AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1650 → Nimihakemisto

Sulkava henkikirja 1650

Nimihakemisto


-  A  B  C  E  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  B  C  E  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Berendt (Sulkava) 778bA

Erich Sigfredhsson (Iitlahti) 778aB

Erik (Sulkava) 778bA

AAlkuun

Afwuinen

Erich (Ylisenauvila) 778bB

Peer (Auvila) 778bB

BAlkuun

Bengdtikainen

Oluf 778cB

CAlkuun

Caipainen

Johan Larsson (Kaipola) 778aB

Peer (Kaipola) 778bA

Cardinen

Hindrich (Ruokoniemi) 778bA

Matz Larsson (Kaartila) 778bA

Månss Michellsson (Kaartila) 778bA

Månss Påålsson (Kaartila) 778bA

Peer Olufsson (Ruokoniemi) 778bA

Peer Peersson (Kaartila) 778bA

Commåinen

Johan Johansson (Kammola) 778bB

Lars (Kammola) 778cA

Peer Andersson (Kammola) 778bB

Condiainen

Michell (Sulkava) 778bA

Oluf (Sulkava) 778bB

Corhoinen

Nilss (Linkola) 778bB

EAlkuun

Erikain

Jören 778cB

Erikainen

Peer Peersson (Eerikkälä) 778aB

Pååll (Eerikkälä) 778aB

HAlkuun

Hakulinen

Hans 778cB

Hallinen

Jöns (Mäntynen) 778cB

Haloinen

Michell (Mäntynen) 778cB

Peer Knutzsson (Mäntynen) 778cA

Halttuinen

Oluf (Halttula) 778cA

Hanskj

Hans Matzsson (Ruokoniemi) 778bA

Har__

_rister 778cB

Hasain

Michell 778cB

Hassain

Lars 778cB

Hatainen

Anders (Rauhaniemi) 778bB

Johan (Rauhaniemi) 778bA

Peer (Ruokoniemi) 778bA

Hattainen

Oluf Jacobsson (Sipilä) 778bB

Hatzåinen

Oluf (Hasula) 778bB

Heikurinen

Matz (Heikkurila) 778cA

Heldemåinen

Anders (Eerikkälä) 778aB

Helppi

Johan (Ruokoniemi) 778bA

Mårthen (Ruokoniemi) 778bA

Hintzainen

Eliass (Hintsala) 778bB

Hindrich (Ylisenauvila) 778bB

Hyfuäritar

Margareta Peerssdotter 778cB

Hyfwarin

Peer Bertillsson (Mäntynen) 778cA

Hyfwarinen

Hind: Larsson 778cB

Hindrich (Halttula) 778cA

Hålåpainen

Thomas (Telataipale) 778bB

Härkäinen

Jacob (Leipämäki) 778cA

Häwåinen

Christer (Karjulanmäki) 778cA

Hölker

Peer (Auvila) 778bB

JAlkuun

Jurgz

Rienholts 778aB

KAlkuun

Kaipinen

Anders (Kaipola) 778aB

Oluf Larsson (Kaitainen) 778aB

Kankuinen

Hindrich (Leipämäki) 778cA

Kariolainen

Anders (Ruottila) 778cA

Kijskinen

Oluf (Mäntynen) 778cA

Peer Olufsson (Ruottila) 778cA

Kinainen

Peer Larsson (Kaipola) 778aB

Kiukuinen

Staffan (Mäntynen) 778cA

Klåstarinen

Christer Knutzsson (Kaipola) 778aB

Johan (Iitlahti) 778aB

Kostiainen

Hindrich (Kaipola) 778aB

Kukoinen

Erich (Maarala) 778aB

Kurkinen

Bertill (Tunnila) 778aB

Kurkj

Anders 778cB

Kåckoinen

Hindrich (Hasula) 778bB

Kårhoinen

Lars Nilsson (Kaartila) 778bA

Kåstiain

Mårthen (Iitlahti) 778aB

LAlkuun

Lamainen

Christer (Rauhaniemi) 778bB

Lapweteläin

Pååll 778cB

Lapweteläinen

Peer 778cB

Lehwoinen

Anders (Lohilahti) 778bB

Leinikainen

Lars (Kammola) 778bB

Leinåinen

Påll 778cB

Leppäinen

Larss (Lohilahti) 778bB

MAlkuun

Martikainen

Oluf 778cB

Mieloinen

Lars (Sulkava) 778bA

Mijkulainen

Jören 778cB

Mijkäinen

Lukas Månsson (Lohilahti) 778bB

Mulinen

Mårthen Peersson (Eerikkälä) 778aB

Mursuin

Staffan 778cB

Månåinen

Anderss (Niinimäki) 778cA

Sigfredh (Kaitainen) 778aB

Mähöin

Anders 778cB

Mähönen

Johan Peersson (Iitlahti) 778aB

Mäkäläinen

Franss Olufss: (Tunnila) 778aB

NAlkuun

Nachkahattu

Michell (Halttula) 778cA

OAlkuun

Olkoinen

Sigfredh 778cB

Olkåinen

Erich (Telataipale) 778bB

PAlkuun

Paanåinen

Matz (Kaitainen) 778aB

Pardainen

Brussius Påålsson (Karjulanmäki) 778cA

Christer 778cB

Grels (Hyvärilä) 778bB

Jacob (Karjulanmäki) 778cA

Wållmar 778cB

Pyoriäinen

Matz (Karjulanmäki) 778cA

Pöllöinen

Simon 778cB

RAlkuun

Radikain

Hindrich Hindrichss. (Iitlahti) 778aB

Lars (Kaitainen) 778aB

Thomas Sigfredhss (Kaitainen) 778aB

Radikatar

Karin Paalssdotter 778cB

Riihoinen

Johan Peersson (Halttula) 778cA

Ruåtinen

Anders Larsson (Ruottila) 778cA

SAlkuun

Seppäinen

Anders Olufsson (Tunnila) 778bA

Hindrich Andersson (Kaitainen) 778bA

Lars And: (Kaipola) 778aB

Sinkoinen

Jöns Peersson (Lohilahti) 778bB

Sipinen

Knut Olufsson (Sipilä) 778bB

Larss Olufsson (Sipilä) 778bA

Skump

Anders (Telataipale) 778bB

TAlkuun

Tanninen

Lars Berttillss: (Tannila) 778bA

Lars Jacobsson (Tannila) 778bA

Oluf Hindersson (Tannila) 778bA

Tijttainen

Jönss (Sulkava) 778bB

Matz (Kaitainen) 778cA

Tijäinen

Peer (Sulkava) 778bA

Tuchkainen

Anders (Ruottila) 778cA

Tulcki

Matz 778cB

Tunninen

Anders Larsson (Tunnila) 778aB

Hans 778cB

Peer Larsson (Tunnila) 778aB

Turditar

Inga 778cB

Tålpatar

Anna 778cB

UAlkuun

Ukoinen

Jören (Partala) 778cA

Staffan Matzson (Ryhälä) 778cA

VWAlkuun

Weijalainen

Hartwich (Mäntynen) 778cA

Wiehauainen

Anders (Mäntynen) 778cA

Wiehawainen

Peer (Mäntynen) 778cA

Wiehwainen

Anders (Kammola) 778cA

Willian

Matz 778cB

Wätainen

Jacob (Kammola) 778bB

Wätäin

Matz Påålsson (Kammola) 778bB

Wätäinen

Anders (Pulkkila) 778cA

Oluf (Väätälänmäki) 778cA

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 135 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023