AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1722 → Nimihakemisto

Juva henkikirja 1722

Nimihakemisto


-  A  B  F  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW  Å 
 -  A  B  F  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abrah: (Kaihunmäki) 2058

And:s (Poikola) 2065

And:s Anderssonn (Karkeamaa) 2061

And:s Sigfredhsson (Kettula) 2058

Anders (Kuosmala) 2056

Anders (Karkeamaa) 2061

Anna Marija 2073

Carl Hindersson (Murtois) 2063

Carll (Kilpola) 2060

Carll Carlsson (Murtois) 2063

Erich (Järvenpää) 2058

Erich (Inkilä) 2058

Erich Christerssonn (Lauteala) 2061

Erich Ersson (Maarala) 2062

Erich Mårtensson (Maarala) 2062

Essbiörn (Auvila) 2055

Fredrich (Pohjois) 2066

Gustaf (Laukkala) 2061

Hardwig Hardwigsson (Hännilä) 2058

Hardwig Johansson (Kaislajärvi) 2060

Hindrich (Auvila) 2055

Hindrich (Kettula) 2058

Hindrich (Näärinki) 2064

Hindrich Ifwarsson (Pajusalmi) 2066

Hindrich Påhlson (Ylivesi) 2072

Israell (Kuosmala) 2056

Johan (Auvila) 2055

Johan (Männynmäki) 2062

Johan (Pajusalmi) 2066

Johan Larsson (Kaislajärvi) 2060

Johan Larsson (Turakkala) 2070

Johan Mattsson (Teivaa) 2070

Johan Philipsson (Maivala) 2063

Johan Vallentinsson (Mattila) 2062

Johanna (Männynmäki) 2062

Jöran (Ollikkala) 2064

Jöran Simonsson (Härkälä) 2056

Jören (Rantuu) 2067

Jören Arfedsson (Ollikkala) 2064

Lars (Männynmäki) 2062

Lars Nielssonn (Pohjois) 2066

Lars Peersson (Järvenpää) 2058

Malin (Hyötyy) 2058

Mattz (Knuutilanmäki) 2060

Mattz (Lehikkola) 2061

Mattz Ohlsson (Maivala) 2063

Michell (Immola) 2058

Michell Erichsson (Auvila) 2055

Michell Thomass: (Karkeamaa) 2061

Niels (Ylivesi) 2072

Niels Ohlsson (Auvila) 2055

Nielss (Auvila) 2055

Olof (Heinola) 2057

Olof (Kaihunmäki) 2058

Olof (Kettula) 2058

Olof Månsson (Kuosmala) 2056

Peer (Ollikkala) 2064

Peer (Pajusalmi) 2066

Peer (Vuorilahti) 2071

Peer Berendtsson (Poikola) 2065

Peer Hinderssonn (Haikarila) 2057

Peer Mårtensson (Vuorilahti) 2071

Peer Peersson (Haikarila) 2057

Petter (Tuhkala) 2070

Påhl (Leskelä) 2062

Påhl (Vuorilahti) 2071

Påhl (Ylivesi) 2072

Påhl Hindersson (Tuhkala) 2070

Samuel (Suurniemi) 2069

Sigfred Andersson (Kettula) 2058

Sigfred Anderssonn (Hyötyy) 2058

Simon (Kuosmala) 2056

Simon (Härkälä) 2056

Simon (Hännilä) 2058

Staffan (Ylivesi) 2072

Thomas (Järvenpää) 2058

AAlkuun

Ahoin

Anders (Pätylä) 2065

Bengdt (Kangas) 2059

Mattz (Kangas) 2059

Asselain

Eskiel Eskielsson (Tuhkala) 2070

Eskiell (Tuhkala) 2070

Assikain

Johan (Järvenpää) 2058

Aufwin

Anders (Auvila) 2055

Hindrich (Sopala) 2069

Lars (Sopala) 2069

Mattz (Mäköis) 2062

Mattz Mattss: (Auvila) 2055

Aufwinen

Anders (Ylivesi) 2072

BAlkuun

Bengtinen

Peer (Vuorilahti) 2071

Bruun

Hindrich (Kangas) 2059

Johan (Kangas) 2059

Busch

(Murtois) 2063

FAlkuun

Ficke

Gustaf (Näärinki) 2064

HAlkuun

Hackulin

Mattz (Rasala) 2067

Haickarin

Hindrich (Maarala) 2063

Hindrich (Maivala) 2063

Johan (Maivala) 2063

Haijkarin

Mattz (Auvila) 2055

Haikarin

Hindrich (Maivala) 2063

Hajkarin

Jören (Leskelä) 2062

Hakulin

Olof (Kaskii) 2059

Peer (Luomala) 2061

Haloin

Jacob (Soiniemi) 2069

Lars (Remojärvi) 2068

Lars Michelsson (Kaskii) 2059

Mattz (Ylivesi) 2072

Michel (Remojärvi) 2068

Michell (Remojärvi) 2068

Olof (Kaskii) 2059

Peer Michelsson (Remojärvi) 2068

Staffan (Soiniemi) 2069

Staffan (Ylivesi) 2072

Heijnoin

Niels (Heinola) 2057

Hejnoin

Bengdt (Karkeamaa) 2061

Eskiell (Karkeamaa) 2061

Thomas (Karkeamaa) 2061

Henninen

Christer (Taipale) 2069

Hirfwoin

Mattz (Karkeamaa) 2061

Hujain

Petter 2073

Hullkoin

Lars (Härkälä) 2056

Hunninen

Olof (Maivala) 2063

Huttuin

Johan (Soiniemi) 2069

Simon Peersson (Kiiskilänniemi) 2059

Hyfwein

Sigfred (Vuorilahti) 2071

Hynnin

Thomas (Vuorenmaa) 2071

Hytiäin

Jöran (Kilpola) 2060

Olof (Kilpola) 2060

Häijlain

Peer (Ruokola) 2068

Häissein

Jören (Laukkala) 2061

Hämuin

Peer (Kaskii) 2059

Hämäl:

Hindrich (Murtois) 2063

Olof (Murtois) 2063

Hämäl:n

Mattz Cnutsson (Knuutilanmäki) 2060

Hämäläin

Johan (Remojärvi) 2068

Påhl (Remojärvi) 2068

Hännin

Rassmus (Teivaa) 2070

Staffan (Teivaa) 2070

Hänninen

Peer (Tuhkala) 2070

Simon (Kaihunmäki) 2058

Härckein

Aron (Kuosmala) 2056

Johan (Kuosmala) 2056

Härckäin

Johan (Maivala) 2063

Lars (Maivala) 2063

Mattz (Haikarila) 2057

Staffan (Maivala) 2063

Härkain

Thomas (Vehmaa) 2070

Härkein

Gust: (Pulkkila) 2065

Gustaf (Pulkkila) 2066

Johan Larsson (Rasala) 2067

Lars Johansson (Rasala) 2067

Hötelain

Jacob (Kangas) 2059

Peer (Kangas) 2059

Höteläin

Eskill (Hyötyy) 2058

Hötiäin

Peer (Knuutila) 2060

Hötölain

Anders (Turakkala) 2070

IAlkuun

Ifoin

Anders (Härkälä) 2056

Mattz (Härkälä) 2056

Ihalain

Petter (Härkälänniemi) 2056

Ikoin

Abraham (Pitkälahti) 2067

Berendt (Pitkälahti) 2067

Johan (Ylivesi) 2072

Peer (Pitkälahti) 2067

Thomas (Kuosmala) 2056

Ilfwoin

Michell (Pitkälahti) 2066

Immoin

Elias (Vehmaa) 2071

Johan (Pelkilä) 2065

Markus (Näärinki) 2064

Sigfred (Pelkilä) 2065

Inginen

Simon (Pitkälahti) 2067

JAlkuun

Janhuin

Anders (Ronkala) 2067

KAlkuun

Kaipain

Christer (Näärinki) 2064

Johan (Pohjois) 2066

Mattz (Tyrynmäki) 2069

Påhl (Männynmäki) 2062

Kaipiain

Jacob (Remojärvi) 2068

Lars (Remojärvi) 2068

Peer (Remojärvi) 2068

Kaipoin

Swantte (Ollikkala) 2064

Kaipon

Johan Mattsson (Ahola) 2056

Mattz Johansson (Ahola) 2056

Kanckuin

Lars (Ronkala) 2067

Kardinen

Erich (Kilpola) 2060

Karial:

(Remojärvi) 2068

Kauckoin

Grels Larsson (Vuorenmaa) 2071

Lars (Vuorenmaa) 2071

Kettuin

Johan (Hietajärvi) 2057

Johan Johansson (Hietajärvi) 2057

Peer Nielsson (Hietajärvi) 2057

Påhl (Hietajärvi) 2057

Kiljander

Samuel (Pitkälahti) 2066

Kiski

(Laukkala) 2061

Kiskin

Anders (Kiiskilänniemi) 2060

Bertill (Kiiskilä) 2059

Johan (Kiiskilänniemi) 2060

Lars (Ollikkala) 2064

Mattz Jacobsson (Kiiskilänniemi) 2060

Peer (Kiiskilänniemi) 2059

Staffan (Kiiskilänniemi) 2059

Kiukas

(Poikola) 2065

Jacob (Karkeamaa) 2061

Kruskåp

Lars (Hatsola) 2057

Michell (Hatsola) 2057

Kucko

Niels (Pohjois) 2066

Kumul:n

(Hottila) 2056

Kuppssain

Hindrich (Veijala) 2071

Peer (Kiiskilänniemi) 2060

Påhl (Kiiskilänniemi) 2060

Kuroin

Mattz (Härkälä) 2056

Kåckoin

Anders (Ruokola) 2068

Kåhoin

Mattz (Hottila) 2056

Kåndia

And:s Anderss (Ylivesi) 2072

Peer (Ylivesi) 2072

Kåndiain

Anders (Maivala) 2063

Rassmus (Maivala) 2063

Kånstij

Lars (Ronkala) 2067

Olof (Ronkala) 2067

Kårhoin

Påhl (Pulkkila) 2065

Kårpin

Michell (Kiiskilä) 2059

Kåsterus

Joh: 2072

Kåstiain

Mårten (Härkälä) 2056

Samuell (Härkälä) 2056

Kåttro

Anders (Pohjois) 2066

Käisti

Abraham (Maivala) 2063

Hindrich (Maivala) 2063

Käritoin

Jacob (Ruokola) 2068

Kättuin

Hindrich (Ahola) 2055

Johan (Ahola) 2055

Mattz (Ahola) 2055

LAlkuun

Laitin

Olof Staffanss: (Ahola) 2055

Lamain

Lars (Immola) 2058

Schwantte (Vehmaa) 2070

Lappalain

Christer (Pylkkälä) 2066

Launoin

Mattz (Kangas) 2059

Lautiain

Peer (Kiiskilänniemi) 2060

Påhl (Mattila) 2062

Leinoin

Anders (Ylivesi) 2072

Lillieschöld

Catharina (Pohjois) 2066

Limatain

Erich (Lievola) 2062

Limatajn

Jacob (Kuosmala) 2056

Linduin

Casper (Näärinki) 2064

Lippsain

Jacob (Vehmaa) 2070

Mattz (Vehmaa) 2070

Thomas (Vehmaa) 2070

Lipssain

Johan (Kuosmala) 2056

Luckoin

Erich (Suurniemi) 2069

Lundh

(Inkilä) 2058

Lächekoin

Jöran (Lehikkola) 2061

Lächickoin

Johan (Lehikkola) 2061

Mattz (Lehikkola) 2061

Läskin

And:s Anderss (Lievola) 2062

Christer (Rantuu) 2067

Johan (Leskelä) 2062

Mattz (Rantuu) 2067

Winsensius (Viisala) 2072

MAlkuun

Malliain

Clemet (Pulkkila) 2065

Marain

Anders (Maarala) 2063

Christer (Maarala) 2062

Cnut (Näärinki) 2064

Mårten (Maarala) 2062

Påhl (Maarala) 2063

Mardickain

Mattz (Männynmäki) 2062

Mardik:

Jacob (Vehmaa) 2071

Mardikain

Christer (Kettula) 2059

Peer Ohlss. (Vehmaa) 2071

Muickoin

Johan (Näärinki) 2064

Mullij

Anders (Näärinki) 2064

Peer (Näärinki) 2064

Mullj

Påhl Påhlsson (Vuorenmaa) 2072

Mustoin

Abraham (Laukkala) 2061

Mutilin

And:s (Vehmaa) 2070

Muttelain

Abraham (Järvenpää) 2058

Johan (Järvenpää) 2058

Myrylain

Christer (Remojärvi) 2068

Niels (Remojärvi) 2068

Myryläin

Sigfredh (Remojärvi) 2068

Måndoin

Olof (Ruokola) 2068

Mädtzo

Bengdt (Hyötyy) 2058

Mönckoin

Anders (Ollikkala) 2064

NAlkuun

Narinen

Brussius Grelss. (Rantuu) 2067

Mattz (Rantuu) 2067

Thomas (Rantuu) 2067

Thomas Thomasson (Rantuu) 2067

Nulpoin

Erich (Ollikkala) 2064

Lars (Ollikkala) 2064

Peer (Ollikkala) 2064

Nåpoin

Olof (Pitkälahti) 2066

Peer (Pitkälahti) 2066

Staffan (Pitkälahti) 2066

PAlkuun

Pafelain

Alexander (Remojärvi) 2068

Hindrich (Ylivesi) 2072

Jacob (Remojärvi) 2068

Pafwelain

Lars (Hatsola) 2057

Paijuin

Hind. (Mäköis) 2062

Pajain

Johan (Kuosmala) 2056

Pakurin

Mårten (Knuutilanmäki) 2060

Parckin

Hindrich (Ahola) 2055

Johan (Mattila) 2062

Lars (Ahola) 2055

Thönis (Mattila) 2062

Passoin

Hindrich (Kasintaipale) 2060

Patuin

Lars (Ollikkala) 2064

Paunoin

Anders (Narila) 2064

Hardtwig (Narila) 2064

Pauoin

Thomas (Suurniemi) 2068

Pennoin

Isach (Tuhkala) 2070

Peer (Tuhkala) 2070

Pessoin

Christer (Pulkkila) 2066

Peer (Halola) 2057

Piedeckein

Christer (Pitkälahti) 2066

Piedickain

Jören (Ollikkala) 2065

Mattz (Ollikkala) 2065

Peer (Ollikkala) 2065

Piedickein

Johan (Pitkälahti) 2067

Pijck

Peer (Poikola) 2065

Pispain

Abraham (Vuorenmaa) 2072

Anders (Vuorenmaa) 2072

Christer (Vuorenmaa) 2072

Pistohlsmedh

Eskiell (Teivaa) 2069

Pochialain

Hans Johansson (Ylivesi) 2072

Johan (Ylivesi) 2072

Poppius

(Lievola) 2062

2073

Abrah: (Männynmäki) 2062

Henr: 2073

Hindrich 2073

Puchaka

Mattz Mattsson (Hietajärvi) 2057

Puhaka

Claes (Kiiskilänniemi) 2060

Lars (Veijala) 2071

Peer Peersson (Sopala) 2069

Puhakain

Bengdt (Heinola) 2057

Pulckin

Johan (Pulkkila) 2065

Påhl (Pulkkila) 2065

Staffan (Pulkkila) 2065

Thomas (Remojärvi) 2068

Pullkein

Mattz (Knuutila) 2060

Purhoin

Anders (Härkälänniemi) 2056

Anders (Haikarila) 2057

Anders (Purhola) 2065

Axell (Purhola) 2065

Johan (Hottila) 2056

Johan (Purhola) 2065

Lars Axellsson (Purhola) 2065

Peer (Haikarila) 2057

Purnain

And:s (Laukkala) 2061

Puroin

Giösta (Laukkala) 2061

Lars (Laukkala) 2061

Lars (Purhola) 2065

Lars (Rantuu) 2067

Samuell (Laukkala) 2061

Pussoin

Peer (Soiniemi) 2069

Puttkin

Mattz (Narila) 2064

Pylckein

Eskiell (Pylkkälä) 2066

Pylkäin

Christer (Paatela) 2065

Pyrhoin

Johan (Ronkala) 2067

Päckurin

Mårten (Kilpola) 2060

Pöijä

Olof (Vuorenmaa) 2071

Peer (Vuorenmaa) 2071

Pöllein

Sigfred (Suurniemi) 2068

Pöndin

(Näärinki) 2064

Pöyhain

Elias (Tuhkala) 2070

RAlkuun

Rangain

Mattz (Suurniemi) 2069

Rautiain

Hindrich (Näärinki) 2064

Rautin

Erich (Summala) 2069

Thomas (Summala) 2069

Rimpij

Johannes (Vehmaa) 2071

Mattz 2073

Rimpin

Anders (Kaskii) 2059

Ruok:

Thomas Hanss. (Ruokola) 2068

Zacharias (Ruokola) 2068

Ruåkolain

Påhl (Pekurila) 2066

Ruåtzal:

Mattz Mattss: (Kaskii) 2059

Ruåtzalain

Peer (Näärinki) 2064

Råcka

Petter (Teivaa) 2069

Råckain

Mattz (Pohjois) 2066

Niels (Pohjois) 2066

Råikoin

Lars (Haikarila) 2057

Peer (Haikarila) 2057

Rångain

Olof (Suurniemi) 2068

Råpoin

Påhl (Karkeamaa) 2061

SAlkuun

Seijlain

Anders (Ylivesi) 2072

Sidensnör

Niclas (Taipale) 2069

Skadewitz

Carll (Kilpola) 2060

Johan (Kilpola) 2060

Smedh

Christian (Kilpola) 2060

Sumiain

Hind. (Mattila) 2062

Summa

Petter Jacobss. (Haikarila) 2057

Summain

Påhl (Summala) 2069

Thomas (Summala) 2069

Sutarin

(Suurniemi) 2068

Suutarin

Knuth (Kuosmala) 2056

Såpain

Hindrich (Hietajärvi) 2057

Påhl (Pohjois) 2066

Sårfin

Anders (Ronkala) 2067

Sårioin

Lars (Soiniemi) 2069

Säickin

Påhl (Halola) 2057

Säijlain

Jöran (Pitkälahti) 2067

TAlkuun

Tackin

Alexan: 2072

Taipalain

Anders (Taipale) 2069

Mattz (Taipale) 2069

Olof (Taipale) 2069

Tannin

Anders (Vehmaa) 2071

Hindrich (Kaskii) 2059

Peer (Näärinki) 2063

Tanninen

Lars (Vehmaa) 2070

Tarckiain

Eskiell (Vehmaa) 2070

Johan Staffansson (Vuorilahti) 2071

Lars (Näärinki) 2063

Petter (Näärinki) 2063

Påhl Jacobsson (Vuorilahti) 2071

Påhl Mattss. (Vuorilahti) 2071

Staffan (Vuorilahti) 2071

Taskin

Erich (Kaskii) 2059

Teinus

Anders (Pitkälahti) 2067

Teitij

Elias (Kaihunmäki) 2058

Tirroin

Abraham (Suurniemi) 2068

Carll (Männynmäki) 2062

Olof (Miettula) 2062

Petter (Männynmäki) 2062

Tuchkalain

Staffan (Ylivesi) 2072

Tuppurain

Anders (Palonen) 2065

Turakain

Olof (Turakkala) 2070

Peer (Turakkala) 2070

Täifain

Erich (Teivaa) 2070

Michell (Teivaa) 2069

Täifwas

Hend: (Maivala) 2063

UAlkuun

Uckoin

Mattz (Paatela) 2065

Uimij

Mattz (Ylivesi) 2072

Swen (Ylivesi) 2072

VWAlkuun

Wahl

Joh: (Vehmaa) 2071

Waitin

Eskell (Koikkala) 2060

Waldoin

Bertill (Pohjois) 2066

Warjus

Erich (Lipsala) 2061

Påhl (Lipsala) 2061

Wehman

(Murtois) 2063

Wihawain

Per (Illainmäki) 2058

Wäijalain

Erich (Ronkala) 2067

Olof (Suurniemi) 2068

Wäissein

Jören (Pohjois) 2066

Wänäin

Hans (Pitkälahti) 2067

Wäpssa

Sigfredh (Kilpola) 2060

Wästerin

And:s (Vehmaa) 2071

Jacob And:ss: (Vehmaa) 2071

Peer (Vehmaa) 2071

Staffan (Lauteala) 2061

ÅAlkuun

Åjnoin

Anders (Mäköis) 2062

Ållickain

Påhl (Knuutilanmäki) 2060

Åtenen

Daniel (Ronkala) 2067

Åtinn

Påhl (Illainmäki) 2058

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 448 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023