AloitussivuSavon henkikirjatKerimäen pitäjä1727 → Henkikirja ☰ 

Kerimäki henkikirja 1727

Sivu 1992B (aukeaman 1992 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1, 2 Anttoila/Anttola - 6 - Staffan Mackoins hust - 1 Caw:
Son Staffan 1 -
Bror Erich mh 1 1
Bror Hindrich 1 -
Drag: Daniell Swartz hust - 1
3 - 3 - Erich Hinderss:n Clemetin 1 - Caw:
Bror Hindrich 1 -
D:r Hindrich Kårpj 1 -
4 2 - - Fälltwäbel:n Joseph Laurins hustru - 1 Fälltwebel:s Bost Inf:
D:r Eskell Hertuain 1 -
- - 2 Tårp:n Hindrich Mallin med hustrun 1 1
1 Allakona/Alakuona - 2 - Simon Pållack mh 1 1 Caw:
- 1 - Tårp:n Petter Kächkö 1 -
2 - - 7 Olof Turdiain 1 - C:og:
Bror Axell mh 1 1
Bror Staffan 1 -
D:r Tynnes Nyrhein mh 1 1
D:r Michel Soumal:n 1 -
3 - - 8 Staffan Kächkö mh 1 1 C:og:
Bror Nills 1 -
Bror Hindrich mh 1 1
Bror Johan 1 -
Bror Petter 1 -
D:r Mattz Rijkoin 1 -

Sivu 1993A (aukeaman 1993 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Clämmittilä/Klemettilä - 3 1 Påhl Jöransson Tynckein 1 - Caw:
Bror Peer mh 1 1
Solld: Peer Kupiains hust - 1
1 Cupiala/Kupiala - 6 - Lahrs Lahrssons hustru - 1 Caw:
Son Adam mh 1 1
D:r Erich Kinnain 1 -
D:r Petter Jannutain mh 1 1
- 2 - Mattz Lahrsson Mackoin med hustrun 1 1 Caw:
- 3 - Simon Mackon 1 - Caw:
M: Peer Peersson Hafwerin med hustrun 1 1
1 Hapalax/Haapalahti - 2 1 Mattz Sigfwoins hust - 1 Caw:
Son Ellias 1 -
Solld: Thomas Lööfz hust - 1 91
2 4 - - Rustmest: Jacks hustru - 1 Caw:
D:r Peer Kaxoin 1 -
D:r Thomas Mannin 1 -
Corporal:n Hind: Krogeri hust - 1 *
3 1 - - Qwarteermest Johan Schmidtz hustru - 1 Caw:
1 Haukilax/Haukilahti - - 4 Olf Kinnuin mh 1 1 C:og:
D:r Johan Läskin mh 1 1
1 Heikilä/Heikkala - - 3 Hindrich Mattickain 1 - Inf:
Son Nills mh 1 1
2 - 2 - Abraham Jyrkin mh 1 1 Caw:
1 Hapanemj/Haapaniemi - 4 - Johan Kåssoin mh 1 1 Caw:
B:S: Sigfred mh 1 1
2 - 7 - Lahrs Andersson 1 - Caw:
Son Lahrs hustru - 1
Son Anders Mh 1 1
Bror Son Petter Kåssoin med hustrun 1 1
D:r Staffan Littmain 1 -

Sivu 1993B (aukeaman 1993 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Hapanemj/Haapaniemi - 5 - Grells Kåssoin mh 1 1 Caw:
Bror Staffan mh 1 1
1/2 Bror Petter 1 -
4 - 5 - Lahrs Lahrssons hustru - 1 Caw:
Bror Anders 1 -
Son Lahrs Lahrsson 1 -
Bror S: Lahrs Andersson 1 -
Bror Abraham 1 -
1 Hällfwes/Hälvä 4 - - H:r Cornett: Anders Edbergz Fruu - 1 Caw:
D:r Peer Hämmäl:n 1 -
D:r Erich Möller mh 1 1
- 3 - L:B: Staffan Säppein mh 1 1
Swåger Clemeth Mallin 1 -
1 Häfwonsahlo/Hevossalo - 7 - Petter Karialain 1 - Caw:
Bror Olof mh 1 1
Bror Daniell 1 -
Bror Samuell 1 -
D:r Daniell Karial:n 1 -
D:r Johan Hirfwoin 1 -
1 Hannulanpeldo/Hannolanpelto 8 - - Fälltwäbel:n Christopher Tawast med hustrun 1 1 Caw:
D:r Johan Ållickain 1 -
D:r Petter Kåssoins hust - 1
D:r Ellias Ryttkein 1 -
D:r Johan Peerss:n Lödiäin 1 -
D:r Peer Peerss:n Lödiäin 1 -
Cornett:n Borgmans Fruu - 1
1 Hanhijerfwj/Hanhijärvi - - 5 Anders Mackoin mh 1 1 C:og:
Bror Lahrs mh 1 1
Solld: Olof Sijckz hust - 1 115
2 - - 3 Lahrs Clostarin mh 1 1 C:og:
B:r S: Anders Pittkoin 1 -
1 Järfwenpä/Järvenpää - 3 - Anders Noussiain mh 1 1 Caw:
Bror Lahrs 1 -
2 - - 2 Swän Karfwin mh 1 1 Inf:

Sivu 1994A (aukeaman 1994 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Järfwenpä/Järvenpää - 3 - Johan Turdiain mh 1 1 Caw:
D:r Christer Kächkä 1 -
1 Joutzenemj/Jouhenniemi - 4 - Hindrich Säppein mh 1 1 Caw:
Bror Anders 1 -
D:r Påhl Peersson Säppein 1 -
2 - - 4 Mårten Nillssonn Kächkoin med hustrun 1 1 C:og:
Bror Mattz 1 -
Bror Petter 1 -
3 - 4 - Hindrich Hindersson Sillfwenoin med hustrun 1 1 Caw:
D:r Mattz Hertuain mh 1 1
4 - - 5 Peer Peerss:n Säppein mh 1 1 C:og:
F:B: Olof med hustrun 1 1
D:r Anders Säppein 1 -
1 Kärimäckj/Kerimäki - - - Lagdt under Prästebohl - -
2 - - 5 Hindrich Sillfwenoin mh 1 1 C:og:
Bror Påhl 1 -
Bror Nills mh 1 1
1 Kaxola/Kaksola - - - Lagdt under Caplans bohl - -
1 Kässilä/Kessilä - - 1 Mårten Laitin 1 - Inf:
1 Klostarila/Luostarila - 5 1 Johan Clostarins hustru - 1 Caw:
Son Mattz mh 1 1
Son Petter 1 -
D:r Peer Johanss:n Poppius 1 -
Solld: Johnan Kåistis hust - 1 111
1 Kyllälä/Kyllölä - 4 - Gustaf Säppein mh 1 1 Caw:
Swåger Olof mh 1 1
2 - 2 1 Erich Peersson Anttoin 1 - Caw:
Bror Petter Peersson 1 -
Solld: Påhl Eskellins hust - 1
1 Kiskilä/Kiiskilä - - 3 Påhl Hällfwä mh 1 1 C:og:
D:r Sigfred Hillduins hust - 1
1 Karfwila/Karvila - - 6 Olof Karfwin 1 - C:og:
Bror Anders Enckia - 1
Bror Jacob 1 -
Bror Olof 1 -
Anders Låikain mh 1 1

Sivu 1994B (aukeaman 1994 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Karfwila/Karvila - 5 - Anders Anderssonn Karfwin mh 1 1 Caw:
B:S: Anders Peerss:n mh 1 1
Bror Johan 1 -
3 - 4 - Mattz Muhoin 1 - Caw:
Bror Olof mh 1 1
D:r Brussius Turuin 1 -
1 Koukala/Kuokkala - - 4 Hindrich Stannin mh 1 1 C:og:
B:M: Nills Mutticka 1 -
D:r Petter Pättrein 1 -
2 - - 3 Erich Muttickain mh 1 1 C:og:
D:r Påhl Henduin mh 1 -
3 - - 2 Petter Hafwerin 1 - C:og:
Son Olof Hafwerin 1 -
4 - - 3 Anders Marain mh 1 1 Inf:
B:S: Hindrich Marain 1 -
1 Kållfwoisenpä/Kolvosenpää - - 4 Anders Michellssonn Noussiain mh 1 1 Inf:
Bror Michell 1 -
D:r Johan Watain 1 -
2 - - 6 Johan Turuin mh 1 1 C:og:
F:B:S: Erich mh 1 1
D:r Jöran Pässoin mh 1 1
1 Kullenois/Kulennoinen - 8 - Didrich Kåssoin mh 1 1 Caw:
Bror Anders mh 1 1
Bror Lahrs 1 -
D:r Petter Kächkös hust - 1
D:r Anders Muttika mh 1 1
2 - 8 - Petter Jöranss:n Lamain mh 1 1 Caw:
Bror Zachris hustru - 1
Bror Jöran 1 -
Bror Mattz Lamain mh 1 1
D:r Jochim Wijhawain mh 1 1
3 - 3 - Erich Turdiain mh 1 1 Caw:
Son Erich 1 -

Sivu 1995A (aukeaman 1995 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
4 Kullenois/Kulennoinen - - 4 Petter Kaxoin 1 - C:og:
Son Hindrich mh 1 1
Solld: Mässas hustru - 1
5 - - 3 Mårten Karhu mh 1 1 C.og:
D:r Hindrich Passoins hust - 1
6 - 4 - Bertell Meloin mh 1 1 Caw:
D:r Staffan Kammoin mh 1 1
7 - 3 - Hans Sillfwenoin mh 1 1 Caw:
Bror Eskells hustru - 1
8 - 4 - Simon Turdiain mh 1 1
D:r Issraell Hanna 1 -
Son Erich 1 -
9 - 4 - Hindrich Sillfwenoin mh 1 1 Caw:
Bror Petter Sillf:n mh 1 1
1 Kumburanda/Kumpuranta - 4 - Lahrs Kiskin mh 1 1 Caw:
D:r Påhl Kupiain 1 -
D:r Petter Säppein 1 -
2 - 4 - Daniell Hämmäleins hust - 1 Caw:
B:r Son Luukas 1 -
Son Petter mh 1 1
1 Katamo/Kaatamo - 4 - Petter Lafwickain mh 1 1 Caw:
Bror Erich mh 1 1
- 4 - Tårp:n Olof Månnoin mh 1 1 Caw:
Bror Anders mh 1 1
2 - 4 - Staffan Andersson Månnoin med hustrun 1 1 Caw:
Son Anders mh 1 1
3 - 2 - Anders Kåckoin mh 1 1 Caw:
4 - 6 1 Påhl Coulemain mh 1 1 Caw:
Bror Coulemains hustru - 1
B:r S: Michell mh 1 1
Bror Michell den 2:dra 1 -
Solldaten Johan Hirfwoins hustru - 1 106

Sivu 1995B (aukeaman 1995 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
5 Katamo/Kaatamo - 4 1 Lahrs Karfwin mh 1 1 Caw:
Bror Hindrich mh 1 1
Solld: Petter Kainul:s hust - 1 107
1 Kaufwonemj/Kauvonniemi - - - H:r Ofwersten Sahl: Burghausens hemman - - Caw:
- 3 - L:B: Nills Karak:n mh 1 1
Bror Thomas Karackain 1 -
1 Laukansarj/Laukansaari - 4 - Wallentin Behms hust - 1 Caw
Nills Sillfwenoins hust - 1
D:r Hindrich Nillsson 1 -
D:r Nills Nillsson 1 -
2 - 3 - Petter Kåikalain mh 1 1 Caw:
D:r Johan Kardin 1 -
3 - - 4 Johan Johansson mh 1 1 C:og:
Bror Olof 1 -
St: S: Eskell Ållfwoin 1 -
4 - 4 - Påhl Laukain mh 1 1 Caw:
Bror Anders mh 1 1
5 - 3 - Anders Johansson mh 1 1 Caw:
Bror Jacob 1 -
1 Lödiälä/Lötjölä - 5 - Nills Lödiäins hustru - 1 Caw:
Son Peer mh 1 1
Son Nills mh 1 1
2 - 3 - Hans Kåssoin 1 - Caw:
Bror Jörans hustru - 1
Son Hans Hansson 1 -
1 Lackoila/Laakkola - 3 - Simon Laakoin 1 - Caw:
Bror Petter Laakoin mh 1 1
1 Måinemj/Moiniemi - - Cornett: Erich Johan Burghausens hem:n - -
D:r Thomas Puttkin - - Niuta Löhn och Kåst hooss adellssm:n
D.r Petter Kåndiain mh - - Niuta Löhn och Kåst hooss adellssm:n
D:r Lahrs Kåssoin - - Niuta Löhn och Kåst hooss adellssm:n
- 1 - L:B: Olof Turckul:s hust - 1
- 2 - L:B: Mårt:n Luukoin mh 1 1
1 - - Skomack:n Hind: Marckuss:s hust - 1

Sivu 1996A (aukeaman 1996 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Mannickala/Mannikkala 4 - - Länssm:n Dafwid Enochsson Scherring mh 1 1 Caw:
D:r Mattz Tåifwain mh 1 1
2 - - 4 Hindrich Hindersson mh 1 1 C:og:
Wallentin Hinderss:s hust - 1
Bror Gabriell Behm 1 -
1 Muhoila/Muhola - 6 - Thomas Söderman mh 1 1 Caw:
D:r Petter Muhoin 1 -
D:r Nills Hämmäleins hustru - 1
D:r Anders Muhoin 1 -
D:r Petter Anttoin 1 -
2 - - - Bruukas af Olof Turdin - - j Simanala Caw:
3 - 3 - Anders Hindersson Muhoin 1 - Caw:
Hindrich Muhoins hust - 1
D:r Lahrs Massin 1 -
1 Mackola/Makkola - 3 - Petter Kächkö mh 1 1 Caw:
B:M: Jöran Sickain 1 -
2 - 5 - Hindrich Tynness:n Mackoin 1 - Caw:
Bror Tynnes hustru - 1
Måg:n Hindrich Ringin mh 1 1
D:r Hindrich Kupiain 1 -
3 - 5 - Petter Mackoin 1 - Caw:
B:S: Daniel mh 1 1
B:S: Petter Mackoin 1 -
B:S: Hindrich 1 -
4 - 4 - Brussius Peerss:s hust - 1 Caw:
Bror Thomas mh 1 1
Son Anders 1 -
5 - - 3 Lahrs Nillssonn Pässoin 1 - C:og:
Nills Pässoins hustru - 1
D:r Erich Tärfwoin 1 -

Sivu 1996B (aukeaman 1996 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Nauckarila/Naukkarila - - 7 Mattz Abrahamssonn Kättuin mh 1 1 C:og:
Bror Olof mh 1 1
Bror Thomas mh 1 1
Bror Adam 1 -
2 - 6 1 Petter Wästerin mh 1 1 Caw:
Bror Olof mh 1 1
Bror Lahrs mh 1 1
Solld: Hindrich Kaxoins hustru - 1 114
1 Ninimäckj/Niinimäki - 5 - Eskell Wärckolain mh 1 1 Caw:
D:r Hindrich Tåifwains hustru - 1
D:r Johan Johanssonn 1 -
Drag: Hindrich Pumal:s hust - 1
- 1 - L:B: Bertell Hirfwoin 1 -
2 - - 5 Johan Pernain 1 - Inf:
B:r Son Anders mh 1 1
Son Michell 1 -
D:r Hans Peerss:n Simoin 1 -
1 Noussialamäckj/Nousiala - - 3 Bengdt Sairain mh 1 1 C:og:
Bror Jöran 1 -
2 - - - Lieutnantens Bostelle - - Inf:
- - 2 L:B: Thomas Pållack mh 1 1
- - 3 L:B: Erich Noussiains hust - 1
D:r Brussius Turdiain mh 1 1
1 Niemensahlo/Niemensalo - 4 1 Hindrich Hindersson Hertuain med hustrun 1 1 Caw:
D:r Olof Kättuin mh 1 1
Solld: Johan Hångains hust - 1 99
1 Pullckila/Pulkkila - 9 - Olof Lahrsson Kondia 1 - Caw:
St:S: Lahrs Huckain mh 1 1
St:S: Påhl mh 1 1
D:r Lahrs Massins hustru - 1
D:r Petter Mackoin 1 -
D:r Jacob Låikain 1 -
D:r Johan Kåho 1 -

Sivu 1997A (aukeaman 1997 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Packunala/Paakkunala - - 2 Johan Hardickain mh 1 1 Inf:
2 - - 2 Peer Hardickains hustru - 1
D:r Johan Hurskain 1 -
3 - 8 - Bengdt Sairains hustru - 1 Caw:
Bror Syllfwäster Sairain 1 -
Son Bengt mh 1 1
B:r S: Petter Sairain 1 -
D:r Hindrich Monoin med hustru 1 1
Drag: Mårten Jordanssonns hustru - 1
1, 2 Päifwilä/Päivilä - 10 - Hans Tynnessonn Mackoin 1 - Caw:
Son Tynnes Hanss:n mh 1 1
D:r Tynnes Mackoin 1 -
D:r Mattz Naukarin med hustru 1 1
D:r Olof Tijlickain mh 1 1
D:r Peer Peerssonn Pöllein med hustrun 1 1
3 - 2 - Mattz Pöllein mh 1 1 Caw:
1 Pässola/Pesola - 4 1 Issraell Muhoin mh 1 1 Caw:
Son Bertell 1 -
Solld: Anders Paunoins hustru - 1 81
D:r Anders Mackoin 1 -
2 - 3 - Hindrich Peerssons hustru - 1 Caw:
Bror Peer 1 -
B:r S: Peer Hindersson 1 -
1 Pichlaiannemj/Pihlajaniemi - 4 - Brussius Soumal:s hust - 1 Caw:
Bror Luukas mh 1 1
Bror Petter 1 -
2 - 4 - Johan Hindrichssonn Mallin mh 1 1 Caw:
Bror Anders 1 -
Son Hindrich Johansson 1 -

Sivu 1997B (aukeaman 1997 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Pichlaiannemj/Pihlajaniemi - 2 - Johan Mallin mh 1 1 Caw:
4 - 4 - Simon Turdiains hust - 1 Caw:
Son Johan med hustrun 1 1
Son Simon Turdiain 1 -
1 Patasahlo/Patasalo - 3 1 Olof Sillfwenoin mh 1 1 Caw:
D:r Påhl Ringin 1 -
Solld: Johan Långz hust - 1 103
1 Pittkälä/Pitkälä - - - Öfwersten och Commendanten H:r Kannifärs - - hem:n
D:r Johan Laitin - - Niuta Lohn och Kåst hooss adelssmannen
D:r Eskell Mattsson - - Niuta Lohn och Kåst hooss adelssmannen
D:r Dafwid Ohlssonn - - Niuta Lohn och Kåst hooss adelssmannen
Pigan Ellin - - Niuta Lohn och Kåst hooss adelssmannen
2 - 2 - Thomas Kautarin mh 1 1 Caw:
- - - H:r Cornett: Erich Johan Burghausens - - hem:n
- 2 - L:B: Matzz Kopaiakoin med hustrun 1 1
- 3 - L:B Johan Eskellss:s hust - 1
Son Johan Johansson 1 -
F: Syster Chatarina Ållfwoin - 1
- 2 - L:B: Anders Kuutj mh 1 1
- 2 - L:B: Hindrich Muukoin med hustrun 1 1
- 2 - L:B: Anders Kåssoin mh 1 1
- 2 - L:B: Mattz Littmain mh 1 1
1 Rijkoila/Riikola - - 5 Hindrich Karhu mh 1 1 Inf:
Bror Petter mh 1 1
Bror Johan 1 -
1 Roukoierfwj/Ruokojärvi - 4 - Hindrich Sigfwoin 1 - Caw:
D:r Morten Erickoin 1 -
D:r Lahrs Erss:n Tåif:n 1 -
D:r Olof Huijain 1 -

Sivu 1998A (aukeaman 1998 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Roukoierfwj/Ruokojärvi - - 6 Mattz Läxä mh 1 1 Caw:
D:r Johan Hångain 1 -
Bertell Kåssoin mh 1 1
B:r Lahrs Kåssoin 1 -
3 - 7 - Samuell Simoin mh 1 1 Caw:
Bror Hindrich mh 1 1
B:r Walentin mh 1 1
Drag: Mattz Hurskas hust - 1
1 Rauhanemj/Rauvanniemi - 8 - Hindrich Hirfwoin mh 1 1 Caw:
Bror Lahrs mh 1 1
Bror Petter 1 -
F:B:S: Lahrs mh 1 1
D:r Anders Kyllein 1 -
1 Raikus/Raikuu - 8 1 Mattz Noussiain mh 1 1 Caw:
Michell Noussiains hust - 1
Bror Johan 1 -
Bror Petter mh 1 1
Michell Michellss:n mh 1 1
Solld: Jacob Kobins hust - 1 96
1 Roukolax/Ruokolahti - 7 - Lahrs Sillfwenoin mh 1 1 Caw:
Bror Peer mh 1 1
D:r Lahrs Anderssonn Kåssoin 1 -
D:r Hindrich Sillfwenoin mh 1 1
2 - 5 - Mattz Kåssoin mh 1 1 Caw:
Syster Son Mattz Säppein 1 -
Smedens hustru Anna - 1
D:r Staffan Muttka 1 -
1 Roukonemj/Ruokoniemi - 2 - Påhl Tynckein mh 1 1 Caw:
2 - - 2 Anders Hindersson mh 1 1 C:og:
- - 3 Simon Ringin 1 - C:og:
Frendes Son Anders mh 1 1

Sivu 1998B (aukeaman 1998 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Roukonemj/Ruokoniemi - 3 - Lahrs Kåssoin mh 1 1 Caw:
D:r Anders Tynckein 1 -
4 - 5 - Hindrich Kåssoin mh 1 1 Caw:
Petter Muttka 1 -
D:r Hans Kåssoin 1 -
Son Hindrich Hindersson 1 -
5 - 2 - Michell Noussiain mh 1 1 Caw:
1 Simbala/Simpala - 8 - Mattz Muukoin mh 1 1 Caw:
Bror Peer Muukoin med hustrun 1 1
Bror Hindrich Muukoin med hustrun 1 1
D:r Lahrs Lamain 1 -
D:r Påhl Uttriain 1 -
2 - - 3 Erich Kyllein mh 1 1 C:og:
Bror Mattz 1 -
3 - 2 - Petter Bryggare mh 1 1 Caw:
4 - 5 - Mårten Behm 1 - Caw:
Son Hindrich mh 1 1
D:r Anders Sillf:n mh 1 1
5 - - - Under ett bruuk medh Mattz Muukoins hem:n - - Caw:
1 Simanala - - 3 Lahrs Karfwins hustru - 1 Inf:
Son Olof 1 -
D:r Michell Käckj 1 -
2 - - 2 Samuell Herrain 1 - C:og:
D:r Erich Kåpssa 1 -
3 - - 4 Hans Wärdin mh 1 1 C:og:
B:M: Anders Råckain mh 1 1
4 - - 2 Petter Pittkein mh 1 1 C:og:
5 - - 3 Anders Pässoin mh 1 1 C:og:
6 - 4 1 Hindrich Kåpssa 1 - Caw:
St: S: Erich Karfwin mh 1 1
Bror Jöran 1 -
Solldat:n Rijkoins hustru - 1

Sivu 1999A (aukeaman 1999 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
7 Simanala - 3 - Mattz Turdiain 1 - Caw:
Drengen Olof Monnickain med hustru 1 1
8 - 3 - Johan Redswän mh 1 1 Caw:
Dåtter Ingeborg - 1
9 - 2 - Olof Turdiain mh 1 1 Caw:
1 Sairalanmäckj/Sairalanmäki 2 - - Rustmestaren Nils Qwists hustru - 1 Rustmest: Bost: Inf:
D:r Bertell Muukoin 1 -
2 - - 3 Mattz Turdiain 1 - Inf:
Bror Olof Turdiain 1 -
Pigan Lasticka Hångain - 1
3 - - 3 Petter Tåifwain mh 1 1 Inf:
Bror Hindrich 1 -
4 - - 2 Hindrich Rijkoin 1 - C:og:
Bror Johan 1 -
1 Tynckilä/Tynkkylä - - 7 Peer Tynckein mh 1 1
Bror Ellias mh 1 1
F:B: Hindrichz hustru - 1
Son Lahrs 1 -
Son Olof Tynckein 1 -
1 Turdianemj/Turtianniemi - 8 - Mattz Turdiain 1 - Caw:
Son Peer mh 1 1
Son Staffan 1 -
D:r Påhl Kånttin 1 -
D:r Adam Laukain 1 -
D:r Anders Laukain 1 -
D:r Petter Pittkein 1 -
1 Tickilä/Tikkilä - 4 1 Peer Peerssonn Sairain med hustru 1 1 Caw:
D:r Mattz Pittkoin 1 -
D:r Petter Kanckuin 1 -
Solld: Mattz Mobergz hust - 1 89
2, 3 - 4 - Nills Muttickain mh 1 1 Caw:
D:r Petter Ringin 1 -
D:r Hans Nassock 1 -

Sivu 1999B (aukeaman 1999 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
4 Tickilä/Tikkilä - - 2 Erich Sairain mh 1 1 C:og:
1 Tårapala/Toroppala - - 5 Anders Tårrapain mh 1 1 Inf:
Drengen Anders Kächkö med hustrun 1 1
D:r Christer Tårropain 1 -
2 - - 5 Lahrs Johanss:n Kåssoin 1 - C:og:
Bror Petter mh 1 1
Bror Johan mh 1 1
- - 2 Nills Kächkö mh 1 1 C:og:
- 1 - Tårp:n Petter Snickarin 1 -
1 Tunansarj/Tuunaansaari - - 9 Hans Tunain mh 1 1 Inf:
Bror Hindrich 1 -
Bror Hans mh 1 1
Bror Johan mh 1 1
Son Johan Hanssonn 1 -
Solld: Thomas Clemethssonns hustru - 1
1 Waraby/Vaara - 4 - Abraham Kubiains hust - 1 Caw:
Son Petter mh 1 1
Bror Bertell 1 -
2 - 3 - Peer Peerssonn Kupiains hustru - 1 Caw:
Son Peer Peersson mh 1 1
3 - 4 - Petter Abrahamssonn Karialain mh 1 1 Caw:
Far Bror Mattz 1 -
Bror Abraham 1 -
4 - 4 - Petter Mässo mh 1 1 Caw:
Son Anders hustru - 1
Drengen Nills Ohlsson Kåssoin 1 -

Sivu 2000A (aukeaman 2000 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
5 Waraby/Vaara - - 5 Peer Peersson Tynkein med hustrun 1 1 C:og:
B:r Son Hindrichz hustru - 1
Son Michell mh 1 1
- 2 - Tårparen Jacob Rämein med hustrun 1 1
1 Wichtarnemj/Vihtarniemi - - - Under ett bruuk j Randasallmj S:n - - Caw:
1 Wahersahlo/Vaahersalo - 4 - Påhl Mattsson Käro med hustrun 1 1 Caw:
Faar Bror Johans hust - 1
Bror Mattz 1 -
1 Yllekona/Yläkuona - 7 1 Påhl Hångain mh 1 1 Caw:
Bror Petter mh 1 1
D:r Erich Wännäl:n mh 1 1
Pigan Caissa Pässotar - 1
Solld: Olof Noussiains hustru - 1 87
2 - - 4 Påhl Hansson Hirfwoin med hustrun 1 1 C:og:
D:r Mattz Säppein 1 -
Röppötis hustru - 1
3, 5 - 7 - Petter Soumalain mh 1 1 Caw;, Crono og:
D:r Hindrich Hångain mh 1 1
D:r Johan Hynnin 1 -
D:r Petter Turuin 1 -
D:r Lahrs Waris 1 -
- 2 - Tårp:n Staffan Kåppoin 1 -
Dåtter Anna - 1
4 - 6 - Mattz Clostarin mh 1 1 Caw:
Bror Thomas mh 1 1
D:r Påhl Turdiain 1 -
Pigan Anna Tynkein - 1

Sivu 2000B (aukeaman 2000 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
6 Yllekona/Yläkuona - - - Capitein Johan Christopher Möllers hem:n - - Caw:
D:r Thomas Wännälein med hustrun - - Niuta Lohn och Kåst hooss adellsmannen
D:r Thomas Hinderssonn - - Niuta Lohn och Kåst hooss adellsmannen
- 2 - L:B: Hindrich Wännälein 1 -
Drengen Olof Sillfwenoin 1 -
7 - - 8 Anders Hångain mh 1 1 C:og:
Son Anders Andersson 1 -
D:r Petter Möhäin 1 -
Drengen Anders Mieloins hustru - 1
D:r Hindrich Sillfwenoins hustru - 1
Son Påhl Andersson 1 -
Pigan Caissa Tuchkutar - 1
8 - 3 1 Ellias Kiskin mh 1 1 Caw:
Son Anders 1 -
Solld: Josseph Kainulains hustru - 1 85
Pappila 7 - - Kyrckioheerden Höfwällärde H:r Johan Stråhlman 1 -
D:r Mattz Kärhä 1 -
D:r Söfring Tåifwain 1 -
D:r Petter Kupiain 1 -
Sillfwenoin 1 -
Jacob Kassoin 1 -
Pigan Anna - 1
- 5 - L:B: Petter Pittkoin 1 -
D:r Johan Säppeins hust - 1
D:r Hindrich Kåssoin mh 1 1
Bror Lahrs Pittkoin 1 -

Sivu 2001A (aukeaman 2001 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Pappila 5 - - Sacell:n H:r Johan Sallmenius mh 1 1
D:r Peer Ringin mh 1 1
D:r Olof Kymmälein 1 -
3 - - Klåckaren Erich Erichssonn med hustrun 1 1
Bror Thomas 1 -
1 - - Spögub: Mattz Kuha 1 -
1 - - Broofougden Erich Rännan 1 -
1 - - Uthrijdaren Johan Johanssonn 1 -

NimihakemistoKylätSivut kylittäin1722

© Väinö Holopainen 2023