AlkuSavon henkikirjatKerimäen pitäjä1722 → Nimihakemisto

Kerimäki henkikirja 1722

Nimihakemisto


-  A  B  E  H  J  K  L  M  N  P  Q  R  S  T  VW  Å 
 -  A  B  E  H  J  K  L  M  N  P  Q  R  S  T  VW  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

And:s Mattsson (Kupiala) 2075

Anders (Haapaniemi) 2075

Anders (Kaatamo) 2078

Anders (Ruokojärvi) 2083

Anders Hinderss: (Ruokoniemi) 2084

Anders Johansson (Laukansaari) 2079

Brijta (Pappila) 2088

Brussius Peerss: (Makkola) 2080

Daniell (Kupiala) 2074

Elin (Pulkkila) 2081

Erich (Kyllölä) 2076

Erich (Pappila) 2088

Erich Erichsson (Pappila) 2088

Hans (Ruokoniemi) 2085

Hans Danielsson (Simanala) 2085

Hind: Hindersson (Mannikkala) 2080

Hindrich (Heikkala) 2075

Hindrich Tönissonn (Makkola) 2080

Jacob (Laukansaari) 2079

Johan (Anttola) 2074

Johan Eskielss: (Pitkälä) 2083

Johan Johanssonn (Laukansaari) 2079

Lars (Haapaniemi) 2075

Lars (Sairalanmäki) 2085

Lars Andersson (Haapaniemi) 2075

Lars Larsson (Heikkala) 2075

Lars Larssonn (Haapaniemi) 2075

Mattz (Ruokolahti) 2084

Michel Andersson (Kaatamo) 2078

Michell Michelss: (Raikuu) 2084

Mosses (Kulennoinen) 2077

Mårten Enochsson (Kupiala) 2074

Olof (Kuokkala) 2077

Oloff (Alakuona) 2074

Oloff (Laukansaari) 2079

Oloff Larsson (Pulkkila) 2081

Peer Antonisson (Kyllölä) 2076

Petter Johansson (Kaksola) 2076

Påhl (Pappila) 2088

Staffan (Raikuu) 2084

Susanna (Pappila) 2088

Thomas (Makkola) 2080

Tönni (Makkola) 2080

Vallentin (Hannolanpelto) 2088

Vallenttin Hindersson (Mannikkala) 2080

AAlkuun

Allickain

Johan (Hannolanpelto) 2088

BAlkuun

Behm

Abrah: (Kulennoinen) 2078

Gabriel (Mannikkala) 2080

Hindrich (Riikola) 2083

Johan (Ruokojärvi) 2083

Mårthen (Niinimäki) 2081

Vallenttin (Laukansaari) 2079

Bryggare

Johan (Simpala) 2085

Petter (Simpala) 2085

Burghaus

(Kauvonniemi) 2079

(Moiniemi) 2079

Burghausen

(Patasalo) 2083

Böhm

Swän (Ruokojärvi) 2083

EAlkuun

Erickain

Mårten (Ruokojärvi) 2083

HAlkuun

Hardickain

Johan (Riikola) 2083

Mattz (Paakkunala) 2082

Petter (Paakkunala) 2082

Henduin

Anders (Simanala) 2085

Hertiain

Hindrich (Niemensalo) 2081

Hertuin

Eskiell (Mannikkala) 2080

Hilduin

Sigfred (Makkola) 2080

Hirf:i

Påhl Hanss: (Yläkuona) 2087

Hirf:n

Hans Larsson (Yläkuona) 2087

Hirf:oin

Thomas (Yläkuona) 2087

Hirfwoin

Hind: (Rauvanniemi) 2084

Joseph (Ruokojärvi) 2083

Lars (Rauvanniemi) 2084

Petter (Rauvanniemi) 2084

Hurskain

Johan (Paakkunala) 2082

Mattz (Niinimäki) 2081

Hångain

Anders (Yläkuona) 2087

Hindrich (Kumpuranta) 2078

Johan (Ruokojärvi) 2084

Mattz (Kumpuranta) 2078

Petter (Yläkuona) 2087

Påhl (Yläkuona) 2087

Hälfwä

Påhl (Kiiskilä) 2076

Hämäläin

Daniell (Kumpuranta) 2078

Härf:arin

Petter (Kuokkala) 2077

JAlkuun

Januttuin

Peer (Ruokolahti) 2084

Jatin

Peer (Alakuona) 2074

Jatinen

Jören (Ruokojärvi) 2083

KAlkuun

Kapaiacko

Mattz (Pitkälä) 2083

Karackain

Niels (Kauvonniemi) 2079

Kardin

Påhl (Sairalanmäki) 2086

Karf:in

Lars (Simanala) 2085

Swen (Järvenpää) 2076

Karfwin

Anders (Karvila) 2076

Anders Peersson (Karvila) 2076

Oloff (Karvila) 2076

Petter (Karvila) 2076

Karhu

Hindrich (Mannikkala) 2080

Mårten (Kulennoinen) 2077

Karial:

Abraham (Vaara) 2087

Mattz (Vaara) 2087

Staffan (Vaara) 2087

Karialain

Anders (Hevossalo) 2075

Daniel (Hevossalo) 2075

Oloff (Hevossalo) 2075

Petter (Hevossalo) 2075

Kaxoin

Peer (Haapalahti) 2075

Petter (Kulennoinen) 2077

Kinnoin

Oloff (Sairalanmäki) 2085

Kinnuin

Marja (Hannolanpelto) 2088

Kiskin

Anders (Kumpuranta) 2078

Elias (Yläkuona) 2087

Johan (Kumpuranta) 2078

Lars (Kumpuranta) 2078

Klåstarin

Lars (Hanhijärvi) 2088

Petter (Hanhijärvi) 2088

Klåsterin

Johan (Luostarila) 2076

Kuhain

Mattz (Pappila) 2088

Kupiain

Hindrich (Makkola) 2080

Kuutij

Sigf (Pitkälä) 2083

Kuålemain

Johan (Kaatamo) 2078

Michell (Kaatamo) 2078

Påhl (Kaatamo) 2078

Kuåpiain

Abraham (Vaara) 2086

Peer Peersson (Vaara) 2086

Peer Persson (Vaara) 2086

Kyllein

Anders (Rauvanniemi) 2084

Kylloin

Erich (Simpala) 2085

Jacob (Simpala) 2085

Kåckoin

Anders (Kaatamo) 2078

Kåickalain

Peer (Laukansaari) 2079

Kåndiain

Peer (Moiniemi) 2079

Kåpssa

Erich (Simanala) 2085

Erich (Hanhijärvi) 2088

Kårhoin

Michell (Kaatamo) 2078

Kåssoin

Anders (Kulennoinen) 2077

Diderich (Kulennoinen) 2077

Hans (Lötjölä) 2079

Hind: Hindress: (Ruokoniemi) 2084

Johan (Haapaniemi) 2075

Johan (Moiniemi) 2079

Johan (Toroppala) 2086

Jören (Lötjölä) 2079

Lars (Kulennoinen) 2077

Lars (Ruokoniemi) 2084

Lars Johanss: (Toroppala) 2086

Peer (Haapaniemi) 2075

Petter (Turtianniemi) 2086

Petter (Toroppala) 2086

Kåssoinen

Bertill (Ruokolahti) 2084

Grels (Haapaniemi) 2075

Mattz (Ruokolahti) 2084

Staffan (Haapaniemi) 2075

Kåstarin

Mattz (Yläkuona) 2087

Thomas (Yläkuona) 2087

Kächkö

Anders (Toroppala) 2086

Christer (Pihlajaniemi) 2083

Niels (Alakuona) 2074

Niels (Moiniemi) 2080

Peer (Alakuona) 2074

Peer (Kolvosenpää) 2077

Staffan (Alakuona) 2074

Kächköin

Mårthen (Jouhenniemi) 2076

Niels (Jouhenniemi) 2076

Kächro

Johan (Vaahersalo) 2087

Mattz (Vaahersalo) 2087

Påhl (Vaahersalo) 2087

Kärfwin

Hindrich (Kaatamo) 2078

Lars (Kaatamo) 2078

Kärhä

Mattz Mattz (Pappila) 2088

Kärä

Mårten (Pappila) 2088

Kättuin

Abraham (Naukkarila) 2081

Mattz (Naukkarila) 2081

Oloff (Kupiala) 2074

Oloff (Naukkarila) 2081

Thomas (Naukkarila) 2081

LAlkuun

Laakoin

Simon (Laakkola) 2079

Laf:oikain

Erich (Kaatamo) 2078

Lars (Kaatamo) 2078

Peer (Kaatamo) 2078

Lamain

Jörän (Kulennoinen) 2077

Peer Jöränsson (Kulennoinen) 2077

Zachries (Kulennoinen) 2077

Lauckain

Adam (Laukansaari) 2079

Anders (Laukansaari) 2079

Påhl (Laukansaari) 2079

Laugain

Påhl (Kupiala) 2074

Laurin

Joseph (Anttola) 2074

Littmain

Staffan (Haapaniemi) 2075

Lödiäin

Michell (Lötjölä) 2079

Niels (Lötjölä) 2079

Peer (Lötjölä) 2079

Peer (Hannolanpelto) 2088

Löxkssä

Jacob (Ruokojärvi) 2083

Mattz (Ruokojärvi) 2083

MAlkuun

Mackoin

And:s (Päivilä) 2082

Anders (Jouhenniemi) 2076

Anders (Hanhijärvi) 2088

Daniel (Makkola) 2080

Erich (Anttola) 2074

Lars (Kupiala) 2075

Lars (Hanhijärvi) 2088

Mattz (Kupiala) 2075

Petter (Anttola) 2074

Petter (Makkola) 2080

Simon (Kupiala) 2075

Staffan (Anttola) 2074

Tönis Hinderss: (Makkola) 2080

Tönius (Päivilä) 2082

Zacharies (Riikola) 2083

Makoin

Hans Tonisson (Päivilä) 2082

Malin

Clemet (Hälvä) 2075

Hans (Pihlajaniemi) 2082

Johan (Pihlajaniemi) 2082

Johan Clemetss: (Pihlajaniemi) 2082

Niels (Pihlajaniemi) 2082

Peer Hendersson (Pihlajaniemi) 2082

Mannickain

Olof (Hannolanpelto) 2088

Mannoin

Hindrich (Päivilä) 2082

Marain

Anders (Kuokkala) 2077

Mardick:n

And:s (Pitkälä) 2083

Massinen

Lars (Pulkkila) 2081

Mattickain

Påhl (Pulkkila) 2081

Mieloin

Bertill (Kulennoinen) 2077

Miskolain

Mattz (Heikkala) 2075

Muckoin

Erich (Simpala) 2085

Hindrich (Simpala) 2085

Mattz (Simpala) 2085

Muhoin

Anders (Muhola) 2080

Hindrich (Muhola) 2080

Israell (Pesola) 2082

Matz (Karvila) 2077

Oloff (Karvila) 2077

Oloff (Muhola) 2080

Petter (Muhola) 2080

Musso

Anders (Vaara) 2087

Peer (Vaara) 2087

Mutickain

Peer (Simpala) 2085

Mutka

Anders (Ruokoniemi) 2084

Muttickain

Erich (Kuokkala) 2077

Muttikain

Niels (Tikkilä) 2086

Muttilain

Hindrich (Heikkala) 2075

Muttka

Petter Johanss: (Ruokoniemi) 2085

Månoin

Oloff (Kaatamo) 2078

Staffan (Kaatamo) 2078

Möhoin

Peer (Yläkuona) 2087

NAlkuun

Noussiain

Michell (Ruokoniemi) 2085

Nåussiain

Anders (Järvenpää) 2076

Erich (Nousiala) 2081

Jacob (Nousiala) 2081

Johan (Raikuu) 2084

Mattz (Raikuu) 2084

Michel (Raikuu) 2084

Michell (Kolvosenpää) 2077

Peer (Kuokkala) 2077

Petter (Raikuu) 2084

PAlkuun

Pernain

Anders (Niinimäki) 2081

Johan (Niinimäki) 2081

Pittkein

Mattz (Tikkilä) 2086

Pittkoin

(Simpala) 2085

Eskiell (Moiniemi) 2079

Petter (Pappila) 2089

Puttkoin

Thomas (Moiniemi) 2079

Pykänen

Peer (Muhola) 2080

Pålack

Simon (Ruokojärvi) 2083

Pålak

Daniell (Kupiala) 2074

Hindrich (Kupiala) 2074

Thomas (Kupiala) 2074

Pässoin

Anders (Simanala) 2085

Germund (Muhola) 2080

Hindrich (Makkola) 2081

Jören (Alakuona) 2074

Niels (Makkola) 2081

Pöllein

Mattz (Päivilä) 2082

Petter (Päivilä) 2082

QAlkuun

Qwittinen

Gustaff (Simanala) 2085

RAlkuun

Reijman

Erich (Pappila) 2088

Ringin

Peer (Pappila) 2088

Påhl (Patasalo) 2083

Simon (Ruokoniemi) 2084

Rjckoin

Hindrich (Sairalanmäki) 2086

Johan (Sairalanmäki) 2086

Ryttkoin

Elias (Mannikkala) 2080

Rässain

Hnd: (Kauvonniemi) 2079

SAlkuun

Saijrain

Sylf:ester (Paakkunala) 2082

Saijrainen

Bengdt (Nousiala) 2081

Jören (Nousiala) 2081

Sairain

Erich (Tikkilä) 2086

Peer Persson (Tikkilä) 2086

Sajrain

Bengdt (Paakkunala) 2082

Bengdt Bengdtss: (Paakkunala) 2082

Sallmenius

Joh: (Pappila) 2088

Sickain

Anders (Kuokkala) 2077

Michell (Anttola) 2074

Sickoin

Jören (Järvenpää) 2076

Sigfwoin

Hindrich (Haapalahti) 2075

Mattz (Haapalahti) 2075

Silf:enoin

Eskiell (Kulennoinen) 2078

Hindrich (Kulennoinen) 2078

Hindrich (Turtianniemi) 2086

Lars (Ruokolahti) 2084

Niels (Ruokolahti) 2084

Petter (Ruokolahti) 2084

Silf:oin

Anders (Hälvä) 2075

Anders (Kerimäki) 2076

Hindrich (Kerimäki) 2076

Påhl (Kerimäki) 2076

Silf:onoin

Johan (Niinimäki) 2081

Silfwoin

Hans (Kulennoinen) 2077

Hindrich (Jouhenniemi) 2076

Oloff (Patasalo) 2083

Simoin

Hindrich (Ruokojärvi) 2083

Samuel (Ruokojärvi) 2083

Skeffning

Dawid Enochsson (Mannikkala) 2080

Skinnare

Hind: (Kupiala) 2089

Spannin

Hindrich (Kuokkala) 2077

Stråhlman

Johan (Pappila) 2088

Suåmal:

Brussius (Pihlajaniemi) 2082

Lucas (Pihlajaniemi) 2082

Suåmalain

Petter (Kupiala) 2089

Säppäin

Anders (Jouhenniemi) 2076

Göstaff (Kyllölä) 2076

Hindrich (Jouhenniemi) 2076

Johan (Pappila) 2089

Oloff (Jouhenniemi) 2076

Peer Peersson (Jouhenniemi) 2076

Säppäl:

Staffan (Hälvä) 2075

TAlkuun

Tawast

Christop: (Hannolanpelto) 2088

Tunain

Hans (Tuunaansaari) 2086

Hindrich (Tuunaansaari) 2086

Johan (Tuunaansaari) 2086

Turdia

Simon (Kulennoinen) 2078

Turdiain

Erich (Kulennoinen) 2077

Johan (Pihlajaniemi) 2083

Simon (Pihlajaniemi) 2083

Turdin

Axell (Alakuona) 2074

Mattz (Simanala) 2085

Oloff (Alakuona) 2074

Oloff (Simanala) 2085

Staffan (Alakuona) 2074

Turdinen

Gustaff (Sairalanmäki) 2086

Mattz (Turtianniemi) 2086

Oloff (Sairalanmäki) 2086

Peer (Turtianniemi) 2086

Turuin

Brusius (Pesola) 2082

Erich (Kolvosenpää) 2077

Johan (Kolvosenpää) 2077

Peer (Kolvosenpää) 2077

Tuunain

Nicodemus (Ruokoniemi) 2085

Tynckein

Elias (Tynkkylä) 2086

Hindrich (Tynkkylä) 2086

Hindrich (Yläkuona) 2087

Peer (Tynkkylä) 2086

Påhl (Yläkuona) 2087

Tynckin

Hindrich (Klemettilä) 2074

Hindrich (Vaara) 2087

Peer (Klemettilä) 2074

Peer Peersson (Vaara) 2087

Påhl Jörensson (Klemettilä) 2074

Tyncky

Anders (Ruokoniemi) 2084

Tåif:ain

Erich (Anttola) 2074

Erich (Sairalanmäki) 2085

Hind: Peersson (Pesola) 2082

Hindrich (Pesola) 2082

Hindrich (Pappila) 2088

Mattz (Mannikkala) 2080

Peer (Pesola) 2082

Peer Hinderss: (Sairalanmäki) 2085

Söfring (Pappila) 2088

Tårapain

And:s (Toroppala) 2086

VWAlkuun

Wichawain

Joachim (Kauvonniemi) 2079

Petter (Pitkälä) 2083

Wänäl:

Hind: (Yläkuona) 2087

Thomas (Yläkuona) 2087

Wänälain

Erich (Yläkuona) 2087

Wärckol:

Eskeill (Karvila) 2076

Wärdin

Hans (Simanala) 2085

Wäräin

Erich (Kuokkala) 2077

Wästerin

Lars (Naukkarila) 2081

Oloff (Naukkarila) 2081

Petter (Naukkarila) 2081

ÅAlkuun

Åbergh

Henr: (Haapalahti) 2075

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 381 nimeä

KylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2020