AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1654 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1654

Sivu 1449AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Suurniemi 2 Hindrich Michellsson Kiskinen Kiiskinen 1 h1
3 Larss Lamainen Laamanen 1 h1 B:rh1
2 Madz Jönsson Rångainenn Ronkainen 1 h1
6 Mårthen Rångainen Ronkainen 1 B:r1 dg1 h1 B:rE1 Rh1
2 Thomas Immoinen Immonen 1 h1
5 Andherss Mårthensson Rimppi Rimppi 1 h1 B:rh1 S1 Rh1
3 Olåf Hansson Tirroinen Tirronen 1 h1 StyfS1
Hyvölä 4 Jöran Påhlsson Rångainen Ronkainen 1 h1 Rh1 dg1
3 Jöran Erichsson Rångain Ronkainen 1 h1 Syster 1
4 Anderss Hindersson Rongain Ronkainen 1 Bh1 Rh1 Pijga 1
3 Peer Hyfuoinen Hyvönen 1 h1 hS:n1
3 Jönss Pardainen Partanen 1 h1 dotter 1
Pelkilä 2 Larss Pelckinen Pelkinen 1 h1
Härkälä 3 Johan Peersson Pylckinen Pelkinen 1 h1 drag h1
8 Tomass Härkäinen Härkönen 1 Bh1 S1 h1 Rh1 dg2 h1
1 Peer Pelkins SytingsS Pelkinen 1
2 Pååll Peersson Pelkinen Pelkinen 1 Corp:h1
2 Philpuss Kijskinen Kiiskinen 1 h1
Laukkala 5 Madz Pernäinen Pärnänen 1 h1 B:r1 h1 Pijga 1 Elli
4 Lendzman Erich Lauckainen Laukkanen 1 h1 B:r1 S1
3 Hendrick Herrainen Herranen 1 S1 h1 Sona hustrun dödh
Palonen 4 Larss Andhersson Hulckoinen Hulkkonen 1 h1 B:r1 Moder 1
Immola 2 Johan Johansson Rongainen Ronkainen 1 h1
Hietajärvi 3 Anderss Konsti Konsti 1 h1 B:r1
Kiiskilä 1 Hardwijck Peersson Weijolainss h Veijalainen 1
4 Peer Sigfredsson Weijolain Veijalainen 1 h1 Styfd:r1 Pijga 1
5 Bertill Kijshinen Kiiskinen 1 h1 S1 dg1 Rh1
Kiiskilänniemi 4 Gregorsson Kijshinen Kiiskinen 1 B:r1 h1 pijga 1
Kaskii 3 Peer Wasara Vasara 1 h1 dotter 1
4 Erich Michellsson Kijshinen Kiiskinen 1 h1 dg1 Rh1
9 Johann Niellsson Kijshinen Kiiskinen 1 h1 B:r3 h2 fb:S1 Moder 1

Sivu 1450AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Kaskii 2 Johan Hansson Rodzalainen Ruotsalainen 1 h1
3 Larss Erichsson Randoinen Rantonen 1 h1 B:rh1
Tyrynmäki 6 Peer Hindrichsson Wäteinen Väätäinen 1 h1 B:r1 h1 B:rS1 Rh1
Lauteala 4 Larss Peerssonn Lautiain Lautiainen 1 B:r2 Mod:r Rh1
Härkälänniemi 5 Tönne Peerssonn Härkäinen Härkönen 1 h1 af B:r S1 h1 Rh1
2 Madz Olufssonn Kilpoinen Kilponen 1 drag h1
Kiiskilänniemi 4 Johan Påålssonn Kiskinen Kiiskinen 1 faar 1 h1 dg1
8 Gorgoniuss Erichssonn Kiskinen Kiiskinen 1 h1 B:r3 h2 Rh1
4 Hindrich Harmainen Harmainen 1 h1 S1 Rh1
Kupsala 1 Peer Larsson Kiskinen Kupsa Kiiskinen 1 dottren
3 Pååll Hindersson Kupsa Kupsa 1 h1 Pijga 1
2 Oluff Hindersson Hofuinn Hovinen 1 Mod:r 1
Summala 3 Larss Nielssonn Pardainen Partanen 1 h1 Pijga 1
4 Tomass Jönssonn Pardainen Partanen 1 h1 B:r1 Styfmod:r 1
5 Larss Jacobssonn Wätäinen Väätäinen 1 h1 B:r1 h1 S1 Pijga
Purhola 6 Johan Larssonn Purhoinen Purhonen 1 h1 B:r2 h2
4 Simon Tönnesson 1 h1 Rh1 Mod:r 1
Hottila 5 Simon Hottinen Hottinen 1 h1 S1 h1 dotter 1
2 Larss Hendersson Kerfuinen Kervinen 1 h1
Kasintaipale 2 Johan Andherssonn Lautiainenn Lautiainen 1 h1
Soiniemi 3 Knut Antoinen Anttonen 1 h1 husskona 1
Kangas 2 Eshell Mardikainen Martikainen 1 h1
3 Isaak Mutulains Mågh Muttulainen 1 h1 S1
2 Peer Rimppi Rimppi 1 h1
Summala 3 Peer Immoinen Immonen 1 h1 B:rS1
Kettula 5 Mårthen Mårthenssonn Oinoinen Oinonen 1 h1 B:r1 Mågs h1
Pätylä 3 Knut Jönssonn Hämäläin Hämäläinen 1 h1 drag h1
Järvenpää 5 Johan Muttulainen Muttulainen 1 h1 S1 Rh1 B:rh1
4 Jöran Larsson Påsa Posa 1 Mågh 1 h1 drag h1
Taipale 8 Oloff Andhersson Taipall Taipalinen 1 h1 B:r1 h1 S2 h1 Rh1
H:r Simon Christierni 1 h dödh dg:r2 h1 optagit ödess hemman
Männynmäki 3 Nillss Pardainss h Partanen 1 dg1 h1
3 Madz Henderssonn 1 S1 Rh1
3 Berendt Mårthenssonss Landhbonde Grabbe 1 h1 B:rh1

Sivu 1451AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Männynmäki 2 Jöran Kilckinn Kilkki 1 h1 Berendt Mårthenssons Landhbonde
Ylivesi 4 Jacob Peerssonn Nasack Nassokin 1 h1 dg1 h1
Kaihunmäki? 2 H:r Lars Martini dg1 h1
3 Peer Mardikainn Martikainen 1 h1 B:r Enckia 1
6 Lendzman Peer Pasainen Pasanen 1 Bh1 dg:r4 Pijga
2 Hardwick Putkinen Putkinen 1 h1
2 Christer Andhersson Pötyins h Pätynen 1 dotter 1
Poikola 3 Mårthen Pijk Piikki 1 B:r1 Rh1
Kuosmala 1 Peer Cosmas h Kuosmanen 1
1 Johann Cosmas h Kuosmanen 1
Hatsola 4 Oluf Olufssonn Turakain Turakainen 1 h1 Rh1 dg1
4 Madz Hemminghsson Hadzon Hatsonen 1 h1 B:r1 S1
2 Peer Martinen Marttinen 1 h1
1 Tomass Mustoinss h Mustonen 1
1 Oluff Mustoinss h Mustonen 1
1 Philpuss Tihainss h 1
3 Oluff Tarckiainss Enckias S Tarkiainen 1 h1 B:rh1
Ollikkala 1 Christer Ollikass h Ollikainen 1
2 Hendrick Jönsson Pedikainen Pietikäinen 1 h1
Paatela 4 Gorgoniuss Leskinn Leskinen 1 h1 SytS1 S1
6 Thomass Uckoinen Ukkonen 1 h1 B:r2 h1 Mod:r 1
Ollikkala 5 Larss Andherssonn Nulpoinn Nulpponen 1 h1 B:r1 faar 1 B:rS1
4 Larss Mårthenssonn Nulpoinn Nulpponen 1 h1 dg1 h1
6 Nielss Andherssonn Ihalainen Ihalainen 1 h1 B:r1 h1 S1 Mod:r 1
4 Oluff Jacobsson Hamuinen Hamunen 1 h1 drag h1 Mod:r 1
3 Oluff Persson Lambainen Lampainen 1 h1 drag h1
5 Eshell Wäisäinen Väisänen 1 h1 B:r2 Mod:r 1
3 Bengdt Peersson Wahuoinen Vahvanen 1 h1 S1
Turakkala 8 Christer Turakainn Turakainen 1 B:r3 h3 Rh1
Pohjois 4 Oluff Suikoinen Suikonen 1 h1 S1 h1
5 Madz Philpusson Ahoinenss h Ahonen 1 S:r2 h2
Haikarila 2 Larss Larssonn Råikoinen Roikonen 1 h1
Pohjois 2 Larss Thomasson Narinen Narinen 1 h1
4 Hendrich Larssonn Ikoinen Ikonen 1 h1 Mod:r 1 B:rh1

Sivu 1452AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Pohjois 3 Oluf Wahuoinen Vahvanen 1 h1 dg1
Mäköis 3 Staphan Eshellssonn Kemiläinen Kemiläinen 1 S1 h1
4 Larss Olufssonn Tenhuinen Tenhunen 1 h1 B:r1 dotter1
4 Anderss Auffuinen Illmarj Auvinen 1 S:r2 h1
3 Niellss Kemiläinen Kemiläinen 1 h1 B:r1
Heinola 6 Larss Olufssonn Heinoinen Heinonen 1 h1 B:rS:r2 h1 Pijga 1
5 Oluf Nielsson Heinoinen Heinonen 1 h1 B:r1 dg1 dotter 1
4 Larss Pöndinen Pöntinen 1 B:r1 h1 S1
Mustola 2 Abram Abrahamsons h 1 dotter 1
3 Nielss Henderssonn Mustoinen Mustonen 1 h1 dg1
Halola 5 Peer Michellssonn Haloinen Halonen 1 h1 B:r1 h1 dg1
Haikarila 4 Sigfredh Peerssonn Körkinn Kärki 1 h1 B:r1 h1
6 Jörann Jönssonn Haikarainen Haikarinen 1 h1 B:r1 h1 S:r2
2 Mårthenn Pulkoinss h Pulkkinen 1 Husskona 1
Rantuu 2 Påhl Ahoins h Ahonen 1 S1
2 Pååll Martinen Marttinen 1 dotter 1
2 Grelss Narinen Narinen 1 dg1
Hietajärvi 3 Anderss Örrö Kettuinen Örrö 1 S1 drag:h1
3 Peer Madzssonn Kettuinn Kettunen 1 S1 drag.h1
4 Pååll Jönssonn Kettuinn Kettunen 1 h1 B:r2
4 Madz Jönssonn Cosmain Kuosmanen 1 h1 S:r2
Kaislajärvi 6 Hendrich Jönssonn Härkäinn Härkönen 1 h1 B:rS:r2 h1 Rh1
3 Jönss Andherssonn Mustoinen Mustonen 1 h1 Mod:r1
Pajusalmi 3 Simon Heinoinen Heinonen 1 h1 dg1
Maarala 8 Peer Månssonn Marainen Maaranen 1 h1 S1 h1 B:rS:r3 h1
2 Peer Härckäinen Härkönen 1 h1
4 Peer Marainn Maaranen 1 B:r2 h1
1 Oluff Ahoins h Ahonen 1
Maivala 4 Oluf Peerssonn Ihalambin Ihalempinen 1 h1 dg1 Rh1
5 Peer Philpussonn Condia Kontio 1 h1 B:r2 B:rS1
3 Staphan Olufsonn Hänninen Hänninen 1 h1 B:rh1
4 Hendrich Staphanson Cosmainen Kuosmanen 1 h1 B:rS1 h1
4 Jönss Cosmain Kuosmanen 1 h1 dg1 h1
Erich Lilieshöldz Landbönder Lilliesköld
8 Pasainn Pasanen 1 B:r2 Mod1
Brusiuss Påållssonn Caipiain Kaipiainen 1 h1 B:r1 h1

Sivu 1453AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Maivala 5 Johan Turkinn Turkia 1 S:r3 h1
Kilpola 3 Matthias Skadwitz h Schadevitz 1 dgr2
6 Jöran Jöranssonn Kilponen 1 h1 B:rS:r2 h2
5 Anders Pudtkinen Putkinen 1 h1 B:r1 h1 Rh1 dotter
3 Pååll Madzssonn Callinen Kallinen 1 S1 h1
Pekurila 7 Mårthen Pekurinen Pekurinen 1 B:rS:r2 h1 Rh1 Olof ibm 1 h1
Kuosmala 4 Jönss Jönssonn Tarkiain Tarkiainen 1 h1 B:rS1 Rh1
6 Måns Olufsons h Kuosmanen 1 dgr3 h2
Lehikkola 2 Leutenampt Michell Erichsons dreng 1 Pjga 1
2 Larss Påållsson Neula Neula 1 h1
6 Madz Jönson Lehikoinss h Lehikoinen 1 Syst.S1 h1 Matishan 1 h1 S1
2 Nillss Philpusson Kjskinen Kiiskinen 1 h1
Paatela 6 Erich Tomasson Smedh 1 h1 B:r1 dg1 h1 Rh1
Vuorilahti 6 Pååll Påhlssonn Bengtinen Penttinen 1 h1 B:r1 h1 B:rS1 Rh1
4 Madz Staphanssonn Tarkiain Tarkiainen 1 Rh1 dg1 h1
Auvila 5 Thomass Bertillssonn 1 h1 dg1 h1 Pjga 1
4 Madz Madzssonn Aufuinen Auvinen 1 B:r2 h1
1 Anders Aufuis h Auvinen 1
3 Madz Olufssonn Aufuinen Auvinen 1 h1 Rh1
3 Peer Aufuinen Auvinen 1 Styfson 1 h1
3 Larss Oluf Erifuuinen? Auvinen 1 B:r1 B:rh1
Teivaa 4 Anderss Jönson Längä Länkinen 1 h1 B:r2
Murtois 4 Oluff Eshellssonn Härkäinen Härkönen 1 S2 h1
5 Hendrich Jönssonn Hämäläinen Hämäläinen 1 h1 B:r2 h1
3 Oluff Peersson Hämäläinen Hämäläinen 1 B:r1 Mod:r 1
4 Knut Henderson Hämäläinen Hämäläinen 1 h1 dg1 Rh1
3 Mårthen Nielsson Ihalainn Ihalainen 1 h1 S1
5 Larss Jöranssonn Paffwilainn Paavilainen 1 h1 SytS1 h1 Rh1
4 Peer Knutssonn Hämäläinen Hämäläinen 1 h1 B:r1 Rh1
Knuutilanmäki 2 Samuell Hämäläis h Hämäläinen 1 S1
6 Peer Hytiäinen Hyytiäinen 1 h1 B:rS1 B:r1 S1 Rh1
2 Jönss Pulkinen Pulkkinen 1 Sh1
6 Thomass Rångainen Ronkainen 1 h1 dg:r2 h2

Sivu 1454AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Remojärvi 3 Pååll Pafuilainen Paavilainen 1 S1 h1
Erich Michelsons Landbonde
3 Hend: Pudkin Putkinen 1 h1 S1
3 Abram Remoinen Remonen 1 h1 B:r1
1 Peer Larssonn Åikarinen Oikarinen 1
2 Hanss Nielssonn Hämäläin Hämäläinen 1 h1
2 Madz Hyfuoinen Hyvönen 1 h1
2 Arffwedh Andherssonn Remoinen Remonen 1 Mod:r 1
Kylä ei tiedossa 4 Tomass Sigfredhssonn Haushainn Hauska 1 h1 B:r1 dotter 1
Pylkkälä 3 Clemet Pylkäinn Pylkkänen 1 S1 dotter 1
Tuhkala 1 Oluff Tuchkalains Enckia Tuhkalainen 1
2 Oluf Hansson Tuchkalain Tuhkalainen 1 Mod:r 1
Hyötyy 2 Madz Cosmassonn Hötyläinen Hyötyläinen 1 h1
5 Hendrich Hötyläinss faarb:r S:r Hyötyläinen 3 h2
4 Peer Abramson Hötyläinenn Hyötyläinen 1 h1 B:r1 h1
Vuorenmaa 3 Pååll Peersonn Lambain Lampainen 1 S1 Rh1
2 Jönss Michelssonn Lambainn Lampainen 1 h1
2 Mårthen Lambain Lampainen 1 h1
4 Madz Madzssonn Hirfwoinn Hirvonen 1 h1 B:r1 dg1
3 Eshell Såmalainen Suomalainen 1 S1 drag.h1
4 Peer Hirfuoinen Hirvonen 1 h1 S1 S:n dotter 1
1 Madz Påållssonn Råposs h Roponen 1
4 Peer Leinoinn Leinonen 1 h1 S1 dotter 1
3 Peer Jönssonn Leinoinen Leinonen 1 h1 B:rh1
Karkeamaa 2 Erich Kiukass h Kiukas 1 dg1
3 Anderss Eshellssonn Pöyhöinen Pöyhönen 1 h1 dotter 1
1 Hendrich Peersson Kurikass drag h Kurikainen 1
2 Peer Jönssonn Kurickainn Kurikainen 1 h1
Narila 3 Madz Oluffssonn Paunoinenn Paunonen 1 h1 S1
Hännilä 3 Christer Lamainen Laamanen 1 h1 drag h1
Vehmaa 2 Madz Olufssonn Räsäinenn Räisänen 1 drag h1
4 Madz Tijainen Tiainen 1 h1 Bolagsman 1 h1
1 Jacob Peersons h 1
3 Peer Jacobssonn Wester Vesterinen 1 S1 S:r1

Sivu 1455AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Vehmaa 2 Peer Mardikainss h Martikainen 1 S1
3 Peer Påållssonn Lamainen Laamanen 1 h1 Rh1
1 Larss Lapueteläinen Rimppi Lapveteläinen 1
3 Michell Kiskinen Kiiskinen 1 Bolagsman 1 h1
1 Michel Lopius h 1
1 Mårthen Hadtzoinss dotter Hatsonen 1
3 Hendrich Ochtoin Ohtonen 1 h1 Swärfader 1
2 Hanss Henderson Merda Merta 1 h1
Näärinki 5 Eshell Cosmason Tarkiain Tarkiainen 1 h1 B:r1 h1 Pijga 1
2 Peer Påhlson Råpoinen Roponen 1 h1
2 Anderss Leskins h Leskinen 1 S1
1 Olåff Larson Näringinss Mod:r Näärinki 1
2 Isack Wenäläinen Venäläinen 1 h1
3 Madz Peerssonn Muckuin Muikkunen 1 h1 drag h1
1 Johan Cosmas Lilloss h Kuosmanen 1
4 Peer Påållssonn Mullj Mulli 1 h1 B:r1 h1
3 Pååll Jarainen Jaaranen 1 h1 S1
3 Anderss Påållssonn Härkäinen Härkönen 1 h1 Mod:r 1
3 Pååll Jonssonn Pedikäins B:r Pietikäinen 2 h1
Pappila 9 Pastor Dnus Johannes Marcj 1 dg:r 5 Pijgor 3
Aff Randasalmi til Jockass
-- 5 Påll Tenhuinenn Tenhunen Söner 3 h:r2
-- 4 Madz Olofson Tirroinen Tirronen 1 B:r2 B:rS1
-- 4 Madz Jonssonn Paunoinenn Paunonen 1 h1 Rh1 dg1
Inhyses Männ
-- 2 Oluf Larsson Nissinenn Nissinen 1 h1
-- 1 Madz Staffanains Enchia Tahvanainen 1
-- 1 Madz Pernoiss h: S:r dotter Pärnänen 1
-- 1 Hendrich Ollikains dotter Caisa Ollikainen 1
-- 1 Jacob Parkinss h Parkkinen 1
-- 2 Eshell Hämäläin Hämäläinen 1 h1
-- 1 Elli Lehikatar Lehikoinen 1
-- 1 Maicko Jaratar Jaaranen 1
-- 1 Anni Kuparitar Kuparinen 1

Sivu 1456AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 1 Pircko Aufuitar Auvinen 1
-- 1 Elli Olåfzdotter Pylfwäss 1
-- 2 Bengdt Antoinen Anttonen 1 S1
-- 2 Peer Niellssonn Launinen Launiainen 1 h1
-- 1 Pitkä Pirckå 1
-- 1 Mateli Wefwitar 1
-- 1 Helga Pylfwäss 1
Wälb: Pether Nasakens Frelse
Rantuu 3 Jönss Hudtuinen Huttunen 1 h1 StyfMod:r 1
4 Peer Niellssonn Härkäinen Härkönen 1 h1 B:r1 Mod:r 1
Sopala 4 Pååll Keistinen Keistinen 1 h1 S1 h1
2 Christer Råtinen Ruottinen 1 h1
5 Hendrich Jönssonn Såpainen Sopanen 1 h1 F:B:rS1 h1 dotter 1
Laukkala 3 Olåf Heinoinen Heinonen 1 h1 B:rh1
5 Peer Heinoinen Heinonen 1 h1 Mågh 1 h1 d:r1
Jokela 4 Christer Pispainen Piispanen 1 h1 B:r1 h1
2 Hendrich Simonson Heinoinen Heinonen 1 h1
Leskelä 4 Olåf Leskinss S Leskinen 1 h1 B:rS1 h1
5 Anderss Leskinen Leskinen 1 h1 B:r1 Bh1 Pijga 1
4 Peer Leskinen Leskinen 1 B:r1 h1 farb:r h1
5 Pååll Härkäinen Härkönen 1 h1 B:r1 h1 Husman S1
Härkälä 2 Anderss Peersonn Härkäinen Härkönen 1 Moder 1
Viisala 6 Peer Andherssonn Leskinen Leskinen 1 h1 S1 h2 dg1
Pellilä 2 Larss Pölläinn Pöllänen 1 Syster 1
Lievola 3 Jönss Lefuoinen Lievonen h1 S1 h1
2 Olåf Lefuoinen Lievonen 1 h1
2 Anderss Hamuinen Hamunen 1 h1
1 Peer Lehikäinen Lehikoinen 1
Rasala 2 Peer Rasainenn Rasanen 1 h1
2 Madtz Rasainenn Rasanen 1 h1

Sivu 1457AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Lipsala 4 Nielss Lipsainenn Lipsanen 1 h1 B:r1 h1
Kylä ei tiedossa 2 Johan Skomakare 1 h1
Mäköis 1 Mårthen Wenäläinenn Venäläinen 1
Miettula 2 Anderss Råkolains S Ruokolainen 1 h1
Ahola 1 Tårpare Olåf Ahoins h Ahonen 1
3 Tårpare Stafan Tuliain Laitinen 1 h1 dgh1
2 Tårpare Eshell Pullkoinen Pulkkinen 1 h1
Wälb: Erich Liliesköldz Frelse
Mustola 4 Pååll Ryhäinen Ryhänen 1 B:r1 h1 Syster 1
Hietajärvi 2 Staphan Månoinen Mononen 1 h1
1 Larss Fråstij Frost 1
1 Pååll Härkäinen h Härkönen 1
Soiniemi 3 Madtz Rasainen Rasanen 1 h1 Kh 1
2 Simon Peerssonn Aufuinen Auvinen 1 h1
3 Thomass Kotilainen Kotilainen 1 S1 h1
Lievola 4 Hanss Hamuinen Hamunen 1 h1 Bolagsman 1 h1
Hatsola Bertill Madtssonn Puttoinn uptagit ödhess hemman Puttonen
Pitkälahti 2 Månss Pasainen Pasanen 1 h1
Pohjois 4 Gårdens Tienare Peer Hämäläinen Hämäläinen 1 h1 Bolagsman 1 h1
Purhola 5 Hendrich Caupinen Kauppinen 1 h1 S:r2 h1
Mäköis 2 Stapan Tenhuin Tenhunen 1 h1
Inhyses männ
-- 1 Anna Cosmatar Kuosmanen 1
-- 1 Anna Suidtar 1
-- 1 Kirsti Cosmatar Kuosmanen 1
Wälb: Rosensmidz Frelse
Remojärvi 2 Madz Rimi 1 h1

Sivu 1458AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Kuosmala 2 Cosma Tarkiain Tarkiainen 1 h1
Suurniemi 3 Jöran Peerssonn Wänäinen Väänänen 1 h1 B:r1
Kurikkala 3 Hanss Tirroinen Tirronen 1 h1 S1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16521655

© Maija-Liisa Laaso 2023