AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1657 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1657

Sivu 1626B (aukeaman 1626 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Suurniemi 3 Thomass Immoinen Immonen 1 h1 S1
2 Olof Tiroin Tirronen 1 h1
Hyvölä 2 Erich Rångain Ronkainen 1 h1
2 Petter Hyfwein Hyvönen 1 h1
Pelkilä 2 Laarss Pällkinen Pelkinen 1 h1
Laukalaby/Härkälä 2 Pilip Kiskinen Kiiskinen 1 h1
Laukkala 2 Hendrich Herrains Sonn mh Herranen
Paloissby/Palonen 4 Anderss Hulckoinen Hulkkonen 1 h1 S1 h1
Kaskis/Kiiskilä 2 Peer Sigfredsson Veijalainen 1 h1
Kaskii 2 Nils Grelsson Kiskin Kiiskinen 1 h1
Kiskilenniemij/Kiiskilänniemi 3 Johan Pålsson Kiiskinen 1 Son1 mod:1
Randois/Kaskii 3 Larss Erichsson Randain Rantonen 1 h1 R:h1
Kiskilenniemij/Kiiskilänniemi 2 Peer Lackoinen Laakkonen 1 h1
2 Påål Kupsa Kupsa 1 h1
Sumala/Summala 4 Larss Nilsson Pardain Partanen 1 h1 S:h1 Pig:1
2 Thomass Pardain Partanen 1 h1
Hottila 4 Hendrich Simonson Håttin Hottinen 1 h1 brod:h1 b:r1
Kasintaipal/Kasintaipale 2 Johan Andersson Lautiainen 1 h1
Soiniemij/Soiniemi 2 Knut Antoinen Anttonen 1 h1
Kangankylä/Kangas 2 Peter Hansson 1 Eshill Martikains h1
1 Johan Isaksson Muttulain Muttulainen 1
3 Petter Immoinen Immonen 1 h1 K:h1
Kaihumäkj/Kaihunmäki 2 Hendrich Kondia Kontiainen 1 h1
2 Johan Puttkinen Putkinen 1 h1
1 Christer Andersson Pättoins h Pätynen 1
2 Petter Larsson Mardikain Martikainen 1 h1
Cosmalaby/Kuosmala 2 Johan Kåsmainen Kuosmanen 1 Sona h1
Hatzolaby/Hatsola 4 Olof Olofsson Turkain Turakainen 1 h1 b:r1 h1
1 Hemming Hatzoins Sona Kona Hatsonen 1
2 Peter Martin Marttinen 1 h1
1 Thomas Mustoins h Mustonen 1
Ollikala/Ollikkala 2 Hendrich Pedikain Pietikäinen 1 h1
Turakala/Haikarila 4 Larss Larsson Råikon Roikonen 1 h1 Måg 1 h1

Sivu 1627A (aukeaman 1627 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Pochiasby/Pohjois 2 Larss Thomasson Narin Narinen 1 h1
4 Thomas Ickoinen Ikonen 1 h1 Syting S1 h1
2 Olof Wechuoinen Vahvanen 1 h1
Mäkiois/Mäköis 2 Staff Hämoinen Kemiläinen 1 h1
1 Laarss Tenhuin Tenhunen 1
1 Michill Hämileins h Kemiläinen 1
Heinoila/Heinola 2 Olof Nilsson Heinonen 1 h1
Halola 4 Peter Haloinen Halonen 1 h1 b:r1 h1
Haikarla/Haikarila 4 Sigfredh Persson Kurkj Kärki 1 h1 b:r1 h1
4 Jören Haikarain Haikarinen 1 h1 b:r1 h1
Randois/Rantuu 2 Påål Martinen Marttinen 1 dotr1
Hetajärfwij/Hietajärvi 4 Olof Jönsson Kättuin Kettunen 1 b:r1 Knehth:2
3 Mattz Jönsson Cåssmain Kuosmanen 1 Son1 h1
Marala/Maarala 3 Per Jönsson Marain Maaranen 1 b:r1 h1
Maiwala/Maivala 2 Stafan Olofsson Hemin Hänninen 1 h1
2 Hendrich Stafanson Cåssman Kuosmanen 1 h1
3 Jönss Grelsson ibm Kuosmanen 1 h1 dreng1
Kilpoila/Kilpola 2 Påål Matsson Kalions Son Kallinen 1 h1
Lehikolaby/Lehikkola 2 Larss Påålsson Neula 1 h1
Auvila 4 Mattz Mattsson Aufuinen Auvinen 1 h1 b:1 h1
3 Hendrich Persson ibm Auvinen 1 h1 dotr1
Teivaa 3 Anderss Olofsson Teifwoin Teivainen 1 h1 b:r1
Mustola 2 Anderss Johansson Langinen Länkinen 1 h1
Murdois/Murtois 4 Hend: Hemelein Hämäläinen 1 h1 b:r1 h1
1 Mårthen Nilsson Ihalain Ihalainen 1
Knuutilanmäki 3 Samuell Hämelein Hämäläinen 1 h1 Son1
2 Jönss Pullkins mågh Pulkkinen 1 h1
2 Thomass Rångain Ronkainen 1 h1
Remojärff/Remojärvi 3 Påål Påålsson Penne Paavilainen 1 S1 h1
2 Olof Inginen Inkinen 1 h1
Pylkelä/Pylkkälä 2 Per Påålsson Neula Neula 1 h1
4 Clemet Pyllkinen Pylkkänen 1 h1 S1 d:r1
Tuckalaby/Tuhkala 3 Mattz Muikuin Muikkunen 1 h1 Soldatz h1
2 Nilss Sällkins h Solki 1 Son1

Sivu 1627B (aukeaman 1627 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Hötysby/Hyötyy 1 Mattz Cåssmains h Hyötyläinen 1
2 Petter Abrahamsson Hyötyläinen 1 h1
Wårenmaa/Vuorenmaa 3 Jönss Michellsson Lambain Lampainen 1 h1 brod.h1
2 Mårthen Lambain Lampainen 1 dotr1
3 Petter Hirfwoins h Hirvonen 1 Son1 h1
1 Peter Jönsson Leinoinätikes h Leinonen 1
Karkiamaa/Karkeamaa 3 Anderss Eshilsson Pöyhein Pöyhönen 1 S1 h1
Vehmaa 3 Anderss Persson Wästerin Vesterinen 1 h1 b:r1
2 Peter Martikains S Martikainen 1 mod:1
Näärinki 2 Peter Pålsson Råpoin Roponen 1 h1
2 Johan Cåssmain Lille Kuosmanen 1 h1
Järvenpää 2 Gästgifuare Jören Larson Posa 1 dott:r1

Ryttare aff ditto Soochn

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Suriniemij/Suurniemi 2 Larss Lamainens Son Laamanen 1 h1
3 Mårthen Mårthenss Rångain Ronkainen 1 h1 Rytt:h1
5 Mårthen Söfringsson Rimppi 1 S1 h1 Rytt:h1 d:r1
Hyvölä 4 Jören Pålsson Rångains h Ronkainen 1 Rytt:h1 Måg1 h1
3 Hendrich Rångains S Ronkainen 1 Rytt:h1 brod:E1
Härkelä/Härkälä 7 Hemingh Härkein Härkönen 1 h1 br:S1 h1 Rytt:h1 b:rSon1 d:gh1
Laukala/Laukkala 4 Thomass Lauckain Laukkanen 1 h1 b:rh1 d:1
Immola 2 Johan Rångain Ronkainen 1 h1
Kiiskilä 4 Bertill Kiskin Kiiskinen 1 h1 Son1 Inhyses Peter Wäneins h1
Kaskii 2 Erich Michelssons h Kiiskinen 1 förrige Rytter h1
7 Nilss Kiskinen Kiiskinen 1 h1 Söner3 h:r2
2 Johan Staffansson 1 h1
Tyrynmäki 5 Peer Hendrichson Wätein Väätäinen 1 h1 b:r1 h1 dotter1
Lauteala 5 Laarss Persson Lautiain Lautiainen 1 h1 b:r1 h1 b:rSon1
Härkälänniemi 4 Mattz Mattsson Härkein Härkönen 1 h1 b:r1 Rytt:h1
Kiiskilänniemi 8 Erich Gorgoius Kiiskinen 1 S:2 h:r3 än Son1 Rytt:h1
3 Hendrich Harmain Harmainen 1 h1 dreng1
Purhola 6 Johan Larson Purhoin Purhonen 1 h1 b:r1 h1 S1 Lass Purhoins h1

Sivu 1628A (aukeaman 1628 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Purhola 5 Tönne Mattssons h 1 Söner2 h:r2
Kettula 3 Mårten Oijnoin Oinonen 1 h1 d1
Järvenpää 3 Johan Mutulains h Muttulainen 1 Son1 brod:h1
Taipale 6 Anders Olofsson Taipalain Taipalinen 1 h1 b:r1 h1 farb:1 h1
Männynmäki 3 Nilss Parkain Partanen 1 h1 förrige Rytt.h1
2 Thomas Hendrichssons h Henttunen 1 S:r1
Poikola 2 Mattz Nilsson Pijk Piikki 1 h1
Ollikkala 5 Anders Nulpoins S:r Nulpponen 3 h:r2
Turakkala 9 Christer Turaka Turakainen 1 b:r3 h:r3 drengr2
Mäköis 3 Anders Illmarins d:r Ilmarinen 2 Rytt.h1
Kaislajärvi 5 Hend: Johanss: Herkin Härkönen 1 h1 b:r1 h1 Rytt:h1
Rantuu 2 Grelss Narins h Narinen 1 h1
Maarala 3 Påål Marainen Maaranen 1 S1 h1
Maivala 3 Jören Ihalembins h Ihalampinen 1 dreng1 h1
8 Pilip Condia Kontio 1 S:r2 b:rSon1 h1 Sona h:r3
Kilpola 2 Cornet Matthias Schadewitz h Schadevitz 1 d1
Kilpoila/Kilpola 4 Jören Jönsson Kilponen 1 b:r Söner 2 Rytt.h1
4 Anders Puttkin Putkinen 1 h1 b:r1 h1
Pekurila 5 Mårthen Pekurin Pekurinen 1 b:r1 h1 farb:r Son1 h1
Kuosmala 3 Påål Tarkiains h Tarkiainen 1 S:a h1 Rytt:h1
6 Månss Olofssons h Kuosmanen 1 d:gh1 h1 Landb1 S1 h1
Auvila 4 Thomass Bertilsson 1 h1 d:r1 Rytt:h1
Inkilä 4 Mattz Pistolsmedh Pistolsmed 1 h1 b:rh1 d:1
Vuorilahti 4 Påål Beigntsson Penttinen 1 b:r1 h1 brod:S1
3 Mattz Staffansson Takiain Tarkiainen 1 h1 b:rh1
Auvila 1 Anders Aufwinen Auvinen 1
2 Mattz Olofsson Aufwin Auvinen 1 h1
Murtois 5 Olof Härkein Litopä Härkönen 1 h1 b:r1 h1 Rytt:h1
4 Knut Hemelein Murd: Hämäläinen 1 h1 d:1 Rytt:h1
Knuutilanmäki 6 Hend: Pawilain Paavilainen 1 Rytt:S1 h1 Rytt:h1 Soll:h1 förr R:h1
4 Peter Hyttein Hyytiäinen 1 h1 b:rS1 h1
Remojärvi 4 Abraham Remoin Remonen 1 h1 b:r1 h1
Hötisby/Hyötyy 4 Jacob And: Hälläin Hyötyläinen 1 h1 farb:rS1 h1

Sivu 1628B (aukeaman 1628 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Worenmaa/Vuorenmaa 3 Påuell Lambain Lampainen 1 Rytt:h1 inhys: Lass Hemoins h1
Vehmaa 3 Petter Pålsson Lamain Laamanen 1 h1 Rytt:h1
Näärinki 4 Eshill Tarkiain Tarkiainen 1 h1 b:rS1 doter1
Vuorenmaa 3 Peter Larsson Åikarin Oikarinen 1 bolagsman 1 h1
4 Mattz Pålsson Råpoin Roponen 1 h1 Rytt:h1 piga 1
5 Mattz Mattsson Hirfwoin Hirvonen 1 h1 b:r1 Rytt:h1 piga 1
Kangas 3 Mattz Ahoinen Ahonen 1 S1 h1
Pittkelax/Maivala 4 Brusius Kaipainen Kaipainen 1 h1 b:r1 h1
Pitkälahti 2 Hanss Jacobsson Nassokin 1 mod.1
Kaihunmäki 4 Hendrich Puttkin Putkinen 1 h1 Söner 2
Knuutilanmäki 4 Knut Knutsson Hämelein Hämäläinen 1 b:r1 Rytt:h2
Nywärfde Ryttare
Laukala/Laukkala 4 Mattz Parfuin Pärnänen 1 h1 Rytt:h1 d:1
Kiskillä/Kaskii 2 Nilss Grelsson Kiskin Kiiskinen 1 h1
Randois/Kaskii 3 Larss Erichsson Randoin Rantonen 1 h1 Rytt:h1
Kaihumäkj/Kaihunmäki 1 Petter Pasains b:rh Pasanen 1
Närinngh/Näärinki 5 Påål Kärkes Mulliss h Kärkkämulli 1 S:r2 h:r2
Meninmäkj/Männynmäki 2 Jören Kilkinen 1 h1
Turakala/Turakkala 3 Peter Marains h Maaranen 1 S1 h1
2 Hendrich Årajnen Oranen 1 h1
Järfwenpää/Järvenpää 2 Nilss Kämelein 1 h1

Dragoner

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Summala 4 Johan Wätein Väätäinen 1 b:r1 h1 b:rh1
Pätylä 3 Knut Petuinen Pätynen 1 h1 drag:h1
Patulaby/Paatela 1 Gregorius Leskins h 1
3 Thomas Uckoinen Ukkonen 1 h1 d1
Ollikala/Ollikkala 2 Laarss Nulpoin Nulpponen 1 h1
5 Nilss And: Ihalain Ihalainen 1 h1 b:r1 h1 P:1

Sivu 1629A (aukeaman 1629 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Ollikala/Ollikkala 2 Olof Jacobsson Hamuin Hamunen 1 h1
4 Olof Persson Lambain Lampainen 1 h1 drag:h1 b.h1
4 Eshill Wäsein Väisänen 1 h1 b:r1 Kirstin Pöxa 1
Hetajärffuij/Hietajärvi 2 Laarss Örre Örrö 1 drag:h1
4 Peer Mattsson Kättuin Kettunen 1 h1 drag:h1 dreng1
Pajusalmi 4 Simon Heinoin Heinonen 1 h1 S1 h1
Maiwala/Maivala 4 Nilss Olsson Turkia Turkia 1 Son1 h:r2
Haikarala/Haikarila 2 Mårten Pullkoins h Pulkkinen 1 Kirstin Sutar 1
Remojärvi 1 Anders Remoins h 1
Wårenmaa/Vuorenmaa 3 Eshill Somalain Suomalainen 1 h1 Jöns Leinoins h1
Remojarff/Remojärvi 2 Mattz Hyfwerin Hyvönen 1 h1
Wechmais/Vehmaa 1 Hendrich Ochtoinens h Ohtonen 1
2 Mathias Ernesth h 1 d1
Wårenmaa/Vuorenmaa 4 Jören Christersson 1 h1 b:r1 h1
Narila 2 Anders Mattsson Paunonen 1 h1
Hännilä 3 Christer Lamains h Laamanen 1 drag:h1 drengh1
Vehmaa 1 Påål Pöxeins h Pöksäinen 1
1 Mattz Tijain Tiainen 1
4 Hanss Hendrichson Märda Merta 1 h1 d1 h1
Näärinki 1 Anderss Läskins h Leskinen 1
Näringh/Näärinki 3 Jören Pedikein Pietikäinen 1 b:r1 Ea: W: Häiter 1
1 Kaup Näringss E:a Näärinki 1
2 Laarss Ryss 1 Systr1
3 Anderss Pålsson Härkein Härkönen 1 h1 brod:1
Kaskis/Kaskii 2 Johan Ruåtzalain Ruotsalainen 1 h1
Kangasby/Kangas 2 Thomas Kämelein Kemiläinen 1 h1
Kiskilä/Kiiskilä 1 Hartwik Weiueleins h Veijalainen 1
Härkälä 3 Peer Eshillsson Litopä Härkönen 1 h1 b:r1
Worenmaa/Vuorenmaa 2 Peter Pålsson Lambain Lampainen 1 drengh1
Härkä/Laukkala 1 Christer Herrainss h Herranen 1
1 Peer Paiains h 1
Remojärff/Remojärvi 2 Jören Persson Wäneins h Väänänen 1 drengh1

Sivu 1629B (aukeaman 1629 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Murdois/Murtois 2 Olof Persson Hämälein Hämäläinen 1 b:r1
Lehikkola 3 Leut: Michill Erichsons h 1 d:1 h1
Mekiöis/Heinola 3 Laarss Pöndin Pöntinen 1 b:r1 h1
Härkälä/Pelkilä 2 Påål Pällkinen Pelkinen 1 drag:h1
Wechmaiss/Vehmaa 3 Michill Kiskin Kiiskinen 1 bolagsm:1 h1
Randoiss/Rantuu 2 Mattz Ojnoinen Oinonen 1 h1
Suriniemj/Suurniemi 3 Hend: Hend: Kiskin Kiiskinen 1 h1 drag:h1
Wijsala/Viisala 2 Wijsa Persson Läskin Leskinen 1 h1
Härkelä/Härkälä 2 Petter Persson Härkein Härkönen 1 h1
Imola/Hietajärvi 4 Anders Konst Konsti 1 h1 b:r1 Knecht h1
Tuchkala/Tuhkala 4 Nilss Hämelein Hämäläinen 1 drag:h1 d1 h1
Nywärffde Dragoner
Suriniemj/Hyvölä 2 Jören Erichsson Ronkainen 1 h1
2 Jönss Pardain Partanen 1 h1
Kiskila och Kaskis/Kaskii 1 Peter Wasara Vasara 1
1 Falentin Pilpusons Suermod: 1
Kangankylä/Kangas 2 Petter Rimpi Rimppi 1 h1
Patola/Ollikkala 2 Beignt Persson Wachwoin Vahvanen 1 h1
Hatzola/Hatsola 1 Jöns Olofson Tarkiains h Tarkiainen 1
Heinoila/Heinola 4 Laarss Olofson Heinoin Heinonen 1 h1 b:rS1 h1
Mustoila/Mustola 2 Mattz Limattain Liimatainen 1 h1
Karkiama/Karkiamaa 1 Anderss Peuheins h Pöyhönen 1
Kiskilenniemj/Kiiskilänniemi 2 Grelss Jacobsson Cåsmainen Kuosmanen 1 h1
Näringh/Näärinki 2 Påål Jarain Jaaranen 1 dotr1
Kilpoila/Kilpola 1 Olof Lembins h Lampinen 1
Pappila 5 Kyrkioherden___ Johannis Marcij 1 d:r1 d1 P2
1 Klockare Anderss Rimp Rimppi 1
3 Landbonde på prestegårds torp Hartwik Kiskin 1 h1 b:r1

Sivu 1630A (aukeaman 1630 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Wällb: Petter Nasakz Frelsse
Rantuu 2 Jönss Hutuinen Huttunen 1 h1
3 Peer Nilsson Härkin Härkönen 1 h1 b:r1
Sopala 3 Påål Keistinen Keistinen 1 h1 b:r1
4 Hendrich Sopain Sopanen 1 h1 b:r1 h1
Laukkala 3 Olof Heinoinen Heinonen 1 h1 b:rh1
3 Petter Heinoinen Heinonen 1 mågh1 h1
Jokela 3 Påål Pispanen Piispanen 1 h1 b:rh1
Leskelä 4 Mattz Läskinen Leskinen 1 h1 b:r1 h1
4 Anderss Läskinen Leskinen 1 h1 b:r1 h1
5 Petter Läskinen Leskinen 1 b:r1 h1 farb:rh1 dotr1
4 Mattz Härkenen Härkönen 1 h1 b:r1 h1
Härkälä 1 Anderss Härkein Härkönen 1
Viisala 1 Peer Andersson Läskinen Leskinen 1
Pellilä 1 Laarss Pöllö Pöllänen 1
Lievola 2 Jönss Lewoinen Lievonen 1 h1
2 Olof Lewoinen Lievonen 1 h1
2 Anderss Hamuinen Hamunen 1 h1
2 Petter Lehikon Lehikoinen 1 h1
Rasala 2 Petter Rasinn Rasanen 1 h1
Lipsala 4 Nilss Lipsainen Lipsanen 1 h1 b:r1 h1
Kylä ei tiedossa 2 Johan Memmj 1 h1
Miettula 2 Anderss Rokolain Ruokolainen 1 h1
Ahola 3 Stafan Laitiainen Laitinen 1 h1 d:r1
3 Eshill Pullkoin Pulkkinen 1 h1 d:r1
1 Oluf Ahoins hustru Ahonen 1
Wällb: Erich Lillieskiölds Frelse
Kylä ei tiedossa 2 Olof Kaupinn Kauppinen 1 h1
Pohjois 1 Peer Hämälein Hämäläinen 1
Kylä ei tiedossa 1 Larss Kämeleins h Kemiläinen 1
Mäköis 1 Stafan Thenhuinen Tenhunen 1
Mustola 3 Johan Rohininn Ryhänen 1 b:r1 h1
Hietajärvi 2 Staffan Monoinen Mononen 1 S1

Sivu 1630B (aukeaman 1630 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Hietajärvi 1 Hendrich Frost Frost 1
Soiniemi 2 Simon Persson Aufwinen Auvinen 1 h1
2 Mattz Rasanen Rasanen 1 h1
1 Thomass Kåtilain Kotilainen 1
Purhola 3 Olof Käistinen Keistinen 1 h1 piga1
Maijor Wälb: Jöns Rosenschmitts
Kåssmala/Kuosmala 2 Cåssma Tarkiains h Tarkiainen 1 d:r1
Kurikala/Kurikkala 1 Peer Hansson Tirroin Tirronen 1
Remojärff/Remojärvi 3 Peer Rimij Rimi 1 h1 b:rh1
Mårten Brännerfellt
Hötyssby/Hyötyy 2 Påål Harmain Harmainen 1 h1
Hendrich Suurmans Frelse
Teifwala/Teivaa 2 Mattz Mattsson Teifwain Teivainen 1 h1
1 Michill Teifwains h Teivainen 1
Markus Jacobssons Frelse
Soiniemij/Soiniemi 2 Mattz Uckoinen Ukkonen 1 S:r1
Leut: Michell Erichssons
Wårenma/Vuorenmaa 3 Petter Leinon Tändin Leinonen 1 h1 S1
Karkiama/Narila 3 Anderss Narinen Narinen 1 S1 h1
Förläningz hemman
Kaihunmäki 3 Johan Hyfwein Hyvönen 1 h1 b:rh1
Sahl: Class Johan Boranoffs Frelse
Lyder under Jokass Kyrkio Sochenn
Rokola/Ruokola 5 Laarss Andersson Råkolain Ruokolainen 1 h1 b:rS1 h1 b:rh1
2 Christer Råkolain Ruokolainen 1 h1
2 Jören Pålsson 1 h1

Sivu 1631A (aukeaman 1631 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Rokola/Ruokola 2 Christer Hansson Råkolain Ruokolainen 1 h1
2 Hans Råkolain Ruokolainen 1 h1
1 Petter Andersson Leskinpoika 1
Pullkila/Pulkkila 2 Påål Persson Pulckin Pulkkinen 1 h1
3 Laarss Beigntson Pulkkinen 1 h1 brod:1
2 Anderss Beigntson Piska Pulkkinen 1 h1
2 Jönss Beigntson Limatain Liimatainen 1 h1
Yliwäsi/Ylivesi 3 Laarss Kituin Kitunen 1 h1 b:rSonh1
3 Mattz Harmain Harmainen 1 b:r1 h1
4 Nilss Nilsson Heilain Heilanen 1 h1 S1 h1
4 Johan Heilain Heilanen 1 h1 b:r1 h1
2 Olof Heilain Heilanen 1 h1
3 Jören Korhoin Korhonen 1 h1 Stiufmod.1
2 Eshill Olofsson Korhoin Korhonen 1 h1
Pitkälahti 4 Jönss Pasainen Pasanen 1 h1 b:r1 h1
Ylivesi 1 Petter Tålfwain Tolvanen 1
2 Anderss Parkinen Parkkinen 1 h1
Pittkelax/Pitkälahti 3 Anderss Seilain Seilonen 1 SytingsS1 h1
2 Peter Jönsson Seilonen 1 h1
4 Olof Ickoinen Ikonen 1 Son1 h1 b:rh1
2 Staffan Ickoinen Ikonen 1 h1
3 Anderss Kiucka Kiukas 1 Son1 h1
3 Peer Hansson Herken Härkönen 1 S1 h1
2 Påål Mattsson Väänänen 1 h1
2 Jönss Persson Lengin Länkinen 1 h1
4 Mattz Pedikain Pietikäinen 1 S1 h1 piga1
2 Thomas Lauckan Laukkarinen 1 h1
3 Peer Hendrichson Såkain Soikkanen 1 h1 b:rh1

Sivu 1631B (aukeaman 1631 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Pittkelax/Pitkälahti 3 Påål Petersson Haloin Halonen 1 h1 b:rh1
2 Påål Pedikein Pietikäinen 1 h1
Kaislajärvi 3 Petter Hansson Nupoin Noponen 1 h1 piga1
Huussmän
-- 1 Maikå Kitutar Kitunen 1 Koo 1
-- 1 Maikå Seilaitar hos Olof Ikoinen Seilonen 1
-- 1 Mårthen Hatzois dotter Hatsonen 1
-- 1 Ewa Tollfitar Tolvanen 1 Koo 1
-- 2 Påål Sutinen Sutinen 1 h1 Stodh 1 Koo 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16561659

© Maija-Liisa Laaso 2023