AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1663 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1663

Sivu 1223A (aukeaman 1223 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Cavalleriedt

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Surniemj/Suurniemi 4 3 Lars Lamain mh:o 2 Laamanen
Rytt: Niels Larson 1
6 4 Mårten Rångain mh:o 2 Ronkainen
R:tt Oluf Olson mh:o 2 Ronkainen
6 7 Anders Mårtens. Rimpi mh:o 2 Rimppi
B:r Påhl mh:o 2 Rimppi
R:tt Jacob Larson 1
Fadhren 1
drengh Christer Peers: 1
Hyvölä 6 8 Johan Matson Paunoin mh:o 2 Paunonen
R:tt Jöran Larson mh:o 2
drengh Peer Peerson Kähkoin mh:o 2 Kähkönen
Peter Hywöin mh:o 2 Hyvönen
6 6 Anders Rångain mh:o 2 Ronkainen
R:tt B:r Hend: mh:o 2 Ronkainen
Påhls E:a 1 Ronkainen
B:S: Hend: Pålson 1 Ronkainen
Härkälälaukala/Härkälä 19 8 Oluf Thomason Härkein mh:o 2 Härkönen
B:r Johan 1 Härkönen
Hemmingh 1 Härkönen
dåtter Margret 1 Härkönen
F:b: Jörans E 1 Härkönen
Fadher och Modher 2
Laukkala 6 6 Peer Erson Laukain mh:o 2 Laukkanen
R:tt Johan 1 Laukkanen
drengh Niels Marain mh:o 2 Maaranen
Modhren 1
Jurwila/Immola 5 3 Johan Immoin mh:o 2 Immonen
R:tt Sigfredh 1
Kiskiläkaskis/Kaskii 7 10 Oluf Nielson Kiskj mh:o 2 Kiiskinen
B:r Niels mh:o 2 Kiiskinen
R:tt b: Lars mh:o 2 Kiiskinen
B:r Johan mh:o 2 Kiiskinen
Fadher och Moor 2
Kiiskilä 8 5 Bertill Kiskin mh:o 2 Kiiskinen
R:tt Erichs h:o Elin 1 Kiiskinen
Son Michel 1 Kiiskinen
R:tt Son Oluf 1 Kiiskinen
Kaskii 10 5 Erich Kiskin mh:o 2 Kiiskinen
R:tt Philpus mh:o 2 Kiiskinen
Son Anders 1 Kiiskinen
1 H:k: Johan Stafansons h:o 1
häst 1, koo 1, fåår 1
Randois/Rantuu 7 7 Grels Narin mh:o 2 Narinen
drengh Matz 1 Maaranen
Thomas mh:o 2
R:tt Lars mh:o 2
Lauteala 10 9 Lars P: Laitiain mh:o 2 Lautiainen
B:r Oluf mh:o 2 Lautiainen
Samuel mh:o 2 Lautiainen
B:S: Oluf Erich h:o 1 Lautiainen
R:tt Oluf Hatzoin mh 2 Hatsonen

Sivu 1223B (aukeaman 1223 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Niemenhärkälä/Härkälänniemi 7 4 Matz Matzson Herkein mh:o 2 Härkönen
R:tt Anders And: mh:o 2 Härkönen
Purhola 12 8 Lars Larson Purhoin mh:o 2 Purhonen
B:S: Lars Johanson mh:o 2 Purhonen
B:S: Lars Larson 1 Purhonen
R:tt Hendrich mh:o 2
dåtter 1
8 4 Lars Peerson Purhoin mh:o 2 Purhonen
R:tt Jöran mh:o 2 Purhonen
8 5 Simon Thöneson mh:o 2
B:r Arfue mh:o 2
R:tt Jacob Jacobson 1
Kettula 8 3 Mårten Mårthenson Oinoin mh:o 2 Oinonen
R:tt Sigfredh 1 Oinonen
Järfwenpä/Järvenpää 10 7 Johan Muttulain mh:o 2 Muttulainen
R:tt Lars Bertilson mh:o 2
B:S: Gabriel Jörans 1 Muttulainen
F:b: Jörans h:o 1 Muttulainen
Pijga 1
Taipal/Taipale 12 8 And: Olson Taipalain mh:o 2 Taipalinen
F:B: Erich Anderson mh:o 2 Taipalinen
R:tt Bertill mh:o 2
Fadher och Modher 2
Mannimäkj/Männynmäki 7 5 Hend: Aniain mh:o 2 Aniainen
Son Peter mh:o 2 Aniainen
R:tt Anders 1 Aniainen
8 6 Påhl Ryhäin mh:o 2 Ryhänen
B:r Anders mh:o 2 Ryhänen
Johan 1 Ryhänen
R:tt Lars Peerson 1 Ryhänen
Ylivesipitkälax/Pitkälahti 10 4 Hans Jacobson mh:o 2 Nassokin
B:r Peter 1 Nassokin
R:tt Påhl Stafanson 1
Kiiskilänniemi 10 7 Gorjus Kiskin mh:o 2 Kiiskinen
R:tt Lars mh:o 2
B:r Matz Erson 1 Kiiskinen
B:r Påhls h:o 1 Kiiskinen
Erichz h:o 1 Kiiskinen
Påikola/Poikola 7 5 Landzman Madz Pijk mh:o 2 Piikki
R:tt Johan Larson 1
drengh Michel Michels 1
Madz Hend 1
Kuosmala 6 2 Jöns Tarkiain mh:o 2 Tarkiainen
Patula/Ollikkala 7 9 Lars And: Nulpoin mh:o 2 Nulpponen
B:S: Påhl Larson mh:o 2 Nulpponen
B:r Henrichz h:o 1 Nulpponen
R:tt Erich mh:o 2 Nulpponen
Lars Larson mh:o 2 Nulpponen
Turakala/Turakkala 8 9 Lars Peerson Turakain mh:o 2 Turakainen
F:b:S: Jöns Larson mh:o 2 Turakainen
Christer Christerson mh:o 2 Turakainen
R:tt B: Oluf mh:o 2 Turakainen
Christer Larsons h:o 1 Turakainen
Mäköis 8 7 Eskill And: Ilmar mh:o 2 Ilmari
R:tt B:r Matz mh:o 2 Ilmari
Fadher och Modher 2
drengh Lars 1

Sivu 1224A (aukeaman 1224 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kaislajärfwj/Kaislajärvi 6 7 Hend: Härkein mh:o 2 Härkönen
B:r Lars 1 Härkönen
R:tt Hend: Larson mh:o 2 Härkönen
B:r Son Jöran Hend: mh:o 2 Härkönen
Marala/Maarala 9 9 Måns Påålson mh:o 2 Maaranen
Jöns mh:o 2 Maaranen
B:r Hemmingh mh:o 2 Maaranen
R:tt Påhl mh:o 2 Maaranen
dåtter Dårdj 1 Maaranen
Maifwala/Maivala 7 7 Jöran Lambin mh:o 2 Lampinen
B:r Son Peer Pålson mh:o 2 Lampinen
Påhl Sutimies 1 Sutinen
R:tt Lars Stafanson mh:o 2
8 10 Rasmus Condiain mh:o 2 Kontiainen
F:b:S: Lars Philpuson mh:o 2 Kontiainen
Påhl Philpuson mh:o 2 Kontiainen
R:tt Cnuth Philpuson mh:o 2 Kontiainen
B:r Anders Brusison 1 Kontiainen
Peer Philpusons E:a 1 Kontiainen
Kyrckieby/Kirkonkylä 2 H:k: Margeta Cabaka 1 Kapakka
Johan Purskas h:o 1
Kilpoila/Kilpola 10 5 Jöran Jönson mh:o 2 Kilponen
R:tt Lars Palain mh:o 2 Paalanen
Såld: Oluf Pekurins E:a 1 Pekurinen
7 5 R:tt Christer Mårtens: mh:o 2 Kilponen
B:r Thönes Mårtens: 1 Kilponen
B:r Matz mh:o 2 Kilponen
4 Henrich Putkin Putkinen
B:r Anders Mats Putkinen
Pekurila 4 6 Jacob Mårtenson Pekurin mh:o Pekurinen
R:tt Jöns Jönson mh:o Pekurinen
Fadher och Modher
Ingilä/Inkilä 8 11 Matz Thomason mh:o
drengh Hend: Hemelein mh:o Hämäläinen
Anders Kåtilain Kotilainen
Erich Peerson
R:tt Lars Christerson
B:r Erich mh:o
Pijga
Wårlax/Vuorilahti 8 8 Påål Påålson Bengtin mh:o Penttinen
B:r Thomas mh:o Penttinen
B:r Matses E:a Penttinen
R:tt Påhl Penttinen
Anders Peerson mh:o Penttinen
10 5 Matz Tarkiains h:o Tarkiainen
Hend: Stafans: mh:o Tarkiainen
R:tt Lars mh:o
Aufwila/Auvila 8 6 Michel Thomason 1 Auvinen
R:tt Peer Påhlson mh:o 2 Auvinen
Thomas Bertils: mh:o 2 Auvinen
dreng Oluf Parkin 1 Parkkinen
6 4 Niels Aufwin mh:o 2 Auvinen
R:tt Niels mh:o 2 Auvinen
5 6 Anders Aufuin 1 Auvinen
Son Anders 1 Auvinen
R:tt Hend: Erson mh:o 2 Hämäläinen
Son Lars 1 Auvinen

Sivu 1224B (aukeaman 1224 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Cosmala/Kuosmala 10 5 R:tt Måns Olson mh:o 2 Kuosmanen
St:S: Jöran Jacobson 1
dreng Påhl Helpanain 1 Helppanainen
Larss Larson 1
1 H:M: Anders Rasain 1 Rasanen
koo 1, fåår 1
Murdois/Murtois 4 6 Eskill Olson Littopä mh:o 2 Littopää
R:tt Johan mh:o 2 Littopää
Fadher och Modher 2
5 6 Cnut Henders: mh:o 2 Hämäläinen
Son Grels mh:o 2 Hämäläinen
R:tt Hend: mh:o 2 Hämäläinen
Knutilamäkj/Knuutilanmäki 8 5 Michel Cnutson mh:o 2 Hämäläinen
B:r Cnuth mh:o 2 Hämäläinen
Samuels h:o 1 Hämäläinen
10 8 Påål Hytiäin mh:o 2 Hyytiäinen
F:b:S: Peer Jöranson mh:o 2 Hyytiäinen
R:tt Jöran Jöranson mh:o 2 Hyytiäinen
Peter Hytiäin 1 Hyytiäinen
Peer Peersons h:o 1 Hyytiäinen
Remojerfwj/Remojärvi 8 5 Abraham Remoin mh:o 2 Remonen
B:r Johan Henders: mh:o 2 Remonen
R:tt Son Erich 1 Remonen
Hötöis/Hyötyy 3 6 And: Peerson Hötöin mh:o 2 Hyötyläinen
B:S: Jacob Henders: mh:o 2 Hyötyläinen
R:tt Son Jacob mh:o 2 Hyötyläinen
Worenma/Vuorenmaa 6 7 Påhl Lambain mh:o 2 Lampainen
Mågh Oluf Kuckoin mh:o 2 Kukkonen
R:tt Anders Paiulain mh:o 2 Paavilainen
drengh Lars Peerson Leinoin 1 Leinonen
6 5 Hans Matson Hirfwoin mh:o 2 Hirvonen
R:tt Peer Philpuson mh:o 2 Oikarinen
B:r Matz 1 Hirvonen
Karkeamaa 5 5 R:tt Peer Peerson mh:o 2 Lampainen
Modher E:a 1
drengh Johan Lambain mh:o 2 Lampainen
Wehmasnäringh/Vehmaa 6 5 Erich Påhlson Lamain mh:o 2 Laamanen
B:r Peter mh:o 2 Laamanen
R:tt Johan Olson 1
Näärinki 6 7 Eskill Tarkiain mh:o 2 Tarkiainen
B:S: Hend: Larson 1 Tarkiainen
S: Cosma Eskillson mh:o 2 Tarkiainen
R:tt Lars Larson mh:o 2
3 5 Peer Påhlson Kerkoin mh:o 2 Kärkkäinen
gl: Rytt: Axels h:o 1 Kärkkäinen
R:tt Oluf mh:o 2

Sivu 1225A (aukeaman 1225 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Käinojärfwj/Remojärvi 14 8 Göstaf Silfverarms drengh Sölfverarm
Påhl Kehkoin mh:o 2 Kähkönen
Michel P: Wänäin mh:o 2 Väänänen
R:tt Erich mh:o 2
drengh Peer Pawilain mh:o 2 Paavilainen

Dito Frij och Tilldeelt

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kilpoila/Kilpola 3 4 Mathias Schadevitz h:o 1 Schadevitz
drengh Niels Hemelein 1 Hämäläinen
Matz Jacobson 1 Kervinen?
dåtter 1
3 1/2 4 Matz Påhlson Calloin mh:o 2 Kallinen
Stiuf Moor 1
Son Påhl 1 Kallinen
Knutilanmäkj/Knuutilanmäki 1 1/2 2 K:tt Lars Samuels. h:o 1 Hämäläinen
Oluf Littopäs E:a 1 Littopää
1 2 Peer Jönson Pulkin mh:o 2 Pulkkinen
Worenma/Vuorenmaa 1 3 Jöns Lambain mh:o 2 Lampainen
B:S: Michel Larson 1 Lampainen
2 2 Peer Peers: Hirfwoin mh:o 2 Hirvonen
1 3 Grels And: Näroin mh:o 2 Narinen
Syster Anna 1 Narinen
Kiskiläniemj/Kiiskilänniemi 1 1/2 2 Henrich Påålson 1 Kupsanen
Modher 1
8 2 Hend: Hend: mh:o 2 Harmainen
Pylkälä/Pylkkälä 1 3 Peter Neula mh:o 2 Neula
Erich Pylkeins d:r 1 Pylkkänen
Surniemj/Suurniemi 1 1/2 2 Thomas Immoin mh:o Immonen
Härkälälaukala/Laukkala 1 3 Christer Herrain mh:o Herranen
B:r Ifwars E:a Herranen
Kåsmala/Kuosmala 1 4 Matz Jönson Kåsmain mh:o Kuosmanen
Syster Malin Kuosmanen
Stiuf Moor
Maifwala/Maivala 2 1/2 3 Stafan Olson Hännin mh:o Hänninen
B:r Olufz h:o Hänninen
Aufwila/Auvila 1 3 Hend: Peerson Aufwin mh:o Auvinen
Stiuf Moor
Teifwala/Teivaa 1 2 Mårten Ihalain mh:o Ihalainen
Hötöis/Hyötyy 1 H:k: Peer Olson Tuhkalains h:o Tuhkalainen
Soiniemj/Soiniemi 1 2 Matz Uckoin mh:o 2 Ukkonen
Tiurinmäkj/Tyrynmäki 1/2 4 Peter Wätäin mh:o 2 Väätäinen
B:r Johan mh:o 2 Väätäinen
Kaihumäkj/Kaihunmäki 4 Matz Matson Kouruin mh:o 2 Kourunen
Lars Påålsons E:a 1 Pasanen
B:r Peters h:o 1 Pasanen
Pochiais/Pohjois 6 Philpus Matzson mh:o 2 Ahonen
Matz Philpuson 1 Ahonen
Johan Pardain mh:o 2 Partanen
dåtter 1
Kettula 3 Oluf Hyfwöin mh:o 2 Hyvönen
drengh Cnut Cnuthson 1

Sivu 1225B (aukeaman 1225 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Dragouner

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__tala/Paatela 2 1/2 6 Thomas Brusison Uckoin mh:o 2 Ukkonen
B:r Michel mh:o 2 Ukkonen
Jören mh:o 2 Ukkonen
Ollikkala 2 1/2 3 Lars Nulpoin mh:o 2 Nulpponen
Drag: Oluf 1
2 4 Oluf Jacobson Hamuin mh:o 2 Hamunen
Drag: Jacob mh:o 2 Hamunen
2 3 Oluf Peerson Lambain mh:o 2 Lampainen
Drag: 1
2 1/2 5 Eskill Wäisain mh:o 2 Väisänen
B:r Christer mh:o 2 Väisänen
Corp: Johans h:o 1 Väisänen
2 6 Niels Anderson Ihalain mh:o 2 Ihalainen
Drag: Anders 1 Ihalainen
B:r Anders mh:o 2 Ihalainen
Anders Hulkoins E:a 1 Hulkkonen
1 4 Bengt Peerson mh:o 2 Vahvanen
B:r Matz mh:o 2 Vahvanen
Summala 2 1/2 4 Peter Wätäin mh:o 2 Väätäinen
Syster Sara 1 Väätäinen
Drag: Johan 1 Väätäinen
Hietajärvi 1 4 Anders Kånstj mh:o 2 Konsti
B:r Bertill mh:o 2 Konsti
Rustmest: Lars Konsti
Hetajärfwj/Hietajärvi 2 1/2 4 Mårten P: Kettu mh:o 2 Kettunen
Drag: B:r Matz mh:o 2 Kettunen
2 5 Jöns Påhlson Öhrkattj mh:o 2 Örrö Kettunen
Drag: Eskill Öhrkattj mh:o 2 Örrö Kettunen
Anders Anderson 1 Kettunen
Lehikola/Lehikkola 2 1/2 3 Jören Lehikoin mh:o 2 Lehikoinen
Drag: St:S: Johan Joh: 1
2 1/2 2 Pistolsmedz drengh Abraham Christers. 1
Drag: Henrich 1
Randois/Rantuu 2 1/2 3 Matz Oinoin mh:o 2 Oinonen
Drag: Son Michel 1 Oinonen
Pätylä 3/4 5 Christer Pätyin 1 Pätynen
Drag: Johan Härkin mh:o 2 Härkönen
Anders Christers: mh:o 2 Pätynen
Surniemj/Suurniemi 2 1/2 4 Drag: Henrich Kiskin mh:o 2 Kiiskinen
drengh Oluf Råiskå mh:o 2 Roisko
Härkälä 3 1/2 2 Peter Eskilson mh:o 2 Härkönen
Pajusalmj/Pajusalmi 3 1/2 6 Henrich Heinoin mh:o 2 Heinonen
Stiuf Moor 1
drengh Lars Såpain 1 Sopanen
hustru 1
Drag: Eskill Michels: 1
Haikarila 2 2 Peer Mårtenson Pulkin mh:o 2 Pulkkinen
Ollickala/Ollikkala 1 2/3 4 Lukas Christers: mh:o 2 Ollikainen
drengh Lars Pedikain mh:o 2 Pietikäinen
Maifwala/Maivala 2 1/2 6 Niels Jönson mh:o 2 Turkia
B:r Lars mh:o 2 Turkia
Drag: Påhl mh:o 2 Heilanen

Sivu 1226A (aukeaman 1226 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kiskiläkaskis/Kaskii 2 3 Johan Ruotzalain mh:o 2 Ruotsalainen
Corp: B:r Hanses h:o 1 Ruotsalainen
Kiiskilä 2 1/2 5 Lars Jönson Kiskin mh:o 2 Kiiskinen
Drag: Johan mh:o 2 Kiiskinen
Modher 1
Kaskii 1 3 Trumbslag: Matz Wasaras h:o 1 Vasara
Fadher och Modher 2
Ollickala/Ollikkala 1 H:k: Kaisa Kämittar 1 Kemiläinen
Kilpola 2 1/2 4 Drag: Oluf Lambin mh:o 2 Lampinen
Son Michel mh:o 2 Lampinen
Remojärfwj/Tuhkala 2 1/2 3 Matz Tuhkalain 1 Tuhkalainen
Drag: Peter 1 Tuhkalainen
Modher E:a 1
Niemenhärkälä/Härkälänniemi 2 1/2 2 Påål Aufwin 1 Auvinen
Drag: Son Eskill 1 Auvinen
Lehikola/Lehikkola 2 1/2 4 Leut: Michel Erichssons
dreng Olof Häyröin mh:o 2 Häyrynen
Samuel 1
hustru 1
2 H:k: Anders Remoins dåtter Sara 1 Remonen
Syster Kharin 1 Remonen
koo 1, fåår 1
Mäkis/Mäköis 2 1/4 5 Eskill Hämälein mh:o 2 Kemiläinen
drengh mh:o 2
Syster 1
Nähringh/Näärinki 2 1/2 5 Anders Påålson Härkäin mh:o 2 Härkönen
B:r Brusius mh:o 2 Härkönen
Pijga Helga 1
2 1/2 3 Corp: Lars Isacksons h:o 1 Venäläinen
B:r Oluf 1 Venäläinen
drengh Jacob Larson 1
Vehmaa 2 1/2 5 Oluf Henderson Colemain mh:o 2 Kolehmainen
Drag: Hend: Peerson mh:o 2 Jakonen
Johan Påhlsons h:o 1
Näärinki 2 1/2 3 Johan Peers: Wihawain mh:o 2 Vihavainen
Drag: 1
Hännilä 2 1/2 4 Christer Hännins h:o 1 Hänninen
dåtter Kaisa 1 Hänninen
Son Henrich 1 Hänninen
Drag: Hans 1
Heinola 2 1/2 9 Lars Månson Pöndin mh:o 2 Pöntinen
Son Lars 1 Pöntinen
dåtter Margreta 1 Pöntinen
Drag: Hans mh:o 2
drengh Johan Olufson 1
Bengt Peerson 1
hustru 1
Wechmais/Vehmaa 2 6 Michel Kiskin mh:o 2 Kiiskinen
Drag: Oluf Kurikain mh:o 2 Kurikainen
Lars Pelgin mh:o 2 Pelkinen
2 4 Påhl Peerson Mardikain 1 Martikainen
Drag: B:r Matz mh:o 2 Martikainen
Lars Hämäläins h:o 1 Hämäläinen

Sivu 1226B (aukeaman 1226 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Murdois/Murtois 2 1/2 3 Peer Peers: Hamelein mh:o 2 Hämäläinen
Drag: B: Oluf 1 Hämäläinen
Tuhkala 2 1/2 6 Påhl P: Wänäin 1 Väänänen
Drag: B: Peter 1 Väänänen
Syster Anna 1 Väänänen
drengh Matz Callin mh:o 2 Kallinen
Modher 1
Marala/Maarala 2 1/2 3 Peter Härkäin mh:o 2 Härkönen
Drag: Anders 1 Härkönen
1 H:k: Drag: E:a Elin 1
Håttila/Hottila 2 3 Jacob Wätäin mh:o 2 Väätäinen
Drag: Johan 1 Laukkanen
Kangankylä/Kangas 2 3 Peer Matson Rimpi mh:o 2 Rimpinen
drengh Hendrich Pekoin 1 Pekonen
Hatzola/Hatsola 3 5 Niels Wehmain mh:o 2 Vehmonen
Drag: Stafan mh:o 2 Tarkiainen
drengh Christer Wainika 1 Vainikka
__psala/Kupsala 1/2 2 Grels Cosmain mh:o 2 Kuosmanen
__einola/Heinola 2 4 Drag: Lars Olufson Heinoin mh:o 2 Heinonen
B:r S: Oluf Olufson mh:o 2 Heinonen
__rkiama/Karkeamaa 2 3 Anders Anderson Pöyhöin mh:o 2 Pöyhönen
Drag: Son Anders 1 Pöyhönen
_ärkälä/Härkälä 2 1/2 3 Johan Pelgin mh:o 2 Pelkinen
Rustmester Hindrichz h:o 1 Pelkinen
Worenma/Narila 2 5 Anders Matson Paunoin mh:o 2 Paunonen
B:S: Lars Olson mh:o 2 Paunonen
Pijga 1
Vuorenmaa 2 1/2 3 Matz Påhlson Ikoin mh:o 2 Ikonen
Drag: Son Påhl 1 Ikonen
Sorwala/Vehmaa 2 1/2 1 Capit: Rosenous h:o Rosenau

Dito Frij och Tildeldt

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Caihumäkj/Kaihunmäki 2 2 Peer Larson Mardikain mh:o 2 Martikainen
1 2 Hend: Condiain mh:o 2 Kontiainen
Kiskiläniemj/Kiiskilänniemi 2 3 Johan Kiskin mh:o 2 Kiiskinen
B:r Påål 1 Kiiskinen
Kiskiläkaskis/Kiiskilä 2 3 Peer Sigferson Weijalain mh:o 2 Veijalainen
drengh Peer Hardwiksson 1
Pochiais/Haikarila 1 1/3 3 Lars Larson Räikäin mh:o 2 Roikonen
St: Modher 1
Randois/Rantuu 1 1/3 5 Matz Larson Condia mh:o 2 Kontiainen
B:r Peer Condia 1 Kontiainen
Påhl Martins h:o 1 Marttinen
dåtter Kirstin 1

Sivu 1227A (aukeaman 1227 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Maifwala/Maivala 1 3/4 6 Hend: Stafanson mh:o 2 Kuosmanen
Son Abraham mh:o 2 Kuosmanen
Pijga 1
Än Syster 1
Karkiama/Karkeamaa 1 1/2 6 Eskill Anderson Pöyhöin mh:o 2 Pöyhönen
B:r Erich mh:o 2 Pöyhönen
Fadher och Modher 2
2 2 Matz Påhlson Råpoin mh:o 2 Roponen
Aufwila/Auvila 2 6 Matz Matson mh:o 2 Auvinen
B:r Anders mh:o 2 Auvinen
Lars mh:o 2 Auvinen
Tuhkala 1 1/2 4 Matz Nielson Solku mh:o 2 Solki
Bror Erich 1 Solki
Än Bror 1
Härkilä/Laukkala 1 1/2 4 Matz Peerson Pärnoin mh:o 2 Pärnänen
B:r Peer mh:o 2 Pärnänen
Kangakylä/Kangas 1 3/4 3 Thomas Muttulain mh:o 2 Muttulainen
B:r Johan Isakson 1 Muttulainen
Mustola 1 1/2 4 Anders Jönson Längå mh:o 2 Länkinen
B: Jöns mh:o 2 Länkinen
Surniemj/Hyvölä 1 2 Jöran Erson Rångain mh:o 2 Ronkainen
Lehikola/Lehikkola 1 3/4 3 Jöns Wanhain mh:o 2 Vanhanen
K:tt Lars Neulas h:o 1 Neula
Kaihumäkj/Kaihunmäki 1 2 Hend: Condiain mh:o 2 Kontiainen
Teiwola/Teivaa 1 6 Anders Olson Teiwain mh:o 2 Teivainen
B:r Oluf 1 Teivainen
Johan 1 Teivainen
Syster Margreta 1 Teivainen
Pijga Helga 1
Wehmasnäringh/Näärinki 1 2 Peer Påhlson Råpoin mh:o 2 Roponen
Härkälä/Pelkilä 1 3 Anders Erson 1 Hämäläinen
B:r Johan 1 Hämäläinen
Syster Malin 1 Hämäläinen
Wårenma/Vuorenmaa 2 3 Thomas Narin mh:o 2 Narinen
Piga Hebla Mustotar 1 Mustonen
Näärinki 2 4 Peer Matson Muiku 1 Muikkunen
Fadher 1
Modher 1
Syster Kirstin 1 Muikkunen
Järfwenpä/Järvenpää 1 Capit: Achimöllers h:o 1 Achtmöller

Infanteriet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Surniemj/Suurniemi 5/4 2 Oluf Tirroin mh:o 2 Tirronen
Hyvölä 1 2 Erich Olson Hywäin mh:o 2 Hyvönen
Palois/Palonen 1 4 Anders Thomason mh:o 2 Hulkkonen
Peter Kiskin mh:o 2 Kiiskinen
Kiskiläkaskis/Kaskii 2 3 Niels Kiskin mh:o 2 Kiiskinen
Anders Kiskins E:a 1 Kiiskinen

Sivu 1227B (aukeaman 1227 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Randois/Kaskii 3 4 Lars Erson Randoin mh:o 2 Rantonen
Erich Eskilson mh:o 2
Summala 1 2/3 4 Anders Jönson Pardain mh:o 2 Partanen
B:r Jacob mh:o 2 Partanen
Remojärfwj/Remojärvi 1 6 Påhl Pawilain mh:o 2 Paavilainen
Son Jacob 1 Paavilainen
B:r Påhl mh:o 2 Paavilainen
Pijga Kirstin 1
Håttila/Hottila 2 1/2 5 Johan Cossmason mh:o 2 Hottinen
B:r Henrich mh:o 2 Hottinen
1 H:k: Helga 1
Quiga 1, fåår 2
Kangakylä/Kangas 1 1/12 2 Peer Immoin mh:o 2 Immonen
Kaihumäki/Kaihunmäki 1/2 3 Johan Hywöin mh:o 2 Hyvönen
Hendrich Putkins h:o Putkinen
Hatzola/Hatsola 1 3/4 2 Oluf Turakain mh:o 2 Turakainen
1 3/4 1 Matz Räisäins h:o 1 Räisänen
2 6 Lars Thomason Mustoin mh:o 2 Mustonen
Fadher och Modher 2
Son och dåtter 2
Ollickala/Ollikkala 2 3 Jöran Pedikain mh:o 2 Pietikäinen
B:r Henrichz E:a 1 Pietikäinen
Pohiais/Pohjois 1 1/4 3 Oluf Suikoin mh:o 2 Suikonen
Fadher 1
2 2 Lars Kucko mh:o 2 Kukko
2 3 Henrich Ikoin mh:o 2 Ikonen
Thomases E:a 1 Ikonen
Heinola 3 4 Oluf Heinoin mh:o 2 Heinonen
K:tt B: Nilses h:o 1 Heinonen
Syster Kirstin 1 Heinonen
Haikarila 2 3 Lars Kärkj mh:o 2 Kärki
Sigfredz h:o 1 Kärki
Hetajärfwj/Hietajärvi 3 4 Oluf Jöranson Kettin mh:o 2 Kettunen
B:r Matz mh:o 2 Kettunen
Marala/Maarala 2 1/2 5 Peer Månson Marain mh:o 2 Maaranen
B:r Jöns mh:o 2 Maaranen
Son Måns Person 1 Maaranen
1 4 Anders Påhlson Ahoin mh:o 2 Ahonen
Fadher och Modher 2
1 1 K:tt Christer Peers: Pijras Syster 1 Piironen
1 H:k: Jöns Muikuins h:o 1 Muikkunen
Koo 1
2 H:M: Matz Olson Pennains h:o 1 Pennanen
Syster Malin 1
Koo 1
Soniniemj/Soiniemi 1 2 Johan Kilkj mh:o 2 Kilkki
Maifwala/Maivala 3 5 Jöns Kåsmain 1 Kuosmanen
Son Grels mh:o 2 Kuosmanen
dåtter Kirstin 1 Kuosmanen
Såldat h:o Brita 1

Sivu 1228A (aukeaman 1228 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Murdois/Murtois 2 1/2 4 Hend: Hemelein mh:o 2 Hämäläinen
B:r Johan mh:o 2 Hämäläinen
Remojärfwj/Remojärvi 1 2 Oluf Olson Ingin mh:o 2 Inkinen
Pylkälä/Pylkkälä 1 2 Christer Pylkein mh:o 2 Pylkkänen
Hötöis/Hyötyy 2 1/2 4 Peer Abrahamson Hötöläin mh:o 2 Hyötyläinen
B:r Lars mh:o 2 Hyötyläinen
Wehmasnäringh/Vehmaa 1 1/2 4 Peer Westerin mh:o 2 Vesterinen
B:r Anders mh:o 2 Vesterinen
2 2 Oluf Martikain mh:o 2 Martikainen
Kangakylä/Kangas 2 2 Frantz Nissin mh:o 2 Nissinen
Worenma/Vuorenmaa 2 1/2 2 Erich Peerson Nissinen mh:o 2 Nissinen
2 2 Lars Mårthenson Nissin mh:o 2 Nissinen
1 H:k: Jöns Leinoins hust 1 Leinonen
Koo 1
4 2 Anders Simonson Jokelain mh:o 2 Jokelainen
Wäijwiälä/Narila 2 2 Bertill Parkoin mh:o 2 Parkkonen
Kasintaipal/Kasintaipale 1 3 Johan Lautiain mh:o 2 Lautiainen
Stiuf Modher 1
Pohiais/Pohjois 2 2 Oluf Anderson Wahwain mh:o 2 Vahvanen
Mäköis 3/4 3 Oluf Larson Tenhuin mh:o 2 Tenhunen
Modher 1
6 2 Niels Hämelein mh:o 2 Kemiläinen
Halola 4 6 Peer Michelson Haloin 1 Halonen
B:r Lars mh:o 2 Halonen
Johan mh:o 2 Halonen
Son Michel Peerson 1 Halonen
Hetajärfwj/Hietajärvi 1 6 Peer Matson Puhakain mh:o 2 Puhakainen
B:r Matz 1 Puhakainen
Fadher och Modher 2
St. Syster 1
Haikarala/Haikarila 4 8 Hend: Haikarain mh:o 2 Haikarinen
B:S: Jöns Jöranson mh:o 2 Haikarinen
Sonen mh:o 2 Haikarinen
Jöran mh:o 2 Haikarinen
Hatsola 2 1/2 4 Bertill Puttoin mh:o 2 Puttonen
Son Michel mh:o 2 Puttonen
Vehmaa 3 Oluf Stafanson Sikain mh:o 2 Sikanen
Drag: Syster 1
Narila 2 1/2 2 Anders Påålson Tarwain mh:o 2 Tarvainen
Karkeamaa 1 2 Eskill Pöyhöin mh:o 2 Pöyhönen
Pylkälä/Pylkkälä 1 2 Eskill Suomalain mh:o 2 Suomalainen
Härkälä 3 Peer Haloin mh:o 2 Halonen
B:r dåtter Anna Halonen
Kupsalaniemj/Kiiskilänniemi 1 2 Peer Larson Laakoin mh:o 2 Laakkonen
Tuhkala 3 Peer Luukoin mh:o 2 Luukkonen
Pijga Elin 1

Sivu 1228B (aukeaman 1228 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__ickala/Koikkala 2 Eskill Cainulain mh:o 2 Kainulainen
__echmais/Vehmaa 2 Johan Stafanson Sikain mh:o 2 Sikanen

Frällsse

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__tala/Paatela 1 2 Peer Hanson Tirroin mh:o 2 Tirronen
__mojärfwj/Remojärvi 1 3 Matz Olufson Rimi mh:o 2 Rimi
Syster 1
Kuosmala 1/2 2 Cosma Tarkiains h:o 1 Tarkiainen
Drag: h:o Kaisa 1
2 H:M: Matz Hämelein mh:o 2 Hämäläinen
Koo 1
1 H:k: Brita Bertilsdåtter 1
__iwala/Teivaa 1 4 Matz Teiwain mh:o 2 Teivainen
B:r Niels mh:o 2 Teivainen
1 2 Michel Michelson mh:o 2 Teivainen
__ötöis/Hyötyy 1/2 3 Påål Harmain mh 2 Harmainen
Mågh Lars Sairains h:o 1 Sairanen
__årenma/Vuorenmaa 2 5 Matz Peerson Leinoin mh:o 2 Leinonen
Syster Anna 1 Leinonen
B:r Isack 1 Leinonen
Fadher 1
Mannimäkj/Männynmäki 4 2 Thomas Henttuin mh:o 2 Henttunen
Råkola/Ruokola 1 1/2 4 Lars And: Råkolain mh:o 2 Ruokolainen
B:S: Lars Nielson mh:o 2 Ruokolainen
1 1/4 3 Christer Hanson Mondoin mh:o 2 Montonen
dåtter Kaisa 1 Montonen
K:tt Hans Christers: Montonen
2 4 Michel Peerson Råkolain mh:o 2 Ruokolainen
B:r Mårten mh:o 2 Ruokolainen
1 1/4 3 Hans Råkolain mh 2 Ruokolainen
Modher 1
Pulkila/Pulkkila 1 1/2 2 Påål Peerson Pulkin mh:o 2 Pulkkinen
1 2 Peer Käriein mh:o 2 Kääriäinen
1 1/2 4 Anders Bengtson mh:o 2 Pulkkinen
B:r Jacob mh:o 2 Pulkkinen
1 1/2 2 Jöns Bengtson Limatain mh:o 2 Liimatainen
Yliwesi/Ylivesi 2 2 Lars Olufson Kituin mh:o 2 Kitunen
2 4 Påål Harmain mh:o 2 Harmainen
B:r Matz mh:o 2 Harmainen
3 4 Niels Heilain mh:o 2 Heilanen
B:r Påål mh:o 2 Heilanen

Sivu 1229A (aukeaman 1229 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Yliwesi/Ylivesi 2 4 Oluf Jacobson Limatain mh:o 2 Liimatainen
B:r Jacob mh:o 2 Liimatainen
1 2 Peer Tålfwain mh:o 2 Tolvanen
1 3 Anders Peerson Tarkin mh:o 2 Parkkinen
Swär Moor 1
2 3 Johan Peerson Heilain mh:o 2 Heilanen
B:r Niels 1 Heilanen
Pijlkilax/Ylivesi 1 1/4 2 Jöran Hanson Kårhoin mh:o 2 Korhonen
1 1/4 2 Eskill Olufson Kårhoin mh:o 2 Korhonen
Pitkälahti 2 1/2 4 Jöns Pasain mh:o 2 Pasanen
B:r Stafan mh:o 2 Pasanen
3 1/4 2 Peer Seiloin mh:o 2 Seilonen
2 1/2 3 Christer Ikoin mh:o 2 Ikonen
B:r Oluf 1 Ikonen
2 1/2 3 Anders Kiukas 1 Kiukas
Son Jöns mh:o 2 Kiukas
1 1/2 4 Påhl Matson Wänäin mh:o 2 Väänänen
St. Son Hans mh:o 2 Härkönen
1 1/4 2 Matz Ikoin mh:o 2 Ikonen
Radaby/Pitkälahti 1 1/2 4 Matz P: Härkein mh:o 2 Härkönen
B:r Sigfre mh:o 2 Härkönen
1 2 Peer Jönson Langoin mh:o 2 Länkinen
1 3 Matz Pedikein mh:o 2 Pietikäinen
drengh Jöran 1
1 2 Påål Pedikein mh:o 2 Pietikäinen
1 2 Thomas Matson Pedikein mh:o 2 Pietikäinen
2 2 Peer Olufson Nupoin mh:o 2 Noponen
Ylivesi 2 2 Hend: Såckain mh:o 2 Soikkanen
Pitkälahti 2 6 Påål Haloin mh:o 2 Halonen
B:r Frantz mh:o 2 Halonen
drengh Erich mh:o 2
Kaislajärfuj/Kaislajärvi 2 3 Peer Hanson Nuppoin 1 Noponen
Son Michel mh:o 2 Noponen
Hanebergz Tårpare/Pohjois 3 Peer Hämeläin mh:o 2 Hämäläinen
dåtter Karin 1 Hämäläinen
3 Niels Summoins h:o 1 Summanen
Son Niels mh:o 2 Summanen
Suoniniemj/Soiniemi 1/2 3 K:tt Simons h:o 1 Auvinen
Johan Michelson mh:o 2 Purhonen
1 1/2 4 Thomas Kåtilain mh:o 2 Kotilainen
Son Peter mh:o 2 Kotilainen
2 1/4 2 Måns Pöndin mh:o 2 Pöntinen
2 1/4 3 Oluf Pärnäin mh:o 2 Pärnänen
Son 1
6 4 Matz Henderson Kuparin mh:o 2 Kuparinen
Swåg:r Matz mh:o 2 Rasanen
Hietajärvi 2 1/3 2 Matz Lijmatain mh:o 2 Liimatainen
Maarala 4 6 Jöns Anderson Pasain mh:o 2 Pasanen
B:r Hendrich mh:o 2 Pasanen
Son Lars mh:o 2 Pasanen
Hetajärfwj/Hietajärvi 2 3 Lars Kettuin mh:o 2 Kettunen
Syster 1
1 H:k: Påhl Huopoins h:o 1 Huoponen
1/2 4 Lars Erson Fråst mh:o 2 Frost
B:S: Henrich mh:o 2 Frost
Soininiemi/Soiniemi 1 2 Henrich Jönson Leinoin mh:o 2 Leinonen
Maifwala/Maivala 7 6 Peer Caipiain mh:o 2 Kaipainen
B:r Brusius mh:o 2 Kaipainen
Påål mh:o 2 Kaipainen
Ahola Tårp:/Ahola 2 Eskill Pulkin mh:o 2 Pulkkinen
4 Stafan Laitiain mh:o 2 Laitinen
Påål Jönson mh:o 2 Härkönen
2 Oluf Ahoin mh 2 Ahonen
Randois/Rantuu 1/3 3 Jöns Huttuin mh:o 2 Huttunen
dåtter Margret 1 Huttunen
Wijsala/Viisala 1 1/2 4 Wijsa Leskin mh:o 2 Leskinen
B:r Anders mh:o 2 Leskinen
Rantuu 2 1/2 3 Lars Nielson Häckinen 1 Härkönen
B:r Peter mh:o 2 Härkönen
Såpala/Sopala 2 5 Påål Sopain mh:o 2 Sopanen
B:r Henrich mh:o 2 Sopanen
Modher 1
2 1/2 6 Johan Matson mh:o 2 Sopanen
B:r Wijsa mh:o 2 Sopanen
F:b:S: Hendrich mh:o 2 Sopanen
Laukala/Laukkala 1/4 4 Lars Olufson Heinoin mh:o 2 Heinonen
Oluf Larson mh:o 2 Heinonen
1 H:k: Anna 1
1 4 Jöns Mustoin mh:o 2 Mustonen
Peter Heinoin mh:o 2 Heinonen
Leskilä/Leskelä 1/2 3 Matz Johanson Leskin mh:o 2 Leskinen
F:b:S: Jöran Olson 1 Leskinen
2 1/2 4 Anders Jönson Leskin mh:o 2 Leskinen
Modher 1
Pijga 1
3 4 Jöns Henderson Leskin mh:o 2 Leskinen
Son Hendrich mh:o 2 Leskinen

Sivu 1230A (aukeaman 1230 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Härkälä 1/2 3 Matz Påålson Härkain 1 Härkönen
B:r Påål mh:o 2 Härkönen
Pöllölä/Pellilä 1/4 1 Lars Pölläins h:o 1 Pöllänen
Lievola 1/4 2 Jöns Jönson Lewoin mh:o 2 Lievonen
1 2 Oluf Lewoin mh:o 2 Lievonen
1/4 4 Jöns Anderson Hamuin mh:o 2 Hamunen
B:r Hans 1 Hamunen
Fadher 1
1/2 2 Peter Lehikoin mh:o 2 Lehikoinen
Rasala 1/2 4 Peter Rasain mh:o 2 Rasanen
Son Peter mh:o 2 Rasanen
Lipsala 1 2/3 4 Niels Lipsain mh:o 2 Lipsanen
B:r Påhl mh:o 2 Lipsanen
Mietula/Miettula 1/2 2 Peer Anderson mh:o 2 Ruokolainen

Presterskapet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pappila 4 Pastor H:r Mathias Nicolaj mh:o 2 Ignatius
drengh Johan Larson 1
Pijga 1
2 Tårp: Hendrich Heckinen mh:o 2 Härkönen
5 H:r Simon Christernj mh:o 2 Tarvonius
drengh Jöns Huttuin mh:o 2 Huttunen
B:r Thomas 1
3 Klockare Anders Michelson mh:o 2 Rimppi
Syster 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16621665

© Maija-Liisa Laaso 2023