AloitussivuSavon henkikirjatPieksämäen pitäjä1727 → Henkikirja ☰ 

Pieksämäki henkikirja 1727

Sivu 1595B (aukeaman 1595 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Armiswässj/Armisvesi - - 2 Johan Staffansonn med hust 1 1 Crono og:
1 Heetamäkj/Hietamäki - - 3 Niels Hämälein 1 - D:o
Frände Petter 1 -
Son Johan 1 -
1 Hällimäckj/Hällinmäki - 2 - Bertill Laitin m ho 1 1 Cav:
2 - - 3 Hans Mannin mh 1 1 Inf
Bror Mårten 1 -
3 - - 3 Thomas Tarfwoin 1 - C:og:
Bror Niels 1 -
Mårtens hust - 1
4 - 2 - Claes Tarfwoin mh 1 1 Cav:
5 - - 2 Påhl Janhuin 1 - C:og:
Frände Lars 1 -
6 - - 2 Essaias Matil:s hust - 1 D:o
Bror Sigfred 1 -
7 - 2 - Påhl Pulckin med ho 1 1 Cav:
8 - - 2 Petter Janhuin 1 - C:og:
Bror Gustaf 1 -
9 - - 4 Gustaf Gustafson Tarfwoin 1 - D:o
Dr: Petter Tannin med hust 1 1
Dr: Michell Kaippin 1 -
10 - - 2 Lars Kandain 1 - D:o
Dr: Michell Pöyhein 1 -
11 - - - Olof Hulkoins - - Cavalll. öde
12 - - - Michell Kuifwalains - - Cavalll. öde
13 - - - Grels Tarf:oins - - Cavalll. öde
14 - - 1 Petter Putkoin 1 - C:og:

Sivu 1596A (aukeaman 1596 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
15 Hällimäckj/Hällinmäki - - 2 Hind. Puroin med ho 1 1 C:og:
16 - - 3 Michell Nikulain med hust 1 1 D:o
Son Michell 1 -
17 - - 1 Hind: Kandains hust - 1 D:o
18 - - 3 Hartwick Hänninen med hust 1 1 D:o
Bror Simon 1 -
1 Herrala - - 4 Olof Markains hust - 1 D:o
Bror Påhl 1 -
Bror Hind: med hust 1 1
1 Hangamäkj/Hankamäki - - 4 Michell Yllöin mh 1 1 D:o
Bror Erich med ho 1 1
2 - - 2 Lars Larson Hännin med hust 1 1 Inf
3 - - 3 Olof Kaipiain mh 1 1 D:o
B:S: Olof Hännin 1 -
4 - - 3 Grels Ohlson med ho 1 1 D:o
Bror Mattz 1 -
5 - - 3 Staffan Johansonn Markain med ho 1 1 C:og
Bror Hindrich 1 -
6 - - 3 Isack Kollares hust - 1 D:o
pro 1726 tillbaka - 1
Dr: Påhl Jänis 1 -
1 Häckilä/Häkkilä - 5 - Ifwar Häckin 1 - Cav:
Son Lars med ho 1 1
Son Påhl med ho 1 1
2 - 2 - Lars Brusiuson mh 1 1 D:o
3 - 2 - Johan Häckin med ho 1 1 D:o
4 - 2 - Niels Kohwaka med ho 1 1 D:o
5 - 3 - Hind: Eliason med ho 1 1 D:o
Bror Lars 1 -

Sivu 1596B (aukeaman 1596 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
6 Häckilä/Häkkilä - 1 - Anders Pennain 1 - Cav:
7 - 2 - Adam Jörenson mh 1 1 D:o
8 - - 2 Mattz Anderson Jämbsä med ho 1 1 Inf
9 - 3 - Hind: Swantesons ho - 1 Cav:
Dr: Samuel Bengtson med hust 1 1
10 - - - Lars Huiskains - - Inf öde
11 - 1 - Hind: Tyneson 1 - D:o
1 Haukworj/Haukivuori - - 2 Hind: Eskellson 1 - Inf
Bror Lars 1 -
2 - 3 - Peer Claeson 1 - Cav:
Dr: Johan Kimare mh 1 1
3 - 5 - Jacob Suchoin med ho 1 1 D:o
Petter Williakains ho - 1
Dr: Mårt: Williakain med hust 1 1
4 - 2 - Erich Tarf:oin med ho 1 1 D:o
5 - - - Hindrich Ollikain - - Inf öde
6 - - 3 Olof Myryläin 1 - Inf
Dr: Anders Risains ho - 1
Dr: Hans Käriein 1 -
7 - - 1 Påhl Staffanson Mickain - - Crono öde
8 - - 4 Mårten Nyckein mh 1 1 Inf
Bror Påhl 1 -
B:M: Jeronimus 1 -
9 - - 2 Petter Tihjoin m ho 1 1 D:o
10 - - 3 Påhl Hyfwein med ho 1 1 C:og.
Bror Petter Wänäl:in 1 -
11 - - - Johan Tuchkal:ins - - Crono öde
12 - - - Dito Tuchkal:s - - Crono öde
13 - - - Påhl Jalkains - - Crono öde
14 - - - Lars Kärieins - - Crono öde

Sivu 1597A (aukeaman 1597 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
15 Haukworj/Haukivuori - - 4 Michell Nyckein 1 - C:og:
Johan Ollikain mh 1 1
B:M: Hans Käriein 1 -
16 - - 3 Johan Michelson mh 1 1 Inf
Son Erich 1 -
17 - 3 - Påhl Måilain 1 - Cav:
B:S: Pär med ho 1 1
18 - 3 - Sigfr: Wänäläin 1 - D:o
Dr: Christer Ollikain med hust 1 1
19 - - 2 Jacob Forssmans ho - 1 Inf
Dr: Pär Isckanius 1 -
2 - - Brofougden Anders Jacobson med hust 1 1
20 - - 1 Påhl Walkoins hust - 1 Inf
21 - - 1 Petter Kärieins ho - 1 D:o
22 - - - Markus Williakains - - Crono öde
23 - - 2 Hind: Käriein mh 1 1 Inf
24 - - - Thomas Ollikains - - Inf öde
1 Hulkola/Hulkkola - 2 - Lars Larson Nysein 1 - Cav:
Lars Nyseins hust - 1
1 Jäppilä - 4 - Bengt Risain mh 1 1 D:o
Bror Sigfred med ho 1 1
2 - 4 - Hemming Tåloins ho - 1 D:o
Son Niels 1 -
B:M: Matz Hytiäin 1 -
Bror Johan Rissain 1 -
3 - 3 - Hans Ickoin med ho 1 1 D:o
Bror Lars Ickoin 1 -
4 - 1 - Lars Jacobson Jäppin 1 - D:o
5 - 2 - Niels Muldiain mh 1 1 D:o öde
6 1 - 3 Joseph Rissain med ho 1 1 Inf
B:r Erich 1 -
Trumbl: Erich Ström 1 - 2. rumpali

Sivu 1597B (aukeaman 1597 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Jauhomäkj/Jauhomäki - 3 - Samuel Ehrson 1 - Cav:
Son Samuel med ho 1 1
2 - 3 - Påhl Jäntze 1 - D:o
B:M: Ifwar Parf:in med hust 1 1
3 - - 3 Claes Laitin mh 1 1 C:og.
Dr: Staffan Rikoin 1 -
4 - 2 - Anders Matson mh 1 1 Cav.
5 - 1 - Lars Wästerins ho - 1 D:o
1 Ihalais/Ihalainen - 2 - Thomas Mannin med hust 1 1 D:o
2 - - 2 Olof Kofwain mh 1 1 D:o Inf
1 Kyrckioby/Kirkonkylä 1 - - Sacell:n Simon Tarvonii Enckia - 1 Inf
2 - 10 - Staff: Wauhkoin mh 1 1 Cav:
Bror Christer med ho 1 1
Bertill Liperos ho - 1
Dr: Påhl Laitin 1 -
Dr: Dominicus Wauhkoin 1 -
Dr: Thomas Pärson 1 -
Dr: Dafwid Mannin med hust 1 1
3 - - - Johan Wilhuins - - Cav: öde
4 1 - - Sergeantz Boställe - - Inf
Casserade Drag: Anders ho - 1
5 1 - - Capitain H:r Abraham Falcks Fru - 1 Inf Bosstel:
- - 2 L:B: Carl Hedman mh 1 1
6 2 - - Corporal: Joh: Schening 1 - Cav:
Dr: Eskell Mannin 1 -
7 4 - - Cornett: Hoppenstängh med hust 1 1
Johan Korpel:s hust - 1
Dr: Mattz Mannin 1 -

Sivu 1598A (aukeaman 1598 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Karialaby/Karjala - - 5 Elias Karjal:in mh 1 1 Inf
Bror Abraham med ho 1 1
Bror Johan 1 -
2 - - 2 Johan Kurfwitz mh 1 1 D:o
3 - - 2 Måns Säppäin m ho 1 1 D:o
1 Kåssolansarj/Kosolansaari - - 2 Olof Hänninen mh 1 1 C:og:
1 Kukola/Kukkola - - 2 Johan Johanson med ho 1 1 Inf
2 - - 3 Hind: Nysein med ho 1 1 C:og:
Dr: Eskell Mardikain 1 -
3 - - 3 Hind: Sacko med ho 1 1 D:o
B:M: Johan Muldiain 1 -
4 - - 3 Hind: Jäppin med ho 1 1 D:o
Bror Johan 1 -
1 Kähkylä/Kähkölä - 2 - Hind: Nysein mh 1 1 Cav:
2 - - - Ifwar Parfwins - - Cav: öde
1 Karkola/Karkkola - - 4 Erich Staffanson mh 1 1 Inf
Markuses hust - 1
Dr: Påhl Hämäläin 1 -
1 Kärkälä/Kärkkäälä - - 2 Pär Pöyhein mh 1 1 D:o
2 - - 3 Zacharias Kontinen 1 - D:o
Peer D:o med ho 1 1
1 Kufwaisenby/Kuvansi - - 4 Mattz Haloin mh 1 1 C:og:
B:M: Peer Sackoin mh 1 1
1 Käpisahlo/Käpysalo - - 3 Petter Kukoin med ho 1 1 Inf
Bror Elias 1 -
1 Kyllmämäkj/Kylmämäki - 5 - Lars Yllöin med ho 1 1 Cav:
Dr: Johan Saf:elain mh 1 1
Son Hans Larson 1 -
2 - 2 - Jören Yllöin 1 - D:o
Son Johan 1 -
3 - 2 - Hans Yllöins hust - 1 D:o
Son Anders 1 -
1 Kutumäckj/Kutumäki - - 3 Peer Peerss:n Nennoin mh 1 1 C:og:
Son Petter 1 -

Sivu 1598B (aukeaman 1598 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Kutumäckj/Kutumäki - - 3 Bengdt Nillss:n Nennoin 1 - C:og:
Nills Nennoins hust 1 1
och D:r Petter Tijtin
1 Kandala/Kantala - - 3 Mattz Kandain mh 1 1 C:og:
Son Niels 1 -
2 - 6 - Niels Leikas mh 1 1 Cav:
Son Markus med ho 1 1
Bror Erich 1 -
Dr: Markus Suchoin 1 -
1 Käreniemj/Kärenniemi - - 2 Johan Nyckein med ho 1 1 C:og:
1 Knutila/Nuutila - 4 - Cnut Michellson mh 1 1 Cav:
Bror Hans 1 -
Bror Erich 1 -
1 Längelmäkj/Längelmäki - - 4 Gustaf Kaupin mh 1 1 Inf
Bror Hind: med ho 1 1
2 1 - 3 Lars Ehrson med ho 1 1 D:o
Son Arfwed 1 -
Trumbsl:n Abraham Holm 1 - 1. rumpali
3 - 2 - Niels Dafwitzain mh 1 1 Cav:
4 - 3 - Petter Bengtsonn Dafwitzain 1 - D:o
Måg. Påhl Huttuin m ho 1 1
5 - - 2 Sigfr: Hullckoin mh 1 1 Inf
6 - 4 - Johan Grelson Suchoin med hust 1 1
Bror Petter med ho 1 1
7 - - 3 Jören Sickain 1 - C:og
Bror Lars med ho 1 1
8 - - 2 Petter Nysein mh 1 1 D:o
9 - - 1 Petter Wäisein 1 - Inf
10 - - 2 Petter Dafwitzain mh 1 1 D.o
11 - - 3 Olof Tenhuin 1 -
Son Peer Pulliain 1 -
Son Olof 1 -

Sivu 1599A (aukeaman 1599 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
12 Längelmäkj/Längelmäki - - 3 Anders Putkoin 1 - C:og.
Bror Michell 1 -
B:S: Olof 1 -
1 Lytilä/Lyytilänmäki - - 2 Hans Laitins hust - 1 D:o
Bror Olof 1 -
1 Liukola/Luukkola - 2 - Eskell Markain 1 - Cav:
Son Påhl 1 -
1 Leetemäkj/Liedemäki - - 2 Mattz Haloin mh 1 1 Inf
- - 2 Lars Michels: Haloin 1 -
Son Staffan 1 -
2 - - 3 Påhl Mustain mh 1 1 C:og:
B:M: Isack ifrån Rautalambj 1 -
3 - - 3 Staffan Häckin mh 1 1 D:o
Bror Johans hust - 1
4 - - 3 Erich Kuckoin med ho 1 1 Inf
Bror Michell 1 -
5 - 3 - Olof Laitinen mh 1 1 Cav:
Son Olof 1 -
6 - - 2 Christer Korhoin 1 - Inf
B:M: Niells Uttriain 1 -
7 - - 2 Cnut Kåifwistoin med hust 1 1 C:og:
8 - - 2 Thomas Koifwistoin med hust 1 1 Inf
9 - - 2 Mattz Nennoin 1 - D:o
Son Mattz 1 -
1 Mawässj/Maavesi - - 3 Jacob Råmoin mh 1 1 D:o
Bror Olof 1 -
2 - - 2 Thomas Råmoin mh 1 1 C:og:
3 - 1 - Olof Råmoin 1 - D:o
4 - - - Bertill Koikal:s - - öde Crono
5 - 2 - Erich Hännin mh 1 1 Cav:
6 - 3 - Carl Arfweds: Pulkin med hust 1 1 D:o
Bror Bertill 1 -

Sivu 1599B (aukeaman 1599 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
7 Mawässj/Maavesi - 3 - Petter Pulliain 1 - Cav:
Son Erich med ho 1 1
8 - 1 - Eskell Tenhuins ho - 1 D:o
9 - - - Förare Boställe - - Inf
- - 2 L:B: Simon Tarf:oins ho - 1
Bror Petter 1 -
10 - 2 - Anders Pulliain mh 1 1 Cav:
11 - 2 - Mattz Janhuin mh 1 1 D:o
12 - - 3 Petter Utriain mh 1 1 Inf
Bror Påhl 1 -
13 - - - Påhl Nyckeins - - Cav: öde
14 - - 1 Erich Putkoin 1 - Inf
15 - 1 - Mattz Haloin 1 - Cav:
1 Markala/Markkala - - 3 Clemet Hänninen med hust 1 1 C:og:
Swåg: Johan Korhoin 1 -
2 - 4 - Peer Markain mh 1 1 Cav:
Bror Hindrich mh 1 1
3 - 2 - Thomas Näriein mh 1 1 D:o
1 Nickarila/Nikkarila 3 - - H: Hendrichen Dahlbergz Fru - 1 Inf: Bostel:
Dr: Olof Mustoin mh 1 1
- - 2 L:B: Pär Käckoin mh 1 1
2 - 4 - Markus Sämein 1 - Cav:
B:M: Pär Hämäl: mh 1 1
Bror Johan Hämäl: 1 -
1 Nefwola/Neuvola - - 2 Daniel Nyckein 1 -
Son Påhl 1 -
2 - - 4 L:B: Thomas Håckain med hust 1 1 Inf
Olof Mustoin mh 1 1
1 Niskamäckj/Niskamäki - - 2 Johan Jallkain 1 - D:o
Bror Påhl 1 -

Sivu 1600A (aukeaman 1600 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Niskamäckj/Niskamäki - - 3 Hind: Hämäl:in med ho 1 1 C:og:
Son Lars 1 -
1 Ninimiemj/Niininiemi - 1 - Jören Lahikain 1 - Cav:
2 - - 2 Simon Ickoin 1 - Inf
Bror Olofs hust - 1
3 - - 4 Olof Outin med ho 1 1 D:o
Dräng Lars Yllöin 1 -
Dr: Hind: Dito 1 -
1 Nyckälä/Nykälä - 5 - Påhl Nyckein 1 - Cav:
Son Lars med ho 1 1
Son Påhl 1 -
Son Hemming 1 -
2 - - 2 Lars Tackin med ho 1 1 C:og:
3 - - 6 Jacob Olson med ho 1 1 Inf
Mattz Ohlson m: ho 1 1
Bror Olof med ho 1 1
1 Outila/Oittila - - 2 Påhl Markain med ho 1 1 C:og.
1 Pöihälä/Pöyhölä - - 3 Niels Mannin mh 1 1 Inf
Bror Josep 1 -
2 - - 2 Elias Frilander 1 - C:og:
Mod: Elias Frilander hust - 1
3 3 - - Sacell:n H:r Niels Frilander med ho 1 1 Cappel:s Bohl
Dåtter Margareta - 1
4 - - - 2:ra Cappel:s Bohl - - öde
1 Pyhittynby/Pyhitty - - - Eskell Heurins - - öde
2 2 - - Länsman And:s Asp mh 1 1 C:og:
3 - - 1 Christesr Wauhkoin 1 - Inf
4 - - 1 Jacob Leikas 1 - D:o
5 - - 3 Johim Michellson 1 - D:o
Bror Samuel 1 -
Bror Michell 1 -
6 - - - Hind: Ainulains - - öde Inf
7 - - 4 Staffan Möhein mh 1 1
B:r Petter och B:S: Johan 1 -

Sivu 1600B (aukeaman 1600 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
8 Pyhittynby/Pyhitty 1 - - Musterskrif: Lars Mörth 1 - Inf Bostel:
9 3 - - Fendrichen Dalbergz hemman 1 -
Dr: Arfwed Wäisein 1 - Inf
Dr: Petter Pöyhein 1 -
Pigan Ewa Wilhuin - 1
1 Påhiolax/Pohjalahti - - 1 Cnudt Larson Nykein 1 - C:og:
1 Pispalansarj ell: mäckj/Piispalanmäki - - 3 Petter Tarf:oin mh 1 1 D:o
Dr: Mårt: Karfwoin 1 -
1 Pitkäsmäkj/Pitkäsmäki - 5 - Jören Nyckein mh 1 1 Cav:
Bror Michell m: ho 1 1
B:r Anders 1 -
2 - - 3 Påhl Hännins hust - 1 Inf
St:S: Lars Heula 1 -
St:S: Jören Heula 1 -
3 - - 3 Michell Tyrfwins ho - 1 D:o
Bror Mattz med ho 1 1
1 Pyhäjärfwj/Pyhäjärvi - - 3 Lars Häckin mh 1 1 C:og.
Bror Måns hust - 1
1 Pörölä/Pörölänmäki - - 2 Thomas Ravant med hust 1 1 Inf
1 Piexämäckj/Pieksämäki - 3 - Claes Claeson mho 1 1 Cav:
Bror Anders 1 -
2 - - - Häradzhöfdingen Nidelbergz hemman - - D:o
- 2 - L:B: Olof Janhuin med hust 1 1
1 Rumukanmäkj/Rummukka - - - Påhl Mullikains - - Crono öde
2 - - 3 Johan Thomason mh 1 1 Inf
Bror Thomas hust - 1
3 - 2 - Olof Mäckoin mh 1 1 Cav:
1 Rajalanniemj/Rajalanniemi - - 4 Samuel Wäpsäl:n med hust 1 1 C:og:
Son Hind: med ho 1 1
1 Ruokomäkj/Ruokomäki - - 4 Lars Walckoin mh 1 1 D:o
B:M: Lars Kempin mh 1 1

Sivu 1601A (aukeaman 1601 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Surnomäckj/Surnunmäki - - 3 Joseph Putkoin 1 - Inf
Bror Johan 1 -
Måg: Lars Karjal:s ho - 1
2 - 2 - Johan Yllöin med ho 1 1 Cav:
3 - - 2 Staffan Putkoins ho - 1 Inf
Bror Niels 1 -
4 - - 3 Johan Naukarin mh 1 1 D:o
1/2 Bror Lars Jörson 1 -
5 - 3 - Christer Mannin 1 - Cav:
Pär Willhuins hust - 1
Dr: Thomas Kyryl:in 1 -
1 Sikamäckj/Siikamäki - 4 - Påhl Ehrson Tenhuin mh 1 1 Cav:
Dr: Anders Huttuin 1 -
Dr: Bertill D:o 1 -
2 - 3 - Olof Ohlson Markain 1 - D:o
Son Anders med ho 1 1
3 - - 3 Lars Peerson med ho 1 1 Inf
Bror Son Petter 1 -
1 Särkämäkj/Sarkaniemi - - 3 Anders Råpoin mh 1 1 C:og:
Bror Elias 1 -
2 - - 2 Michell Råpoin med hust 1 1 D:o
1 Suotentaipall/Suontientaipale - 2 - Erich Huttuins hust - 1 Cav:
Son Petters Huttuin 1 -
2 - - 2 Michell Markain med hust 1 1 C:og:
3 - - 3 Pär Michellson 1 - D:o
Michell Michelson Rypis Enkia - 1
D:r Erich Kainulain 1 -
4 - - 3 Pär Kinnuin 1 - D:o
Bror Thomas med ho 1 1
5 - - 4 Hind: Lappi med ho 1 1 D:o
Son Hindrich med ho 1 1
6 - - 3 Erich Suikoin med ho 1 1 D:o
B: Johans hust - 1

Sivu 1601B (aukeaman 1601 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
7 Suotentaipall/Suontientaipale - - 2 Petter Surnoin mh 1 1 C:og:
8 - - 2 Hind: Lappis hust - 1 D:o
Bror Lars 1 -
9 - - 4 Påhl Ehrson 1 - D:o
B:M: Erich Wächwil: 1 -
Dr: Pär Kålemain med hust 1 1
10 - - 2 Johan Markoin mh 1 1 D:o
1 Suotenheeta/Suontientaipale - - 2 Ifwar Turuin mh 1 1 D:o
1 Suonjockj/Suonenjoki - - 4 Mattz Häckin mh 1 1 D:o
B:M: Mattz Airaxinen med ho 1 1
2 - - 3 Petter Närhin mh 1 1 D:o
Bror Erich 1 -
3 - - 4 Simon Simonson Kontinen mh 1 1 D:o
F:B: Larses hust - 1
Bror Lars 1 -
4 - - 2 Thomas Suchkoin mh 1 1 Inf
5 - - - Samuel Turpelains - - Crono öde
1 Suoliwässj/Suolivesi - 3 - Staffan Kaupin 1 - Cav:
Elias Matil: mh 1 1
2 - - 2 Carl Staffanson mh 1 1 C:og:
1 Saufwomäckj/Sauvomäki - - 2 Hind: Janhuin mh 1 1 Inf
2 - 1 - Simon Walckoin 1 - Cav:
1 - - 3 Wirgilius Walckoin med hust 1 1 C:og: Inf
Bror Elias 1 -
1 Suotentaipall/Suontientaipale - - - Olof Ohlson Yllöin med hust - - C:og: finnes nederst igen
1 Sianjalka - - 3 Peer Jalckain mh 1 1 D:o
Son Lars 1 -
2 - - 5 Hind: Turpiain mh 1 1 Inf
pro 1726 tillbacka 1 1
Bror Samuel 1 -
1 Solitaipal/Suolitaipale - - 2 Olof Ohlss:n Yllein mh 1 1 C:og:

Sivu 1602A (aukeaman 1602 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Sikalansarj/Sikosaari - - 2 And:s Anderson mh 1 1 C:og:
1 Tickalamäkj/Tikkalanmäki - - 2 Jören Hilduins ho - 1 Inf
Bror Olof 1 -
2 - - 2 Mattz Hilduin 1 - C.og.
Bror Olof 1 -
3 - 2 - Jören Sickain m: ho 1 1 Cav:
4 - - 2 Staffan Hilduin 1 - Inf
Son Simon 1 -
5 - 2 - Olof Kaipain 1 - Cav:
B:S: Jören Claesons ho - 1
6 - 2 - Mattz Kaipain mh 1 1 D:o
7 - - 2 Johan Jäppin m: ho 1 1 C:og.
8 - - - Sergeanten Tavastiernas hemman
Dräng Olof Dafwitzain med ho - - Niuter löhn och Kost hoos adels_
9 - 2 - Adam Pulckin mh 1 1 Cav:
10 - 3 - Pähr Pulckins ho - 1 D:o
B:S: Niels Påhlson 1 -
B:S: Petter 1 -
1 Tihusenniemj/Tihusniemi - - 3 Pähr Baciiliison mh 1 1 Inf
Bror Staffan 1 -
2 - - 3 Påhl Påhlson Suchoin med hust 1 1 C:og:
Son Olof 1 -
1 Tåswalansarj/Tossavalansaari - - 3 Påhr Suchoin med ho 1 1 D:o
Son Påhl 1 -
2 - - 3 Olof Ickoin 1 -
Dr: Olof Suchoin mh 1 1
1 Tiurumäkj/Tyyrinmäki - 4 - Eskell Wäpsäl:in mh 1 1 Cav:
Bror Påhl med ho 1 1
2 - 2 - Johan Karjal:in m: ho 1 1 Dito

Sivu 1602B (aukeaman 1602 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Tiurumäkj/Tyyrinmäki - - 3 Markus Karjal:in mh 1 1 C:og:
Dräng Olof Ohlson Korhoin 1 -
1 Tåikalanmäkj/Toikkalanmäki - - 3 Daniel Häckin med ho 1 1 D:o
Dr: Hind: Yllöins hust - 1
1 Tåholax/Toholahti - 2 - Mattz Råssj med hust 1 1 Cav:
2 - - 4 Simon Simonsons ho - 1 C:og
Dr: Påhl Wäpsäl:in mh 1 1
Dr: Johan Markain 1 -
3 - - 2 Arfwedh Karialain mh 1 1 C:og:
1 Utriala - 2 - Hans Utriain med ho 1 1 Cav:
2 - - 2 Jacob Ticka 1 - Inf
Son Pähr 1 -
3 - 2 - Pähr Kålemain mh 1 1 cav:
1 Wilhula/Vilhula - - 2 Samuel Johansons hust - 1
Bror Johan 1 -
2 - - 3 Johan Kohwaka med ho 1 1
Swåg Påhl Willhuin 1 -
3 - - 2 Johan Pährson Willhuin 1 - Inf
Bror Pähr 1 -
1 Wehmais/Vehmaiskylä 4 - - Länsman Elias Elianus mh 1 1 D:o
Arfwed Ohls: Dafwitzain mh 1 1
2 - - 2 Hans Putkoin med ho 1 1 D:o
3 - - 2 L:B: Matz Larson Nyckein 1 - Fourerensw Bostelle
Bror Johan 1 -
4 - - - And:s Wauhkoins - - Cav: öde
5 - - 4 Markus Leikas med ho 1 1 Inf
Son Markus 1 -
Dräng Pähr Suchoin 1 -
6 - - 2 Hind: Utriain med ho 1 1 D:o
7 - - 2 And:s Kaipiain med ho 1 1 D:o
1 Walkiamäkj/Valkeamäki - 1 - Gustaf Ickoin 1 - Cav: öde
2 - 2 - Stafan Kaupin 1 - Cav:
Son Mårten 1 -
3 - - - Peer Paunoins - - Inf öde
4 - 1 - And:s Hillduin 1 - Cav: öde
5 - 2 - Jacob Staffanson 1 - Cav:
Bror Staffan 1 -
6 - 4 - Michell Hilduin 1 - D:o
Bror Adam med ho 1 1
B:S. Mattz Påhlson 1 -

Sivu 1603A (aukeaman 1603 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
7 Walkiamäkj/Valkeamäki - 4 - Johan Paijain med ho 1 1 Cav:
Bror Päär 1 1
8 - 1 - Adam Ickoin 1 - D:o
9 - - 1 Hind: Larson Ickoins ho - 1 Inf
10 - 3 - Sigf: Tuijain mh 1 1 Cav:
Abr: Hannukäin 1 -
1 Wirmasniemj/Virmasniemi - 4 - Sigfr: Anderson mh 1 1 D:o
Bror Lars och Mattz 2 -
1 Wähnämäkj/Venetmäki - 3 - Thomas Pöndinen mh 1 1 D:o
Hans Yllöin 1 -
1 Wirtasalmj/Virtasalmi - - 3 Elias Purhoin mh 1 1 C:og:
Bror Påhl 1 -
2 - - 2 Mattz Pullkoins ho - 1 D:o
Bror Hindrich 1 -
3 - - 2 Olof Sickain 1 - Inf
B:M: Niels Putkoins ho - 1
4 - - 1 Hind: Pykein 1 - C:og:
5 - - 1 Olof Såpoin 1 -
1 Weurälä/Väyrylä - - 2 And:s Jutin med ho 1 1 D:o
2 - - 2 Thom: Haloin mh 1 1 Inf
1 Wipero/Viippero - - 2 Pähr Tijhoins hust - 1 D:o
Son Staffan 1 -
2 - - Upbördzskrif: Tarvon mh 1 1
1 - - Utridaren Jören Silfwast 1 -
1 Wanjala/Vanaja - 4 - Staffan Grelson med ho 1 1 Cav:
Bror Pähr 1 -
Bror Påhl Påhlson 1 -
2 - - 4 Lars Mannin mh 1 1 C:og:
B:M: Lars Hännin mh 1 1
1 Wäisälä/Väisälä - 3 - Johan Johansons hust - 1 Cav:
Son Johan med ho 1 1
2 - - 3 Hind: Wäisein mh 1 1
B: Thomas 1 -
3, 4 - - 4 Arfwed Wäiseins hust - 1
Son Arfwed Jacobson 1 -
B:S: Arfwed 1 -
B:M: Johan Assikains ho - 1
5 - - 1 Hind Mackoin 1 - C:og.
6 - - 3 Thom Kandain mh 1 1
B: Thomas 1 -
7 - 1 - Hind: Wäisein 1 - Cav:

Sivu 1603B (aukeaman 1603 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Wänhätäkemäranda/Venettekemäranta - - 3 Jören Pöndin mh 1 1 C:og.
Bror Thomas 1 -
1 Wahkola/Vauhkola - - 3 Johan Wauhkoin mh 1 1 D:o
Son Jören 1 -
2 - - 2 Pähr Wauchkoin mh 1 1 D:o
Pappila 7 - - Kyrckioheerden Högl:de H: Claudius Mollander mh 1 1
Dräng Hind: Lyra 1 -
Dr: Hind: Närhij 1 -
Dr: Johan Rassain 1 -
Pigan Maria - 1
Pigan Margareta - 1
1 - - Klåckaren And: Linman 1 -

NimihakemistoKylätSivut kylittäin1722

© Väinö Holopainen 2023