 Oluf Korhonen Korhonen B-1 h-1
-- 3 Jönss Pasainen Pasanen B-1 h-1 B:r-1
-- 2 Hanss Korhonen Korhonen Bonde-1 h-1
-- 2 Peer Tollfuainen Tolvanen B-1 h-1
-- 3 Nillss Nillsson Hejlain Heilanen B-1 h-1 Son-1
-- 2 Johan Persson ibm Heilanen B-1 h-1
-- 1 Nillss Nillsson ibm Heilanen B-1
-- 2 Anders Pispa Piispanen Bonde-1 dotter-1
-- 2 Matz Harmainen Harmainen B-1 h-1
-- 2 Bengt Jönsson Pullkin Pulkkinen B-1 h-1
-- 2 Peer Ollsson ibm Pulkkinen B-1 h-1
-- 3 Bengt Peerson ibm Pulkkinen B-1 h-1 Son-1
-- 3 Oluf Larsson Kituin Kitunen B-1 h-1 B:rh-1
-- 3 Anders Råkolainen Ruokolainen B-1 h-1 Son-1
-- 3 Hanss Korhonen Korhonen B-1 M-1 h-1
-- 2 Matz Råkolainen Ruokolainen B-1 h-1

Sivu 208AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 1 Christer Råkolainen Ruokolainen Bonde-1
-- 2 Peer Anderson ibm Ruokolainen Bonde-1 h-1
-- 2 Christer Hansson Mondoin Montonen Bonde-1 h-1
-- 2 Anders Rahunen Rahunen Bonde-1 h-1
-- 2 Peer Parkinen Parkkinen Bonde-1 h-1
Ylivesi Jacob Nasakens Landbönder Nassokin
2 Peer Anderson Leskoinen Leskinen B-1 h-1
2 Matz Thomasson Liwkoin Liukkonen Bonde-1 h-1
Maivala 4 Wälb: Commissariens Erich Jespersons Lilliesköld drengier-3 Pijga-1
-- 5 Dhs Pastor Her Johannes Martij Heinricius 1 h-1 dr-1 Pijgor-2
-- 4 Sacellanus Her Larss Marthini Martikainen 1 h-1 dr-1 Pijga-1
-- 2 Klockare Michell 1 h-1
-- 1 S. Her Dirickz Enckia Weiher 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16461648

© Maija-Liisa Laaso 2023