AloitussivuSavon henkikirjatSäämingin pitäjä1711 → Nimihakemisto

Sääminki henkikirja 1711

Nimihakemisto


-  A  B  C  F  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW  Å 
 -  A  B  C  F  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Agneta (Vaikotaipale) 2586

And: (Haukiniemi) 2578

And. Jacobss (Pihlajanniemi) 2581

And: Simonsson (Kokonsaari) 2578

Anders Månsson (Saukkola) 2584

Anders Pålsson (Vaikotaipale) 2586

Claes (Vaikotaipale) 2586

Erich (Haukiniemi) 2578

Erich Thomasson (Tolvanniemi) 2584

Frantz (Savonlinnan Malmi) 2586

Giösta Jacobsson (Saukonsaari) 2584

Hans Mattsson (Mikkolanniemi) 2580

Hend: Jöranss: (Savonlinnan Malmi) 2586

Hend: Påhlsson (Mikkolanniemi) 2580

Hendrich (Haukiniemi) 2578

Ingeborg (Pellossalo) 2582

Joh Person (Ahvionsaari) 2577

Johan (Tuohisaari) 2584

Johan Larsson (Kommerniemi) 2580

Johan Månss: (Ahvionsaari) 2577

Johan Nilsson (Juvola) 2578

Jöran (Tynkkylänjoki) 2584

Jören (Ahvionsaari) 2577

Jören Ohlsson (Savonlinnan Malmi) 2586

Lars (Kokonsaari) 2578

Lars (Mikkolanniemi) 2581

Lars Andersson (Kapajaakkola) 2580

Lars Hendersson (Pellossalo) 2582

Mattz (Mikkolanniemi) 2580

Mattz (Pihlajanniemi) 2582

Mattz Larsson (Haukiniemi) 2578

Mattz Larsson (Päkkilä) 2583

Mattz Mattsson (Pihlajanniemi) 2582

Måns (Mikkolanniemi) 2580

Måns (Saukkola) 2584

Nills (Juvola) 2578

Nills (Laukansaari) 2580

Olof (Saukkola) 2584

Peer (Ahvionsaari) 2577

Peer (Mikkolanniemi) 2580

Peer (Pellossalo) 2582

Peer (Ritosaari) 2583

Peer Abramsson (Kesamonsaari) 2578

Peer Erichsson (Otavanniemi) 2581

Peer Grelsson (Saukonsaari) 2584

Peer Hendersson (Niittylahti) 2581

Peer Johansson (Mikkolanniemi) 2580

Per Matsson (Ahvionsaari) 2577

Påhl (Kosola) 2579

Påhl (Vaikotaipale) 2586

Samuell (Saukonsaari) 2583

Simon (Kokonsaari) 2578

Simon (Kapajaakkola) 2580

Simon Staffanss: (Inkilä) 2578

Simon Thomasson (Laukansaari) 2580

Staffan (Pellossalo) 2582

Staffan Mårtensson (Jaatila) 2578

Staffan Persson (Ritosaari) 2583

Valentin (Jaatila) 2578

AAlkuun

Aniain

Peer (Pellossalo) 2582

Aufwinen

Axell (Mikkolanniemi) 2580

Erich (Kommerniemi) 2580

BAlkuun

Bakarin

Erich (Pakarila) 2577

Mattz (Mönkkölä) 2581

Olof (Pakarila) 2577

Bengtin

Lars (Varparanta) 2584

CAlkuun

Carstenius

Abram (Vaikotaipale) 2586

FAlkuun

Fick

Carl (Kosola) 2579

Flygare

Joh: (Savonlinnan Malmi) 2586

Forsius

Hendrich (Liistonsaari) 2580

Påhl (Liistonsaari) 2580

Samuel (Liistonsaari) 2580

HAlkuun

Halain

Nils (Saukonsaari) 2584

Hapia

Lars (Savonlinnan Malmi) 2586

Hapiain

Peer (Savonlinnan Malmi) 2586

Hardick:n

Mickell (Saukonsaari) 2583

Hardickain

Thomas (Saukkola) 2584

Heldemoin

Nils (Saukkola) 2584

Peer (Mönkkölä) 2581

Hijmain

Johan (Tuohisaari) 2584

Huttuin

Hend: (Savonlinnan Malmi) 2586

Johan (Savonlinnan Malmi) 2586

Hyppein

Joh (Savonlinnan Malmi) 2586

Lars (Savonlinnan Malmi) 2586

Hämel:

Johan (Savonlinnan Malmi) 2586

IAlkuun

Immoin

Christer (Mönkkölä) 2581

Erich (Mönkkölä) 2581

Hend: (Otavanniemi) 2581

Innain

Bertell (Otavanniemi) 2581

JAlkuun

Janutuin

Johan (Pellossalo) 2582

Jatin

Dawid (Jaatila) 2578

Jordain

Anders (Tolppalansalmi) 2584

Thomas (Tolvanniemi) 2584

Jurfwain

Anders (Ritosaari) 2583

Juste

Adam (Kallislahti) 2579

And: (Kallislahti) 2579

Mattz (Kallislahti) 2579

Valentin (Kallislahti) 2579

Jutin

Magnus (Punnola) 2583

Mattz (Punnola) 2583

KAlkuun

Kaipain

Anders (Kallislahti) 2579

Kantuin

Lars (Varparanta) 2584

Kapajakoin

Jacob (Päkkilä) 2583

Kardin

Peer (Tynkkylänjoki) 2584

Karpinen

Anders (Pihlajanniemi) 2582

Hend. (Pihlajanniemi) 2582

Karwinen

Mickell (Loikansaari) 2580

Kasukain

Anders (Pellossalo) 2582

Killiuin

Eskill (Punnola) 2583

Samuell (Punnola) 2583

Kinnuin

Erich (Tolvanniemi) 2584

Lars (Tolvanniemi) 2584

Mattz (Kallislahti) 2580

Olof (Tolvanniemi) 2584

Thomas (Tolvanniemi) 2584

Klostarin

Samuel (Kosola) 2579

Kohoin

Peer (Savonlinnan Malmi) 2586

Kucko

Johan (Pellossalo) 2582

Mattz (Pellossalo) 2582

Kuttwoin

Staffan (Kallislahti) 2579

Kåckoin

Anders (Pellossalo) 2582

Erich (Pellossalo) 2582

Johan (Pellossalo) 2582

Simon (Savonlinnan Malmi) 2586

Kåndiain

Erich (Juvola) 2578

Kåndin

Nils (Haukiniemi) 2578

Kåsoin

Abram (Kosola) 2579

Adam (Pellossalo) 2582

Anders (Kallislahti) 2580

Christer (Kallislahti) 2580

Erich Perss: (Kiilanmäki) 2579

Hans (Kiilanmäki) 2579

Johan (Kosola) 2579

Jöran (Kosola) 2579

Jöran (Kiilanmäki) 2579

Lars (Kosola) 2579

Lars (Kallislahti) 2580

Lars Johanss (Kosola) 2579

Lukas (Kallislahti) 2580

Kåssoin

Anders (Pellossalo) 2582

Kåstiain

Lars (Pesolansaari) 2582

Mårten (Pesolansaari) 2582

Valentin (Pesolansaari) 2582

Käköin

Hend: (Kosola) 2579

Käroin

Hendrich (Inkilä) 2578

Johan (Inkilä) 2578

Mattz (Inkilä) 2578

Påhl (Inkilä) 2578

Kättuin

Hend: (Niittylahti) 2581

Mattz (Niittylahti) 2581

Olof (Niittylahti) 2581

Simon (Niittylahti) 2581

Thomas (Niittylahti) 2581

LAlkuun

Laakoin

Nils (Varparanta) 2584

Lamain

Hans (Savonlinnan Malmi) 2586

Johan (Kaartilanranta) 2579

Lauckain

Johan (Laukansaari) 2580

Jonas (Laukansaari) 2580

Mattz Henderss (Kaartilanranta) 2579

Olof (Laukansaari) 2580

Staffan (Savonlinnan Malmi) 2586

Lavon:

Jord: (Savonlinnan Malmi) 2586

Littmain

Mattz (Pihlajanniemi) 2581

Thomas (Pihlajanniemi) 2581

Läppein

Johan Henderss: (Saukonsaari) 2583

Läskinen

Abraham (Leskelä) 2580

Peer (Leskelä) 2580

Löppein

Måns (Särkilahti) 2584

Nills (Kosola) 2579

Olof (Varparanta) 2584

Thomas (Kosola) 2579

MAlkuun

Mackoin

Daniel (Päkkilä) 2583

Nils (Kokonsaari) 2579

Olof (Kokonsaari) 2579

Thönnäs (Kokonsaari) 2579

Mahlberg

Bengt (Tolppalansalmi) 2584

Malmfei

Thomas (Savonlinnan Malmi) 2586

Melikein

Hend. (Pietolansaari) 2582

Lars (Pietolansaari) 2582

Mickell (Pietolansaari) 2582

Meloin

Anders (Kaartilanranta) 2579

Clemet Pålss: (Pihlajanniemi) 2581

Hend: (Pihlajanniemi) 2581

Hendrich (Pihlajanniemi) 2581

Johan (Pihlajanniemi) 2581

Mattz (Inkilä) 2578

Nils (Vaikotaipale) 2586

Påhl (Kaartilanranta) 2579

Påhl Pålsson (Pihlajanniemi) 2581

Mickoin

Anders (Mikkolanniemi) 2580

Erich (Mikkolanniemi) 2580

Johan (Pietolansaari) 2582

Måns (Mikkolanniemi) 2580

Måns (Saukonsaari) 2583

Måns Månss: (Mikkolanniemi) 2580

Peer (Pietolansaari) 2582

Miekoin

Clemet (Ahvionsaari) 2577

Johan (Ahvionsaari) 2577

Mikol:n

Peer (Pihlajanniemi) 2582

Thomas (Pihlajanniemi) 2582

Mikul:n

Anders (Kesamonsaari) 2578

Måns (Kesamonsaari) 2578

Molenius

Sam: (Vaikotaipale) 2586

Muckoin

Johan (Kaartilanranta) 2579

Munck

Johan (Tuohisaari) 2584

Muttul:

Joseph (Juvola) 2578

Muuckoin

Johan (Pihlajanlahti) 2583

Påhl (Pihlajanlahti) 2583

Månoin

Johan (Varparanta) 2584

NAlkuun

Neufwoin

Jacob (Savonlinnan Malmi) 2586

Nyländer

Abraham (Otavanniemi) 2581

Erich (Otavanniemi) 2581

Nyrhein

Peer (Pöllölä) 2583

Nyrhinen

Påhl (Punnola) 2583

Närhinen

Mattz (Kesamonsaari) 2578

PAlkuun

Pafwil:n

Lars (Pihlajanniemi) 2582

Pardain

Lars (Tynkkylänjoki) 2584

Passoin

Mattz (Pöllölä) 2583

Påhl (Pöllölä) 2583

Paunoin

Mattz (Kallislahti) 2580

Pijhlgreen

Daniel (Savonlinnan Malmi) 2586

Pistolkors

Adam (Aholahti) 2577

Adam (Loikansaari) 2580

Adam (Mönkkölä) 2581

Pulckin

Esaijas (Ritosaari) 2583

Mattz (Pihlajanniemi) 2583

Mattz Michelss: (Ritosaari) 2583

Mickell (Ritosaari) 2583

Nills (Ritosaari) 2583

Nils (Saukonsaari) 2584

Peer (Inkilä) 2578

Peer (Ritosaari) 2583

Peer (Saukonsaari) 2583

Pundain

Adam (Savonlinnan Malmi) 2586

Pålack

Hend: (Savonlinnan Malmi) 2586

Päsoin

Mårten (Pihlajanniemi) 2581

Pöllein

Mattz (Juvola) 2578

Mattz Mattsson (Juvola) 2578

Sigfred (Juvola) 2578

RAlkuun

Ranni

Carl (Otavanniemi) 2581

Reinikain

Erich (Reinikkala) 2583

Rijkoin

Hendrich (Pihlajanniemi) 2583

Ritelius

Bengt (Kaartilanranta) 2579

Ruotzol

Johan (Savonlinnan Malmi) 2586

Räsein

Anders (Pihlajanniemi) 2581

Hend: (Aholahti) 2577

Mattz (Mönkkölä) 2581

Rösling

Nils (Luostarila) 2577

Röös

Petter (Pihlajanniemi) 2581

SAlkuun

Saickoin

Mattz (Ritosaari) 2583

Per Matss: (Ritosaari) 2583

Sairain

Erich (Savonlinnan Malmi) 2586

Niels (Pellossalo) 2582

Nills (Laukansaari) 2580

Peer (Haukiniemi) 2578

Peer (Pellossalo) 2582

Påhl (Pellossalo) 2582

Sijrain

Lars (Loikansaari) 2580

Sijstoin

Clemet (Särkilahti) 2584

Hendrich (Särkilahti) 2584

Sinckoin

Per (Luostarila) 2578

Påhl (Luostarila) 2578

Snickarins

Olof (Pihlajanniemi) 2581

Soininen

Anders (Mikkolanniemi) 2580

Somal:n

Jöran (Saukonsaari) 2583

Suomal:

Peeter (Savonlinnan Malmi) 2586

Säppein

Bertell (Pihlajanlahti) 2583

Lars (Pihlajanniemi) 2581

Säppäinen

Anders (Ikoinniemi) 2578

Olof (Ikoinniemi) 2578

Peer (Ikoinniemi) 2578

Thomas (Ikoinniemi) 2578

TAlkuun

Tafwi

Erich (Laukansaari) 2580

Taskin

Ohl. (Vaikotaipale) 2586

Terf:n

Hendrich (Ahvionsaari) 2577

Samuel (Ahvionsaari) 2577

Terfwoin

Thomas (Pietolansaari) 2582

Tijain

Anna (Ahvionsaari) 2577

Isak (Ahvionsaari) 2577

Jören (Ahvionsaari) 2577

Jören Pålss: (Ahvionsaari) 2577

Peer (Ahvionsaari) 2577

Påhl (Ahvionsaari) 2577

Tijtain

Sigfred (Kesamonsaari) 2578

Toif:n

Anders (Ritosaari) 2583

Thomas (Ritosaari) 2583

Tuhkuin

Hans (Otavanniemi) 2581

Peer (Otavanniemi) 2581

Turdiain

Joh (Vaikotaipale) 2586

Turdin

Anders (Kaartilanranta) 2579

Påhl (Kaartilanranta) 2579

Samuell (Varparanta) 2584

Tåropain

Peer (Jaatila) 2578

VWAlkuun

Wanhain

Mårten (Punnola) 2583

Warhanen

Staffan (Tolvanniemi) 2584

Vesterin

Peer (Kosola) 2579

Wickla

Hendrich (Varparanta) 2584

Wihawain

Anders (Päkkilä) 2583

Sigfred (Kapajaakkola) 2580

Wijkarin

Thomas (Pihlajanniemi) 2582

Wikarin

Johan (Kallislahti) 2579

Michell (Kallislahti) 2579

Willand

Pett: (Pihlajanniemi) 2581

Wirol:

Hans (Pakarila) 2577

Mickell (Pakarila) 2577

Nils (Pakarila) 2577

Peer (Pakarila) 2577

von Borgen

Herman (Pihlajanniemi) 2582

Wänttin

Hend (Juvola) 2578

ÅAlkuun

Åhlwoin

Måns (Kesamonsaari) 2578

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 310 nimeä

KylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023