AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1726 → Nimihakemisto

Juva henkikirja 1726

Nimihakemisto


-  A  B  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å 
 -  A  B  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abell (Kangas) 3211

Anders (Härkälä) 3209

Anders (Kiiskilänniemi) 3212

Anders And:s:ss:n (Karkeamaa) 3213

Anders Ohlsson (Kuosmala) 3208

Anders Sigfredsson (Kangas) 3211

Anna (Lipsala) 3214

Anna 3226

Bertell (Vehmaa) 3224

Carin (Knuutilanmäki) 3213

Carll (Kilpola) 3213

Catharina (Knuutilanmäki) 3213

Erich Erichss:n (Maarala) 3214

Erich Mortensson (Maarala) 3214

Grells Lahrsson (Vuorenmaa) 3225

Gustaf Johansson (Knuutilanmäki) 3213

Hans Johansson (Ylivesi) 3225

Hardtwijck Johanss:n (Kaislajärvi) 3212

Hindrich (Kaislajärvi) 3212

Hindrich Hardtw:ss:n (Hännilä) 3210

Hindrich Ifwarss:s (Viisala) 3224

Hindrich Michellss:n (Auvila) 3208

Hindrich Påhlss: (Ylivesi) 3225

Hindrich Simonsson (Mattila) 3214

Issraell (Kuosmala) 3208

Jacob (Maivala) 3216

Johan (Auvila) 3208

Johan (Mattila) 3214

Johan (Ollikkala) 3217

Johan Lahrsson (Kaislajärvi) 3212

Johan Lahrsson (Turackala) 3223

Johan Mattsson (Teivaa) 3223

Johan Philipsson (Maivala) 3214

Johan Walentinss:n (Mattila) 3214

Jöran Ohlsson (Ollikkala) 3217

Lahrs (Auvila) 3208

Lahrs (Purhola) 3218

Lissbeta (Ollikkala) 3217

Maria (Inkilä) 3211

Mattz (Lehikkola) 3214

Mattz (Ollikkala) 3217

Mattz Johansson (Ylivesi) 3225

Mattz Mattssonn (Auvila) 3208

Michell (Auvila) 3208

Nills (Ylivesi) 3225

Nills Nillsson (Auvila) 3208

Olof (Kaihunmäki) 3211

Peer (Tuhkala) 3223

Peer Hinderss: (Näärinki) 3217

Peer Ifwarsson (Vehmaa) 3223

Peer Mårtensson (Vuorilahti) 3224

Peer Peerss: (Kaskii) 3212

Petter (Maarala) 3214

Petter (Pelkilä) 3218

Petter (Vuorenmaa) 3225

Påhl (Kilpola) 3213

Påhl (Maarala) 3214

Påhl (Vuorilahti) 3224

Påhl (Ylivesi) 3225

Påhl Hindersson (Tuhkala) 3223

Sigfred Andersson (Hyötyy) 3210

Simoin (Kuosmala) 3208

Simon (Hännilä) 3210

Simon Jöransson (Härkälä) 3209

Sophia (Murtois) 3216

Staffan (Auvila) 3208

Staffan (Pulkkila) 3120

Thomas (Kangas) 3211

Thomas Mattss:n (Karkeamaa) 3213

AAlkuun

Ahoin

(Rantuu) 3120

Anders (Ollikkala) 3217

Berendt (Kangas) 3211

Mattz (Kangas) 3211

Andickain

Johan (Maivala) 3216

Assickain

Joh: (Järvenpää) 3210

Assilain

Eskell (Tuhkala) 3223

Eskell Eskellss:n (Tuhkala) 3223

Aufwin

Anders (Auvila) 3208

Lahrs (Sopala) 3222

Mattz (Mäköis) 3214

Olof (Ylivesi) 3225

BAlkuun

Bengdtin

Petter (Lehikkola) 3214

Bruun

Hindrich (Kangas) 3211

Johan (Kangas) 3211

CAlkuun

Clementioff

(Maivala) 3216

(Murtois) 3216

Coussmain

Abraham (Maivala) 3216

Mattz (Maivala) 3216

Simon (Pohjois) 3219

Creutlein

(Kilpola) 3213

FAlkuun

Ficke

Gustaf (Remojärvi) 3221

Johan (Remojärvi) 3221

Finne

(Ollikkala) 3217

(Vehmaa) 3223

HAlkuun

Hackarain

Hindrich (Maivala) 3216

Jöran (Leskelä) 3214

Hackulin

Anders (Kaskii) 3212

Mattz (Rasala) 3120

Olof (Kaskii) 3211

Peer (Luomala) 3214

Haikarain

Hindrich (Maivala) 3216

Hindrich (Pellilä) 3120

Johan (Auvila) 3208

Mattz (Maivala) 3216

Simon (Remojärvi) 3221

Hallin

Petter (Maivala) 3216

Halloin

Jacob (Soiniemi) 3222

Lahrs (Remojärvi) 3120

Mattz (Ruokola) 3221

Michell (Härkälä) 3209

Michell (Remojärvi) 3120

Mårten (Pitkälahti) 3219

Peer Mich:ss:n (Remojärvi) 3120

Peer Peersson (Remojärvi) 3120

Staffan (Pitkälahti) 3219

Haloin

Lahrs Mich:ss:n (Kaskii) 3212

Olof (Kaskii) 3212

Hamuin

Petter (Kaskii) 3212

Hardickain

Gustaf (Ronkala) 3120

Harmain

Staffan (Ylivesi) 3225

Heilain

Påhl (Inkilä) 3211

Påhl (Pitkälahti) 3219

Heinoin

Bengdt (Karkeamaa) 3213

Eskell (Karkeamaa) 3213

Nills (Heinola) 3210

Olof (Heinola) 3210

Simon (Pajusalmi) 3219

Herrain

Petter (Soiniemi) 3222

Hirf:

Matz (Vuorenmaa) 3225

Hirfwoin

Jacob (Lipsala) 3214

Huiskain

Lahrs (Miettula) 3216

Hulckoin

Lahrs (Härkälä) 3208

Huttuin

Johan (Soiniemi) 3222

Hyfwein

Sigfred (Ollikkala) 3217

Hytiäin

Olof (Vuorenmaa) 3225

Petter (Knuutila) 3213

Hångain

Lahrs (Kaihunmäki) 3211

Håttin

Anders Johanss:n (Hottila) 3209

Häckin

Petter (Pitkälahti) 3219

Hämmäl:

Johan (Vuorenmaa) 3225

Hämmäl:n

Hindrich (Murtois) 3216

Hämmälein

(Vuorenmaa) 3224

Johan (Remojärvi) 3221

Petter (Vuorenmaa) 3225

Påhl (Remojärvi) 3221

Hämäl:

(Ylivesi) 3225

Mattz Cnuthss:n (Knuutilanmäki) 3213

Hännin

Olof (Maivala) 3216

Petter (Kuosmala) 3208

Rassmus (Teivaa) 3222

Simon (Poikola) 3218

Staffan (Teivaa) 3222

Härckein

(Kiiskilänniemi) 3212

(Pelkilä) 3218

(Pitkälahti) 3219

Anders (Härkälä) 3209

Aron (Kuosmala) 3208

Carll (Murtois) 3216

Christer (Ollikkala) 3217

Gustaf (Murtois) 3216

Johan (Kuosmala) 3208

Johan (Maivala) 3214

Johan Lahrsson (Koikkala) 3212

Lahrs (Maivala) 3216

Lahrs Johanss (Koikkala) 3212

Mattz (Haikarila) 3210

Olof (Pitkälahti) 3219

Peer (Rantuu) 3120

Staffan (Maivala) 3214

Thomas (Vehmaa) 3223

Härckätar

Geskin (Härkälä) 3209

Hässein

Jöran (Laukkala) 3213

Hötel:n

Anders (Vuorenmaa) 3225

Hötelein

Jacob (Kangas) 3211

Höteläin

Eskell (Hyötyy) 3210

IAlkuun

Ickaheimoin

Michell (Immola) 3210

Ickoin

(Koikkala) 3212

Abraham (Pitkälahti) 3219

And:s (Pitkälahti) 3219

Christer (Pitkälahti) 3219

Hans (Pitkälahti) 3219

Johan (Ruokola) 3221

Lahrs (Taipale) 3222

Mattz (Pitkälahti) 3219

Petter (Näärinki) 3216

Petter (Pitkälahti) 3219

Ihalain

Peer (Härkälänniemi) 3209

Illfwoin

Mattz (Härkälä) 3209

Michell (Pitkälahti) 3219

Immoin

Ellias (Remojärvi) 3221

Johan (Pelkilä) 3218

Marckus (Näärinki) 3217

Sigfred (Pelkilä) 3218

Ingeroin

Anders (Knuutilanmäki) 3213

Ingin

Simon (Pitkälahti) 3219

JAlkuun

Janhuin

Anders (Ronkala) 3120

Mattz (Ollikkala) 3217

Jora

Hindrich (Näärinki) 3217

KAlkuun

Kaipain

Christer (Näärinki) 3216

Johan (Murtois) 3216

Mattz (Tyrynmäki) 3222

Påhl (Knuutila) 3213

Kaipoin

Jacob (Remojärvi) 3221

Lahrs (Remojärvi) 3221

Mattz Joh:ss:n (Ahola) 3208

Peer (Remojärvi) 3221

Schwante (Ollikkala) 3217

Kammoin

Ellin (Lehikkola) 3214

Kanckuin

Lahrs (Luomala) 3214

Kardinen

Erich (Kilpola) 3213

Karfwin

Maria (Näärinki) 3217

Karialain

(Tuhkala) 3223

Kauckoin

Lahrs (Hatsola) 3210

Kettuin

Johan (Ahola) 3208

Lahrs Ohlss:n (Ylivesi) 3225

Mårten (Hietajärvi) 3209

Olof (Hietajärvi) 3209

Kexler

(Pätylä) 3218

Killiki

Lahrs (Jokela) 3211

Kiskin

Bertell (Kiiskilä) 3211

Grells (Mäköis) 3214

Hindrich (Varparanta) 3224

Johan (Mäköis) 3214

Lahrs (Ollikkala) 3217

Petter (Kiiskilänniemi) 3212

Kiuckas

Nills (Vuorenmaa) 3224

Kiukas

Jacob (Karkeamaa) 3213

Jacob Ersson (Karkeamaa) 3213

Kommul:

Eskell (Mäköis) 3214

Korpin

Michell (Kiiskilä) 3211

Kruusskåpp

Lahrs Michellssonn (Hatsola) 3210

Kucko

(Näärinki) 3216

Nills (Pohjois) 3218

Kuckoin

Erich (Soiniemi) 3222

Mattz Hinderss:n (Pohjois) 3219

Olof Michelss:n (Pohjois) 3219

Kupsain

Petter (Kiiskilänniemi) 3212

Kupssain

Hindrich (Veijala) 3224

Påhl (Kiiskilänniemi) 3212

Kåckoin

Anders (Ruokola) 3221

Erich (Ruokola) 3221

Lahrs Michelss:n (Pohjois) 3218

Kåhoin

Hindrich (Hottila) 3209

Mattz (Hottila) 3209

Mattz (Ollikkala) 3217

Kåndia

Anders Andersson (Ylivesi) 3225

Johan (Järvenpää) 3210

Peer (Ylivesi) 3225

Kåndiain

Anders (Maivala) 3216

Christer (Kilpola) 3213

Rassmus (Maivala) 3216

Kånstj

Anders (Härkälä) 3209

Lahrs (Ronkala) 3120

Kåsterus

Johan 3226

Kåstiain

Mårten (Härkälä) 3209

Samuell (Härkälä) 3209

Kåttro

Anders (Pohjois) 3218

Fredrich (Pohjois) 3218

Kämmil:

Michell (Luomala) 3214

Kämpi

Hans (Tuhkala) 3223

Kärckesudd

(Näärinki) 3217

Kättuin

Anders (Hietajärvi) 3209

Hindrich (Ahola) 3208

Johan (Hietajärvi) 3209

Lahrs (Hietajärvi) 3209

Mattz (Ahola) 3208

Peer Nillsson (Hietajärvi) 3209

Påhl (Hietajärvi) 3209

LAlkuun

Laitin

Olof Staffansson (Ahola) 3208

Peer (Ollikkala) 3217

Thomas (Ahola) 3208

Lambain

Petter (Näärinki) 3216

Lambin

Olof (Kilpola) 3213

Lappalain

Christer (Pylkkälä) 3120

Mattz (Vuorilahti) 3224

Laut:

And:s (Kiiskilänniemi) 3212

Laut:n

Petter (Kiiskilänniemi) 3212

Lautiain

Påhl (Kaskii) 3211

Leinoin

Hindrich (Remojärvi) 3221

Påhl 3226

Leinonen

Anders 3226

Lijmat:

Christ: (Rantuu) 3120

Lijmatain

Erich (Lievola) 3214

Jacob (Tuhkala) 3223

Mattz (Hietajärvi) 3209

Lillieschiöld

Carl (Pohjois) 3218

Lind

Petter 3226

Linduin

Cassper (Näärinki) 3217

Lippssain

Ellias (Kuosmala) 3208

Johan (Kuosmala) 3208

Lipssain

Mattz (Vehmaa) 3224

Thomas (Vehmaa) 3224

Lähickoin

Johan (Lehikkola) 3214

Jöran (Lehikkola) 3214

Mattz (Lehikkola) 3214

Mattz Jöransson (Lehikkola) 3214

Petter (Lehikkola) 3214

Läskin

Anders Anderss:n (Lievola) 3214

Johan (Haikarila) 3210

Johan (Heinola) 3210

Johan (Leskelä) 3214

Mattz (Rantuu) 3120

Påhl (Leskelä) 3214

Påhl (Lievola) 3214

Wicentius (Viisala) 3224

MAlkuun

Malliain

Clemeth (Pulkkila) 3120

Marain

Anders (Maarala) 3214

Christer (Maarala) 3214

Cnuth (Suurniemi) 3221

Jacob (Koikkala) 3212

Johan (Koikkala) 3212

Petter (Ronkala) 3120

Petter (Rantuu) 3120

Mardick:

(Vuorenmaa) 3225

Mardickain

Christer (Kettula) 3211

Jacob (Vehmaa) 3224

Mattz (Männynmäki) 3214

Martin

Ifwar (Rantuu) 3120

Michell (Rantuu) 3120

Simon (Rantuu) 3120

Meetin

Johan (Kiiskilänniemi) 3212

Simon (Kiiskilänniemi) 3212

Muikoin

Johan (Näärinki) 3217

Mullj

Anders (Näärinki) 3216

Peer (Näärinki) 3216

Peer Eskellsson (Näärinki) 3216

Påhl Påhlss:n (Vuorenmaa) 3225

Mustoin

Abraham (Laukkala) 3214

Hindrich (Näärinki) 3217

Johan (Ahola) 3208

Påhl (Laukkala) 3214

Muttul:

Anders (Vehmaa) 3224

Thomas (Kangas) 3211

Muttul:n

Abraham (Järvenpää) 3210

Johan (Järvenpää) 3210

Muttulain

Påhl (Taipale) 3222

Myrlein

Christer (Tuhkala) 3223

Nills (Tuhkala) 3223

Måndoin

Olof (Ruokola) 3221

NAlkuun

Nandelstadh

(Knuutilanmäki) 3213

Nandelstadt

(Paatela) 3218

Narin

Abraham (Rantuu) 3120

Brussius Grellssonn (Rantuu) 3120

Lahrs (Pohjois) 3218

Mattz (Rantuu) 3120

Thomas (Rantuu) 3120

Nicatar

Lucia (Hatsola) 3210

Niemj

Mattz (Inkilä) 3211

Nordberg

(Vehmaa) 3224

Nullpoin

Erich (Ollikkala) 3217

Peer (Ollikkala) 3217

Nåppoin

Lahrs (Pitkälahti) 3219

Lahrs Ohlsson (Pitkälahti) 3219

Mattz (Pitkälahti) 3219

Peer (Pitkälahti) 3219

Staffan (Pitkälahti) 3219

OAlkuun

Otin

(Pelkilä) 3218

Daniell (Ronkala) 3120

Påhl (Illainmäki) 3211

PAlkuun

Pafwil:

Hindrich (Halola) 3209

Pafwilain

(Kuosmala) 3208

Allexander (Remojärvi) 3221

Carin (Remojärvi) 3221

Lahrs (Hatsola) 3210

Maria (Hatsola) 3210

Paijain

Johan (Tuhkala) 3223

Paijuin

Hindrich (Hatsola) 3210

Parckin

Hindrich (Maarala) 3214

Matz (Ylivesi) 3225

Pardain

Olof (Soiniemi) 3222

Passoin

Hindrich (Kasintaipale) 3212

Staffan (Kaislajärvi) 3212

Paunoin

Anders (Narila) 3217

Christer (Männynmäki) 3214

Hardtwijck (Narila) 3217

Jeremias (Narila) 3217

Johan (Suurniemi) 3221

Thomas (Suurniemi) 3221

Pennoin

Petter (Tuhkala) 3223

Pernoin

Anders (Laukkala) 3213

Olof (Mattila) 3214

Piedickäin

Christer (Pitkälahti) 3219

Johan (Pitkälahti) 3219

Jöran Johanss:n (Ollikkala) 3217

Mattz (Pitkälahti) 3219

Peer (Pitkälahti) 3219

Påhl (Pitkälahti) 3219

Pijck

Anders (Männynmäki) 3214

Peer (Poikola) 3218

Petter 3226

Pisspain

Abraham (Vuorenmaa) 3225

Anders (Vuorenmaa) 3225

Mattz (Vuorenmaa) 3225

Poppi

(Männynmäki) 3214

Poppius

Abraham (Männynmäki) 3214

Hindrich 3226

Sacell:n H:r Abraham (Kaihunmäki) 3211

Puhacka

Lahrs (Hietajärvi) 3209

Mattz Mattss:n (Hietajärvi) 3209

Niells (Hietajärvi) 3209

Peer (Hietajärvi) 3209

Påhl (Narila) 3217

Puhackain

Bengdt (Heinola) 3210

Claes (Kiiskilänniemi) 3212

Nills (Heinola) 3210

Peer Peerssonn (Sopala) 3222

Pullckin

Anders (Pitkälahti) 3219

Anders (Pulkkila) 3120

Johan (Pulkkila) 3120

Lahrs (Kuosmala) 3208

Michell (Pulkkila) 3120

Petter (Pulkkila) 3219

Påhl (Pulkkila) 3120

Thomas (Remojärvi) 3221

Purain

Lahrs (Viisala) 3224

Purh:n

Johan (Purhola) 3218

Lahrs Axellss:n (Purhola) 3218

Olof (Purhola) 3218

Purhoin

Anders (Härkälänniemi) 3209

Anders (Haikarila) 3209

Gustaf (Laukkala) 3214

Johan (Hottila) 3209

Lahrs (Laukkala) 3214

Lahrs (Lievola) 3214

Lahrs (Purhola) 3218

Olof (Haikarila) 3209

Olof (Purhola) 3218

Peer (Haikarila) 3209

Samuell (Laukkala) 3214

Puttkin

Mattz (Narila) 3217

Pyllckein

Christer (Paatela) 3218

Erich (Pylkkälä) 3120

Eskell (Pylkkälä) 3120

Mårten (Knuutila) 3213

Päckurin

Mart:n (Knuutilanmäki) 3213

Mårten (Kilpola) 3213

Pässoin

Christer (Pulkkila) 3219

Pätyn

Lahrs (Ollikkala) 3217

Pöihein

Ellias (Tuhkala) 3223

Eskell (Järvenpää) 3210

Olof (Vuorenmaa) 3224

Petter (Vuorenmaa) 3224

Pöllein

Sigfred (Suurniemi) 3221

Pöndin

(Näärinki) 3217

RAlkuun

Rautiain

Erich (Summala) 3222

Johan Thomass:n (Summala) 3222

Rimpi

Anders (Kaskii) 3212

Rimpin

Peer (Kaskii) 3212

Rimpj

Mattz (Ronkala) 3120

Thomas (Vehmaa) 3223

Rookol:n

Zacharias (Ruokola) 3221

Roukolain

Påhl (Pekurila) 3120

Routzalain

Mattz Mattssonn (Kaskii) 3212

Peer (Näärinki) 3217

Råckain

Mattz (Pohjois) 3218

Nills (Laukkala) 3214

Råikoin

Lahrs (Haikarila) 3210

Olof (Haikarila) 3210

Peer (Haikarila) 3210

Rångain

Mattz (Suurniemi) 3221

Olof (Suurniemi) 3221

Råpoin

Påhl (Karkeamaa) 3213

Rässein

(Mattila) 3214

SAlkuun

Schadevitz

Carll (Kilpola) 3213

Johan (Kilpola) 3213

Maria (Kilpola) 3213

Petter (Vuorilahti) 3224

Schullt

(Lipsala) 3214

Seiloin

Anders (Ylivesi) 3225

Jöran (Pitkälahti) 3219

Sidensnohr

Niclas (Taipale) 3222

Sidensnöhr

Claes (Remojärvi) 3221

Snickarin

Cnuth (Auvila) 3208

Sorrioin

Lahrs (Soiniemi) 3222

Sparre

Nills (Lievola) 3214

Summa

Peer Jacobsson (Haikarila) 3210

Summain

Anders (Summala) 3222

Thomas (Summala) 3222

Såikain

Hindrich (Ylivesi) 3225

Såpain

Hindrich (Hietajärvi) 3209

Säckin

Påhl (Halola) 3209

TAlkuun

Tackin

Allexand: 3226

Tannin

Hindrich (Kaskii) 3211

Hindrich (Vehmaa) 3223

Schwante (Vehmaa) 3223

Tanninen

Anders 3226

Tarckiain

Eskell (Vehmaa) 3223

Johan Staffansson (Vuorilahti) 3224

Lahrs (Näärinki) 3216

Petter (Näärinki) 3216

Petter Staffansson (Vuorilahti) 3224

Påhl Jacobssonn (Vuorilahti) 3224

Staffan (Haikarila) 3210

Tarkiain

Påhl Mattssonn (Soiniemi) 3222

Taskin

Anders (Kaskii) 3211

Erich (Kaskii) 3211

Teif:

Anders (Maivala) 3214

Teifwa

Hind: (Maivala) 3216

Teifwain

Erich (Teivaa) 3222

Michell (Teivaa) 3222

Teinus

Anders (Pitkälahti) 3219

Teitin

Anders (Taipale) 3222

Ellias (Kaihunmäki) 3211

Mattz (Taipale) 3222

Olof (Taipale) 3222

Tirroin

Carll (Männynmäki) 3214

Mattz (Pitkälahti) 3219

Olof (Miettula) 3216

Petter (Männynmäki) 3214

Tuchkalain

Staffan (Ylivesi) 3225

Tukain

Abraham (Pohjois) 3218

Tuppurain

Anders (Palonen) 3218

Turackain

Olof (Hatsola) 3210

Olof (Turackala) 3223

Peer (Turackala) 3223

UAlkuun

Uckoin

Mattz (Paatela) 3218

Uimis

Ellias (Ylivesi) 3225

Mattz (Ylivesi) 3225

VWAlkuun

Wadell

(Maivala) 3216

Wahl

(Inkilä) 3211

Waitin

Eskell (Koikkala) 3212

Walldoin

Bertell (Pohjois) 3218

Warrius

Erich (Vuorenmaa) 3224

Påhl (Vuorenmaa) 3224

Wassara

Peer (Kaskii) 3212

Weman

Sven (Teivaa) 3222

Wijhawain

Petter (Paatela) 3218

Wijssain

Jöran (Lipsala) 3214

Wäijal:n

Olof (Suurniemi) 3221

Wäijalain

Erich (Ronkala) 3120

Johan (Veijala) 3224

Wäissein

Thomas (Näärinki) 3216

Wännäl:

Agneta (Luomala) 3214

Wänäin

Hans (Pitkälahti) 3219

Wäpsa

Sigfredh (Ollikkala) 3218

Wästerin

And:s (Hatsola) 3210

Jacob (Vehmaa) 3223

Petter (Vehmaa) 3223

Staffan (Lauteala) 3214

Wätein

Anders (Järvenpää) 3210

ÅAlkuun

Åinoin

Anders (Mäköis) 3214

Hindrich (Kettula) 3211

Olof (Kettula) 3211

Petter (Mäköis) 3214

Påhl (Mäköis) 3214

Sigfred (Pätylä) 3218

Ållickain

Mattz (Ruokola) 3221

Petter (Ruokola) 3221

Påhl (Knuutilanmäki) 3213

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 549 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023