AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1693 → Nimihakemisto

Juva henkikirja 1693

Nimihakemisto


-  A  B  C  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å 
 -  A  B  C  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

And. Anderss (Pulkkila) 2280B

And. Andersson (Auvila) 2277B

And. Laarsson (Ruokola) 2282B

And. Pehrss. (Miettula) 2279B

And: Sigfredss (Kettula) 2278B

Anders (Auvila) 2277B

Anders (Hottila) 2277B

Anders (Hietajärvi) 2277B

Anders (Kiiskilänniemi) 2278B

Anders (Purhola) 2280B

Anders (Suurniemi) 2281A

Anders (Summala) 2281A

Anders (Viisala) 2282A

Anders (Ruokola) 2282B

Anders Pehrss. (Härkälä) 2277B

Anna (Kirkonkylä) 2278B

Anna (Pulkkila) 2280B

Arfwe (Mattila) 2279B

Aron Bengtss: (Vuorenmaa) 2282A

Carll Andss. (Kiiskilä) 2278B

Christer (Männynmäki) 2279B

Christer (Pätylä) 2280B

Christer (Summala) 2281A

Erich (Auvila) 2277B

Esaias Hindrichss (Hottila) 2277B

Eskell Christerss (Pylkkälä) 2280B

Eskell Jöranss (Inkilä) 2278A

Frans (Inkilä) 2278A

Frans Matss. (Vehmaa) 2281B

Frans Nielsson (Maivala) 2280A

Fredrich (Vehmaa) 2282A

Gustaff (Maivala) 2279B

Hans (Lievola) 2279B

Hans (Pitkälahti) 2282B

Heming (Ollikkala) 2280A

Hind. (Tuhkala) 2281B

Hind. Hindrichsson (Suurniemi) 2281A

Hindrich (Hietajärvi) 2278A

Hindrich (Inkilä) 2278A

Hindrich Thomasson (Vehmaa) 2282A

Ifwar Wissein (Viisala) 2282A

Isack (Kaskii) 2278B

Isack Thomasson (Knuutila) 2279A

Johan (Leskelä) 2279B

Johan (Maarala) 2279B

Johan (Miettula) 2279B

Johan (Näärinki) 2280A

Johan (Suurniemi) 2281A

Johan Eskelss. (Kirkonkylä) 2278B

Johan Johansson (Ollikkala) 2280A

Johan Larsson (Kirkonkylä) 2278B

Johan Larsson (Vehmaa) 2282A

Johan Mortenss. (Hietajärvi) 2277B

Johan Påhlsson (Leskelä) 2279B

Johan Påhlsson (Ollikkala) 2280B

Joran (Haikarila) 2278A

Joran (Kaskii) 2278B

Joran Johanss. (Haikarila) 2278A

Jost Matson (Pitkälahti) 2282A

Jöran Gabrilss (Ollikkala) 2280A

Laars (Laukkala) 2279A

Laars (Murtois) 2280A

Laars (Pitkälahti) 2282A

Laars (Ruokola) 2282B

Laars Hindss (Kettula) 2278B

Markus (Suurniemi) 2281A

Matz (Kiiskilänniemi) 2278B

Matz (Männynmäki) 2279B

Matz (Pulkkila) 2280B

Matz (Pylkkälä) 2280B

Matz (Ronkala) 2281A

Matz (Remojärvi) 2281A

Matz Johansson (Kiiskilänniemi) 2278B

Matz Olofss (Kettula) 2278B

Matz Pehrss: (Pulkila) 2280B

Matz Sigfredss (Kirkonkylä) 2278B

Michell (Narila) 2280A

Michell Michelss (Maarala) 2279B

Mårten (Kiiskilänniemi) 2278B

Mårten Jöranss. (Ylivesi) 2282B

Niels (Maivala) 2280A

Niels Laarson (Pohjois) 2280B

Niels Michellsson (Ylivesi) 2282B

Niels Olofss. (Auvila) 2277B

Niels Olofsson (Kaskii) 2278B

Niels Pehrsson (Kaskii) 2278B

Niels Thomasson (Karkeamaa) 2279A

Olof (Auvila) 2277B

Olof (Kuosmala) 2277B

Olof (Härkälä) 2277B

Olof (Heinola) 2278A

Olof (Kettula) 2278B

Olof (Kaskii) 2278B

Olof (Karkeamaa) 2279A

Olof (Laukkala) 2279A

Olof Olofsson (Kaihunmäki) 2278B

Peer (Tyrynmäki) 2281B

Pehr (Maivala) 2280A

Pehr (Pulkila) 2280B

Pehr (Soiniemi) 2281B

Pehr Anderss. (Leskelä) 2279B

Pehr Brusiusson (Näärinki) 2280A

Pehr Johanss. (Leskelä) 2279B

Pehr Johanss. (Maarala) 2279B

Pehr Johansson (Suurniemi) 2281A

Pehr Michelsson (Halola) 2278A

Pehr Olofss. (Kaskii) 2278B

Pehr Olofss. (Lievola) 2279B

Pehr Olofsson (Illainmäki) 2282B

Pehr Pehrsson (Rasala) 2281A

Philip Hindsson (Kuosmala) 2277B

Påhl (Järvenpää) 2278A

Påhl (Maivala) 2279B

Påhl (Näärinki) 2280A

Påhl (Rantuu) 2281A

Påhl (Pitkälahti) 2282A

Påhl (Ylivesi) 2282B

Påhl Andsson (Hietajärvi) 2277B

Påhl Olofsson (Maivala) 2280A

Sigfred (Tuhkala) 2281B

Sigfred Matss (Kirkonkylä) 2278B

Simon Hansson (Ruokola) 2282B

Simon Johanss (Hottila) 2277B

Staffan (Heinola) 2278A

Staffan (Ollikkala) 2280B

Staffan Michelss (Vehmaa) 2281B

Stafwan Larsson (Kirkonkylä) 2278B

Thomas (Laukkala) 2279A

Thomas (Pitkälahti) 2282A

Thomas Grelss. (Rantuu) 2281A

Thomas Hemingss (Härkälä) 2277B

Tönnes Axelsson (Mattila) 2279B

Åcka Månsson (Kuosmala) 2277B

AAlkuun

Ackmöller

Erich (Järvenpää) 2278A

Anjain

Johan (Ronkala) 2281A

Asikain

(Taipale) 2281B

Asilain

Påhl (Kuosmala) 2277B

Aufwin

Matz (Auvila) 2277B

Matz (Soiniemi) 2281B

Michell (Auvila) 2277B

Pehr (Taipale) 2281B

Aufwoin

And. (Mäköis) 2279B

Pehr (Mäköis) 2279B

BAlkuun

Bengtin

Laars (Inkilä) 2278A

Michel (Kiiskilänniemi) 2278B

Pehr Andss (Lehikkola) 2279B

Påhl (Vuorilahti) 2282A

Bromerius

Abraham (Kirkonkylä) 2278B

Lars (Kirkonkylä) 2278B

Busch

(Murtois) 2280A

CAlkuun

Caipiain

Johan (Ahola) 2277B

Laars (Ahola) 2277B

Matz (Ahola) 2277B

Capain

Mårten (Sopala) 2281A

Carstenius

(Murtois) 2280A

Cnutel:

Jöran (Teivaa) 2281B

GAlkuun

Gewaller

Simon (Jokela) 2278A

HAlkuun

Hackain

Hindrich (Haikarila) 2278A

Joran (Haikarila) 2278A

Hackelein

Anders (Kasintaipale) 2278B

Johan (Kasintaipale) 2278B

Hackin

Johan (Kaislajärvi) 2278B

Laars (Kaislajärvi) 2278B

Haickarain

Johan (Maivala) 2279B

Laars (Maivala) 2279B

Halein

Jacob (Soiniemi) 2281B

Staffan (Soiniemi) 2281B

Halloin

Abraham (Murtois) 2280A

Johan (Halola) 2278A

Laars (Lauteala) 2279A

Laars (Maarala) 2279B

Matz (Maarala) 2279B

Matz (Pitkälahti) 2282B

Pehr (Pitkälahti) 2282B

Påhl (Pitkälahti) 2282B

Staffan (Pitkälahti) 2282B

Haloin

Bengdt (Härkälä) 2277B

Michel (Kaskii) 2278B

Pehr (Kaskii) 2278B

Hamoin

Johan (Heinola) 2278A

Matz (Ollikkala) 2280A

Pehr (Heinola) 2278A

Harkein

Pehr (Kuosmala) 2277B

Harmain

Matz (Ylivesi) 2282B

Harmein

Johan (Hyötyy) 2278A

Påhl (Hyötyy) 2278A

Hauin

And. (Vuorenmaa) 2282A

Hauska

Bengdt (Näärinki) 2280A

Haylein

Niels (Ylivesi) 2282B

Påhl (Ylivesi) 2282B

Hemel:

Hind. (Remojärvi) 2281A

Johan (Knuutilanmäki) 2279A

Johan (Murtois) 2280A

Johan (Remojärvi) 2281A

Markus (Ylivesi) 2282B

Matz (Knuutilanmäki) 2279A

Michell (Sopala) 2281B

Mårten (Remojärvi) 2281A

Niels (Tuhkala) 2281B

Olof (Murtois) 2280A

Pehr (Pohjois) 2280B

Hemelain

Hindrich (Murtois) 2280A

Johan (Murtois) 2280A

Karin (Murtois) 2280A

Maria (Murtois) 2280A

Pehr (Inkilä) 2278A

Pehr (Murtois) 2280A

Hemin

Pehr (Inkilä) 2278A

Hemoin

Olof (Laukkala) 2279A

Henien

Cnuth (Maivala) 2280A

Hennain

Johan (Pohjois) 2280B

Staffan (Pohjois) 2280B

Hijrfwein

Anders (Vuorenmaa) 2282A

Matz (Vuorenmaa) 2282A

Hijrfwin

Pehr (Knuutila) 2279A

Hoijnen

Simon (Pajusalmi) 2280B

Hulkin

And. (Härkälä) 2277B

Dawid (Härkälä) 2277B

Laars (Härkälä) 2277B

Huttein

Johan (Ronkala) 2281A

Johan (Rantuu) 2281A

Johan (Soiniemi) 2281B

Huttin

Pehr (Auvila) 2277B

Huttun

Johan (Hietajärvi) 2277B

Hyttin

Jöran (Kilpola) 2279A

Pehr (Knuutila) 2279A

Påhl (Knuutila) 2279A

Påhl (Kilpola) 2279A

Hyttla

Abraham (Hyötyy) 2278A

Pehr (Hyötyy) 2278A

Hyttlein

And. (Hyötyy) 2278A

Sigfred (Hyötyy) 2278A

Häckein

And. (Pylkkälä) 2280B

Jacob (Pylkkälä) 2280B

Häckoin

Johan (Härkälä) 2277B

Hämoin

Hans (Hännilä) 2278A

Härakain

Matz (Rantuu) 2281A

Härkarin

Hindrich (Leskelä) 2279B

Härkein

And. (Härkälänniemi) 2277B

Anders (Härkälänniemi) 2277B

Pehr (Härkälänniemi) 2277B

Hörkein

Simon (Rantuu) 2281A

IAlkuun

Ickoin

Hindrich (Pohjois) 2280B

Laars (Pohjois) 2280B

Pehr (Pohjois) 2280B

Ihalain

Anders (Ollikkala) 2280A

Arfwed (Ollikkala) 2280A

Johan (Palonen) 2280B

Laars (Ollikkala) 2280A

Ihlfwin

And. (Pelkilä) 2280B

Ikoin

Anders (Pitkälahti) 2282B

Christer (Pitkälahti) 2282B

Johan (Pitkälahti) 2282B

Mårten (Pitkälahti) 2282B

Ilfwoin

Joran (Kilpola) 2279A

Imoin

Jonas (Kilpola) 2279A

Michell (Kangas) 2278B

Pehr (Kangas) 2278B

Ingen

Morten (Pitkälahti) 2282A

Simon (Pitkälahti) 2282A

Ingoin

Johan Bengdtss (Pitkälahti) 2282A

JAlkuun

Jockolain

Johan (Knuutila) 2279A

Juckeroin

Erich (Suurniemi) 2281A

Jusorin

Johan (Maivala) 2280A

Påhl (Maivala) 2280A

KAlkuun

Kainol:

Thomas (Hottila) 2277B

Kaipain

Laars (Tyrynmäki) 2281B

Pehr (Tyrynmäki) 2281B

Kamelain

Anders (Pätylä) 2280B

Michell (Pätylä) 2280B

Kanckuin

Matz (Ronkala) 2281A

Påhl (Ronkala) 2281A

Kandin

Anders (Maivala) 2279B

Brusius (Maivala) 2279B

Kandioin

And. (Kaihunmäki) 2278B

Johan (Kaihunmäki) 2278B

Kaupin

Laars (Vuorenmaa) 2282A

Mårten (Vuorenmaa) 2282A

Kecke

Pehr (Kilpola) 2279A

Kettuin

And. (Hietajärvi) 2278A

Kiemel:

Michell (Mattila) 2279B

Niels (Mattila) 2279B

Kijnkain

Påhl (Kiiskilä) 2278B

Kilkin

Joran (Hietajärvi) 2277B

Killckin

Hind. (Auvila) 2277B

Killinkj

Laars (Purhola) 2280B

Thomas (Purhola) 2280B

Kiopoin

Johan (Kangas) 2278B

Laars (Kangas) 2278B

Kiprin

Laars (Remojärvi) 2281A

Kiskin

Bertell (Kiiskilä) 2278B

Erich (Kiiskilä) 2278B

F.B.S. Karll (Kiiskilänniemi) 2278B

Grelss (Mäköis) 2279B

Johan (Kiiskilä) 2278B

Matz Olofss (Ollikkala) 2280A

Niels (Hietajärvi) 2278A

Pehr (Hietajärvi) 2278A

Staffan (Kiiskilänniemi) 2278B

Kittuin

Niels (Ylivesi) 2282B

Kiukens

Erich (Karkeamaa) 2279A

Nielse (Karkeamaa) 2279A

Kockilain

Olof Thomasson (Vuorenmaa) 2282A

Kockolain

Erich (Vuorenmaa) 2282A

Kondin

And. (Murtois) 2280A

Koppoin

Johan (Pohjois) 2280B

Korhoin

Johan (Ylivesi) 2282B

Olof (Ylivesi) 2282B

Kupssa

Hindrich (Kiiskilänniemi) 2278B

Påhl (Kiiskilänniemi) 2278B

Kurhoin

Matz (Suurniemi) 2281A

Michell (Männynmäki) 2279B

Kåndain

Niels (Vehmaa) 2282A

Kåttin

Johan Matss (Hietajärvi) 2277B

Johan Påhlss (Hietajärvi) 2277B

Niels (Hietajärvi) 2277B

Olof (Hietajärvi) 2277B

Kärain

Jöran (Pulkkila) 2280B

Kärkain

Anders (Näärinki) 2280A

Pehr (Näärinki) 2280A

LAlkuun

Lamain

Laars (Vehmaa) 2282A

Laars Larss (Immola) 2278A

Swandt (Vehmaa) 2282A

Lambain

Erich (Maivala) 2279B

Lambein

Pehr (Näärinki) 2280A

Sigfred (Järvenpää) 2278A

Langain

Påhl (Koikkala) 2279A

Lankain

Pehr (Illainmäki) 2282B

Laskin

Anders (Lievola) 2279B

Latin

Matz (Ahola) 2277B

Matz (Kilpola) 2279A

Staffan (Ahola) 2277B

Lattiain

Dawid (Lauteala) 2279A

Elias (Lauteala) 2279A

Lechikoin

Matz (Lehikkola) 2279B

Pehr (Lehikkola) 2279B

Lefwoin

Pehr (Lievola) 2279B

Pehr (Rantuu) 2281A

Lemken

(Inkilä) 2278A

Lijmatin

Anders (Rantuu) 2281A

Christer (Rantuu) 2281A

Lijmattin

Hindrich (Ylivesi) 2282B

Jacob (Ylivesi) 2282B

Matz (Ylivesi) 2282B

Lijpsain

Grelss (Lipsala) 2279A

Jacob (Lipsala) 2279A

Lillius

Hind (Näärinki) 2280A

Lochmain

Christer (Luomala) 2279A

Grelss (Luomala) 2279A

Jacob (Luomala) 2279A

Luckoin

Johan (Hietajärvi) 2277B

Pehr (Hietajärvi) 2277B

Långain

Hind. (Teivaa) 2281B

Läskein

Påhl (Lievola) 2279B

MAlkuun

Marain

Erich (Maarala) 2279B

Jacob (Koikkala) 2279A

Laars (Koikkala) 2279A

Mårten (Maarala) 2279B

Pehr (Maarala) 2279B

Mardikain

Laars (Kaihunmäki) 2278B

Matz (Kaihunmäki) 2278B

Pehr (Remojärvi) 2281A

Pehr (Vehmaa) 2282A

Mestoin

Laars (Hatsola) 2278A

Michell (Hatsola) 2278A

Metel:

Isack (Järvenpää) 2278A

Johan (Järvenpää) 2278A

Muckoin

Matz (Näärinki) 2280A

Musstoin

Erich (Jokela) 2278A

Mustoin

Michell (Hatsola) 2278A

Måndoin

Anders (Ruokola) 2282B

Christer (Ruokola) 2282B

Hans (Ruokola) 2282B

Mässij

Pehr (Tuhkala) 2281B

NAlkuun

Nigreus

Carl (Männynmäki) 2279B

Nullpoin

And. (Ollikkala) 2280A

Lars (Ollikkala) 2280A

Olof (Ollikkala) 2280A

Nysenen

Christer (Heinola) 2278A

Nåppoin

Matz (Pitkälahti) 2282A

Olof (Pitkälahti) 2282A

Pehr (Pitkälahti) 2282A

OAlkuun

Oijnoin

Laars (Mäköis) 2279B

Mårten (Mäköis) 2279B

Olckain

Pehr Mats. (Knuutilanmäki) 2279A

Påhl (Knuutilanmäki) 2279A

Otten

Mårten (Soiniemi) 2281B

Ottin

Pehr (Ronkala) 2281A

Påhl (Ronkala) 2281A

PAlkuun

Packerin

Anders (Vuorenmaa) 2282A

Laars (Vuorenmaa) 2282A

Pehr (Vuorenmaa) 2282A

Pafwolain

And. (Vuorenmaa) 2282A

Jacob (Remojärvi) 2281A

Pehr (Remojärvi) 2281A

Pajnuin

Johan (Suurniemi) 2281A

Panlain

Erich (Pitkälahti) 2280B

Hindrich (Pitkälahti) 2280B

Jöran (Pitkälahti) 2280B

Pardain

Johan (Summala) 2281A

Jöran (Summala) 2281A

Pehr (Summala) 2281A

Parkenen

Class (Mattila) 2279B

Parkin

Thomas (Lipsala) 2279A

Pasain

Hindrich (Purhola) 2280B

Pasoin

Pehr (Kaihunmäki) 2278B

Passoin

Måns (Pitkälahti) 2282A

Pedikain

Christer (Pitkälahti) 2282A

Jonas (Pitkälahti) 2282A

Pehr (Pitkälahti) 2282A

Staffan (Pitkälahti) 2282A

Peedickain

Christer (Ollikkala) 2280B

Laars Joross (Ollikkala) 2280B

Olof (Ollikkala) 2280B

Peerin

Olof (Laukkala) 2279A

Påhl (Laukkala) 2279A

Peerrain

Matz (Laukkala) 2279A

Olof (Laukkala) 2279A

Påhl (Laukkala) 2279A

Penoin

Matz (Narila) 2280A

Pehr Andsson (Narila) 2280A

Thomas (Narila) 2280A

Perckin

Johan (Ylivesi) 2282B

Perhoin

Johan (Laukkala) 2279A

Pijck

Anders (Poikola) 2280B

Berndt (Kuosmala) 2277B

Johan (Poikola) 2280B

Pojelain

Niels (Tuhkala) 2281B

Pojolain

Johan (Pellilä) 2280B

Pokerin

Hindrich (Pekurila) 2280B

Jacob (Pekurila) 2280B

Morten (Pekurila) 2280B

Påhl (Pekurila) 2280B

Pryss

Johan (Vehmaa) 2282A

Puhkain

Laars (Hietajärvi) 2277B

Matz (Hietajärvi) 2277B

Matz Larsson (Hietajärvi) 2277B

Pulkin

Pehr (Haikarila) 2278A

Pullkein

Jacob (Pulkkila) 2280B

Påhl (Pulkkila) 2280B

Pullkin

Bengdt (Pulkkila) 2280B

Johan (Pulkkila) 2280B

Matz (Pulkkila) 2280B

Purhoin

Hind. (Purhola) 2280B

Puttkin

And. (Narila) 2280A

Matz (Narila) 2280A

Puttoin

Johan (Kilpola) 2279A

Pyijhin

And. (Karkeamaa) 2279A

Eskell (Karkeamaa) 2279A

Pöhoin

Eskell (Karkeamaa) 2279A

Laars (Karkeamaa) 2279A

Pöndin

Johan (Vehmaa) 2281B

RAlkuun

Rajntoin

Thomas (Summala) 2281A

Rasain

Olof (Rasala) 2281A

Rasin

Matz (Härkälä) 2277B

Rijmpin

And. (Kilpola) 2279A

Rimpi

Christer (Vuorenmaa) 2282A

Rockoin

Anders (Pohjois) 2282B

Rockol:n

Morten (Murtois) 2280A

Rockolain

And (Ruokola) 2282B

Bengt (Ruokola) 2282B

Hans (Ruokola) 2282B

Thomas (Ruokola) 2282B

Rondzal:

Hans Johanss (Kaskii) 2278B

Johan (Kaskii) 2278B

Matz (Kaskii) 2278B

Ropoin

Anders (Karkeamaa) 2279A

Påhl (Karkeamaa) 2279A

Rosenhåff

(Vehmaa) 2281B

Rumpin

Erich (Kaskii) 2278B

Rångain

Arfwe (Ronkala) 2281A

Erich (Suurniemi) 2281A

Hindrich (Ronkala) 2281A

Johan (Suurniemi) 2281A

Olof (Ronkala) 2281A

Rånkain

Johan (Haikarila) 2278A

Pehr Larsson (Haikarila) 2278A

Räisain

Hindrich (Hatsola) 2278A

Matz (Hatsola) 2278A

Pehr (Hatsola) 2278A

Rämoin

Hindrich (Remojärvi) 2281A

Påhl (Remojärvi) 2281A

Räsiain

Laars (Koikkala) 2282A

Pehr (Koikkala) 2282A

Röppoin

Johan (Kangas) 2278B

SAlkuun

Sajroin

Christer (Soiniemi) 2281B

Johan (Soiniemi) 2281B

Sallckj

Clemet (Tuhkala) 2281B

Johan (Tuhkala) 2281B

Schadewidz

Karll (Kilpola) 2279A

Matz (Kilpola) 2279A

Swante (Kilpola) 2279A

Soppain

Påhl (Mäköis) 2279B

Soppoin

Johan (Sopala) 2281B

TAlkuun

Taifwoin

Anders (Teivaa) 2281B

Matz (Teivaa) 2281B

Niels (Teivaa) 2281B

Taipilain

Anders (Taipale) 2281B

Olof (Taipale) 2281B

Tarkoin

Anders (Näärinki) 2280A

Anders (Vuorilahti) 2282A

Hind. (Remojärvi) 2281A

Hindrich (Maivala) 2280A

Johan (Näärinki) 2280A

Laars (Näärinki) 2280A

Matz (Vuorilahti) 2282A

Pehr (Soiniemi) 2281B

Pehr (Vuorilahti) 2282A

Påhl (Maivala) 2280A

Staffan (Maivala) 2280A

Staffan (Vuorilahti) 2282A

Tefwoin

Olof (Teivaa) 2281B

Terfwoin

Matz (Haikarila) 2278A

Terijkain

Heming (Hatsola) 2278A

Johan (Hatsola) 2278A

Olof (Hatsola) 2278A

Tetten

(Kuosmala) 2277B

Tirroin

Hans (Paatela) 2280B

Matz (Paatela) 2280B

Tucklain

Joran (Kuosmala) 2277B

Turakain

Anders (Männynmäki) 2279B

Anders (Turakkala) 2281B

Johan (Männynmäki) 2279B

Laars (Turakkala) 2281B

Niels (Turakkala) 2281B

Olof (Turakkala) 2281B

Pehr (Turakkala) 2281B

Tärfwoin

Erich Michelsson (Teivaa) 2281B

Johan (Teivaa) 2281B

Michell (Teivaa) 2281B

UAlkuun

Uckoin

Olof (Mattila) 2279B

Ukoin

Hind. (Paatela) 2280B

Olof (Paatela) 2280B

Thomas (Paatela) 2280B

VWAlkuun

Wajlain

Hindrich (Veijala) 2282A

Sigfred (Veijala) 2282A

Wanelain

Matz (Männynmäki) 2279B

Wasera

Anders (Kaskii) 2278B

Pehr (Kaskii) 2278B

Wauhwain

Johan (Pohjois) 2280B

Westerin

Pehr (Järvenpää) 2278A

Wisa

Matz (Ronkala) 2281A

Wittikain

Matz (Näärinki) 2280A

Pehr (Näärinki) 2280A

Wänein

Påhl (Tuhkala) 2281B

Wännain

Pehr (Pitkälahti) 2282B

Wännelain

Johan (Näärinki) 2280A

Olof (Näärinki) 2280A

Wästerein

Matz (Vehmaa) 2282A

Pehr (Vehmaa) 2282A

ÅAlkuun

Åhoin

Laars (Rantuu) 2281A

Pehr Philipss (Kangas) 2278B

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 552 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023