AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1658 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1658

Sivu 1394B (aukeaman 1394 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Råkåniemj/Ruokoniemi 3 Mårthen Hielp medh h. och sijn Dåtter Helpi
1 Johan Helpis drengh Helpi
2 Matz Matzsson Hanski medh sijn hustru Hanski
3 Bertill Hatajnen medh sijn hustru och piga Haatainen
5 Nillss Oluffsson Kardinen medh sijn hustru Kaartinen
Oluffz hustru
Såna hustru Gertrudh
Son Nillss Peersson
4 Anderss Henricsson ibm medh sijn hustru Kaartinen
Ryttere hustru
drengh Henric
1 Peer Påhialajnen Pohjalainen
Sipilä 3 Larss Sipisess hustru Sipinen
drengh Oluff
Margetha h
2 Oluff Knuttsson Sipinen medh sijn hustru Sipinen
1 Oluff Jacobssonss hustru Haatainen
1 Oluff Jacobssonss dragounss Enkia
2 Jöran Mikellsson medh sijn hustru Ukkonen
2 Phillpuss Wihauaino medh sijn hustru Vihavaino
_rdila/Kaartila 2 Månss Påålson Cardin medh sijn hustru Kaartinen
3 Månss Mikellsson medh sijn hustru Kaartinen
Mikell Henricson
2 Peer Peersson Cardinen medh sijn hustru Kaartinen
2 Matz Larsson Cardinen medh sijn hustru Kaartinen
Rautaniemi/Rauhaniemi 3 Peer Matzsson Rautaniemi medh sijn hustru Haatainen
Såna hustru
2 Peer Johansson Hatajnen medh sijn hustru Haatainen
2 Christer Laamajnen Laamanen
Elin hustru
Tannila 5 Lendzm Peer Larsson Condiajnen medh sijn hustru Kontiainen
drengh
Såldadz hustru
Jacob Henricsson ibm Kontiainen
1 Jacob Tannissess hustru Tanninen
1 Oluff Henricssonss hustru Tanninen
Condiala/Sulkava 2 Mikell Condiaiss hustru Kontiainen
drengh
2 Oluff Oluffsson Kondiajnen Kontiainen
Peer Oluffssonss hustru Kontiainen
Sulkaua/Sulkava 4 Sigfredh Tittajnen medh sijn hustru Tiittanen
Jacob Titajnen Tiittanen
Ryttare hustru
1 Anderss Håtakass hustru Hotakka
Hasula 3 Henric Henricsson Lukajnen medh sijn hustru Luukkonen
Ryttare hustru
Ylössölenaffuula/Ylisenauvila 3 Anderss Ericsson Affujnen medh sijn hustru Auvinen
dragounss hustru
3 Jacob Thomsson medh sijn hustru Kietäväinen
Brorss hustru
1 Henric Hintzojnen Hintsanen

Sivu 1395A (aukeaman 1395 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
TelaTaipall/Hintsala 3 Johan Hitzojnen medh sijn h Hintsanen
Eliass Hintzojnen Hintsanen
Auvila 2 Henric H. Hölker medh sijn h
3 Peer Auffuuisess hustru Auvinen
drengh med h
Telataipale 2 Oluff Thomsson Holopainen
Ryttare h:
1 Arffuedh Bentikejsess hustru Pentikäinen
2 Thomass Halojnen medh sijn h Halonen
2 Lass Peekojnen medh sijn hustru Pekkanen
Låhilax/Lohilahti 4 Eric Sinkåjnen medh sijn h Sinkkonen
bror Johan medh sijn hustru Sinkkonen
5 Lucass Löppöinen medh sijn h: Löppönen
Bror Bertil medh sijn h: Löppönen
drengh
4 Mångss Mikojnen medh sijn hust Mikkonen
Månss Briusson Mikkonen
Son Mångss Mikkonen
5 Matz Peersson Lehwinen medh hustru Lehvonen
Mångss medh sijn hustru Lehvonen
b. Anderss Lehvonen
Hyuärilä/Linkola 4 Anderss Kårhoinen medh sijn h Korhonen
Philpuss medh sijn hustru Korhonen
Hyvärilä 4 Grellss Pardojnen Partanen
Anderss Grelsson medh sijn h Partanen
drengh
Partala 3 Anderss Jöransson Wckåjnen Ukkonen
Anderss Lautiajnen medh sijn hustru Lautiainen
1 Inhyseska Charin
Mäntynen 2 Peer Oluffsson Ränner medh sijn hustru Rännare
Kammola 2 Philpuss Marajnen medh sijn hustru Maaranen
Kammola 4 Jören Peersson medh sijn hustru Kammonen
Anderss Peersson Kammonen
drengh Henric
2 Johan Johansson Kamåjnen medh sijn hustru Kammonen
4 Mikell Johansson Kamåjnen medh sijn hustru Kammonen
håffslagaress hustru
drengh Oluff Berends.
4 Oluff Jacobsson Wetejnen medh sijn hustru Väätäinen
Jacob Jacobsson medh sijn hustru Väätäinen
Pulkkila 4 Mårthen Andersson Rimpi Wätäjn medh sijn hustru Väätäinen
Bror Anderss Rimpi Wätäjn Väätäinen
Oluffss hustru
Kammola 4 Peer Andersson Wihauajnen medh sijn hustru Vihavainen
Oluff medh sijn hustru Vihavainen
1 Johan Wenäleiss hustru Venäläinen
1 Lass Kinojnen Kinanen
Väätälänmäki 4 Oluff Oluffsson Wetejnen Väätäinen
Broder Anderss medh sijn hustru Väätäinen
Ryttare hustru
Heikurilaby/Heikkurila 5 Eric Matzsson medh sijn hustru Heikkurinen
Henric medh sijn hustru Heikkurinen
Oluffss hustru Hyvönen?
Ryhälä 1 Thomass Hamuises hustru Hamunen
5 Staffan Wckåinen medh sijn h Ukkonen
Mångss medh sijn hustru Ukkonen
Ryttare hustru

Sivu 1395B (aukeaman 1395 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Råtila/Ruottila 2 Anderss Tuchkujnen medh sijn hustru Tuhkunen
4 Lass Anderss Råtinen medh sijn hustru Ruottinen
Brorss Son
Ryttare hustru
1 Henric Ahåisess Såna hustru Ahonen
Karialanmäki/Karjulanmäki 2 Pååll Jacobsson medh sijn hust Partanen
4 Bertill Brisiusson medh sijn h: Partanen
drengh Knut
Rytt. hustru
3 Anderss Hakulinen medh hustru Hakulinen
drag. hustru
2 Anderss Häijfui Häivä
___ h.
2 Matz Pöriäinen medh sijn hustru Pyöriäinen
__lax/Iitlahti 1 Mårthen Kåstiaiss hustru Kostiainen
2 Oluff Hansson Kontiainen
Hanss Hansson Kontiainen
2 Pååll Nåusiainen Nousiainen
drengh Oluff
1 Inhysessman Mårthen Closterinen Luostarinen
__pola/Kaipola 3 Johan Peersson medh sijn hustru Kaiponen
Brorss hustru
1 Grellss Kaipåisess dotter Kaiponen
3 Madz Larsson Kinajn medh sijn h. Kinanen
Peer Peersson Kinanen
1 Inhyseska Anna Clösterinen Luostarinen
2 Johan Caipåinen medh sijn hust Kaiponen
4 Christer Klösteriss med hustru Luostarinen
Systerne 2
1 Inhysessman Oluff Heppåinen
2 Lass Seppoinen medh sijn hustru Seppänen
1 Inhyseska Karin
1 dito H__ss hustru
5 Hendric Kåstiajnen medh sijn hustru Kostiainen
Sigfred ibm medh sijn hustru Kostiainen
Ryttare hustru
2 Johan Mähöinen medh sijn hustru Mähönen
Caitasby/Kaitainen 2 Lass Oluffsson Kaipåinen medh sijn hustru Kaiponen
2 Sigfredh Månåisess hust. Mononen
Peer Eriksson
2 Sigfredh Thomsson Radikain medh sijn hustru Raatikainen
2 Grellss Larsson medh sijn hustru Raatikainen
3 Matz Matzsson Paunåjnen medh sijn hustru Paunonen
Såldadz hustru
2 Anderss Sepeisess hustu Seppänen
Drag. Enkia
1 Jönss Ingisess hustru Inkinen
Maarala 6 Henric Ericsson Marajnen medh sijn hustru Maaranen
B. Matz medh sijn h Maaranen
B. Johan medh sijn h Maaranen
Tunnila 2 Mångss Tunninen medh sijn hustru Tunninen
1 Anderss Tunnisess h: Tunninen
2 Grellss Oluffsson medh sijn hustru Mäkeläinen
2 Jacob Bertillsson medh sijn hustru Kurki
Eerikkälä 2 Peer Mårthensson Muli medh sijn hustru Mulli
Halttula 2 Henric Haltujnen medh drengen Halttunen

Sivu 1396A (aukeaman 1396 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Haltula/Halttula 1 Henric Hyfwrinen Hyvärinen
2 Eskell Ryhejnen medh sijn hustru Ryhänen
1 Mikell Nahkahattu Nahkahattu
Kaitainen 2 Johan Matzsson Titajnen medh sijn hustru Tiittanen
Leipämäki/Niinimäki 4 Grellss Pernäinen medh sijn hustru Pärnänen
Andersess hustru
Såna hustru Anna
Leipämäki 4 Lass Henricsson Kankujn medh sijn hustru Kankkunen
Ryttare hustru
Bror Johan Kankkunen
3 Sahlig Laghleser Knutt Knutsonss fålck
Anderss Pessoinen medh sijn hustru Pesonen
Matz Pesoinen Pesonen
1 Christer Härkejses hustru Härkönen
Mendusby/Mäntynen 5 Peer Haloinen medh sijn hustru Halonen
Rassmuss Halojnen medh sijn h Halonen
Ryttare hustru
3 Berendt Halinen Halinen
Bror Henric medh sijn hustru Halinen
2 Peer Knutsson Haloin medh sijn hustru Halonen
2 Oluff Kijskinen medh sijn hustru Kiiskinen
2 Anderss Wihauainå medh sijn hustru Vihavaino
2 Matz Wihauainen medh sijn hustru Vihavainen
2 Oluff Wihauainen medh sijn hustru Vihavainen
Edle och Wälb. Jören Oluffssons TårpareJöran Pistolekorsin torpparit
Pardala/Partala 1 Peer Påållsson Pardajnen Partanen
1 Johan Harmaiss hustru Harmainen
1 Larss Kårhåinen Korhonen
Erickälä/Eerikkälä 1 Anderss Heldemåjnen Heltimoinen
1 Johan Wihauain Vihavainen
1 Peer Erikainen Eerikäinen
1 Larss Ruuskain Ruuskanen
1 Påfuell Järfuelein Järveläinen
1 Inhysessman Clauss Ruuskain Ruuskanen
Pråstegårdz FålckPappiloiden väki
Sulkava 2 Kyrkioherden medh sijn hustru
2 Drengier
1 Pijgha
2 Caplan H. Berndt medh sijn hustru
2 drengier
1 Klockare Peer Tijajnen Tiainen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16571659

© Maija-Liisa Laakso 2023