AloitussivuSavon henkikirjatPieksämäen pitäjä1693 → Nimihakemisto

Pieksämäki henkikirja 1693

Nimihakemisto


-  A  B  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  VW  Y 
 -  A  B  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  VW  Y

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham (Jäppilä) 1819A

Abraham (Pöyhölä) 1821A

Abram (Sikosaari) 1822A

And. Hanss: (Siikamäki) 1821B

And. Matz (Pyhitty) 1821A

And. Pehrsson (Herrala) 1818A

And. Thomasson (Pyhitty) 1821A

Anders (Häkkilä) 1818B

Anders (Längelmäki) 1820A

Anders (Luukkola) 1820B

Anders (Maavesi) 1820B

Anders (Surnunmäki) 1821B

Anders Larsson (Sarkaniemi) 1821B

Angneta (Häkkilä) 1818B

Anna (Kirkonkylä) 1819B

Anna (Markkala) 1820B

Arfve (Hällinmäki) 1818A

Arfwe (Längelmäki) 1820A

Bengdt (Längelmäki) 1820A

Bengdt (Utriala) 1822B

Bengdt (Vehmaiskylä) 1822B

Brita (Tikkalanmäki) 1822B

Britta (Haukivuori) 1818B

Britta (Jäppilä) 1819A

Brussius Matss. (Tikkalanmäki) 1822B

Christer (Hankamäki) 1818A

Christer (Kirkonkylä) 1819B

Christer Påhlsson (Kärkkäälä) 1820A

Christer Thomass: (Pyhitty) 1821A

Claus Hindss. (Pappila) 1823B

Daniel (Häkkilä) 1818B

Daniell (Nykälä) 1821A

Danniel (Ihalainen) 1819A

Dawid (Nikkarila) 1820B

Elias (Häkkilä) 1818B

Elin (Häkkilä) 1818B

Elin (Kylmämäki) 1820A

Elin (Niskamäki) 1821A

Erich (Haukivuori) 1818B

Erich (Rummukka) 1821B

Erich Andersson (Suonenjoki) 1822A

Erich Dafwidsson (Längelmäki) 1820A

Erich Erichsson (Jauhomäki) 1819A

Erich Erichsson (Rummukka) 1821B

Erich Erichsson (Valkeamäki) 1823A

Erich Hansson (Haukivuori) 1819A

Erich Larsson (Niskamäki) 1821A

Erich Matzon (Suontientaipale) 1821B

Eskell (Haukivuori) 1818B

Eskell (Tikkalanmäki) 1822B

Eskell Laarsson (Pörölänmäki) 1821B

Eskell Larsson (Markkala) 1820B

Eskell Påhlsson (Markkala) 1820B

Giösta (Siikamäki) 1821B

Giöstaw Påhlsson (Sauvomäki) 1822A

Gregorius (Haukivuori) 1818B

Grelss (Hankamäki) 1818A

Grelss (Tossavalansaari) 1822B

Grelss Jönsson (Maavesi) 1820B

Grelss Nielsson (Pöyhölä) 1821A

Hans (Vehmaiskylä) 1823A

Hans Markuss. (Neuvola) 1821A

Hans Olofsson (Jäppilä) 1819A

Heming (Längelmäki) 1820A

Hind. Nielsson (Häkkilä) 1818B

Hind. Pehrsson (Suontientaipale) 1822A

Hindrich (Hankamäki) 1818A

Hindrich (Längelmäki) 1820A

Hindrich (Niskamäki) 1821A

Hindrich (Piispalanmäki) 1821A

Hindrich (Surnunmäki) 1821B

Hindrich (Tihusniemi) 1822B

Hindrich (Toikkalanmäki) 1822B

Hindrich (Väisälä) 1823A

Hindrich (Pappila) 1823B

Hindrich Hindss (Kirkonkylä) 1819B

Hindrich Hindsson (Väisälä) 1823A

Hindrich Olofss. (Haukivuori) 1818B

Hindrich Olofss. (Pieksämäki) 1821B

Ifwar (Kirkonkylä) 1819B

Ingebor (Pappila) 1823B

Jacob Påhlss: (Vilhula) 1822B

Jacob Samuelss (Häkkilä) 1818B

Johan (Hankamäki) 1818A

Johan (Haukivuori) 1818B

Johan (Haukivuori) 1819A

Johan (Jauhomäki) 1819A

Johan (Längelmäki) 1820A

Johan (Markkala) 1820B

Johan (Oittila) 1821A

Johan (Pyhitty) 1821A

Johan (Suolivesi) 1822A

Johan (Utriala) 1822B

Johan (Valkeamäki) 1823A

Johan Erichsson (Pappila) 1823B

Johan Johanss: (Haukivuori) 1818B

Johan Jöranss (Pappila) 1823B

Johan Nielsson (Haukivuori) 1819A

Johan Påhlsson (Tikkalanmäki) 1822B

Johan Påhlsson (Tihusniemi) 1822B

Johan Thomasson (Vehmaiskylä) 1823A

Johan Thomasson (Vauhkola) 1823A

Jons (Jäppilä) 1819A

Jons Jonsson (Kylmämäki) 1820A

Joran (Pieksämäki) 1821B

Jöran Påhlsson (Pappila) 1823B

Karin (Hankamäki) 1818B

Karin (Häkkilä) 1818B

Karin (Haukivuori) 1818B

Karin (Pörölänmäki) 1821B

Karin (Tyyrinmäki) 1822B

Kirstin (Hällinmäki) 1818A

Knuth (Toikkalanmäki) 1822B

Laars (Hällinmäki) 1818A

Laars (Jäppilä) 1819A

Laars (Ihalainen) 1819A

Laars (Liedemäki) 1820B

Laars (Pyhitty) 1821A

Laars (Surnunmäki) 1821B

Laars (Suontientaipale) 1821B

Laars (Suonenjoki) 1822A

Laars (Sianjalka) 1822A

Laars (Toholahti) 1822B

Laars Christerss: (Kärkkäälä) 1819B

Laars Erichss (Kylmämäki) 1820A

Laars Hindss (Kirkonkylä) 1819B

Laars Laarsson (Haukivuori) 1819A

Laars Larss. (Nykälä) 1821A

Laars Larsson (Kirkonkylä) 1819B

Laars Pehrsson (Hankamäki) 1818A

Laars Thomasson (Rummukka) 1821B

Margaretha (Kirkonkylä) 1819B

Maria (Hankamäki) 1818A

Maria (Kirkonkylä) 1819B

Markus (Niskamäki) 1821A

Markus Markuss (Maavesi) 1820B

Markus Påhlss. (Kirkonkylä) 1819B

Matz (Häkkilä) 1818B

Matz (Kirkonkylä) 1819B

Matz (Kylmämäki) 1820A

Matz (Nykälä) 1821A

Matz (Pyhitty) 1821A

Matz (Utriala) 1822B

Matz Hindrichsson (Suontientaipale) 1822A

Matz Hinrichsson (Vilhula) 1822B

Matz Nielss. (Kirkonkylä) 1819B

Matz Nielss. (Pyhitty) 1821A

Matz Nielsson (Neuvola) 1821A

Matz Olofss: (Längelmäki) 1820A

Matz Thomasson (Toholahti) 1822B

Michel Michelsson (Nuutila) 1820A

Michel Thomass. (Hällinmäki) 1818A

Michell (Tihusniemi) 1822B

Michell Christerss (Tikkalanmäki) 1822A

Michell Hindrichss (Pyhitty) 1821A

Michell Påhlsson (Kärkkäälä) 1820A

Michell Thomasson (Valkeamäki) 1823A

Morten (Viippero) 1823A

Måns Månsson (Haukivuori) 1819A

Mårten (Hällinmäki) 1818A

Mårten (Haukivuori) 1818B

Mårten (Niininiemi) 1821A

Mårten (Sarkaniemi) 1821B

Mårten (Suolitaipale) 1822A

Niels (Kutumäki) 1820A

Niels (Maavesi) 1820B

Niels (Surnunmäki) 1821B

Niels Andss (Längelmäki) 1820A

Niels Grelss. (Pappila) 1823B

Niels Hindrichsson (Lyytilänmäki) 1820A

Niels Jönsson (Häkkilä) 1818B

Niels Samuelss. (Neuvola) 1821A

Nielss (Vauhkola) 1823A

Olof (Hankamäki) 1818A

Olof (Haukivuori) 1819A

Olof (Jäppilä) 1819A

Olof (Längelmäki) 1820A

Olof (Lyytilänmäki) 1820A

Olof (Maavesi) 1820B

Olof (Virmasniemi) 1823A

Olof (Vanaja) 1823A

Olof Grelsson (Surnunmäki) 1821B

Olof Hindrichss (Toikkalanmäki) 1822B

Olof Larsson (Häkkilä) 1818B

Olof Larsson (Ihalainen) 1819A

Olof Larsson (Suontientaipale) 1822A

Olof Matsson (Nykälä) 1821A

Olof Olofss. (Ihalainen) 1819A

Olof Olofsson (Hankamäki) 1818A

Olof Olofsson (Häkkilä) 1818B

Olof Olofsson (Suonenjoki) 1822A

Olof Simonsson (Utriala) 1822B

Olof Thomasss. (Hällinmäki) 1818A

Pehr (Hankamäki) 1818A

Pehr (Haukivuori) 1819A

Pehr (Längelmäki) 1820A

Pehr (Liedemäki) 1820B

Pehr (Markkala) 1820B

Pehr (Suontientaipale) 1821B

Pehr (Tihusniemi) 1822B

Pehr (Tossavalansaari) 1822B

Pehr (Utriala) 1822B

Pehr (Pappila) 1823B

Pehr Andersson (Utriala) 1822B

Pehr Arfwedsson (Väisälä) 1823A

Pehr Bengdtsson (Vilhula) 1822B

Pehr Biörelsson (Tikkalanmäki) 1822B

Pehr Biörelsson (Vehmaiskylä) 1823A

Pehr Eskelsson (Markkala) 1820B

Pehr Hindss: (Häkkilä) 1818B

Pehr Johanss: (Surnunmäki) 1821B

Pehr Larsson (Valkeamäki) 1823A

Pehr Nielss (Kirkonkylä) 1819B

Pehr Nielsson (Kutumäki) 1820A

Pehr Nielsson (Pöyhölä) 1821A

Pehr Pehrsson (Hietamäki) 1818A

Pehr Pehrsson (Längelmäki) 1820A

Pehr Påhlsson (Rummukka) 1821B

Påhl (Hällinmäki) 1818A

Påhl (Kukkola) 1819B

Påhl (Kärkkäälä) 1820A

Påhl (Markkala) 1820B

Påhl (Pyhitty) 1821A

Påhl (Siikamäki) 1821B

Påhl (Valkeamäki) 1823A

Påhl Dafwidss. (Längelmäki) 1820A

Påhl Hindss. (Tyyrinmäki) 1822B

Påhl Johansson (Längelmäki) 1820A

Påhl Laarsson (Hankamäki) 1818A

Påhl Laarsson (Nykälä) 1821A

Påhl Nielsson (Längelmäki) 1820A

Påhl Pehrsson (Nykälä) 1821A

Påhl Påhlss (Vilhula) 1822B

Påhl Påhlsson (Karjala) 1819B

Påhl Påhlsson (Sauvomäki) 1822A

Samuel (Jäppilä) 1819A

Samuel Erichss. (Jauhomäki) 1819A

Samuel Hindrichss. (Längelmäki) 1820A

Samuel Samuelsson (Häkkilä) 1818B

Sigfred (Längelmäki) 1820A

Sigfred (Neuvola) 1821A

Sigfred (Toholahti) 1822B

Simon (Kirkonkylä) 1819B

Simon (Vilhula) 1822B

Stafan Nielsson (Suolivesi) 1822A

Staffan (Karjala) 1819B

Staffan (Suontientaipale) 1821B

Staffan (Valkeamäki) 1823A

Staffan Staffanss: (Suolivesi) 1822A

Swante Hindrichsson (Häkkilä) 1818B

Sylwaster Pehrss: (Jäppilä) 1819A

Thomas (Jauhomäki) 1819A

Thomas (Pyhitty) 1821A

Thomas (Suontientaipale) 1821B

Thomas Johansson (Kirkonkylä) 1819B

Thomas Johansson (Valkeamäki) 1823A

Thomas Klemets: (Nikkarila) 1820B

Thomas Matsson (Pappila) 1823B

Tynnes (Häkkilä) 1818B

AAlkuun

Afwikain

Hind. (Häkkilä) 1818B

Jöran (Häkkilä) 1818B

Ainolain

Bertell (Pyhitty) 1821A

Hind. (Pyhitty) 1821A

Kirstin (Pyhitty) 1821A

Lars (Pyhitty) 1821A

Michell (Pyhitty) 1821A

Sara (Pyhitty) 1821A

Asickain

Arfwed (Virtasalmi) 1823A

BAlkuun

Berg

(Kirkonkylä) 1819B

CAlkuun

Caupin

Niels (Suolivesi) 1822A

Collanius

(Pappila) 1823B

Collanus

Claus (Kirkonkylä) 1819B

Collmain

Johan (Pyhitty) 1821A

FAlkuun

Friland

Niels (Pyhitty) 1821A

HAlkuun

Hackin

Christer (Pyhäjärvi) 1821B

Matz (Pyhäjärvi) 1821B

Måns (Pyhäjärvi) 1821B

Hackoin

Olof (Kähkölä) 1819B

Halluin

Niels (Maavesi) 1820B

Haloin

Hindrich (Liedemäki) 1820B

Laars (Liedemäki) 1820B

Matz (Liedemäki) 1820B

Michell (Liedemäki) 1820B

Pehr (Jäppilä) 1819A

Hamel:

Laars (Toholahti) 1822B

Matz (Toholahti) 1822B

Thomas (Toholahti) 1822B

Hanska

Thomas (Pyhitty) 1821A

Hatter

Samuell (Kirkonkylä) 1819B

Heckeien

Johan (Väyrylä) 1823A

Heckinen

Olof (Hällinmäki) 1818A

Hedman

(Pyhitty) 1821A

Hemel:

Ifwar (Hankamäki) 1818A

Hemelain

Bertell (Sauvomäki) 1822A

Johan (Hietamäki) 1818A

Margareta (Sauvomäki) 1822A

Michell (Sauvomäki) 1822A

Morten (Sauvomäki) 1822A

Niels (Hietamäki) 1818A

Pehr (Sauvomäki) 1822A

Samuel (Hietamäki) 1818A

Heskus

Gustaff (Kirkonkylä) 1819B

Heulä

Anders (Pitkäsmäki) 1821B

Jöran (Pitkäsmäki) 1821B

Hijlduin

Niels (Tikkalanmäki) 1822B

Hillduin

Hind. (Tikkalanmäki) 1822A

Joran (Tikkalanmäki) 1822A

Lars (Tikkalanmäki) 1822A

Olof (Tikkalanmäki) 1822A

Huckoin

Thomas (Valkeamäki) 1823A

Hurskain

And. (Längelmäki) 1820A

And (Maavesi) 1820B

Laars (Längelmäki) 1820A

Niels (Längelmäki) 1820A

Påhl (Tikkalanmäki) 1822B

Sigfred (Längelmäki) 1820A

Huttein

Daniell (Siikamäki) 1821B

Hans (Siikamäki) 1821B

Pehr (Siikamäki) 1821B

Påhl (Siikamäki) 1821B

Thomas (Siikamäki) 1821B

Hyttlain

Laars (Hällinmäki) 1818A

Hårduska

(Vehmaiskylä) 1823A

Häckein

Michel (Häkkilä) 1818B

Häckin

Anders (Längelmäki) 1820A

Hind. (Längelmäki) 1820A

Jacob (Maavesi) 1820B

Niels (Längelmäki) 1820A

Häckinem

Laars (Häkkilä) 1818B

Påhl (Häkkilä) 1818B

IAlkuun

Ickoin

Erich (Valkeamäki) 1823A

Laars Olofss (Valkeamäki) 1823A

Pehr (Luukkola) 1820B

Samuel (Niininiemi) 1821A

Illuin

Pehr (Venetmäki) 1823A

Ingain

Påhl (Pyhitty) 1821A

JAlkuun

Jahuin

Daniel (Vehmaiskylä) 1822B

Olof (Maavesi) 1820B

Jahunain

Eskell (Maavesi) 1820B

Jacob (Maavesi) 1820B

Jalkain

Johan (Pohjalahti) 1821A

Jallkain

Laars (Sianjalka) 1822A

Påhl (Sianjalka) 1822A

Jambsse

Elias (Luukkola) 1820B

Janhuin

Erich (Jäppilä) 1819A

Niels (Jäppilä) 1819A

Påhl (Hällinmäki) 1818A

Staffan (Hällinmäki) 1818A

Jappin

Eskell Hindrichss (Kukkola) 1819B

Hindrich (Kukkola) 1819B

Hindrich Hindsson (Kukkola) 1819B

Jacob (Jäppilä) 1819A

Jacob (Kosolansaari) 1819B

Johan (Kukkola) 1819B

Laars (Jäppilä) 1819A

Pehr (Kukkola) 1819B

Junnoin

Olof (Niininiemi) 1821A

Jämbssa

Mårten (Suonenjoki) 1822A

Jämbsse

Matz (Suonenjoki) 1822A

Jäppin

Anders (Kukkola) 1819B

KAlkuun

Kaipiain

Eskell (Tikkalanmäki) 1822B

Matz (Tikkalanmäki) 1822B

Matz (Vehmaiskylä) 1823A

Olof (Vehmaiskylä) 1823A

Sigfred (Tikkalanmäki) 1822B

Kamulain

Matz (Hällinmäki) 1818A

Kandain

Matz Thomass. (Väisälä) 1823A

Niels (Kantala) 1820A

Pehr (Kantala) 1820A

Påhl (Väisälä) 1823A

Karckein

And. (Liedemäki) 1820B

Christer (Kärkkäälä) 1819B

Johan (Kärkkäälä) 1819B

Olof (Kärkkäälä) 1819B

Karhuin

Staffan (Karkkola) 1819B

Karilain

Elias (Niskamäki) 1821A

Johan (Väyrylä) 1823A

Laars (Tyyrinmäki) 1822B

Niels (Niskamäki) 1821A

Karpain

Hindrich (Suontientaipale) 1821B

Jacob Larss: (Suontientaipale) 1821B

Kaumalain

Joran (Niskamäki) 1821A

Kaupain

Brussius (Hällinmäki) 1818A

Michell (Hällinmäki) 1818A

Kaupin

Pehr (Hällinmäki) 1818A

Staffan (Valkeamäki) 1823A

Kerkin

Johan (Suonenjoki) 1822A

Kettuin

Matz (Niininiemi) 1821A

Kiarien

Laars (Haukivuori) 1819A

Måns (Haukivuori) 1819A

Kimoin

Johan (Jauhomäki) 1819A

Kirckain

And. (Suontientaipale) 1821B

Laars (Suontientaipale) 1821B

Kiskoin

Olof (Kirkonkylä) 1819B

Kollarj

Olof (Jauhomäki) 1819A

Korpi

Swen (Haukivuori) 1818B

Kuckoin

Erich (Liedemäki) 1820B

Matz (Käpysalo) 1820A

Pehr (Käpysalo) 1820A

Pehr (Liedemäki) 1820B

Kurfwitz

Arfwe (Karjala) 1819B

Niels (Karjala) 1819B

Kåfwakain

And. (Häkkilä) 1818B

Erich (Häkkilä) 1818B

Niels (Häkkilä) 1818B

Kåntin

Olof (Suonenjoki) 1822A

Simon (Suonenjoki) 1822A

Käppin

Erich (Kirkonkylä) 1819B

Käriain

Olof (Haukivuori) 1819A

LAlkuun

Laackoin

Laars (Suontientaipale) 1821B

Lahuin

Michel (Maavesi) 1820B

Pehr (Maavesi) 1820B

Laitin

Erich (Tyyrinmäki) 1822B

Lars (Venetmäki) 1823A

Matz (Jauhomäki) 1819A

Matz (Tyyrinmäki) 1822B

Påhl (Jauhomäki) 1819A

Lajllain

Hindrich (Ihalainen) 1819A

Niels (Ihalainen) 1819A

Lajtinen

Matz (Sianjalka) 1822A

Michell (Sianjalka) 1822A

Lamain

Matz (Valkeamäki) 1823A

Thomas (Kirkonkylä) 1819B

Latien

Thomas (Kirkonkylä) 1819B

Latin

Heming Hindss (Jauhomäki) 1819A

Karin (Jauhomäki) 1819A

Klemet (Liedemäki) 1820B

Maria (Jauhomäki) 1819A

Olof (Liedemäki) 1820B

Pehr (Liedemäki) 1820B

Pehr Matz (Kärkkäälä) 1820A

Påhl (Jauhomäki) 1819A

Latinen

Michell (Hällinmäki) 1818A

Lattin

Pehr (Liedemäki) 1820B

Lehnen

Pehr (Maavesi) 1820B

Leikas

Jacob (Kantala) 1820A

Jacob (Väisälä) 1823A

Markus (Kantala) 1820A

Lijkain

Johan (Valkeamäki) 1823A

Pehr (Valkeamäki) 1823A

Thomas (Valkeamäki) 1823A

Lijnduin

Pehr (Valkeamäki) 1823A

Påhl (Valkeamäki) 1823A

Luckain

And. Sigfredsson (Virmasniemi) 1823A

Laars (Neuvola) 1821A

Lyra

Påhl (Kirkonkylä) 1819B

Lyttin

And. (Kukkola) 1819B

Långh

Nils (Pappila) 1823B

Läinaim

Grelss (Hällinmäki) 1818A

Michell (Hällinmäki) 1818A

Läskin

Påhl (Liedemäki) 1820B

MAlkuun

Mackoin

And. (Häkkilä) 1818B

Eskell (Pieksämäki) 1821B

Laars (Pieksämäki) 1821B

Påhl (Kukkola) 1819B

Malin

Morten (Surnunmäki) 1821B

Manin

Laars Påhlss (Kirkonkylä) 1819B

Maninen

Eskell (Hällinmäki) 1818A

Johan (Hällinmäki) 1818A

Påhl (Hällinmäki) 1818A

Mannien

Påhl (Vanaja) 1823A

Mannin

Johan (Häkkilä) 1818B

Laars (Vanaja) 1823A

Pehr Pehrsson (Vanaja) 1823A

Påhl (Vanaja) 1823A

Markain

Eskell (Vehmaiskylä) 1822B

Laars (Siikamäki) 1821B

Markoin

Hind. Johanss (Kärkkäälä) 1819B

Pehr (Herrala) 1818A

Matilain

Pehr (Kutumäki) 1820A

Påhl (Armisvesi) 1818A

Sigfred (Armisvesi) 1818A

Staffan (Armisvesi) 1818A

Mattilain

Michell (Tikkalanmäki) 1822B

Niels (Tikkalanmäki) 1822B

Mickoin

Johan (Haukivuori) 1819A

Mondoin

Swandh (Valkeamäki) 1823A

Muldoin

And. (Hällinmäki) 1818A

Pahl (Hällinmäki) 1818A

Mulldoin

Johan (Suontientaipale) 1821B

Mullkoin

Laars (Virtasalmi) 1823A

Påhl (Virtasalmi) 1823A

Mustoin

Olof (Siikamäki) 1821B

Påhl (Liedemäki) 1820B

Måilain

Pehr (Haukivuori) 1819A

Mähuin

Påhl Olofss. (Pappila) 1823B

Mälckin

Laars (Tikkalanmäki) 1822B

NAlkuun

Narjnen

Anders (Hällinmäki) 1818A

Thomas (Hällinmäki) 1818A

Nickulain

Laars (Hällinmäki) 1818A

Thomas (Hällinmäki) 1818A

Nyckain

Daniell (Nykälä) 1821A

Påhl (Maavesi) 1820B

Nykelain

Hans (Kärenniemi) 1820A

Laars (Kärenniemi) 1820A

Pehr (Kärenniemi) 1820A

Nykäin

Michell (Pitkäsmäki) 1821B

Nysain

Johan (Suonenjoki) 1822A

Johan (Tihusniemi) 1822B

Laars (Hulkkola) 1819A

Laars (Suonenjoki) 1822A

Pehr (Hulkkola) 1819A

Nysari

Olof (Tossavalansaari) 1822B

Nysein

Pehr (Valkeamäki) 1823A

Nysiein

Laars Pehrs: (Suontientaipale) 1822A

Nysoin

Laars (Karkkola) 1819B

Nyssiain

Hind. (Kähkölä) 1819B

Jacob (Kähkölä) 1819B

Johan (Kähkölä) 1819B

Nyssoin

Johan (Kukkola) 1819B

Olof (Kärkkäälä) 1819B

Pehr Perhsson (Kukkola) 1819B

OAlkuun

Olikain

Matz (Häkkilä) 1818B

Thomas (Häkkilä) 1818B

Ollikain

Eskell (Haukivuori) 1819A

Hind. (Haukivuori) 1819A

Matz (Haukivuori) 1818B

Olof (Haukivuori) 1818B

Pehr (Haukivuori) 1818B

Pehr (Haukivuori) 1819A

Samuell (Haukivuori) 1819A

Orain

Hind. (Hällinmäki) 1818A

Michell (Hällinmäki) 1818A

Outtein

Erich (Oittila) 1821A

Jöran (Oittila) 1821A

Oxain

Knuth (Haukivuori) 1819A

PAlkuun

Palkin

Hindrich (Virtasalmi) 1823A

Pettoin

Thomas (Jauhomäki) 1819A

Pijampin

Pehr (Tikkalanmäki) 1822B

Pijck

Jochum (Pöyhölä) 1821A

Pondin

Thomas (Karjala) 1819B

Pondinen

Påhl Pehrss. (Venetmäki) 1823A

Poujlain

Påhl (Tikkalanmäki) 1822A

Pucktor

Laars (Kirkonkylä) 1819B

Puhakain

Olof (Hällinmäki) 1818A

Sigfred (Hällinmäki) 1818A

Pulliain

Arfwed (Maavesi) 1820B

Erich (Maavesi) 1820B

Hans (Maavesi) 1820B

Pehr (Maavesi) 1820B

Thomas (Maavesi) 1820B

Pullkoin

Påhl (Tikkalanmäki) 1822B

Puroin

Laars (Hankamäki) 1818B

Pehr (Jauhomäki) 1819A

Påhl (Jauhomäki) 1819A

Putkoin

Laars (Tikkalanmäki) 1822B

Påhl (Tikkalanmäki) 1822B

Puttkoin

Anders (Vehmaiskylä) 1823A

Bengdt (Surnunmäki) 1821B

Matz (Surnunmäki) 1821B

Niels (Surnunmäki) 1821B

Påhl (Vehmaiskylä) 1823A

Pyllin

Knuth (Suolitaipale) 1822A

Pyrin

Biöriell (Längelmäki) 1820A

Pöndein

Pehr (Sauvomäki) 1822A

Pöndin

Pehr (Karjala) 1819B

Pöröin

Laars (Tyyrinmäki) 1822B

QAlkuun

Qwifwlin

Pehr Pehrss. (Väyrylä) 1823A

RAlkuun

Rapin

Matz Andss (Sarkaniemi) 1821B

Ratikain

Stafwan (Suonenjoki) 1822A

Rautaparda

Hind. (Virtasalmi) 1823A

Rautiain

Johan (Maavesi) 1820B

Niels (Tikkalanmäki) 1822A

Rijssoin

Påhl (Längelmäki) 1820A

Ryssain

Bengt (Jäppilä) 1819A

Sigfred (Jäppilä) 1819A

Rångain

Joran (Längelmäki) 1820A

Thomas (Längelmäki) 1820A

SAlkuun

Safwol:

Staffan (Liedemäki) 1820B

Sijkain

Johan (Tikkalanmäki) 1822A

Joran (Tikkalanmäki) 1822A

Laars (Tikkalanmäki) 1822A

Sijkoin

Jacob (Virtasalmi) 1823A

Matz (Virtasalmi) 1823A

Pehr (Virtasalmi) 1823A

Sijskoin

Påhl Larss. (Kuvansi) 1820A

Påhl Nielsson (Kuvansi) 1820A

Sormein

Påhl (Nuutila) 1820A

Sorumuin

Johan (Pappila) 1823B

Suckoin

Olof (Suonenjoki) 1822A

Suhouin

Jacob (Tossavalansaari) 1822B

Påhl (Tossavalansaari) 1822B

Surfwoin

Elias (Suolivesi) 1822A

Surnoin

Laars Pehrsson (Suontientaipale) 1821B

Pehr (Suontientaipale) 1821B

TAlkuun

Tajander

(Pyhitty) 1821A

Tanhuin

Eskell (Maavesi) 1820B

Påhl (Maavesi) 1820B

Tarfoin

Giösta Påhlss (Hällinmäki) 1818A

Tarfwin

Markus (Maavesi) 1820B

Tarfwoin

Erich (Piispalanmäki) 1821A

Johan (Piispalanmäki) 1821A

Matz (Hällinmäki) 1818A

Mårtern (Piispalanmäki) 1821A

Olof (Hällinmäki) 1818A

Tijhoin

Laars (Pöyhölä) 1821A

Tijttor

Christer (Viippero) 1823A

Torfwin

Påhl (Haukivuori) 1818B

Sigfred (Haukivuori) 1818B

Tuchkain

Hans (Maavesi) 1820B

Tuchkalain

Anders (Haukivuori) 1818B

Johan (Haukivuori) 1818B

Mårten (Haukivuori) 1819A

Wallentin (Haukivuori) 1819A

Turkain

Laars (Vehmaiskylä) 1822B

Olof (Vehmaiskylä) 1822B

Tyckin

Jacob (Nikkarila) 1820B

Pehr (Nikkarila) 1820B

Tyrfwein

Pehr (Pitkäsmäki) 1821B

Tåsswaij

Pehr (Hankamäki) 1818B

UAlkuun

Uckoin

And. (Tikkalanmäki) 1822A

Uttriain

Axell (Utriala) 1822B

Olof (Utriala) 1822B

VWAlkuun

Wachwilain

Eskell (Suontientaipale) 1821B

Påhl (Suontientaipale) 1821B

Wackoin

Jöran (Kirkonkylä) 1819B

Waisain

Olof (Sikosaari) 1822A

Warain

Bertell (Maavesi) 1820B

Samuel (Maavesi) 1820B

Waukoin

Hindrich (Vauhkola) 1823B

Påhl Hindss (Vauhkola) 1823B

Wijrain

Eskell (Ruokomäki) 1821B

Michel (Ruokomäki) 1821B

Willhuin

Bengdt (Kirkonkylä) 1819B

Willhull

Johan (Häkkilä) 1818B

Johan (Kirkonkylä) 1819B

Pehr (Häkkilä) 1818B

Pehr (Kirkonkylä) 1819B

Willikain

Clemet (Haukivuori) 1819A

Pehr (Haukivuori) 1818B

Wirigilius

Heming (Sauvomäki) 1822A

Olof (Sauvomäki) 1822A

Pehr (Sauvomäki) 1822A

Simon (Sauvomäki) 1822A

Wädialain

Erich (Suontientaipale) 1822A

Wäisain

Jacob (Väisälä) 1823A

Wäissain

Hind. (Väisälä) 1823A

Johan (Väisälä) 1823A

Wänalain

And. (Kärkkäälä) 1820A

Wänelain

(Hällinmäki) 1818A

And. (Haukivuori) 1818B

Anders (Haukivuori) 1818B

Hindrich (Haukivuori) 1818B

Laars (Tikkalanmäki) 1822B

Wänhoin

Olof (Haukivuori) 1819A

Wäpsalain

Christer (Rajalanniemi) 1821B

Hind. (Toholahti) 1822B

Olof (Toholahti) 1822B

Påhl (Rajalanniemi) 1821B

Wärtz

Johan (Haukivuori) 1819A

Matz (Haukivuori) 1819A

Pehr (Haukivuori) 1819A

Wäsein

Christer (Hällinmäki) 1818A

Wässin

Olof (Hällinmäki) 1818A

Wästerij

Johan (Suolitaipale) 1822A

Sallmoin (Suolitaipale) 1822A

YAlkuun

Ylloin

Hans (Kylmämäki) 1820A

Hans (Suolitaipale) 1822A

Hind (Kylmämäki) 1820A

Hindrich (Suolitaipale) 1822A

Matz (Kylmämäki) 1820A

Olof (Kylmämäki) 1820A

Olof (Suolitaipale) 1822A

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 663 nimeä

KylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023