AloitussivuSavon henkikirjatKuopion pitäjä1742 → Henkikirja ☰ 

Kuopio henkikirja 1742

Sivu 092AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Airaxela/Airaksela - 2 - Christer Airaxin mh 1 1 Cav. Airaksinen 2
2 - 2 - Gabriel Airaxin mh 1 1 Cav. Airaksinen 2
3 - - 3 Anders Airaxin 1 1 Inf Airaksinen Br. Pähr mh 3
1 Ackanwäsi/Akonvesi - 4 - Michell Hilduin 1 1 Cav Hiltunen Son Michell, Br. S. Michel mh 4
- 3 - B.M. Matz HämäL. mh 1 1 do Hämäläinen Br. Ifwar 3
2 - 3 - Matz Hardickain mh 1 1 Cav. Hartikainen Br. Abraham 3
Cuopio/Kuopio Under Prästebohlet
2 1 - - Qwartermäster Aganders hust. - 1 Inf Agander 1
- - 1 Tårpe Pähr Mustoin 1 - Mustonen 1
1 Enonlax/Enonlahti - 2 - Påhl Heiskain mh 1 1 Cav Heiskanen 2
- 2 - B.M. Påhl Räsein mh 1 1 Räsänen 2
2 - 2 - Ands Lippoins hu - 1 Cav Lipponen Br. Påhl 2
3 - 3 - Måns Thomains ho - 1 Cav Tuomainen Br.S. Måns, do Hindrich 3
4 - 2 - Ands Thomain mh 1 1 Cav Tuomainen 2
1 Hatzoila/Hatsala - - - Capit: Tawastz folk - - Inf bost: Tavast 1 Piga i adels Mans Tiänst -
- - 2 lb: Staf. Staffans. Taskin mh 1 1 Taskinen 2
- - 1 Tårpe Staffan Taskins h - 1 Taskinen 1
1 Haminanlax/Haminalahti - - 2 Lars Anders. mh 1 1 Inf Soininen 2
2 - - 2 Mårten Argillander mh 1 1 Inf Argillander 2
3 - - - Leut. Hoffrens hemn - - Inf Hoffren -
4 - - 3 Hans Kårhoin 1 1 Korhonen Br. Hind. mh 3
5 - - 1 Johan Öman 1 - Öman 1
6 - 3 - Anders Kårhoin 1 1 Cav Korhonen Son Johans hust. 3
1 Hildulanlax/Hiltulanlahti - - 2 lb. Johan Krögare 1 - Inf bost: Kröger dr. Staffan Tihoin 2
2 1 - - Munstersk. Geddes Bostelle 1 - Gadde 1
- - 1 Tårp Mårten Läskins h - 1 Inf Leskinen 1
3 - - 2 Johan Hilduin 1 - Inf Hiltunen Br. Hindrich 2
4 - - 3 lb. And: Rautiain mh 1 1 Inf Rautiainen Br. Johan 3

Sivu 093AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Hirfwimäki/Hirvimäki - - 1 Staffan Wänäins ho - 1 Inf Väänänen 1
- - 2 Hind. Kiärfwin mh 1 1 Inf Kervinen 2
1 Hakulila - 1 - Matz Karhuin 1 - Cav Karhunen 1
- 2 - B.M. Pär Pärsson mh 1 1 Lyytikäinen 2
1 Hirfwilax/Hirvilahti - - 2 Pähr Eskelin mh 1 1 Inf Eskelinen 2
2 - - 2 Ands Radikain mh 1 1 Inf Raatikainen 2
3 - 1 - Oloff Leinoin 1 - Cav Leinonen 1
4 - - 3 Thomas Läskin mh 1 1 Inf Leskinen Swåg. Staffans ho 3
5 - 2 - Michel Radickain mh 1 1 Cav Raatikainen 2
6 - - 2 Pär Wänäläin mh 1 1 Cra Venäläinen 2
1 Hatala/Haatala - - 3 Niels Hujain mh 1 1 Inf Hujanen Syster Lissa 3
2 - - 4 Lars Ruskain mh 1 1 Inf Ruuskanen Br. Johan mh, Michell 4
3 - - - Fuhrer Jacks - - Inf Jack -
4 - - 3 Olof Eskelin mh 1 1 Inf Eskelinen 3
- - 1 Tårp: Pär Lars. Huikarin 1 - 1
5 - - 2 Petter Pittkein mh 1 1 Inf Pitkänen 2
6 - - 3 Anders Lippoin 1 - Inf Lipponen St Son Hind. Mh 3
7 - - 2 Pähr Kimming mh 1 1 Inf Kiimalainen 2
1 Hamula - 4 - Mårten Hilduin mh 1 2 Cav Hiltunen Br. Hind. Mh 4
2 - 2 - Jöran Pardain 1 - Cav Partanen Bror Anders 2
3 - 2 - Johan Wainikains h. - 1 Cav Vainikainen Br. Erichs ho 2
4 - 3 - Lars Safwolains ho - 2 Cav Savolainen Br. Olof mh 3
5 - 2 - Johan Wänäin 1 - Cav Väänänen Br. Lars 2
6 - 3 - Hans PykeL. mh 1 1 Cav Pykäläinen dotter Margeta 3
7 - 3 - Pähr Julkoin mh 1 1 Cav Julkunen Br. Ifwar 3
1 Hakarila/Hakkarala - 4 - Mårten Wartiain mh 1 2 Cav Vartiainen Br. Olof mh 4
2 - 3 - Lars Lydikeins h. - 2 Cav Lyytikäinen Br. Anders mh 3
3 - 5 - Pähr Pittkein mh 1 1 Cav Pitkänen Br. S. Pährs hustr, dr. Michel, do Sams. 5
4 - 2 - Jacob Hackarin 1 - Cav Hakkarainen Swåger Mattz 2
5 - 2 - Jacob Jacobs. Hackarin mh 1 1 Cav Hakkarainen 2
6 - 2 - Pähr Hackarins ho - 1 Cav Hakkarainen Son Jacob 2
7 - 2 - Olof Häickin mh 1 1 Cav Heikkinen 2

Sivu 094AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Haluna - - 2 Michell Kåckoins H - 1 Cro Kokkonen Br. Mattz 2
2 - - 3 Michell Hinderss Ho - 2 Inf Kokkonen Br. Hind. Mh: 3
3 - - 3 Johan Heickin mh 1 1 Inf Heikkinen Br. Thomas 3
1 Hipanlax/Hipanlahti - 2 - Pähr Rissain mh 1 1 Cro Rissanen 2
- 2 - B.M. Matz Johanson 1 - Cro Br Thomass.s ho 2
1 Hårmaistenlax/Horsmastenlahti - - 2 Hindrich Leinoin 1 - Cro Leinonen Bror Mattz 2
1 Haloila/Halola - 1 - Isach Paldanius 1 - Cav Paldanius 1
- 1 - B.M. Pähr Haloin 1 - Cav Halonen 1
2 - 2 - Anders Kårhoin 1 - Cav Korhonen Br. Larses ho 2
- 2 - B.M. And. RuotzaL mh 1 1 Cav Ruotsalainen 2
- 2 - Tårp Ifwar Tuofwin mh 1 1 Tuovinen 2
3 - 1 - Pähr KimaLs ho - 1 Cav Kiimalainen 1
- 1 1 Mårten Kasurins ho - 2 Cav Kasurinen Sold. PyckäL ho 2
4 - 2 - Grels Karhuin mh 1 1 Cav Karhunen 2
5 - 2 - Samuel Wäisein mh 1 1 Cav Väisänen 2
- 1 - B.M. Daniel Rahuins h - 1 Cav Rahunen 1
1 Julkola/Julkula 3 - - Capelan H:r Jacob Estlander mh 1 1 Caps bohl Estlander dr Mårten 3
- 1 - Tårp And. Julkuin 1 - Julkunen 1
2 2 - - Capelan Herr Zachris Argilander mh 1 1 Caps bohl Argillander 2
- 1 - Tårp Lars Lakoin 1 - Laakkonen 1
- - - do Pähr Lakoin - - Laakkonen -
1 Jännewirda/Jännevirta - 1 - Johan Hardickains h - 1 Cav Hartikainen 1
2 - 3 - Michel Johanson mh 1 1 Cav Hartikainen Br. Johan mh 3
- 1 - B.M. Pähr Haloin 1 - Halonen 1
3 - 2 - Pähr Niskain mh 1 1 Cro Niskanen 2
- 2 - B.M. And. Niskain mh 1 1 Niskanen 2
- 1 - Tårp Michel Rissain 1 - Rissanen 1
1 Jurikamäkj/Juurikkamäki - 2 - Olof Rässeins ho - 1 Cav Räsänen Br. Nils 2
2 - 3 - Hind: Wirnäs 1 1 Cav Virnes B. Son Matz mh 3
- 1 - B.M. Olof Räsein 1 - Räsänen 1

Sivu 095AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
3 Jurikamäkj/Juurikkamäki - 1 - Michel Rässäin 1 - Cav Räsänen 1
- 2 - Bertill Räsäins ho - 1 Räsänen Bror Pähr 2
1 Jänisalo/Jänissalo - 1 - Conrad Antikain 1 - Cav Antikainen 1
2 - 1 - Nils Fougdilain 1 - Voutilainen 1
- 2 - B.M. Hind. Småländer mh 1 1 Smolander 2
1 Jonialax/Juonianlahti - - 2 Erich Laitin mh 1 1 Inf Laitinen 2
1 Karaslax/Kaaraslahti - 2 - Hind: Ruskain mh 1 1 Cav Ruuskanen 2
- 1 - Inhys. Thomas Tåifoin 1 - Toivanen 1
2 - 1 - Påhl Käckäläin 1 - Cav Kekäläinen 1
- 2 - Anders Piedikein mh 1 1 Pietikäinen 2
3 - 1 - Petter Tijhoin 1 - Cav Tiihonen 1
4 - 3 - Påhl Tåifwain mh 1 1 Cav Toivanen Son Hindrich 3
1 Kastlastenlax/Kaislastenlahti - - 3 Anders Lapwätelein 1 1 Inf Lapveteläinen dr. Pähr mh 3
1 Kuifwaniemj/Kuivaniemi - - 2 Michel Ohlsson mh 1 1 Inf 2
- - - Tårp Påhl Hännin - - -
- - - do Michel Kolemain - - Kolehmainen -
2 - 1 - Clemet Karhuins h - 1 Cav Karhunen 1
- 3 - B.M. Matz Karhuin 1 - Karhunen Br. Petter, Syster Anna 3
- - - Tårp Erich Karhuin - - Karhunen -
1 Kartula/Karttula - - 3 Påhl Wainikain mh 1 1 Cro Vainikainen Bror Mattz 3
2 - - 3 Pähr Kartuins ho - 2 Inf Karttunen Bror Olof mh 3
3 - - 1 Mattz Kåskins ho - 1 Cro Koskinen 1
4 - 1 - Bertil Laitins ho - 1 Cav Laitinen 1
5 - 1 - Johan Huttuins ho - 1 Cav Huttunen 1
6 - - 1 Mattz Bengtins h - 1 Cro Penttinen 1
1 Koifwulax/Koivulahti - - 2 Thomas Huskains ho - 1 Inf Huuskonen Br. Larses hust. 2
1 Knutila/Nuutila - 2 - Pähr Knutins ho - 1 Cav Nuutinen Bror Matts 2
- 2 - B.M. Matts Mattss. mh 1 1 Cav 2
2 - - 3 Matz Röndöins hust. - 2 Inf Röntynen Måg Lars mh 3
3 - - 3 Knut Knutin 1 1 Inf Nuutinen Johans måg Thomas mh 3
- - - Tårp Mats Mähöin - - Mähönen -

Sivu 096AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Kuronlax/Kurolanlahti - 3 - Pähr Myckein 1 - Cav Mykkänen Son Johan mh 3
- 1 - Tårp Johan Möckein 1 - 1
2 - 3 - Påhl Radickain 1 1 Cav Raatikainen Br. S. Johan mh 3
3 - 2 - Påhl Myckein 1 1 Cav Mykkänen Br. Olof 2
4 - 1 - Bertil Tuofwin 1 - Cav Tuovinen 1
5 - 4 - Olof Wänäin mh 1 1 Cav Väänänen Son Ifwar, Br. Påls ho 4
6 - 3 - Pähr Eskelin 1 1 Cav Eskelinen Br. Jöran mh 3
7 - 2 - Matts RuotzaLn mh 1 1 Cav Ruotsalainen 2
1 Kåifwusarj/Koivusaari - - 2 Häming SafwoLs h - 1 Inf Savolainen Br. S. Salomon 2
- - - Tårp Jeremieas SafwoLn - - Savolainen -
- - 1 do Matz Pardain 1 - Partanen 1
2 - - 4 And. Safwolain 1 1 Inf Savolainen Sw. Zachris SafwoLn mh, Br. Lars 4
- - 1 Judita Wänätär - 1 Väänänen 1
- - - Tårp And. Hyfwerin - - Hyvärinen -
1 Kehwoby/Kehvo - 3 - Esaias Paldanus mh 1 1 Cav Paldanius Styffader Zacharii h 3
2 - 2 - Lars Wänäin 1 - Cav Väänänen Br. Johans h 2
3 - 2 - Michel Wänäins h - 1 Cav Väänänen Br. Matts 2
1 Kåïfwumäki/Koivumäki - 2 - Olof Hardikain 1 - Cav Hartikainen Son Abraham 2
1 Kasurila - 2 - Mårt. Tåifwain mh 1 1 Cav Toivanen 2
- 2 - B.M. Ifwar Knutin mh 1 1 Nuutinen 2
- 2 - Johan Ruskain mh 1 1 Ruuskanen 2
2 - 3 - Mårten Knutin 1 - Cav Nuutinen dr. Jacob Mardickain, do Christer 3
3 - 1 - Mattz Kasurin 1 - Cav Kasurinen 1
- 2 - BolagM Mårten Kasurin mh 1 1 Kasurinen 2
4 - 2 - Jöran Lakoin mh 1 1 Cav Laakkonen 2
5 - 2 - Erich Kåckoin mh 1 1 Cav Kokkonen 2
- 1 - B.M. Matz Kasurin 1 - Kasurinen 1
6 - 2 - Swän Mårtensson 1 - Cav Kasurinen Bror Pähr 2
7 - 2 - Matz Peckarin mh 1 1 Cav Pekkarinen 2

Sivu 097AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Kåtasalmj/Kotasalmi - 1 - Hind. Tåifwain 1 - Cav. Toivanen 1
2 - - 1 Johan Safwolain 1 - Crono Savolainen 1
3 - 2 - Ands Tåifwain mh 1 1 Cav Toivanen 2
1 Käyritinby/Keyritty - - 2 Thomas Pardain 1 - Cron Partanen dr. Jöran 2
- - 1 Christer Pardains ho - 1 Partanen 1
- - 1 Lars Kårhoin 1 - Korhonen 1
1 Kärsämäkj/Kärsämäki - 4 - Jöran Ålckoin mh 1 1 Cav Ollikainen Br. Olof, Måg Christer 4
1 Kiukaniemj/Kiukoonniemi - 2 1 Adam Mustoin mh 1 2 Cav Mustonen Sold. Matz Andersss H 3
1 Kartasalo/Kartansalo - 2 - Anders Johansson 1 - Cav Turunen Br. Johan 2
1 Kärmälax/Käärmelahti - 3 - Pähr Radickain 1 - Cav Raatikainen Br. Påhl, Br. Elias 3
- 1 - Hind. Radickain 1 - do Raatikainen 1
2 - - 1 Påhl Ruskain 1 - Cro. Ruuskanen 1
3 - 1 - Lars Rissain 1 - Cav Rissanen 1
4 - 2 - Elias Räsäin mh 1 1 Cav Räsänen 2
- 3 - B.M. Staff Julkuin mh 1 1 do Julkunen Br. Påhl 3
5 - 4 - Christer Kinnuin mh 1 1 Cav Kinnunen Br. Hindrich, St. dotter Anna 4
6 - 3 - Olof Safwolain mh 1 1 Cav Savolainen Br. Thomas 3
- 3 - Lars Rautiain mh 1 1 do Rautiainen Br. Johan 3
7 - 4 - Hans LapwäteL. mh 1 1 Cav Lapveteläinen Br. Christer, dr. Wänäläin 4
8 - 3 - Johan Wätäin 1 1 Cav Väätäinen Sw. Johan KuosL mh 3
- 2 - B.M. Thomas JäskeL mh 1 1 do Jääskeläinen 2
1 Lydickälä/Lyytikkälä - 4 - Pär Hanss. EskeLs ho - 2 Cav Eskelinen Son Adam, dr. Oloff mh 4
2 - 3 - Pähr Eskelin mh 1 1 Cav Eskelinen Syster Sussanna 3
1 Lapwätenlax/Lapvetelänlahti - 3 - Påhl Läinoin 1 1 Cav. Leinonen Br. Lars mh 3
- 2 - B.M. Påhl Röngä mh 1 1 do Rönkä 2
1 Lamberila/Lamperila - 2 1 And. Pärsson mh 1 2 Cav. Koponen Sold Staffans ho 3
1 Låhilax/Lohilahti - 3 - Lars Hackarin mh 1 1 Cav Hakkarainen Br. Son Mattz 3
2 - 1 - Mattz Hackarin 1 - Cav Hakkarainen 1
- - - Torp Niels Tuowin - - Tuovinen -
1 Läpäranda/Leppäranta - - 2 Bertil Waroin mh 1 1 Cro Varonen 2
1 Littmannemj/Litmaniemi - 3 - Bertil Hardikain mh 1 1 Cav Hartikainen Bror Johans ho 3

Sivu 098AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 Littmannemj/Litmaniemi - 3 - Mattz Keinoin mh 1 1 Cav Keinänen Br. Erichs ho 3
3 - 2 - Lars Mietinen mh 1 1 Cav Miettinen 2
1 Murtolax/Murtolahti - 2 - Pähr Wänäin mh 1 1 Cav Väänänen 2
2 - - 2 Jöran HemäLn mh 1 1 Cron Hämäläinen 2
3 - - 1 Urban Bentikein 1 - Cron Pentikäinen 1
1 Mälaniemj/Melaniemi - 2 - Bertil Tuofwin mh 1 1 Cav Tuovinen 2
- 2 - Casper Pittkein mh 1 1 do Pitkänen 2
- 1 - Hind. Tuofwin 1 - do Tuovinen 1
1 Mietilä/Miettilä - 3 - Olof Andersss ho - 1 Cav Miettinen Br. Lars, B. S. Anders 3
- 1 - B.M. Michel Ohlss. 1 - do Miettinen 1
2 - 2 - Ands Mietins ho - 1 Cav Miettinen Br. Pärs ho 2
1 Niuaniemj/Niuvanniemi - 4 - Hind: Argilander mh 1 1 Cav Argillander dr. Hindrich, do Olof 4
- 2 - Gustaff Johansss ho - 1 do Skopa Br. Johan 2
1 Niemisjärfwj/Niemisjärvi - 2 - Mattz Kårhoin mh 1 1 Cav Korhonen 2
2 - 3 - Matz Tirckoin mh 1 1 Cav Tiirikainen Br. Staffan 3
1 Ninimäkj/Niinimäki - 3 - Johan SafwoL mh 1 1 Cav Savolainen Br. Ifwar 3
2 - 3 - Sigfrid Möncköin mh 1 1 Cav Mönkkönen Br. Hindrich 3
1 Nilsiälä/Nilsiä - 3 - Hindrich Ahoin 1 - Cav Ahonen Br. Thomases ho, Br. Anderses Ea 3
2 - - 2 Johan Rissain mh 1 1 Cro Rissanen 2
- - 2 B.M. And. Tuofwin mh 1 1 do Tuovinen 2
3 - - 2 Olof Pirin mh 1 1 Cro Pirinen 2
- - 1 B.M. Pär Taskin 1 - do Taskinen 1
4 - - 1 Anders Taskins ho - 1 Inf Taskinen 1
5 - - 2 Pähr Kuossmain 1 - Cro Kuosmanen Br. Hans 2
1 Octaniemj/Ohtaanniemi - 5 - Hind. Mietin mh 1 2 Cav Miettinen Br. Jacob mh, do Matts 5
- 3 - B.M. Salomon Mietin mh 1 1 do Miettinen Br. Lars 3
2 - 3 - Johan Michelss. mh 1 1 Cav Miettinen Bror Pär 3
- 2 - B.M. Tobias Mietin mh 1 1 do Miettinen 2
3 - 2 - Olof Mietin mh 1 1 Cav Miettinen 2
4 - 4 - Lars Småländer mh 1 1 Cav Smolander Br. S. Pär Mattss., do Hindrich 4
5 - 3 - Michel Hålopain 1 1 Cav Holopainen Br. Johan mh 3
1 Pöllesmäkj/Pellosmäki - 3 - Hind. Hyfwerin mh 1 1 Cav Hyvärinen Br. Christers ho 3

Sivu 099AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 Pöllesmäkj/Pellosmäki - 3 - Olof Hardickain mh 1 1 Cav Hartikainen Br. Son Sigfred 3
1 Punnomäki/Punnonmäki - 3 - Måns Kålemains ho - 1 Cav Kolehmainen Son Clemet mh 3
- - - Tårp Lars Watain - - Vatanen
2 - 3 - Påhl Kartuin 1 - Cav Karttunen Son Påhl mh 3
3 - - 2 Anders Pirskain 1 - Inf Pirskanen Bror Pähr 2
4 - 2 - Olof Kartuin mh 1 1 Karttunen 2
5 - 3 - Pähr Mårtensss ho - 2 Cav Lyytikäinen Br. Bertil mh 3
6 - 2 - Christer Kartuin mh 1 1 Cav Karttunen 2
1 Pölliä/Pöljä - 2 - Anders Wänäin mh 1 1 Cav Väänänen 2
2 - 2 - Bertill Mietin mh 1 1 Cav Miettinen 2
3 - 2 - Mattz Keijoin mh 1 1 Cav Kejonen 2
4 - 4 - Olof Mietin mh 1 1 Cav Miettinen Br. Christer, do Pärs ho 4
5 - 2 - Ifwar Ohlsson mh 1 1 Cav Toivanen 2
6 - - 1 Lars Ifwarsson 1 - Cav Savolainen 1
7 - - - Förare Hollanders bost - - Inf bost Hollander -
1 Pälloniemj/Pelonniemi - 2 - Johan Pärssons ho - 1 Cav Heikkinen Bror Pähr 2
- 2 - B.M. Ands Hyfwerin mh 1 1 do Hyvärinen 2
2 - 2 - Petter Heickin mh 1 1 Cav Heikkinen 2
- 3 - Ifwar Ohlsson mh 1 1 do Br Hindrich 3
3 - 3 - Zachris Heickin mh 1 1 Cav Heikkinen Br. Bertill 3
1 Piexäby/Pieksä - 5 - Thomas Heickin mh 1 2 Cav Heikkinen Br. Johan mh, Br. Olof 5
2 - 2 - Pähr Pährsson 1 - Cav Heikkinen Br. Johans ho 2
3 - 3 - Johan Hardickain 1 - Cav Hartikainen Sönr Johan och Olof 3
1 Palonurmj/Palonurmi - - 3 Anders KainoLn 1 - Inf Kainulainen Fr.br. Ands mh 3
1 Putroniemj/Putroniemi - 2 - Daniel Lämbin 1 - Cav Lempinen Br. Johans ho 2
- 3 - Bl.M. Clemet Clemetss. 1 - do Holopainen Br. Larses ho, do Pärs ho 3
- - - Tårp Matz Hålopain - - Holopainen -
1 Putussalmj/Puutossalmi - 2 - Ifwar Hyfwerins ho - 1 Cav Hyvärinen Son dr. Pär Hinderss. 2
2 - 2 - Erich Ehrsson mh 1 1 Cav Hyvärinen 2
1 Putosmäkj/Puutosmäki - 3 - Ifwar Erichss. mh 1 1 Cav Turunen dr. p. Påhl Keinoin 3
2 - 2 - Nils Pärssons hust. - 1 Cav Roininen Bror Pähr 2

Sivu 100AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
3 Putosmäkj/Puutosmäki - 3 - Clemet Soinin mh 1 1 Cav Soininen Br. Staffan 3
4 - 3 - Erich Pustin 1 - Cav Puustinen Br. Thomas, do Oloff 3
1 Rytkäby/Rytky - 3 - Johan Kårhuin mh 1 1 Cav Korhonen Br. Pähr 3
2 - 4 - Påhl Påhlsson mh 1 1 Cav Mömmö Br. Anders, dotter Elin 4
1 Ritisenlax/Ritisenlahti - 3 1 Olof Rautaparda 1 2 Cav Partanen dr. Olof, Sålld. Gabriels ho 4
1 Räimä - 2 - Capelan HLr Zach: Argillander - - Cav Argillander dr. Clemet Wänäin, do Johan Kackoin 2
- 3 - Påhl Mömmö mh 1 1 do Mömmö dr. And. Kröger 3
1 Rissala - 4 - Johan HämäL mh 1 2 Cav Hämäläinen Br. Jöran mh 4
2 - 1 - And: Rissains Ea - 1 Cav Rissanen 1
3 - 2 - Hind. Matts. Rissain 1 - Cav Rissanen Br. Nils 2
4 - 3 - Olof Rissain mh 1 1 Cav Rissanen Br. Michell 3
5 - 1 - Pähr Gabrielsson 1 - do Rissanen 1
- 3 - Sigfred Rissains h - 2 Cav Rissanen Br. Påhl mh 3
1 Reittiö - 2 - Lars Mattson 1 - Cav Väänänen dr. p Heming 2
1 Rönäby/Ryönä - 2 - Anders Ohlss. mh 1 1 Cav Väätäinen 2
2 - - 4 Olof Käkäläin mh 1 2 Inf Kekäläinen Br. Pär mh 4
3 - 3 - Lars Wätäin mh 1 1 Cav Väätäinen Br. Nils 3
4 - 2 - And. Hatein mh 1 1 Cav Hietanen 2
5 - - 1 Mattz Laitin 1 - Inf Laitinen 1
6 - - 2 Anders Småländer mh 1 1 Inf Smolander 2
1 Ristawäsi/Riistavesi - 3 - Michel Hålopain mh 1 1 Cav Holopainen Br. Olof 3
- 2 - B.M. Olof Kåpoin mh 1 1 do Koponen 2
2 - 1 - Matz Wartiain 1 - Cav Vartiainen 1
3 - 3 - Bertil Parfwia 1 1 Cav Parviainen dr. Nils mh 3
- 2 - Hind. Möncköin mh 1 1 do Mönkkönen 2
4 - 2 - Jacob Hättin mh 1 1 Cav Hätinen 2
5 - 4 - Jacob Lappalain 1 1 Cav Lappalainen Sw: Johan, Måg Matts mh 4
6 - 2 - Lars Andersson mh 1 1 Cav Heikkinen 2
7 - - 2 Erich Wätäin mh 1 1 Inf Väätäinen 2

Sivu 101AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
8 Ristawäsi/Riistavesi - 2 - Ands FogdeL. mh 1 1 Cav Voutilainen 2
9 - 3 - Gabriel KäkäLs ho - 2 Cav Kekäläinen Br:Son Hind. Mh 3
10 - 3 - Claes Karhuin 1 - Cav Karhunen St. Son Mårten mh 3
- 1 - Olof Wartiains h - 1 Vartiainen 1
11 - 3 - Ands Pärss. mh 1 1 Cav dr. Clemet Ohlss. 3
1 Roikansarj/Roikansaari - 1 - Ifwar Mattzss. 1 - Cav Ihalainen 1
1 Ritoniemj/Ritoniemi - 1 - Mattz Antikain 1 - Cav Antikainen 1
- 1 - Hind. Matson Hålapain 1 - do Holopainen 1
2 - 3 - Pär Kårdilain mh 1 1 Cav Kortelainen Bror Johan 3
3 - 2 - Hind. Hålopain 1 - Cav Holopainen Br. Son Påhl 2
- 1 - Ands Mönckein 1 - do Mönkkönen 1
- 2 - Clemet Hålopain mh 1 1 do Holopainen 2
4 - 2 - Michel Hålopain mh 1 1 Cav Holopainen 2
5 - 2 - Pär Mietin mh 1 1 Cav Miettinen 2
- 1 - Tårp Gab. KäkeLs ho - 1 Kekäläinen 1
6 - - 2 Hind. Hålop mh 1 1 Cro Holopainen 2
- - - Tårp Matz Tåifwain - - Toivanen -
1 Räsälä - 3 - Erich Räsäin mh 1 - Cav Räsänen F. Br. S: Olof, F. Br: S: Påhl 3
2 - 1 - Påhl Möncköin 1 - Cav Mönkkönen 1
3 - 2 - Pär Kanckuin mh 1 1 Cav Kankkunen 2
- - - Tårp Nils Räsäin - - Räsänen -
4 - 2 - Olof Kåistin 1 - Cav Koistinen Swägerska Walborg 2
5 - 3 - Jöran Möhuin mh 1 1 Cav. Syster Kirstin 3
6 - 1 - Michel Päkarin 1 - Cav Pekkarinen 1
7 - - 1 Hind. Kåistin 1 - Inf Koistinen 1
1 Riutila/Riuttala - 1 - Anders Tijtin 1 - Cav Tiitinen 1
1 Safwilax/Savilahti 4 - - Upbördz skrif: Elias Paldanius 1 - Inf Paldanius dotter Greta, utride Anders, dr Jöran 4
- - - Tårp Johan Mietin - - Miettinen -
- - 1 do Påhl Läskin 1 - Leskinen 1
- - 1 do Michel Kärain 1 - 1

Sivu 102AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Safwilax/Savilahti - - - Tårp Christer Möcköin - - -
2 - 1 - Hindrich Hoffreen 1 - Cav Hoffren 1
- 2 - Lb. Lars Kinnuin 1 - Kinnunen Br. Hindrich 2
- 2 - Tårp Pär Kauhain mh 1 1 Kauhanen 2
- - - do Erich Hyfwerin - - Hyvärinen -
- 1 - do Pähr Moukins ho - 1 1
- - - do Jöran Soini - - -
1 Safwisarj/Savisaari - - 1 Sigfred Johansson 1 - Inf 1
- - 2 Lb. Pär Toifwain mh 1 1 Toivanen 2
- - 3 Lb. Olof Hardikain mh 1 1 Hartikainen Bror Mattz 3
- - - Tårp Staffan HämäLn - - Hämäläinen -
1 Soinlax/Soinlahti - - 2 Lars Larsson Pursiain med hust. 1 1 Inf Pursiainen 2
2 - - 1 Johan Hanssons ho - 1 Inf 1
3 - - 3 Påhl Kuckoins ho - 1 Inf Kukkonen Söner Påhl och Pähr 3
4 - - 2 Dominicus Karkoin mh 1 1 Cav Karkkonen 2
- - 2 B.M. Pär Knutin mh 1 1 Nuutinen 2
1 Sängimäkj/Sänkimäki - 5 - Johan Pittkein 1 1 Cav Pitkänen Br. Hindrich, do Erich, Sw: Johan mh 5
- - - Tårpare Petter Huikare - - -
2 - 3 - Olof Johansson mh 1 1 Cav Pitkänen Son Thomas 3
3 - 2 - Johan Mattss. mh 1 1 Cav Heikkinen 2
1 Syfwärilä/Syvärilä - 3 - Erich Pirins husto - 2 Cav Pirinen Farbr. Son Pär mh 3
1 Suojärfwj/Suojärvi - 1 - Hind. Kårhoin 1 - Cav Korhonen 1
- 1 - Philip Kårhoin 1 - Korhonen 1
- 1 - Hindrich Johansson 1 - 1
2 - 3 - Hind. Lappalains ho - 2 Cav Lappalainen Måg Olof mh 3
- 3 - Olof Junduin mh 1 1 do Juntunen St. Son Olof Kårhoin 3
3 - 2 - Olof Ahoin mh 1 1 Cav Ahonen 2
1 Syriensarj/Syrjänsaari - 4 - Anders Rissain mh 1 1 Cav Rissanen Br. Johan, do Matses ho 4

Sivu 103AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 Syriensarj/Syrjänsaari - 2 - Olof Michelsson mh 1 1 Cav 2
3 - 4 - Bertil Småländer mh 1 2 Cav Smolander Br. Ands mh 4
1 Såtkaniemj/Sotkanniemi - 2 - Lars Kinnuin 1 - Cav Kinnunen Son Larses ho 2
2 - 3 - Jacob Abrahamss:s ho - 2 Cav Br. Abraham mh 3
1 Tallus - 3 - Påhl Mähöin mh 1 1 Cav Mähönen Br. Mattz 3
2 - 1 - Grels Knutin 1 - Cav Nuutinen 1
3 - 2 - Jöran Mattsson 1 - Cav Br. Michell 2
4 - - 4 Mattz Ohlsson mh 1 2 Inf Br. Petter mh 4
5 - 3 - Johan Karhuin 1 - Cav Karhunen Söner Olof och Johan 3
1 Tuofwilanlax/Tuovilanlahti - - 3 Jöran Tuofwin 1 1 Inf Tuovinen dr. Casper Julckuin mh 3
2 - - 2 Påhl Röngä mh 1 1 Inf Rönkä 2
3 - - 2 Elias Lippoin mh 1 1 Inf Lipponen 2
4 - 2 - Samuel RåtzaLn mh 1 1 Cav Ruotsalainen 2
5 - - 3 Nils Kåckoin mh 1 2 Cav Kokkonen Sold. Månas ho 3
6 - 2 1 Jacob Hussu mh 1 2 Cav Husso Sold. Munckz ho 3
1 Tåifwala/Toivala - - - Fendrich Knorringz - - Inf bost Knorring -
- - 1 Lb. And. Asikain 1 - Asikainen 1
- - - Tårp Johan Malin - - Malinen -
2 - 3 - Hind. Håffren mh 1 1 Cav Hoffren Br. Johan 3
3 - 2 - Olof Tåifwain mh 1 1 Cav Toivanen 2
- - - Tårp Johan WänäL - - Venäläinen -
4 - 2 - Pähr Påhlsson mh 1 1 Cav 2
5 - 4 - Albrecht Pittkein 1 - Cav Pitkänen Bröder Erich, Lars och Johan 4
1 Tusniemj/Tuusniemi - - 1 Hind. Mietuins hustro - 1 Cro Miettinen 1
2 - - 2 Eskell Keinoin 1 - Inf Keinänen Br. Johan 2
3 - - 2 Hindrich Hyfwerin 1 - Cro: Hyvärinen Bror Anders 2
4 - - 1 Petter Småländer 1 - Inf Smolander 1

Sivu 104AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
5 Tusniemj/Tuusniemi - - 2 Påhl Kåistin mh 1 1 Cron Koistinen 2
6 - - 4 Påhl Kåpoin 1 1 Inf Koponen Br. Elias mh, do Hindrich 4
1 Tafwisallmj/Tavinsalmi - - - Lieut: Hoffreen - - Crone Hoffren -
2 - - 2 Påhl Kainolain mh 1 1 Crone Kainulainen 2
3 - - 4 Lars Ruskain mh 1 1 Cr: Ruuskanen Br. Staffan, St. Br. Olof 4
4 - - 3 Pähr Andersss ho - 1 Cro Son Pähr, Br. Mattses ho 3
5 - - 1 Petter Eskelin 1 - Cro Eskelinen 1
6 - - 2 Christer Kaupin mh 1 1 Cro Kauppinen 2
7 - - 2 Påhl Jäppin mh 1 1 Cr: Jäppinen 2
8 - - 1 Hindrich Mattsson 1 - Cro: 1
1 Wähmasmäkj/Vehmasmäki - - 4 Mattz Safwolain mh 1 2 Inf Savolainen Br Ands mh 4
2 - - 1 Hind. Kårhoin 1 - Inf Korhonen 1
3 - - 2 Christer Kårhoins h - 1 Inf Korhonen dr. Hindrich mh 2
4 - 3 - Pähr Laitin mh 1 1 Cav Laitinen Br: Matts 3
5 - - 2 Johan SafwoLn mh 1 1 Inf Savolainen 2
6 - 2 - Hind. Hyfwerin mh 1 1 Cav Hyvärinen 2
7 - - 2 Hind. Kinnuins ho - 1 Inf Kinnunen dr. Pähr 2
8 - 4 - Anders Larsson 1 1 Cav Br. Lars mh, Br. Son Ands 4
9 - 3 - Ifwar Airaxin mh 1 1 Cav Airaksinen Br. Olofs ho 3
10 - - 2 Petter Kackin 1 - Inf Kakkinen Br. Bertels ho 2
11 - 1 - Mattz Laitins ho - 1 Cav Laitinen 1
1 Witataipal/Viitataival - - 3 Ifwar Karhuin mh 1 1 Inf Karhunen dr. Mattz 3
1 Utrianlax/Utrianlahti - 6 - Thomas Tålloin 1 1 Cav Tolonen Br. Pähr mh, Son Abram mh, Swäg. Mattz 6
1 Wänänsarj/Venäjänsaari - - Capit. Creitleins folck - - Inf bost. dr. Matz -
1 Wänälä/Väänälä - - 2 Nils Råtzalain 1 - Inf Ruotsalainen Br. Pähr 2
- - 2 B.M. Pähr Ifwarss. mh 1 1 do 2
2 - - 2 Erich Krögare mh 1 1 Inf Kröger 2
3 - 3 - Erich Wainickain mh 1 1 Cav Vainikainen Br. Hindrich 3
4 - 2 - Mattz Wänäin 1 - Cav Väänänen Br. Anders 2
1 Wächkasarj/Vehkasaari - 2 - Johan Pittkein 1 - Cav Pitkänen Måg Eskiel 2

Sivu 105AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Urimalax/Urimolahti - 2 - Hind. Kuossmain mh 1 1 Cav Kuosmanen 2
- 3 - Petter Kuossmain 1 - Kuosmanen Br Hind. Och Påhl 3
1 Wuotjärfwj/Vuotjärvi - 2 - Petter Passain 1 - Cav. Pasanen Bror Påhl 2
- 4 - Bolags man Anders Anderssons hust. - 1 do Bröder Ifwar, Zachris och Pähr 4
2 - 2 - Johan Läskin 1 - Cav Leskinen Br. Ifwar 2
3 - 3 - Oloff Hardickain mh 1 1 Cav Hartikainen Son Hindrich 3
1 Wächkalax/Vehkalahti - 2 - Johan Rissain mh 1 1 Cav Rissanen 2
2 - 3 - Swän Parfwiain mh 1 1 Cav Parviainen dr. Anders 3
1 Wästinniemj/Västinniemi - 3 - Olof Wartiain 1 - Cav Vartiainen St. br. Michell, St. br. Nils 3
2 - 1 - Thomas Hackarain 11 - Cav Hakkarainen 1
1 Wuorisalo/Vuorisalo - 3 - Olof Olofssons ho - 1 Cav Br. Anders ho, Br. Son Olof 3
2 - 4 - Lars Räsäin 1 - Cav Räsänen Son Påhl, Br. Påhl, F. br. Son Lars 4
1 Uckonlax/Ukonlahti - 4 - Jöran Michelsson 1 1 Cav Bror Michell, F. br. S: Jöran mh 4
- 2 - B. Man Olof Kåpoin 1 - do Koponen Bror Lars 2
1 Wächmassalmj/Vehmersalmi - - 2 Erich Hyfwerin 1 - Inf Hyvärinen Br. Påhls ho 2
2 - 2 - Lars Pährsson 1 - Cav Br. Olof 2
3 - 1 - Olof Kåpoin 1 - Cav Koponen 1
4 - 2 - Påhl Kåistin 1 - Cav Koistinen Bror Matts 2
- 1 - B.M. Hind. Hinderssons hustru - 1 do 1
5 - 2 - And. Hinders. Poutiain 1 - Cav Poutiainen 1/2 bror Anderses ho 2
- 3 - Anders Kåistin 1 - Koistinen Bror Hindrich, dr. Hindrich 3
6 - 2 - Olof Happoin mh 1 1 Cav Happonen 2
1 Pastoratet/Pappila 8 - - Kyrckioherden Herr. Hinricus Argillander mh 1 11 Argillander dotter Elisabeth, do Anna, dr. Thomas Rissain, do Påhl, Lars och Salomon 8

Sivu 106AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Pastoratet/Pappila - 1 - Tårp Pähr Lydickein 1 - Lyytikäinen 1
- 1 - do Mattz Pirskain 1 - Pirskanen 1
- - - do Michell Kåpoin - - Koponen
2 - - Klåckaren Aron Sigfredson 1 - Son Thomas 2
4 - - LänsMan Lars Paldanius mh 1 1 Paldanius dr. Nils Asickain, dr. Petter 4
1 - - Brofogden Staffan Immoin 1 - Immonen 1
1 - - SochneSkräddaren Fried: Olander 1 - Ålander 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin1734

© Väinö Holopainen 2023