AloitussivuSavon henkikirjatKangasniemen pitäjä1722 → Nimihakemisto

Kangasniemi henkikirja 1722

Nimihakemisto


-  A  B  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW  Y  Å 
 -  A  B  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW  Y  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Adam Albrechtsson (Hankamäki) 1518

Aders (Pappila) 1525

Agnetha (Suurola) 1524

And:s Andersson (Mannila) 1522

Bertill Jacobssonn (Unnukkala) 1524

Carin (Kangasniemi) 1520

Christer Hinderssonn (Kaihlamäki) 1521

Christer Mattsson (Halttula) 1518

Daniel Hindrichsson (Rytkölä) 1523

Ellias Hindersson (Hokanniemi) 1519

Erich (Hokanniemi) 1519

Erich (Paappala) 1522

Erich Christersson (Hyyrylä) 1518

Erich Larsson (Paappala) 1522

Eskiell (Pylvänälä) 1523

Eskiell Sigfredhss: (Seppälä) 1524

Gabriel (Kangasniemi) 1520

Gustaf (Kangasniemi) 1520

Hindrich Andersson (Synsiölä) 1523

Hindrich Ohlsson (Paappala) 1523

Hindrich Thomass: (Hokanniemi) 1519

Jacob Nielsson (Hokanniemi) 1519

Johan (Hokanniemi) 1519

Jonas (Makkola) 1522

Jören (Halttula) 1518

Jören (Hokanniemi) 1519

Jören Jorensson (Nousiala) 1522

Lars (Paappala) 1522

Lars (Pappila) 1525

Lars Thomasson (Pylvänälä) 1523

Mattz (Kutemajärvi) 1520

Mattz Mårtenss: (Hokanniemi) 1519

Michell (Laitiala) 1521

Michell Marckusson (Orala) 1522

Michell Michelss: (Laitiala) 1521

Michell Peersson (Vuojalahti) 1524

Måns (Synsiölä) 1523

Måns Ohlssonn (Synsiölä) 1524

Oloff (Pölläkkä) 1522

Peer (Halttula) 1518

Peer Peersson (Hankamäki) 1518

Påhl (Reinikkala) 1523

Påhl Anderss: (Tiihola) 1524

Påhl Larssonn (Tiihola) 1524

Påhl Påhlsson (Pylvänälä) 1523

Sigfred (Kangasniemi) 1520

Sigfred Sigfredss: (Pylvänälä) 1523

Thomas (Suurola) 1524

AAlkuun

Agander

Hindrich (Pappila) 1525

Ahlqvist

Johan (Pappila) 1525

Anthon

(Suurola) 1524

Arcko

Christer (Hokanniemi) 1519

Auf:ickain

Anders (Luusniemi) 1521

Påhl (Luusniemi) 1521

Aufwickain

Antonj (Kutemajärvi) 1519

BAlkuun

Bengdtin

Jören (Synsiölä) 1524

Oloff (Hankamäki) 1518

Oloff (Synsiölä) 1524

HAlkuun

Haltuin

Johan (Synsiölä) 1524

Hamaläin

Anders (Kutemajärvi) 1520

Hangain

And:s (Suurola) 1524

Herla

Mattz (Kaihlamäki) 1521

Håckain

Abraham (Hokanniemi) 1518

Dawidh (Hokanniemi) 1518

Gustaff (Mannila) 1522

Hindrich (Hokanniemi) 1519

Hindrich (Makkola) 1522

Johan (Hokanniemi) 1519

Jonas (Hokanniemi) 1518

Jören (Hyyrylä) 1518

Jören (Hokanniemi) 1519

Lars (Hokanniemi) 1518

Lars (Hokanniemi) 1519

Lars (Synsiölä) 1523

Lars Anderss: (Hyyrylä) 1518

Mattz (Hokanniemi) 1519

Thomas (Mannila) 1522

Håkain

Olof Clemetsson (Vehmaskylä) 1524

Hämelein

Elias (Kutemajärvi) 1520

Hämäl:

Jören (Kutemajärvi) 1520

Mattz (Hokanniemi) 1518

Mårthen (Kaihlamäki) 1521

Hämäläin

Mattz (Kutemajärvi) 1520

IAlkuun

Ikoin

Anders (Makkola) 1522

Christer (Makkola) 1522

Isach (Äkryntaipale) 1525

Petter (Makkola) 1522

Sigfred (Makkola) 1522

Simon (Vehmaskylä) 1524

JAlkuun

Jurf:oin

Erich (Äkryntaipale) 1525

KAlkuun

Kaupelain

Staffan (Äkryntaipale) 1525

Kinnar

Lars Hindrichss: (Luusniemi) 1521

Påhl (Luusniemi) 1521

Kårhoin

Grels (Kutemajärvi) 1520

Thomas (Kutemajärvi) 1520

LAlkuun

Lahickain

Jacob (Kutemajärvi) 1520

Marckus (Kutemajärvi) 1520

Lainain

Niels (Luusniemi) 1521

Petter (Luusniemi) 1521

Laitain

Sigfredh Johanss: (Kutemajärvi) 1520

Laitin

Clemet (Väärälä) 1524

Jören (Synsiölä) 1524

Lars Sigfredss: (Pölläkkä) 1522

Sigfred (Synsiölä) 1524

Laitinen

Michell (Laitiala) 1521

Lauckarin

Israell (Koittila) 1521

Johan (Kutemajärvi) 1520

Mattz (Koittila) 1521

Limatius

Joh: (Kangasniemi) 1520

Liukoin

Hindrich (Kaihlamäki) 1521

Luckarin

And. (Synsiölä) 1523

Lars (Synsiölä) 1523

MAlkuun

Mackoin

Anders (Makkola) 1522

Påhl (Makkola) 1522

Mannin

Anders (Äkrynmäki) 1525

Hans (Hokanniemi) 1518

Johan (Hokanniemi) 1519

Mattz (Äkrynmäki) 1525

Peer (Mannila) 1522

Petter (Hokanniemi) 1519

Meskolain

Jacob (Äkryntaipale) 1525

Sigfredh (Äkryntaipale) 1525

Monnin

Niels (Synsiölä) 1523

Moskorij

Erich (Salmenkylä) 1523

Niels (Salmenkylä) 1523

Måilain

Eskiell (Luusniemi) 1521

Mattz (Luusniemi) 1521

Påhl (Luusniemi) 1521

Märkoin

Jacob (Pappila) 1525

Mättö

Påhl Anderss: (Luusniemi) 1521

NAlkuun

Noijain

Christer (Kauppila) 1520

Nuhara

Mattz (Murtoinen) 1521

Nuårain

Jacob (Äkrynmäki) 1525

Nåijoin

Jören (Synsiölä) 1523

Malin (Synsiölä) 1523

PAlkuun

Papuin

Johan (Kutemajärvi) 1519

Jören (Kutemajärvi) 1519

Parttj

Johan (Kutemajärvi) 1519

Thomas (Kutemajärvi) 1519

Peuhein

Mattz (Pöyhö) 1522

Pistoin

Oloff (Kutemajärvi) 1520

Pullain

Mattz (Suurola) 1524

Pulliain

Bertill (Hokanniemi) 1519

Bertill (Kaihlamäki) 1520

Christer (Kaihlamäki) 1520

Pylf:ein

Niels (Makkola) 1522

Sigfred (Mannila) 1522

Sigfredh (Mannila) 1522

Pylfwein

Jören (Kuvasmäki) 1521

Mattz (Kuvasmäki) 1521

Pynnin

Jacob (Hyyrylä) 1518

Michell (Hyyrylä) 1518

Pynnoin

Deonicius (Synsiöranta) 1524

Erich (Kaihlamäki) 1521

Hindrich (Kaihlamäki) 1520

Hindrich (Synsiöranta) 1524

RAlkuun

Reijnickain

Thomas (Reinikkala) 1523

Ryttkoin

Johan (Paappala) 1522

Niels (Kaihlamäki) 1521

Råmuin

Erich (Rauhajärvi) 1523

Räinickain

Thomas (Hokanniemi) 1519

Räpoin

Erich (Harjunmaa) 1518

Peer (Harjunmaa) 1518

SAlkuun

Sauckoin

Lars (Hokanniemi) 1519

Sickoin

Staffan (Synsiölä) 1524

Sijtare

Påhl (Rauhajärvi) 1523

Suchoin

Hindrich (Mannila) 1522

Påhl (Mannila) 1522

Suåmal:

Eskiell (Halttula) 1518

Jören (Halttula) 1518

Säppäin

Eskiell (Seppälä) 1524

Sigfred (Seppälä) 1524

Sigfredh (Reinikkala) 1523

TAlkuun

Tarf:ain

Bertill (Kutemajärvi) 1520

Mårthen (Kutemajärvi) 1520

Tawast

Thorsten (Kutemajärvi) 1520

Tijhoin

Anders (Tiihola) 1524

Anders (Vehmaskylä) 1524

Lars (Kutemajärvi) 1519

Påhl (Halttula) 1518

Thomas (Kutemajärvi) 1519

Tissare

Daniel (Salmenkylä) 1523

Lars (Kauppila) 1520

Mattz (Kauppila) 1520

Påhl (Kauppila) 1520

Tuchkoin

Johan (Synsiölä) 1523

Tujulin

Johan (Reinikkala) 1523

Tulla

Hans (Hyyrylä) 1518

Jonas (Hokanniemi) 1518

Lars (Hokanniemi) 1518

UAlkuun

Ursinius

Johan (Pappila) 1525

VWAlkuun

Wainickain

Hindrich (Väärälä) 1524

Winickain

Påhl (Rekola) 1523

Winnukain

Sigfredh (Rekola) 1523

Wänäl:

Johan (Luusniemi) 1521

Wänälain

Cnuth (Kutemajärvi) 1520

YAlkuun

Ylloin

Abraham (Murtoinen) 1521

Ylläin

Carll (Kutemajärvi) 1519

Hindrich (Kutemajärvi) 1519

ÅAlkuun

Årain

Johann (Orala) 1522

Påhl (Orala) 1522

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 201 nimeä

KylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023