AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1675 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1675

Sivu 710A (aukeaman 710 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Cavallerie

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rokonemj/Ruokoniemi 6 Niels Pet: Cardin mh 2 Kaartinen
R. Lars Skumpi mh 2 Skumpe
B. Peter Pet: mh 2 Kaartinen
Sulkawa/Sulkava 7 Olof Olss Condiains h 1 Kontiainen
B. Anders mh 2 Kontiainen
S. Olof Andersson 1 Kontiainen
dreng Johan Uckoin 1 Ukkonen
R. Mårten mh 2
5 Fältw: Anders Skyringz h 1 Skyring
R. Anders Knutsson 1
dreng Johan Tijtain 1 Tiittanen
dreng Joh: Hintzain mh 2 Hintsanen
Hasula 4 R. Anders Hind: Lukoin 1 Luukkonen
S. Hinrich Anderss mh 2 Luukkonen
B. Hinrich Hind: 1 Luukkonen

Sivu 710B (aukeaman 710 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Auwila/Auvila 4 Samuel Pet: Auwin mh 2 Auvinen
R. B. Peter Petersson 1 Auvinen
dreng Johan Månss 1
1 HM. Samuel Skumpes hustro 1 Skumpe
Telataipal/Telataipale 5 Olof Thom: Holopain mh 2 Holopainen
R. S. Simon mh 2 Holopainen
dreng Hinrich And: 1
Lohilax/Lohilahti 7 Lucas Larss Leppäins h 1 Löppönen
B. Bertell mh 2 Löppönen
R. Johan Eskelss Hakulin mh 2 Hakulinen
M. Lars Michelss mh 2
2 R. Swen Brusiuss mh 2 Mikkonen
Pardala/Partala 7 Anders Jöranss Uckoin 1 Ukkonen
B. Jören Jörenss mh 2 Ukkonen
R. Anders Camoin mh 2 Kammonen
S. Olof Andersson 1 Ukkonen
Kaisa Jörensdotter 1 Ukkonen?
Pulkila/Pulkkila 5 Mårten And: Wetein 1 Väätäinen
R. Anders mh 2 Väätäinen
B. Erich Mårtenss 1 Väätäinen
B. Peter Mårtenss 1 Väätäinen
1 HM: Olof Wetein häst 1, koo 1 1 Väätäinen
Wätälä/Väätälänmäki 6 Anders Olss Wetein mh 2 Väätäinen
R. B. Olof mh 2 Väätäinen
dreng Påål Saikoin mh 2 Saikkonen
Heikurila/Heikkurila 4 Olof Hywäin 1 Hyvönen
R. Anders mh 2 Hyvönen
Thomas Ollsson 1
1 HM. Erich Heikurin 1 Heikkurinen
Ryhälä 8 Mårten Månss Repoin mh 2 Reponen
R. Hans mh 2 Reponen
B. Markus Månsson 1 Reponen
B. Matz mh 2 Reponen
B. Peter Månsson 1 Reponen
Kurialanmäkj/Karjulanmäki 5 Lars Pardains h 1 Partanen
R. Peter Petersson 1 Partanen
Brusius Brusiusson 1 Partanen
dreng Anders Hawj mh 2 Häivä
Idelax/Iitlahti 5 Erich Erichsson 1
R. Thomas Thomass 1
BM. Anders Sigfress Carpain mh 2 Karppinen
dreng Mårten Pet: 1
Kaipola 3 R. Lars Pet: Kijnain mh 2 Kinanen
B. Matz Pet: 1 Kinanen
Säppälä/Seppälä 3 R. Samuel Sigfress 1 Seppänen
B. Erich Sigfress mh 2 Seppänen
2 HM. Lars Larss Seppäin mh, häst 1 2 Seppänen
Kaipola 5 R. Erich Hind: Costiain mh 2 Kostiainen
B. Hinrich Hind: E:a 1 Kostiainen
dreng Grels Wanhain mh 2 Vanhanen
Haltula/Halttula 4 Johan Parkin mh 2 Parkkinen
R. Jören Pålss Rongain mh 2 Ronkainen
Ninimäkj/Niinimäki 7 Anders Grelsson mh 2 Pärnänen
R. Påål Pernain mh 2 Pärnänen
dreng Olof Mäkelä 1 Mäkeläinen
dreng Påål Pålsson Asikain mh 2 Asikainen
Leipämäki 9 Lars Hind: Kankuin 1 Kankkunen
B. Johan mh 2 Kankkunen
R. Peter Peterss mh 2

Sivu 711A (aukeaman 711 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Leipämäki R. Hans Samalain 1 Suomalainen
B. Matz Hind: mh 2 Kankkunen
dreng Johan Nielsson Meloin 1 Mielonen
1 HM. Grels Soikains h 1 Soikkanen
Mendius/Mäntynen 4 Rassmus Michelsson Haloin 1 Halonen
B. Brusius Michelss 1 Halonen
R. Mårten mh 2 Halonen
5 Anders Bärentss mh 2 Halinen
R. Hinrich mh 2 Halinen
B.S. Johan Johanss 1 Halinen
Kiskikaskis/Ruottila 4 Peter And: Tuhkain mh 2 Tuhkunen
R. Gabriel mh 2 Tuhkunen
Rotila/Ruottila 6 Thomas And: Rotinen 1 Ruottinen
R. Abraham mh 2
B. Michell And: mh 2 Ruottinen
dreng Staffan Mich: 1
Korhola/Kaipola 5 Johan Grahns E:a 1 Graan
R. Hinrich Hujain mh 2 Hujanen
dreng Michel Peerss 1
dreng Olof Mårtenss 1
Cammola/Kammola 6 Olof Ollss Wihawain mh 2 Vihavainen
R. B.S. Jacob mh 2 Vihavainen
S. Peter Ollss mh 2 Vihavainen

Dito Frij och Tild:

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rokonemj/Ruokoniemi 4 Anders Hind: Cardin 1 Kaartinen
B. Peter mh 2 Kaartinen
B.S. Hinrich And:s h 1 Kaartinen
Cammola/Kammola 1 Johan Hintzain 1 Hintsanen
2 Lars Joh: Cammoin mh 2 Kammonen
Lohilax/Lohilahti 3 Hans Lucasson mh 2 Mikkonen
S. Johan Hansson 1 Mikkonen
Lingola/Linkola 3 Niels Philipss Korhoin mh 2 Korhonen
B. Anders Philipss 1 Korhonen
Caitais/Rahkolantaipale 4 Mårten Mårt: Clostarin mh 2 Luostarinen
B. Hinrich mh 2 Luostarinen
Kaitainen 3 Matz Bert: Panoin mh 2 Paunonen
B. Bertell Bertelss 1 Paunonen
1 HK. Lars Kehkas h 1
Rahkolantaipale 3 Lars Olss Kaipain mh 2 Kaiponen
St. S. Thomas Hardikain 1 Hartikainen
Marala/Maarala 4 Peter Erichss Kuckoin mh 2 Kukkonen
B.S. Matz Hind: mh 2 Kukkonen
Rauhanemj/Rauhaniemi 5 Jacob Pet: Hotain mh 2 Haatainen
B. Peter Pet: mh 2 Haatainen
B. Bärent Peterss 1 Haatainen
Hywerilä/Hyvärilä 4 Anders Grelss Pardain mh 2 Partanen
BM. Peter Anderss Lechwoin mh 2 Lehvonen
Erikala/Eerikkälä 3 Peter Matss Mullis h 1 Mulli
S. Mårten Peterss 1 Mulli
dotter 1
Ylisenauwila/Ylisenauvila 3 Hinrich Matts Hintzains h 1 Hintsanen
S. Simon mh 2 Hintsanen
Menduis/Mäntynen 2 Matz Peerss Wihawain mh 2 Vihavainen
4 Matz Peerss Haloinen mh 2 Halonen
M. Anders Linduin mh 2 Lintunen

Sivu 711B (aukeaman 711 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Menduis/Mäntynen 3 Thomas And: Wihawain mh 2 Vihavainen
B. Johan Andersson 1 Vihavainen
Lohilax/Lohilahti 2 Johan Joh: Sinkoin 1 Sinkkonen
Moder 1
Tannila 6 Peter Larss Condiain 1 Kontiainen
S. Peter Peterss mh 2 Kontiainen
B. Lars Peterss mh 2 Kontiainen
B. Olof Petersson 1 Kontiainen
Idelax/Iitlahti 1 Peter Pet: Monoin 1 Mononen

Dragouner

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rokonemi/Ruokoniemi 5 Bengt Joh: Mikulain mh 2 Miikkulainen
Hinrich Mattss Hanski 1 Hanski
B. Erich Hanski 1 Hanski
Matz Matssons h 1 Hanski
9 Mårten Joh: Helpi mh 2 Helpi
B. Johan mh 2 Helpi
B. Bertell mh 2 Helpi
D. Anders Hatakas h 1 Hotakka
dreng Olof Mårt: mh 2
5 Bertell Pet: Hatain 1 Haatainen
B. Peters h 1 Haatainen
B. Johan Petersson 1 Haatainen
B. Hinrich Pet: mh 2 Haatainen
Sipilä 5 Knut Ollss Sipin mh 2 Sipinen
B.S. Staffan Matsson mh 2 Sipinen
D. Mårtens h 1
4 Bärendt Ollss Immoins h 1 Immonen
S. Olof mh 2 Immonen
B. Lars Bärentss:s h 1 Immonen
D. Christers h 1
Ylisenauwila/Ylisenauvila 4 Anders Erichss Aufwin 1 Auvinen
M. Anders Sigfredss Tijtain mh 2 Tiittanen
D. Christers h 1
5 Thomas Mårt: Helpi mh 2 Helpi
B. Jören mh 2 Helpi
D. Påål Kurituins h 1
Cammola/Kammola 2 Johan Wenäläin mh 2 Venäläinen
4 D. Erich Philipss mh 2 Kukkonen Maaranen
dreng Måns Cardin mh 2 Kaartinen
Koskutjärvi 5 Påål Larss Nulpoin mh 2 Nulpponen
B. Lars mh 2 Nulpponen
D. Michel Pettuin 1
Kariulanmäkj/Karjulanmäki 5 Anders And: Hakulin mh 2 Hakulinen
D. Johan Auwins h 1 Auvinen
dreng Bertel Cuossmasson mh 2
4 Sigfre Wilki mh 2 Vilkki
Olof Ollss Uckoin mh 2 Ukkonen
4 Christer Christ: Heiwä 1 Häivä
D. Niels Christerss 1 Häivä
D. Peter Mehilain mh 2 Mehiläinen
4 Jacob Pålsson mh 2 Partanen
D. B. Johan Pålss 1 Partanen
B. Peter Pålsson 1 Partanen
Kaipola 6 Peter And: Kaipain mh 2 Kaiponen
B. Jacob mh 2 Kaiponen
D. Johan Pet: Aufwinen mh 2 Auvinen
Rotila/Ruottila 6 Bärent Hind: Ahoin mh 2 Ahonen
B. Dawidh mh 2 Ahonen
D. Jören Hind: 1 Ahonen
SS. Hind: Peterss 1 Ahonen

Sivu 712A (aukeaman 712 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Sulkawa/Sulkava 6 Peter Ollss Cardinen 1 Kaartinen
S. Hinrich mh 2 Kaartinen
D. Johan Mattssons h 1
Jacob Hind: Tannin mh 2 Tanninen
Tunnila 5 Olof Joh: Pardain mh 2 Partanen
dreng Thomas Panain mh 2 Paunonen
B.M. Olof Pernain 1 Pärnänen
Cardila/Kaartila 6 Johan Pet: Cardin mh 2 Kaartinen
B. Olof mh 2 Kaartinen
D. Lars Condiain mh 2 Kontiainen
3 Michell Månss Cardin mh 2 Kaartinen
D. Augustus Erichss:s h 1
Haltula/Halttula 4 Anders Nielss Korhoin 1 Korhonen
S. Jacob And: mh 2 Korhonen
dreng Erich Hakulin 1 Hakulinen
Idelax/Iitlahti 3 Anders Ollss Mohain mh 2 Mähönen
dreng Johan Monois hustro 1 Mononen
Sulkawa/Sulkava 4 Peter Pet: Härkoin 1 Härkönen
B. Johan mh 2 Härkönen
B. Jöran Petersson 1 Härkönen
Mäntynen 5 Anders And: Konsti mh 2 Konsti
S. Anders mh 2 Konsti
D. Anderses h 1
Mondois/Mäntynen 3 Peter Brusiss Haloin 1 Halonen
D. Lars Joh: Paunoin 1 Paunonen
Piga Johan Paunoins hustro 1 Paunonen
Sammalnemj/Kaartila 4 Jören Larss Pellinen mh 2 Pellinen
D. Peter Larss Condiain mh 2 Kontiainen

Dito Frij och Tild:

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Telataipal/Telataipale 3 Lars Pet: Pekain 1 Pekkanen
Christer Mannoinen mh 2 Mononen
2 Matz Mich: Seppä mh 2 Seppä
2 Erich Hind: Hanski mh 2 Hanski
Kaipola 4 Johan Larss: Kaipain mh 2 Kaiponen
S. Johan Johanss 1 Kaiponen
dotter Margeta 1 Kaiponen
2 Hinrich Hyfwein mh 2 Hyvönen
Hintzala/Hintsala 3 Johan Eliass Hintzain mh 2 Hintsanen
B. Thomas 1 Hintsanen
Idelax/Iitlahti 3 Eskell Olss Lamain mh 2 Laamanen
dreng Jören Hind: Forsius 1 Forsius
Tunnila 3 Jacob Turain mh 2 Turunen
Johan Kerkin 1 Kärkkäinen

Infanterie

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rokonemj/Ruokoniemi 5 Hinrich Hanska mh 2 Hanska
B. Michell Hanss mh 2 Hanska
Elin Hansdotter 1 Hanska
Reitinemj/Rauhaniemi 3 Peter Joh: Hatains E 1 Haatainen
B. Johan Joh: mh 2 Haatainen
Caitais/Rahkolantaipale 3 Lars Grelss Ratikain mh 2 Raatikainen
B. Anders Grelss 1 Raatikainen
2 Sigfre Thom: Ratikain mh 2 Raatikainen
Cardila/Kaartila 2 Peter Pet: Cardin mh 2 Kaartinen
Cammola/Kyrsyä 5 Johan Cammoin 1 Kammonen
B. Mårten mh 2 Kammonen
S. Johan Joh: mh 2 Kammonen

Sivu 712B (aukeaman 712 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Väätälänmäki 3 Olof Jacobss Wetein mh 2 Väätäinen
S. Jacob Ollsson 1 Väätäinen

Frällse

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hywerilä/Halttula 1 Olof Hywein 1 Hyvönen
1 Bertell Mich: Nachkahattu 1 Nahkahattu
Caitais/Kaitainen 2 Brusius Hindrichsson Laitin mh 2 Laitinen
Tunnila 2 Jacob Bertelss Kurkis hustro 1 Kurki
S. Bertell Jacobsson 1 Kurki
2 Eskell Ruhain mh 2 Ryhänen
Menduis/Mäntynen 1 Rassmus Wihawain 1 Vihavainen
Pardala/Partala 2 Torpare Grels Matss Panain mh 2 Paunonen

Prästerskapet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pappila 4 Pastor D. Claudius Samuelis mh 2 Molander
dreng Hinrich Ollss mh 2
2 Caplan D. Johannes Marthini mh 2 Martini
2 Klockare Thomas Peerss mh 2 Tiainen
2 Execoutor Anders Christersson mh 2 Häivä

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16731676

© Maija-Liisa Laakso 2023