AloitussivuSavon henkikirjatLeppävirran pitäjä1708 → Kylät

Leppävirta henkikirja 1708

Kylähakemisto

Kylä Henkikirja
Haapamäki (Hapamäkj) 3386
Halola (Haloila) 3385
Hankamäki (Hangasmäkij) 3386
Huovila (Hofwila) 3386
Huovilansalmi (Hofwilansalmj) 3386
Juurikkasalmi (Jurickala) 3386
Kartasalo (Kartasalo) 3390
Keinälänmäki (Kenulamäkj) 3390
Konnuslahti (Kaunuslax) 3386, 3387
Kopolanniemi (Kapala) 3390
Kotalahti (Kotalax) 3389, 3390
Kurjalanranta (Karilanranda, Suoni_ansalmj el:r Kurialanranda) 3388, 3389, 3399
Kuronlahti (Kuronlax) 3387, 3388
Lapinmäki (Lappimäkj) 3393, 3394
Leppämäki (Leppämäkij) 3392, 3393
Leppävirta (Leppäwirda) 3390, 3391, 3392
Lietemäki (Lietamäkj) 3392
Luttila (Liutila) 3393
Lylymäki (Lyttemäkij) 3393
Monninmäki (Månimäkj) 3394, 3395
Mustinmäki (Mustämäkij) 3394
Niinimäki (Ninimäkij) 3395
Osmajärvi (Osmajerf:) 3395, 3396
Pappila 3403
Paukarlahti (Paukarlax) 3396
Petromäki (Puttronmäkij) 3396, 3397
Pitkälänniemi (Pittkälänemj) 3397
Polvijärvi (Pålfwajerf:) 3397
Pussilantaival (Pussitantaipall) 3397
Puurtila (Pardila) 3397, 3398
Reinikkala (Reinickala) 3398
Riihiranta (Rijhiranda) 3398
Rummukkala (Runikala) 3398
Saahkarlahti (Sackalax) 3400
Saamainen (Samais) 3398_2, 3399
Saijanlahti (Seijerlax) 3399, 3400
Sarkamäki (Sarkamäkij) 3400, 3401
Sarkaniemi (Sarickaniemi) 3399
Soinilansalmi (Såinilansalmj) 3399
Sydänmaa (Syndenma) 3398
Tahvanala (Staffalamäkij) 3399
Tanskansaari (Danskansaarij) 3385
Timola (Timoila) 3401
Tuppurinmäki (Tappuralanmäkij) 3401
Unnukansalo (Wunuckasalo) 3403
Valkeamäki (Walkiamäkij) 3402
Varistaipale (Waristaipa) 3402, 3403
Varkaus (Warkaus) 3403
Vehvilä (Wächwila) 3402

NimihakemistoSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023