AloitussivuSavon henkikirjatMikkelin pitäjä1727 → Henkikirja ☰ 

Mikkeli henkikirja 1727

Sivu 1575A (aukeaman 1575 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Alama/Alamaa - 2 - Thomas Hämälein 1 - Cav:
Bror Erich 1
2 - - 2 Michell Pafwilain m ho 1 1 C:og:
3 - 2 - Sigfr. Ladikain med ho 1 1 Cav:
4 - 2 - Per Paijuin 1 - D:o
Swåg: Hind Råikoin 1 -
1 Assila/Asila - - - Fendrich Lundz - - Inf: öde
2 - - 4 Påhl Pullkins hust - 1 C:og.
Son Bengt 1 -
Pigan Johanna - 1
Såldat: Måns hust - 1 126
- - 3 Sigfr: Lijkain 1 -
Bror Johan med ho 1 1
3 - 2 - Påhl Lambins hust - 1 Cav
Bror Michell Lambin 1 -
4 - 3 - Erich Ehrson Lambin med hust 1 1 D:o
Bror Påhl 1 -
5 - 1 - Michell Parkin 1 - D:o
6 - - 4 Påhl Pullkin 1 - Inf
Bror Bengt 1 -
B:r Matz Pullckin 1 -
7 3 - - Lieut:n Hind: Tavast med ho 1 1 Inf
Piga - 1
8 - - 2 Thomas Puikoin m ho 1 1 D:o
9 - 4 - Jacob Hötel:in med ho 1 1 Cav:
B:M: Petter Läckoin mh 1 1
1 Anttoila/Anttola 3 - - H:r Capit:n Wäbers - - Rusthåld
Dräng Mårten Mårtnsonn 1 -
Pigan Sigf: Hansdått: - 1
Pigan Caisa Hansdått. - 1

Sivu 1575B (aukeaman 1575 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Anttoila/Anttola - 1 - Tårp: Petter Rassain 1 -
- 1 - Hind: Rassains dotter Margareta - 1
- 2 - L:B: Påhl Passoin med ho 1 1
2 - 3 - Abraham Pulliain m ho 1 1
Petter Rassain 1 -
1 Anianiemj/Anianniemi - - 1 Johan Anniain 1 - Inf
2 - - 2 Johan Cnutson Tarkiain med hust 1 1 If Regementz skrif:s Bostelle
1 Biörnilä/Pyörnilä - 3 - Erich Thomason med ho 1 1 Cav:
Bror Hindrich 1 -
2 - - 3 Påhl Johanson 1 - Inf
måg: Thomas Pasti mh 1 1
3 - 7 - Mårten Rautia mh 1 1 Cav:
Son Christer med ho 1 1
Lars Syssmäl:in mho 1 1
Dräng Erich Laitin 1 -
1 Harjuma/Harjumaa - 2 - Sigfr: Kofwain med ho 1 1 D:o
2 - 3 - Anders Laurikains ho - 1 D:o
Son Anders 1 -
Son Mattz 1 -
3 - 2 - Petter Käriein m: ho 1 1 D:o
4 - - 3 Hind: Halin med ho 1 1 Inf
Son Hindrich 1 -
- - 2 Thomas Håckain m: ho 1 1 Inf
5 - 1 - Christer Christerson 1 - Cav:
6 - 2 - Mattz Kofwain m: ho 1 1 D:o
7 - 2 - Simon Liukoin mh 1 1 D:o
8 - - - Påhl Tickains - - Crono öde
9 - - 2 Hind: Haijain med ho 1 1 C:og:
10 - 3 - Påhl Laurikain mho 1 1 Cav:
Son Hindrich 1 -

Sivu 1576A (aukeaman 1576 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
11 Harjuma/Harjumaa - 2 - Michell Murdoin m ho 1 1 Cav:
12 - 1 - Adam Käriein 1 - D:o
13 - - 2 Johan Wäisein med ho 1 1 C:og:
14 - 1 - Johan Rapiain 1 -
- 1 - Lars Ryngein 1 -
15 - - 3 Jacob Bengtins ho - 1 Inf
Son Jacob 1 -
16 - 3 - Hindrich Kackriain 1 - Cav:
Christers hust Carin - 1
Syting Son Mattz Mattson Hämäl:in 1 -
17 - - - Mattz Matilains - - Inf öde
18 - - - Johan Mackoins - - Cav: öde
19 - - 3 Hind: Håckain med ho 1 1 Inf: Bostel:
Dräng Sigfred Arpiain 1 -
20 - - 1 Simon Johanson Suroin 1 - C:og.
21 - 2 - Jören Tuukain 1 - Cav:
Bror Anders 1 -
22 - 2 - Niels Paijuin med ho 1 1 D:o
23 - 4 - Pär Pärson Håckain med hust 1 1 D:o
Pro 1725 tillbaka m:: ho 1 1
24 - 1 - Abraham Huttuin 1 - D:o
25 - 1 - Johan Såikain 1 - D:o
26 - 3 - Påhl Halm med ho 1 1 D:o
Bror Eskell 1 -
27 - 2 1 Hind Tarsiain m: ho 1 1 D:o
Såld: Bäfwers hust - 1
28 - - 2 Hans Haijain m: ho 1 1 C:og:
29 - 3 - Hind: Assickain m: ho 1 1 Cav:
Sytingz Son Jören Jörens: Uckoin 1 -

Sivu 1576B (aukeaman 1576 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
30 Harjuma/Harjumaa - 2 - Johan Sijtarj med ho 1 Cav:
31 - 1 - Thomas Håckains E:a - 1 D:o
32 - - 2 Sigfred Hämäl: mho 1 1 Inf
33 - - - Hindrich Säckises - - Crono öde
1 Harjujärfwj/Harjujärvi - - 2 Johan Håckain med ho 1 1 Inf
2 - 2 - Thomas Håckain mho 1 1 Cav:
3 - - - Johan Jusseroins - - Cav: öde
1 Hirola/Hiirola - 1 - Påhl Ryngein 1 - Cav:
2 - - 2 Adam Mangoin 1 - Inf
Påhl Pafwilain 1 -
3 - - 1 Lars Mårtensonn Arpiain 1 - Inf
4 - 7 - Claes Assikain 1 - Cav:
Bror Bertill med ho 1 1
Bror Hindrich m: ho 1 1
Dräng. Michell Huttuin 1 -
Drag. Thomas hust - 1
5 - - - Sigfr: Hångains - - Crono öde
6 - - 1 Mattz Ehrson Launiain 1 - C:og.
7 - - - Mattz Mattilains - - Crono öde
1 Hachkala/Haahkala - - - Hind: Sylfwestins - - D:o
2 - - - Hind: Mattsons - - D:o
3 - - - Mattz Tijhoins - - Dito
4 - - 1 Sigfr: Påhlson Tihjoin 1 - Inf
5 - - 1 Jacob Jacobson Korhoin 1 - C:og.
1 Hirfwenlahtj/Hirvenlahti - 2 - Jören Liukoin m: ho 1 1 Cav:
1 Son Jören 1 -
1 Hirfwenlahdenliukola/Hirvenlahti - - 3 Christer Hind:son Liukoin med hust 1 1 Inf
Såld: Kiästers hust 1 -

Sivu 1577A (aukeaman 1577 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Hirfwenlahdenliukola/Hirvenlahti - - 2 Johan Liukoin m: ho 1 1 Inf
1 Hapataipall/Haapataipale - 3 - Lars Hotarj med ho 1 1 Cav:
B:S: Mårten 1 -
2 - - 2 Christer Caipiain mho 1 1 C:og:
3 - 2 - Michell Huttuin mho 1 1 Cav:
1 Haukakorhoila/Haukkakorhola - - 2 Thomas Parkin m: ho 1 1 Inf
2 - - 1 Pär Parkin 1 - C:og:
1 Hyrylä/Hyyrylä - - - Hind: Säppäläins - - öde
2 - 2 - Anders Laitin med ho 1 1 Cav:
3 - - 4 Pär Hyryläin m: ho 1 1 Inf
Son Jonas 1 -
Såld: Läpwätel:s hust - 1
4 - - 2 Erich Safwol:n mh 1 1 C:og:
1 Helponala/Helppanala - 2 - Staffan Hellpanains E:a - 1 Cav:
Dräng Michell Christers: Kurfwin 1 -
2 - - 1 Sigfred Pyrheins hust - 1 Inf'
1 Heinolax/Heinälahti 1 - - Fend: Johan Törnes Fru - 1
1 Häyrylä 1 - - Munstserskrif:n Possa 1 - Cav: Bostel:
- 2 - Peer Tiusain 1 -
Bror Mattz 1 -
2 - - 3 Johan Koifwistoin mh 1 1 Capit: Bostel: Inf:
Jacob Mannin 1 -
1 Hirfwensalmj/Hirvensalmi - 2 - Påhl Kirial:in med ho 1 1 Cav:
2 - 3 - Abr: Ripattj m: ho 1 1 D:o
Bror Niels 1 -
3 - - 2 Thomas Hångains E:a - 1 C:og:
Bror Hans 1 -
4 3 - - Sacell:n H:r And: Alopaeus med hust 1 1 Capell:s Bohl
Dräng Mattz Wanhamies 1 -

Sivu 1577B (aukeaman 1577 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
5 Hirfwensalmj/Hirvensalmi - 3 - Erich Mannin m: ho 1 1 Cav:
Bror Johan 1 -
6 - 2 1 Jören Syssmäl:in m: ho 1 1 D:o
Såld: Hind: Puhakas ho - 1
7 1 2 - Klåckaren Jören Relander 1 - D:o
Bror Isack 1 -
Bror Gustaf 1 -
8 - - 2 Carl Peura m: ho 1 1 C:og:
1 Hurrila - 3 - Jören Ehrson Hångain med ho 1 1 Cav:
Bror Hind: Ehrson 1 -
2 - - 3 Mårten Hurrj med ho 1 1 Inf
Son Erich 1 -
3 - 2 - Hans Mannin m: ho 1 1 Cav:
1 Hämenmäkj/Hämeenmäki - - 3 Sigfred Kempin m: ho 1 1 Inf
Bror Jören 1 -
2 - - 2 Christer Ruhain mh 1 1 D:o
3 - 1 - Hindrich Ruhain 1 - Cav:
1 Håckala/Hokka - - - Gustaf Martins - - Inf öde
1 Ihastjärfwj/Ihastjärvi - - 2 Anders Luukoin m: ho 1 1 Inf
2 - - 2 Hans Hämälein m: ho 1 1 D:o
3 - 2 - Adam Ickoin med ho 1 1 Cav:
4 - 2 - Mattz Wäisein m: ho 1 1 D:o
5 - - - Hind Liukoins - - C:og: öde
6 - - 2 Jacob Hämälein 1 - C:og:
Bror Lars 1 -
7 - - - Bertill Pulliains - - Cav: öde
8 - 3 - Petter Pulliain 1 - Cav:
Bror Jacob 1 -
Bror Cnudt 1 -
10 - 1 - Ehrich Pulliain 1 - C:og: ä_ Cav:

Sivu 1578A (aukeaman 1578 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
9 Ihastjärfwj/Ihastjärvi - - 4 Erich Påhlson Pulliain 1 - Cav: Ind: nu C:og:
Påhl Pulliains ho - 1
Bror Son Mattz 1 -
B:S: Lars 1 -
1 Istruanby/Istruala - - 2 Simon Mannins ho - 1 Inf
Son Olof 1 -
2 - - 1 Bertill Mannin 1 - D:o
1 Joutsniemj/Joutsniemi - 2 - Pär Peerson Laitin med ho 1 1 Cav:
1 Kyrckioby/Kirkonkylä - 1 - Sigf: Brotterii hust - 1 D:o
2 2 - - Jungf: Stina Mollera - 1 Rusthåld
Drängen Påhl 1 -
3 - - - Underlagt Hemman
2 - - H:r Befallningzmannen Balthasar Mennerling med dess hust 1 -
4 2 - - H:r Krigz Commissarien Hans Hind Soldans hem:n - - Cav:
Drängen Hind: Passoin 1 -
D:r Jacob 1 -
5 - 1 - Mattz Ihalains ho - 1 D:o
6 - - - Underlagdt till N:o 7 - -
7 3 - - Probsten och Kyrckioheerden H: Christopher von der Heides Rusthåld
D:r Erich Borg 1 -
D:r Lars 1 -
Pigan Carin - 1
8, 9, 10 - - - Underlagt hemman
11 - - 1 Erich Kofwain 1 -
12 2 - - H: Probsten von d: Heides hem:n - -
Dräng Matz Parkin och Ad Richter 2 - C:og:

Sivu 1578B (aukeaman 1578 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
13 Kyrckioby/Kirkonkylä - - - Hans Årres - - C:og: öde
14 - - 1 Johan Råikoin 1 - Inf
15 - - - Under Prästebohlet - -
16 - 2 - Mattz Pispain m: ho 1 1 Cav:
17 - - - Mattz Kaipiains - - Crono öde
18 - - - Underlagt hemman
19 2 - - Befall: Sahl: Niels Possas Enckia - 1
Dåtter Anna Maria - 1
20 - - - Bebrukes af N:o 4 el: Krig Commiss:n Soldan - - Inf
21 - - - H:r Öfweste L:n Wälb: Gyllen Eckers hem:n - - D:o
2 - - Fiskaren Mattz Murdo med ho 1 1
22 - - - Dito Öfwerst L:s hem:n - -
23 1 - - H:r Probsten v: d: Heides hemman
Dräng And:s Parandain 1 - Inf: Benf:
24 4 - - Krigz Commissarien och Regementz skrif: H: Diedrich Walter med ho 1 1 Inf
Pigan Carin Jörens dått - 1
Pig: Carin Käriein - 1
25 1 - - Krigz Comiss: Walters hem:n - - Inf
Dräng: Påhl Johans: Parkin 1 -
1 - - Mattz Polack 1 -
1 Kofwala/Kovala - - - Lars And:son Rouhiains - - Crono öde
2 - - - Lars Aufwikains - - öde
3 - - - Underlagt hemman
5 1 - - Postmäst: Gaddes hem:n
Drängen Pär Ållikain 1 - Cav:

Sivu 1579A (aukeaman 1579 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
4 Kofwala/Kovala - 6 - Erich Spoff med ho 1 1 Cav:
Dräng: Adam Tarkiain 1 -
D:r Hind: Landin m: ho 1 1
Dr: Mårten Pyy 1 -
1 Kåskentaipall/Koskentaipale - - - Föraren Johan Walins - - Bostell: inf
2 - - 1 Hind: Assilain 1 - Inf
3 - 1 1 Johan Lambin 1 - Cav:
1 Kaipala/Kaipiala - 4 - Johan Kaipiain 1 - Cav:
Swåger Mattz m: ho 1 1
Drängen Johan 1 -
2 - - - Mattz Säppäleins - - Inf öde
3 - - - Pär Säppäl:s - - Dito
1 Kychkylänniemj/Kyyhkylänniemi 2 1 - H:r Majoren Joh: Hind: Fiantz hemman - - Cav:
Dräng: Pär Kammoin 1 -
Dr: Johan Holopain 1 -
Drag: Mårt: Ifwoins h:o - 1
2 - - - Regementz Pastorens Boställe - - Inf
3 - 2 - And:s Tuchkalain m: ho 1 1 Cav:
4 - - 1 Johan Tuchkal:s hust - 1 C:og.
5 - - - Underlagdt hemman - - Crono öde
6 - - - Frantz Rämeins - - Crono öde
1 Kähkölä - - 3 Michell Siskoin 1 - Cog:
Bror Anders med ho 1 1
2 - - - Anders Hännins - - C:og öde
3, 4 - - 4 Pär Kurckj 1 - C:og
Bror Lars med ho 1 1
Bror Michell 1 -
5 - - - Anders Korhoins - - Crono öde
6 - 1 - Petter Pullckin 1 - Cav:

Sivu 1579B (aukeaman 1579 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
7 Kähkölä - - 1 Johan Parkin 1 - C:og:
8 - 2 - Anders Parkin med ho 1 1 Cavall:
1 Käriälä/Kääriälä - - 2 Petter Antonen 1 - Inf
Bror Michell 1 -
2 - - 2 Peer Rassains Enckia - 1 C:og.
Simon Anders: Passoin 1 -
3 - 2 - Jören Käriein med ho 1 1 Cav:
4 - - 1 Lars Siskoins hust - 1 Inf
5 - 1 - Mattz Passoin 1 - Cav:
6 - 2 - Mattz Käriein 1 - D:o
Bror Michell 1 -
1 Kaikola/Kaikkola - 2 - Hind: Wanhain m: ho 1 1 D:o
1, 2 Karstoila/Karstula - - 3 Hind: Karstuin m: ho 1 1 C:og:
Bror Samuel 1 -
1 Kilkilä/Kilkki - - 1 Anders Hångain 1 - D:o
2 - - 3 Lars Hyryläin 1 - Inf
Swäg: Michells hustr - 1
Bror Erich Hyryläin 1 -
3 - - 2 Sigfr: Pucko med ho 1 1 C:og:
4 - 1 - Erich Killckj 1 - Cav:
5 - - - Hans Tanttus - - Crono öde
6 - 2 1 Pär Kilckj med ho 1 1 Cav:
Såld: hust: Maria - 1
1 Kuitula - - 2 Erich Pykin med hho 1 1 C:og:
2 - 3 - Michell Kuituin m: ho 1 1 Cav:
Bror Thomas 1 -
3 - 8 - Johan Kuituin 1 - D:o
Bror Sigfr: med ho 1 1
B:S: Johan med ho 1 1
Bror Pär 1 -
Måg Jacob med ho 1 1
4 - - 4 Michell Ingeroin m: ho 1 1 C:og:
Bror Mattz och Jören 2 -

Sivu 1580A (aukeaman 1580 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
5 Kuitula - 3 - Thomas ell. Christer Mannin med ho 1 1 Cav:
Bror Lars 1 -
6 - 4 - Anders Kompa m: ho 1 1 D:o
Bror Mattz 1 -
St: S: Erichs Enckia - 1
7 - 3 - Thomas Manninen 1 - D:o
Bror Staffan med ho 1 1
1 Korpjärfwj/Korpijärvi - 4 - Pär Nyckeinen 1 - D.o
St: S: Mårten m: ho 1 1
St: S: Lars 1 -
2 - 3 - Lars Hytiäises hust - 1 D:o
Bror Lars 1 -
Bror Sigfred 1 -
3 - - 2 Soldat Hind: Staffanson med ho 1 1 Inf
4 - 1 - Påhl Kufwa 1 - Cav:
5 - 1 - Lars Mangal:s hust - 1 D:o
1 Kackriala/Kakriala - 1 - Lars Ehrson Kackriain 1 - D:o
1 Kynsiensahlo/Kynsiensalo - 3 - Anders Uckoin m: ho 1 1 D:o
Bror Mattz hust - 1
2 - 2 - Mårten Uckoin 1 - D:o
Bror Erich 1 -
1 Käckola/Kekkola - - 3 Mattz Käckoin m: ho 1 1 Inf
Bror Olof 1 -
2 - - 3 Abr: Käckoin m: ho 1 - C:og:
Hans Käckoins hust - 1
Bror Lars 1 -
1 Kotkatwädenkylä/Kotkatvesi - 2 - Pär Uckoins hust - 1 Cav:
Son Pär Uckoin 1 -
2 - - 3 Hind: Laitins hust - 1 C:og.
Bror Petter 1 -
Bror Sigfred 1 -
3 - - 1 Johan Pystyin 1 - C:og:

Sivu 1580B (aukeaman 1580 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1, 2 Laurikala/Laurikkala 1 3 - Anders Käriein m: ho 1 1 Cav:
Bror Jacob 1 -
Corporal Pär Leijons ho - 1 22
3 - 2 - Christer Wanhain mh 1 1 D:o
1 Lahnaniemj/Lahnaniemi - - 2 Johan Kompa m: ho 1 1 C:og:
2 - - 1 Lars Sampa 1 - D:o
3 - 1 - Pär Taifwallanttj 1 - Cav:
4 - - 2 Mårten Witikain med ho 1 1 C:og:
5 - - - Jören Tiusains - - Crono öde
6 - - 2 Anton Antonson m: ho 1 1 C:og:
7 - - 1 Bertill Sampa 1 - Inf
1 Laitiala - - - Jören Laitiains hem:n
1 Lellkola/Lelkola - - 2 Hind: Hindickain mh 1 1 C:og:
2 - - 2 Samuel Häckin mh 1 1 D:o
3 - - 2 Michell Ritin m: ho 1 1 D:o
4 - - 2 Mickell Peckåin 1 - Inf
B:M: Hans Peckoin 1 -
5 - 2 - Pär Mannin m ho 1 1 Cav:
1 Lahnamäckj/Lahnamäki - - 3 Christer Wohla m: ho 1 1 Inf
Såldat Åkermans ho - 1 107
1 Liukola/Liukkola - - - Petter Hämäleins - - öde
2 - 2 - Peer Kofwain med ho 1 1 Cav:
3 - - 3 Simon Keiturj mh 1 1 Inf
Bror Mattz 1 -
4 - - 2 Mattz Grefwe mh 1 1 D:o
5 - 4 - Lars Pijparin m: ho 1 1 Cav:
Bror Simon 1 -
Bror Mårten 1 -
6 - - - H:r Öfwerst L:n GyllenEckers Tienstefok - - Majorens Bostell: af Inf
D:r Bertill Keistarin - - Niuter Löhn och Kost hoos Adellsmannen
D: Pär Parandain - - Niuter Löhn och Kost hoos Adellsmannen
Pigan Maria och Greta - - Niuter Löhn och Kost hoos Adellsmannen
1 - - Trumbsl:n Hwirfwell 1 -

Sivu 1581A (aukeaman 1581 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Matiskala Bebrukes af Sahl: Påhl Mollerii Enckia - -
1 Måssiogård/Moisio - - - H:r General Adiutant:n Brandenburgz Tienste folck Ryttmäst: Bostel: af Cav:
Drängen Lars Aufwikain med ho - - Niuter Löhn och Kost hoos Adelsmannen
1 Trumbslag: af Drag:r Erich Ehrson 1 -
1 Måndola/Montola - 4 - Anders Mondoin med hust 1 1 Cav:
Bror Påhl och Johan 2 -
2 - 1 - Petter Kondinen 1 - D:o
3 - 2 - Michell Mondoin 1 - D:o
B:S: Påhl Mårtens: 1 -
1 Marjoniemj/Marjoniemi - - - Philip Korhoins - - Crono öde
2 - - - Pär Korhoins - - Cav: öde
3 - - - Påhl Pylkeins - - Inf öde
4 - 2 - Pär Wäisein mh 1 1 Cav:
5 - 2 - Mattz Wäisein med hust 1 1 D:o
6 - - - Bertill Parkins - - Crono öde
7 - - - Christer Wäiseins - - D:o
8 - - - Jöns Kylleins - - D:o
1 Månikala/Monikkala - 6 - Niels Häckin m: ho 1 1 Cav:
Bror Erich Wäntz mh 1 1
Dräng Jseph Wäntz med ho 1 1
2, 3 - - 3 Erich Williakain 1 - Inf
Son Niels med ho 1 1
4 - - 2 Cnut Larson m: ho 1 1 C:og:
5 - - 3 Thomas Niroins ho - 1 Inf
Son Petter 1 -
Sold: hust Helena - 1
6 1 - - Fälltwebel:n Nils Långz hustru - 1 Fälltwäbel:n Bost: Inf:

Sivu 1581B (aukeaman 1581 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
7 Månikala/Monikkala - - 6 Erich Tilikain m: ho 1 1 Inf
pro 1725 och 1726 tillbaka 2 2
1 Märrasmäkj/Merrasmäki - - - Capitain Freudenthals - - Bostel:
2 - - 2 L:B: Påhl Larsons hust - 1 Rustmäst: Bostel:
Bror Sigfred 1 -
3 - - 2 Thomas Ritin med ho 1 1 Inf
4 - - - Grels Tålpas - - Crono öde
1 Mallfwaniemj/Malvaniemi - - 2 Sigfred Tanttu mh 1 1 C:og.
2 - 4 1 Lars Närfwein 1 - Cav:
Son Mattz 1 -
S: Lars Johanson med ho 1 1
Såld: Båkz hust - 1
1 Nårola/Norola - - 2 Anders Parkin med ho 1 1 C:og.
2 - 3 - Pär Tarfwoin m: ho 1 1 Cav:
B:M: Jören Parkins ho - 1
3 - - - Påhl Malloins - - Crono öde
4 - - - Pär Rahuins - - Cav: öde
5 - 5 - Påhl Lambin med ho 1 1 Cav:
Bror Frantz 1 -
Dr: Lars Abr:son Nykein 1 -
Pigan Maria - 1
6 - - - Underlagt hemman
7, 8 - 2 - Johan Pafwilain 1 - Cav:
Son Erich Launiain 1 -
9 - 1 - Mattz Jåckelain 1 - D:o
10 - - 2 Anders Parkatin m: ho 1 1 C:og:
- - 2 Johan Ohlson Kärsä mh 1 1
11 - - - Qwartermäst:n Kramer - - Cav: Bostel:
12 - - - H:r Häradz höfdingen Nedellberg optagit - - C:og.
13 - 2 - Anders Parkin m: ho 1 1
- 1 - Pär Wännins hust - 1
14 - - - Lars Halins - - Cav: öde

Sivu 1582A (aukeaman 1582 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
15 Nårola/Norola - - - Gabriel Fickz - - Cav: öde
16 3 1 - Sacell:n H:r Pähr Assicanius med ho 1 1 Cav:
Drängen Lars Pylckein 1 -
Drag: Jören Wahills h:o - 1
17 1 1 Petter Baas 1 -
Corp: Stiermans hust - 1
18 - 2 - Staffan Puckoins ho - 1 Cav:
Hind: Kofwain 1 -
19 - - - Uderlagt hemman
20 - 3 - Samuel Jåckel:in mh 1 1 D:o
Bror Johan 1 -
21 - 1 - Johan Launiainen 1 - D:o
22 - - - Underlagt hemman
23 2 - - Fendrichen Linback med hust 1 1 Cog.
24 - - - Underlagt hemman
25 - - - Lars Kärieins - - Cav: öde
26 - - 2 Anders Parkin m: ho 1 1 C:og:
1 Nurhola - 4 - Påhl Nurhoin m:h: 1 1 Cav:
Mattz Påhlson Korhoin 1 -
B:M: Olof Smålender 1 -
2 - - 2 Mårten Smålenders ho - 1 Inf
Son Alexander 1 -
1 Närfwälä/Närvälä - - 3 Christer Pijparin m: ho 1 1 C:og:
Bror Johan 1 -
2 - - 3 Mattz Närfweins ho - 1 D:o
Bror Påhl 1 -
Bror Olof 1 -
1 Parandala/Parantala - - 2 Elias Ollckoin med ho 1 1 Inf
2 - 2 - Johan Ollckoin med ho 1 1 Cav:
3 - - - Pär Saikoins - - Crono öde
4 - 2 - Hind: Nyckein med ho 1 1 Cav:

Sivu 1582B (aukeaman 1582 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Pajula - - 3 Simon Pajuin m: ho 1 1 Inf
Bror Abraham 1 -
2 - 2 - Lars Håckains hust - 1 Cav:
Son Lars Larson Häckin 1 -
3 - - 2 Christer Christerson Sijtarj med hust 1 1 Inf
1, 2 Pietilänlax/Pietilänlahti 2 - - Segeanten Johan Rudolphs hustru - 1 Cav:
Dr: Petter Karastj 1 -
3 - - 1 Lars Kaipiain 1 - Inf
4 - - - Lars Häckäläins - - Inf öde
1 Peckola/Pekkola - - 1 Thomas Kurckjs hust - 1 C:og
2 - - 3 Jören Kurckj med ho 1 1 Inf
Bror Christer 1 -
1 Puttola - - 2 Simon Hassain m: ho 1 1 C:og:
2 - 3 - Påhl Hämälein med ho 1 1 Cav:
St: S: Jacob Mattson Ecklööf 1 -
3 - 2 - Eskell Mannin mh 1 1 Cav:
1 Parckila/Parkkila - 3 - Påhl Lambin med ho 1 1 D:o
St: S: Anders Anderson 1 -
2 - 4 - Johan Parkin 1 - D:o
Son Johan 1 -
Son Petter 1 -
Son Abraham 1 -
3 - 1 - Mattz Parkins hust - 1 D:o
4 - 2 - Påhl Pafwilain m: ho 1 1 D:o
5 - - - Hind: Hindersons - - Crono öde
6 - - 2 Anders Parkin 1 - C:og:
Bror Son Thomas 1 -
7 - - 1 Abr: Parkin 1 - D:o
8 - 2 - Elias Parkin mho 1 1 Cavall:

Sivu 1583A (aukeaman 1583 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Parkola/Parkkola - 2 - Jöran Hångain med ho 1 1 Cav:
1 - - 3 Christer Uckoin med ho 1 1 Inf
Bror Erich 1 -
1 Pursiala - 2 - Jören Jörenson med ho 1 1 Cav:
1 Pietilä/Pietilänlahti - 3 - Abraham Ström m: ho 1 1 D:o
Bror Mårten 1 -
1 Pöyrynkylä/Pöyry - - 3 Simon Ripattis E:a - 1 C:og:
Bror Grels 1 -
Bror Mattz 1 -
2 - - 2 Lars Hassains hust - 1 D:o
Bror Anders 1 -
3 - 2 - Eskell Cnutson m: ho 1 1 Cav:
4 - 2 - Jören Ehrson med ho 1 1 D.o
5 - 2 - Hans Jacobson mh 1 1 D:o
6 - 1 - Jören Hassain 1 - D:o
7 - - 2 Jören Påhlson Pöyry med hust 1 1 C:og:
1 Rämälä - - - Cappel:s Bohl - - öde
2 3 - - Länsman Johan Pilsar med hust 1 1 C:og:
Dr: Erich Pehlain 1 -
3 - 2 - Påhl Walckoin 1 - Cav:
Bror Son Simon 1 -
4 - - 2 Hind: Kufwains hust - 1 C:og:
Son Johan Kufwain 1 -
5 1 - - Upbördzskrif:n And:s Caulin 1 - D:o
6 - - 3 Johan Pispain med ho 1 1 D:o
St: S: Anders Hännin 1 -
7 - - - Fendrichen Nordbergz Enkas hemman - - D:o
9 - - - Michell Peckurins - - Crono öde

Sivu 1583B (aukeaman 1583 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
8 Rämälä 4 - - Befallningzmannen And:s Benforss med ho 1 1 Cav:
Dräng. Lars 1 -
Pigan Carin - 1
1 Ritilä/Riittilä - - 2 Thomas Pahlain 1 - Inf
Bror Jöran 1 -
2 - - - Lars Landiains - - Crono öde
1 Rahula 3 - - Sacell:n H:r Samuel Hertz med hust 1 1 Cav:
Lars Wännins hust - 1
- 1 - L:B: Jacob Koifwistoins hustru - 1
2 - - - Underl:t hemman
3 - - 1 Niels Hämäleins hust - 1 C:og:
4 - - - Underl:t hemman
5 - - - Erich Sutins - - Crono öde
6 - - - Hans Sutins - - Dito
7 - - - Bebrukes af Sacell:n Asicanius - - 1:a Capl:n Bohl
8 - - - Bebrukes af Dito - - Cav:
1 Rokola/Ruokola - - 1 Chrster Lijkain 1 - C:og:
1 Randakylä/Rantakylä 2 - - Häradzskrif: H:r Lars Burtz med hust 1 1 D:o
- - 2 L:B: Erich Mållain med hust 1 1
2 - 1 - Thomas Håckain 1 - Cav:
3 - - - Thomas Hyfweins - - Crono öde
4 - - - Olof Bengtins - - Dito
5 - - - Fendrichens Bostel: - - Inf
- - 1 L:B: Pär Säppälein 1 -
- - 1 L:B: Anders Pyrhein 1 -
6 - - 1 Cnudt Passoin 1 - C:og:
7 - - - Jören Ingeroins - - Cav: öde
8 - - 3 Lars Rämein 1 - Inf
Mattz Himain mh 1 1

Sivu 1584A (aukeaman 1584 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
9 Randakylä/Rantakylä - - 2 Johan Ladikain mh 1 1 Inf
10 - - - Pär Pyrheins - - Cav: öde
11 1 - - Condieteur:n Cyneii hem - -
Systren Brita - 1
12 - - 2 Thomas Martin mh 1 1 Inf
1 Ripattila/Ripatti - 3 - Påhl Sigfredson 1 - Cav:
Bror Mattz 1 -
Bror Christer 1 -
2 - - 3 Grels Ehrson med ho 1 1 C:og:
Bror Erich 1 -
- - 1 Mattz Ryngäs hust - 1
3 - - 3 Johan Cnutson Ripatj 1 - Inf
Dr: Hans Pystinen mh 1 1
4 - - 3 Christer Peckains ho - 1 C.og:
Dr: Pär Ripattj m: ho 1 1
5 - 2 - Sigfr: Uckoin med ho 1 1 Cav:
1 Repoila/Rieppola - - 2 Mårten Påhlson m: ho 1 1 C.og:
2 - - 2 Johan Grefwes E:a - 1 D:o
Bror Peer 1 -
3 - - 2 Mattz Liukoin m: ho 1 1 D.o
4 - - 1 Påhl Repoin 1 - D:o
1 Säppälä/Seppälä - - - Sergeantens Bostel: - - Inf
2 - - 2 Anders Myryl:in mh 1 1 D:o
3 - 2 - Mårten Kärien mh 1 1 Cav:
4 1 - - Fend: Mollenii E:a - 1 C:og
5 - - - Johan Cnutins - - Inf öde
6 - 3 - Jacob Orre med ho 1 1 Cav:
Bror Hindrich 1 -
7 - - - Underlagt hemman
8 - 3 - Påhl Taifwallantj 1 - D:o
Bror Michell med ho 1 1
9 - - - Underl:t hemman

Sivu 1584B (aukeaman 1584 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
10 Säppälä/Seppälä - - 1 Eskell Ollckoins hust - 1 C:og:
11 - - - Niels Safwains - - Cav: öde
12 - 4 - Pär Säppäl: med ho 1 1 Cav:
Bror Johan 1 -
Bror Lars 1 -
13 - - - Samuel Wännins - - Crono öde
14 - - 2 Pär Säppäl:in med ho 1 1 C:og:
15 - - 2 Påhl Haukakorhoin 1 -
Bror Jören 1 -
1 Suosarj/Suonsaari - - - Bebrukes af Befall: Benforss - - D:o
2 - - 2 Bertill Assilain 1 - D:o
B:M: Jören 1 -
3 - - 2 Jacob Ehrson Tihjoin med hust 1 1 D:o
4 - - 1 Michel Kirjal:s hust - 1 D:o
5 - - 2 Hind: Hotarj med ho 1 1 D:o
6 - 2 - Mattz Käriein 1 - Cav:
Bror Thomas 1 -
7 - - - Underl:t hemman
8 - - - Lars Hyfweins - - Crono öde
9 - - 1 Johan Säppäl:in 1 - Inf
1 Såikala/Soikkala - - - Cnut Håckains - - Crono öde
2 - - 1 Johan Tijmoin 1 - Inf
3 - - 3 Thomas Heilain mh 1 1 D:o
Bror Mattz 1 -
4 - - 1 Jören Låckas hust - 1 D:o
5 - - 3 Cnudt Tyllä m: ho 1 1 C:og:
Solldatens hustru - 1
6 - - 4 Anders Puko med ho 1 1 Inf
Son Johan 1 -
Drängen Petter 1 -
7 - - - Olof Tijmoins - - Inf öde

Sivu 1585A (aukeaman 1585 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
8 Såikala/Soikkala - - 2 Johan Närfwäin 1 - Inf
Bror Bertill 1 -
9 - - 1 Christer Pyiris hust - 1 Inf
10 - - - Mattz Såikains - - Crono öde
11 - - 2 Simon Tårikas hust - 1 C:og:
Bror Johan 1 -
12 - - - Erich Såikains - - Crono öde
13 - - 2 Sigfr: Tårniain m: ho 1 1 Inf
14 - - 1 Grels Martin 1 - D:o
15 - - 2 Jacob Mannin m: ho 1 1 D:o
1 Sairala ladugård/Sairila 6 1 - Ryttmäst:n Spofs - - Rusthåld
Dr: Påhl Aufwikain 1 -
Dr: Johan Aufwikain 1 -
Dr: Lars Tarkiain 1 -
Dr: Jacob Assikain 1 -
Dr: Thomas Heurin 1 -
Pigan Rigina - 1
Drag: hustrun - 1
- 2 - L:B: Lars Hämälein med hust 1 1
1 Siskola/Siiskola - - 2 Mattz Siskoin 1 - Inf
Swåg Michell Hind:son 1 -
2 - 2 - Anders Siskoins hust - 1 Cav:
Son Anders 1 -
1 Synsiälä - - 1 Elias Kurckis hust - 1 Inf
1 Suosallmj/Suonsalmi - 4 - Erich Tanttu med ho 1 1 Cav:
Erich Påhlson Ripattj mh 1 1
2 - - 2 Simon Kärieins hust - 1 C:og:
Bror Anders 1 -
3 - - 2 Brusius Kempin m: ho 1 1 Inf
1 Syfwenmäckj/Syväsmäki - - 3 Eskell Liukoin med ho 1 1 C:og.
Såld: hust: Walborg - 1
2 - 3 - Jören Liukoin 1 - Cav:
Mod: Carin orch :r Petter 1 1

Sivu 1585B (aukeaman 1585 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Syfwenmäckj/Syväsmäki - 1 - Erich Hångain 1 - Cav:
1 Sallmenby/Salmenkylä - 1 - Mattz Aufwikain 1 - D:o
2 - - 2 Abr: Sallmelain mh 1 1 C:og:
1 Tukala/Tuukkala - 5 - Johan Walkoin med ho 1 1 Cav:
Bror Hind: med ho 1 1
Dr: Jören Påhlson 1 -
- 2 - Tårp. Thom: Larson mh 1 1
- 2 - Tårp Mattz Jörenson Kammoin med ho 1 1
2, 3, 4 - - - Underlagt hemman
5 - - 3 Michell Tukain m: ho 1 1 C.og:
Dr: Mårt: Huipa 1 -
- - 1 Lars Tukain 1 -
6 - - - Påhl Häuhains - - Crono öde
7 - - 2 Jacob Pahlain med ho 1 1 C:og:
8 - - 2 Niels Håckain m:h 1 1 D:o
1 Taipallby/Taipale - - - Påhl Keituris - - Crono öde
2 - 2 - Thomas Reinikains mh 1 1 Cav.
3 - - 2 Erich Pahlains hust - 1 C:og.
Son Påhl 1 -
4 - - 4 Påhl Parkin med ho 1 1 D:o
pro 1725 tillbaka m: ho 1 1
5 - - - Mattz Pattins - - Crono öde
6 - - 2 Jören Taipalain m: ho 1 1 Inf
7 - - 6 Påhl Andersons hust - 1 D:o
Bror Anders med ho 1 1
B:r Petter med ho 1 1
B:r Ihan 1 -
8 - - 2 Mattz Pajanen 1 - Inf
Son Jöran 1 -

Sivu 1586A (aukeaman 1586 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Tiusala - - - Olof Tiusains - - Crono öde
2 - - - Mattz Ryttares - - Crono öde
3 - - - Lars Laitins - - Crono öde
4 - - 3 Michell Tiusain m: ho 1 1 Inf
Son Mattz 1 -
5 - - - Anders Pynnöins - - Crono öde
1 Tickala/Tikkala - - - Anders Willhuins - -
2 - 2 - Johan Tålpa 1 - Caw:
Bror Mårten 1 -
1 Tårnialamäckj/Tornialanmäki - 2 - Mårten Cnutson mh 1 1 D:o
1 Uckonnemj/Ukonniemi - 2 - Sigfr: Närfwäin m: ho 1 1 D.o
2 - 2 - Eskell Uckoin med ho 1 1 D:o
1 Wanhala/Vanhala - - 2 Grels Leskin med ho 1 1
2 - 1 - Johan Wanhain 1 - Cav:
3 - 2 1 Christer Wäisein mh 1 1 D:o
Såld: Hans Karjal:s hust - 1
4 - 3 - Petter Jäskeläin mh 1 1 Cav:
Michell Tiusains ho - 1
5 - - 2 Johan Jäskeläin mh 1 1 C:og:
6 - - - Sigfr: Kufwains - - Inf
7 - - - Jacob Kufwains - - Inf öde
8 - - 3 Jacob Paijuses hust - 1 Inf
Bror Mattz 1 -
Son Johan 1 -
9 - - 2 Jacob Jörenson Pajuin med hust 1 1 D:o
10 - 2 - Lars Parkin med ho 1 1 Cav:
11 - 5 - Michell Passoin m: ho 1 1 D:o
Niels Passoin mh 1 1
Bror Eskell Anderson 1 -
1 Värälä/Väärälä - - 1 Claes Assikain 1 - C:og.
2 - - - Ohlof Håckains - - Crono öde
3 - 2 - Johan Ickoin 1 - Cav:
Son Påhl 1 -

Sivu 1586B (aukeaman 1586 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Wächmais/Vehmaskylä - - - Underl:t hemman
2 - - - Pär Läickoins - - Crono öde
3 - - 2 Thomas Pafwilain mh 1 1 C:og:
4 - 2 - Johan Käriein med ho 1 1 Cav:
7 - 3 - Jacob Myryläins hust - 1 D:o
Anders Käriein 1 -
Christer Häckin 1 -
5, 6 - 2 - Staffan Myryläin 1 - D:o
Drag: Olofz hust - 1
8 - 2 - Mårten Myryl: 1 - D:o
Bror Abraham 1 -
9 - - - Johan Junnoins öde - - Cav:
10 - - 1 Jonas Wänein 1 - Inf
11, 13 - 1 - Mattz Peckoin 1 - Cav:
12 - - 1 Mattz Paijanen 1 - C:og:
14 - - 1 Hind: Wanhain 1 - C:og:
15 - 2 - Mårten Pylkeins ho - 1 D:o
Son Mårten 1 -
16 - 1 - Sigfr: Ladikain 1 - D:o
17 - 1 - Anders Wanhain 1 - D:o
18 - - 3 Anders Passoin m: ho 1 1 C.og:
B:S: And:s Wanhain 1 -
19 - 2 - Hind: Pylkein med ho 1 1 Cav:
20 - 2 - Hind: Käriein med ho 1 1 D:o
21 - - - Michell Hytiäins öde - - Cav:
22 - - 3 Mattz Finne 1 - C:og:
Bror Johan 1 -
Bror Påhl 1 -
23 - 2 - Abram Myryl:n och Anders Kijskj 2 - Cav:
1 Wätamämäsalmj/Väätämänsalmi - - 4 Carl Kärieinen mh 1 1 Inf
Drängen Johan Johansson Wätein 1 -
Johan Wäteins hust - 1

Sivu 1587A (aukeaman 1587 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Wisulax/Visulahti 10 - - H:r Häradzhöfdingen Jacob Nidelbergh m ho 1 1 Cav:
Dåtter Jungfr. Helena - 1
Dräng Thomas Håckain 1 -
Dr: Michell Johanson 1 -
Dr: Michell Lambin mh 1 1
Dr. Påhl Johansson Lambin 1 -
Pigan Marg: Siskoin - 1
Pig: Helena Parkin - 1
2 - - - Påhl Påhlsons öde - - Crono
3 - - - Niels Suolianders öde - - Crono
4 - - 3 Anders Lambins E:a - 1 C:og:
Dräng: Påhl Kaifwakain 1 -
Såld: Pär Piskas hust - 1
1 Wänälä/Väänälä - 2 - Lars Wäneins hust - 1 Cav:
Bror Mattz 1 -
2 - 3 - Påhl Påhlson Siskoin med hust 1 1 D:o
Bror Mattz 1 -
3 - 1 - Elias Bertillson 1 - D:o
4 - 1 - Pär Parkin 1 - D:o
5 - 1 - Johan Wänieins hust - 1 D:o
6 - 2 - Staffan Puckoin m: ho 1 1 D:o
7 - 1 - Påhl Heikinen 1 - D:o
1 Wattila/Vatila - - - Jacob Tammeleins - - Inf öde
2 - - 2 Påhl Tukain med ho 1 1 Inf
3 - - 2 Mattz Ollikain mh 1 1 D.o
4 - - - Michell Linduins - - Crono öde
5 - - - Mickell Luttains - - Crono öde
6 - - - Mattz Kaipiains - - Crono öde
7 - - 2 Petter Halinens hust - 1 Inf
Bror Lars 1 -

Sivu 1587B (aukeaman 1587 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
8 Wattila/Vatila - - - Lars Landiains öde - - Crono
9 - - 2 Mattz Hämäl:in med hust 1 1 Inf
1 Wappola/Vappula 1 - - Adiut:n Johan Burtz 1 -
1 Wahwamäckj/Vahvamäki - - 4 Bertill Kähärä mh 1 1 D:o
Son Michell med ho 1 1
2 - 1 - Michell Hölltis ho - 1 Cav:
3 - - 2 Simon Martin med ho 1 1 C:og:
4 - - 1 Mårten Thomason 1 - D:o
5 - - 1 Hans Hurris Encka - 1 D:o Inf
1 Wuolingo/Vuolinko - - - Johan Karjal:s hem. - - Inf Bostel:
2 - 1 - Påhl Karjalain 1 - Cav:
3 - 2 - Hind: Laurikain 1 - D:o
Bror Påhl 1 -
4 - - 2 Michell Nyckein med hust 1 1 C:og:
5 - - - Christer Hytiäins - - Crono öde
6 - - - Abr: Rahikains - - Crono öde
7 - - - Påhl Hotaris - - Cav: öde
8 - - 2 Påhl Tickain mh 1 1 C:og:
9 - - 2 Sigfr: Williakain mh 1 1 D:o
10 - - - Jöns Aufwikains - - Cav: öde
11 - - - Johan Tenhuins - - Crono öde
12 - 2 - Mattz Pulliains ho - 1 Cav:
Son Erich 1 -
13 - - 2 Mårten Hämäl:in med hust 1 1 C:og:
14 - - - Christer Sallins - - Crono öde
15 - - - Lars Ladikains - - Cav: öde
16 - 1 - Johan Tuhkal:in 1 - Cav:
17 - 2 - Johan Håckain med hust 1 1 D:o

Sivu 1588A (aukeaman 1588 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
18 Wuolingo/Vuolinko - 3 - Thomas Käckoin 1 - Cav:
Bror Påhl 1 -
Bror Mattz 1 -
1 - - Prophossen Jören Tickain 1 -
19 - 2 - Bertill Rutinen mh 1 1 D:o
20 - 2 - Mårten Hämäläin med hust 1 1 D:o
1 Wanhamäkj/Vanhamäki - 2 - Anders Höltä med ho 1 1 D:o
2 - 1 - Bertill Pulliain 1 - D:o
3 - 1 - Staffan Myryl:in 1 - D:o
4 - 2 - Erich Mannin 1 - D:o
Bror Påhl 1 -
5 - 4 - Hans Arpiain 1 - D:o
Pär Arpiains hust - 1
Thom: Kuituin mh 1 1
6 - - 1 Måns Arpiain 1 - Inf
7 - - 5 Mattz Arpiain mh 1 1 C:og:
Bror Anders 1 -
Son And:s Matson 1 -
Såldat: Matz Luntes hust - 1 107
8 - 2 - Petter Hämälein 1 - Cav:
Bror Hindrich 1 -
9 - - 1 Anders Liukoins ho - 1
10 - - 3 Lars Muinoins hust - 1
Bror Anders 1 -
Såld: Hilduins hust - 1
11 - 4 - Eskell Muinoin 1 - D:o
Bror Påhl 1 -
Bror Mårten 1 -
Bror Michell 1 -
12 - 1 - Lars Larson Lukoin 1 - Cav:

Sivu 1588B (aukeaman 1588 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Wanhamäkj/Vanhamäki - 2 - Olof Williakain 1 - Cav:
Bror Markus 1 -
4 - 1 - Petter Arpiain 1 - D:o
5 - 4 - Olof Martin med ho 1 1 D:o
Bror Erich 1 -
Bror Lars 1 -
6 - - - Johan Wäiseins öde - - Cav:
1 Wäissälä/Väisälä - - 1 Olof Otrain 1 - C:og:
2 - - 1 Petter Wäisein 1 - Inf:
3 - - 2 Mattz Muinoin 1 - C:og:
Son Thomas 1 -
4 - - 3 Mattz Muinoin mh 1 1 D:o
Bror Thomas 1 -
5 - - 3 Simon Wäiseins hust - 1 Inf
Son Olof med ho 1 1
6 - - 2 Mattz Michells: mh 1 1 C:og:
7 - - 1 Mattz Wäisein 1 - D:o
8 - - - Mattz Tiroins - - Crono öde
1 Williakala/Viljakkala - - 3 Hans Willikain 1 - C:og:
B:M: Anders med ho 1 1
2 - - 3 Påhl Pulliain med ho 1 1 D:o
Bror Lars 1 -
3 - - 3 Måns Eskellson m: ho 1 1 D:o
Bror Lars 1 -
4 - - 2 Abr: Ohlson 1 - D:o
Bror Mattz 1 -
1 Ålckola/Olkkolanniemi - - 3 Per Greijoin med ho 1 1 Inf
M: St: S: Påhls hust - 1
2 - 3 - Påhl Båck med ho 1 1 Cav:
Syst: S: Jören Johanson 1 -
1 Åhensahlo/Ohensalo - - 2 Petter Laitinen 1 - Frälsse
Drängen Hindrich 1 -
2 - 3 - Anders Eskellson 1 - Frälsse
Son Erich med hust 1 1

Sivu 1589A (aukeaman 1589 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Äckräwäisenby/Äkryntaipale - - 3 Bertill Hironens hust - 1 Inf
Bror Michell 1 -
Såldate hustrun - 1
Pappila 1 - - Brofougden Hind: Lahinen 1 -
1 - - Uthrid:n Anders Relander 1 -
1 - - Klockaren Matz Terf:oin 1 -
5 - - Probsten och Kyrckioherden Högl:de H:r Christopher won der Heide 1 -
Dräng: Johan Kruskop med hust 1 1
Dr: Johan Ticka 1 -
Pigan Sara 1 -

NimihakemistoKylätSivut kylittäin1722

© Väinö Holopainen 2023