HomeSavon henkikirjatProjekti → Henkikirjan syöttäminen

Henkikirjan syöttäminen

Tiedot syötetään pitäjä ja vuosi kerrallaan, yhden pitäjän tietoja yhdeltä vuodelta kuhunkin Excel tiedostoon

Syötetty tiedosto jakautuu kahteen osioon: otsikkotiedot ja henkikirjan sisältö.

Tiedoista muodostetaan seuraavat viisi verkkosivua: henkikirja otsikkotiedot, henkikirjan sisältö, kylähakemisto, hakemisto alkuperäisistä nimistä, hakemisto nykyaikaistetuista sukunimistä.

Mitä syötetään ja mitä jätetään pois?

Otsikkotiedot

Otsikkoalueella sarake A määrittelee rivin tyypin. Kaikki muut rivit tulkitaan henkikirjan sisällöksi.

Tietue "1":

SarakeKäyttö
Bpitäjän nimi
Cvuosi
Dmikrofilmin tunnus (voi jättää tyhjäksi)
Etietojen syöttäjän nimi
Fhenkikirjan päivämäärä

Tietue "0":

SarakeKäyttö
Brivi otsikkotietoja alkuperäisessä kirjassa

Tietuetta toistetaan tarvittava määrä.

Tietue "2":

SarakeKäyttö
Brivi lopputekstiä ja allekirjoituksia alkuperäisessä kirjassa

Tietuetta toistetaan tarvittava määrä.

Esimerkki:

ABCDEF
11Iisalmi1722ES2643Väinö Holopainen5.4.1722
20Safwolax Medledehls Härads
30mantahls Längdh Pro Anno 1722
40Idensallmj Sochn
52Att wij så mycket oss witterligit warit ingen
2...
172Peer Lappal Erich Pässoin Henrich Ålickain

Henkikirjan sisältö

Kun sarake A ei sisällä mitään ylläkuvatuista otsikkoalueen tietuetunnuksista, rivi tulkitaan henkikirjan sisällöksi.
 

Sivunumeron määrittely:

SarakeKäyttö
Anumerolla alkava tieto
Wkenttään voi laittaa linkin alkuperäiseen sivuun

Sivunumero tai sivun tunnus.
Rivillä ei saa olla muuta tietoa.

Pääsääntö: sivut on numeroitava alkuperäisiä sivunumeroita käyttäen siten että kutakin sivun numeroa vastaa yksikäsitteisesti yksi skannattu kuva. Eräitä erikoistapauksia:

Henkikirjan rivi:

Käytössä olevien sarakkeiden määrä riippuu vuodesta jota kyseinen henkikirja koskee. Alkuperäisten sarakkeiden järjestyksellä ei ole merkitystä, ne syötetään alla kuvattuihin excelin sarakkeisiin.

SarakeKäyttö
Atyhjä
Btalon numero 1). Käytössä 1724 lähtien.
Ckylän nimi 1)
Dlukumäärä veron arvoa 1. Käytössä 1682 lähtien.
Elukumäärä veron arvoa 2. Käytössä 1682 lähtien.
Flukumäärä veron arvoa 3. Käytössä 1694 lähtien.
Gammatti tai sukulaisuussuhde
Hetunimi 2), 3)
Ipatronyymi 2), 3)
Jsukunimi 2), 3), 4)
Kpuoliso, leski, ym. 5)
Lverollisia henkilöitä. Vuodesta 1710 lähtien verollisia miehiä
Mverollisia naisia. Käytössä 1710 lähtien
Ntilan luonto. Käytössä 1724 lähtien
Onykyaikainen sukunimi. Sarakkeet H, I ja O liitetään nykyaikaisten nimien hakemistoon
Pnykyaikaistettu kylän nimi
Qmuut henkilöt. Käytössä 1658 asti sekä 1742 lähtien 6)
Rhenkilöiden kokonaismäärä. Käytössä 1742 lähtien
Späätelty alkuperäinen sukunimi 7)
Tsotilaan komppania (hen, eve, maj, kuo, iis, juv, pie, puu)
Usotilaan ruotu tai veropalkkainen virka
Vsotilaan lisätieto (ei käytössä)
Xvoi käyttää vapaamuotoiseen tallentajan kommenttiin

Perusajatus: Sarakkeissa B .. N sekä Q .. R toistetaan täsmälleen sama tieto kuin alkuperäisellä henkikirjan sivulla.
Poikkeus: Alempana kuvatuilla erikoismerkinnöillä näille tiedoille lisätään tietomallin kuvausta jolla helpotetaan nimihakemistojen tekemistä.

Kommentteja sarakkeista:

1)  Voimassa seuraavilla riveillä kunnes annetaan uusi tieto
2)  Jos mikä tahansa sarakkeista H, I, J ei ole tyhjä, nimi liitetään alkuperäisten nimien hakemistoon
3)  Jos nimessä on merkki |, vain sitä edeltävät merkit tulevat mukaan alkuperäisten nimien hakemistoon. Merkki | poistetaan henkikirjan sivulta
4)  Jos nimi on !, Dito, Ditto, Dijto tai ibm, alkuperäisten nimien hakemistossa käytetään samaa sukunimeä kuin edellisellä rivillä
5)  tähän sarakkeeseen voidaan syöttää myös edellisellä rivillä nimetyn torpparin karja ja kylvömäärät
6)  katso alempana talon muiden henkilöiden syöttäminen
7)  jos sarakkeessa annetaan nimi, sitä käytetään alkuperäisten nimien hakemistossa sarakkeen J sijalla

Seuraavia erikoismerkkejä voidaan käyttää sarakkeissa G .. K, Q ja S:

Kohdat 3 - 4 ja 6 - 7 eivät vaikuta henkikirjan sivun sisältöön; niiden avulla voidaan tuottaa täydellisempiä ja laadukkaampia nimihakemistoja.

Talon muiden henkilöiden syöttäminen:

Talon muita henkilöitä on sarakkeessa Q:

Esimerkkejä:

Lisähenkilön rivi:

SarakeKäyttö
A!
Hetunimi
Ipatronyymi
Jsukunimi

Rivi ei kuulu henkikirjan sisältöön, mutta nimetty henkilö lisätään alkuperäiseen hakemistoon. Esimerkkitapaus jossa tällaista tarvitaan:

Tiedostojen nimeäminen

Tiedostot nimetään seuraavasti:

Yleisiä ohjeita Excelin käytöstä

Esimerkkitiedosto

Iisalmen henkikirja 1722.
Sama internet sivuksi muunnettuna täällä.
 


© Väinö Holopainen 2016