AloitussivuSavon henkikirjatMäntyharjun pitäjä1711 → Henkikirja ☰ 

Mäntyharju henkikirja 1711

Sivu 1617AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Savon puoli

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Hyrilä/Hyyrylä - 5 - Bertell Bertellss:n mh 1 1
D:r Hindrich Christerss: mh 1 1
Ryttare hustrun - 1
- 3 - Bertell Erichssonn mh 1 1
Drengh Sigfredh 1 -
- 4 - Cnuth Erichssonn mh 1 1
Bror Anders 1 -
Erich Anderssonns hust - 1
Huopola - 2 - Jacob Christerssonn mh 1 1
- 2 - Joran Simonssonn mh 1 1
Karangameckj/Karankamäki - 2 - Anders Witickain mh 1 1
- 5 - Abraham Christersson mh 1 1
B:M: Christers hustru - 1
D:r Simon mh 1 1
Lachnanemj/Lahnaniemi - 4 - Mattz Grellssonn mh 1 1
Son Erich mh 1 1
- 2 - Johan Lepisto mh 1 1
- 4 - Jöran Lepisto mh 1 1
Bror Eskell 1 -
Bror Cnuth 1 -
- 3 - Hindrich Hämälein mh 1 1
Son Staffan 1 -
- 2 - Olof Hindersson mh 1 1

Sivu 1618AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Lachnanemj/Lahnaniemi - 4 - Mårten Peerssonn mh 1 1
Bror Peer mh 1 1
- 3 - Sigfredh Erichssonns hust - 1
Bror Erich mh 1 1
- 6 - Påhl Williackain mh 1 1
Bror Anders mh 1 1
B:r Johan 1 -
B:r Sigfredh 1 -
Myntilä/Mynttilä - 4 - Johan Tyllin mh 1 1
Son Simon mh 1 1
- 4 - Anders Myntin mh 1 1
Bror Jacob mh 1 1
- 2 - Mattz Koutare mh 1 1
- 2 - Thomas Årrawa mh 1 1
- 2 - Mattz Tyllin mh 1 1
- 2 - Christer Mårtenss:s E:a - 1
Bror Eskells hustru - 1
- 4 - Simon Båckz hustru - 1
Son Mattz mh 1 1
Son Anders 1 -
Ninimäckj/Niinimäki - 4 - Erich Pyllckeins Enkia - 1
Son Johan 1 -
Bror Christer mh 1 1
- 4 - Christer Nirain mh 1 1
Bror Simon mh 1 1

Sivu 1619AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Ninimäckj/Niinimäki - 3 - Simon Simonssonn mh 1 1
Bror Petter 1 -
- 2 - Mattz Simonssonn mh 1 1
- 2 - Mattz Pijparin mh 1 1
Ollickala/Ollikkala - - 3 Erich Ållickain mh 1 1
Drengh Sigfredh 1 -
- 3 - Anders Christerssonn 1 -
Bror Michell mh 1 1
- 2 - Christer Luukassonn mh 1 1
- 2 - Hindrich Huijain mh 1 1
- 2 - Lahrs Kåtamies mh 1 1
- - 2 Peer Thomassonn 1 -
S:M: Kuifwains Enkia - 1
Påitzienemj/Poitsiniemi - 4 - Påhl Sigfredhssonn mh 1 1
Bror Johans hustru - 1
Bror Hindrich 1 -
Safwiniemi/Saviniemi - 2 - Cnuth Kettuin 1 -
Son Christer 1 -
- 4 - Christer Warssa mh 1 1
Bror Eskell mh 1 1
- 2 - Christer Tåifwickain mh 1 1
- 3 - Lahrs Wallkoins hust - 1
Son Lahrs mh 1 1
_ärckniemi/Särkemäki - 5 - Thomas Jöranss Wittick:n mh 1 1
F:B:r Sigfredh mh 1 1
Bror Mattz 1 -

Sivu 1620AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
_ärckniemi/Särkemäki - 2 - Christer Passoin mh 1 1
Tåifwola/Toivola - 3 - Påhl Reppoin 1 -
Son Påhl mh 1 1
- 3 - Erich Huchtiains hust - 1
Son Jacob 1 -
Bror Niells 1 -
- 7 - Sigfredh Häckins hustru - 1
Son Eskell mh 1 1
Bror Son Mattz mh 1 1
Bror Son Cnuth 1 -
Bror Niells 1 -
- 2 - Mattz Sigfredhsson mh 1 1
- 4 - Bertell Anderssonn 1 -
Bror Anders mh 1 1
Bror Johan 1 -
- 1 - Anders Mattssonns hust - 1
- 1 - Johan Erichssonn 1 -
- 2 - Hindrich Walliacka mh 1 1
- 2 - Mårten Ohlssonn mh 1 1
- 1 - Nielss Wentzes Enkia - 1
- 2 - Anders Pipa mh 1 1
- 1 - Anders Houtiain 1 -
- 3 - Hindrich Backarins hust - 1
Bror Staffan 1 -
Bror Anders 1 -
- 2 - Christer Passoins Enkia - 1
Son Anders 1 -

Sivu 1621AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Tåifwola/Toivola - 3 - Påhl Mattssonn mh 1 1
Bror Thomas 1 -
Tilickala/Tiilikkala - 5 - Sigfredh Hinderssonn mh 1 1
Bror Jöran mh 1 1
Bror Son Erich 1 -
- 4 - Michell Ereichsson mh 1 1
Bror Mattz mh 1 1
Wuåltenkylä/Vuolteenkylä - 2 - Mattz Mårtenssonn 1 -
Bror Lahrsses hustru - 1

Sivu 1216AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Halmeniemj/Halmeniemi
Janixelä/Jäniskylä
Kårpilax/Korpilahti
Kinnilä
Luchtais/Luhtanen
Lydickälä/Lyytikkälä
Outilla/Outila

Sivu 1217AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Pasola/Paasola
Partzima/Partsinmaa
Pajulax/Pajulahti
Skyttälä/Kyttälä

Sivu 1218AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Wåreniemj/Vuoriniemi
Wannois/Vanonen
Pappila

NimihakemistoKylätSivut kylittäin16931722

© Väinö Holopainen 2023