AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1690 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1690

Sivu 1121mA (aukeaman 1121m vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ruokoniemj/Ruokoniemi 7 Bertill Hielpe mh 2 Helpi
B:r Johan mh 2 Helpi
Rytt:e hustru 1
D: Bertill 1
B:r Son Erich 1 Helpi
1 1 Peer Hatanen 1 Haatainen
Soldatz h:o 1
2 Anders Kardin mh 2 Kaartinen 43
4 Hend: Hanskas E:a 1 Hanska
B:r Tönius 1 Hanska
B:r Hans mh 2 Hanska
Sulkawa/Sulkava 3 Peer Kåndiain 1 Kontiainen
B:r Hust: Margeta 1
Son And: Kåndiain 1 Kontiainen
1 H:K: Pijparens h: Malin 1
3 Lösd: Hend: Kardin mh 2 Kaartinen
Son Petter 1 Kaartinen
Tijttala/Sulkava Kyrckioherdens hem:n
5 Johan Ickoin mh 2 Ikonen
Anders Kåndiain 1 Kontiainen
D: Peer 1
D: Lars 1
Hasula 6 Hindrich Lukoin mh 2 Luukkonen
B:r Olof mh 2 Luukkonen
D: Peer Hintzain mh 2 Hintsanen
3 Capl: H:r Johans hem:n Martini
Landb: Mattz Kinain 1 Kinanen
D: Bertill Kietäwäin mh 2 Kietäväinen
2 Lösd:e Johan Hatain mh 2 Haatainen
3 Hend: Hend:ss: Ratikain mh 2 Raatikainen
F: B:r Thomas 1 Raatikainen
Aufwila/Auvila 2 Samuell Aufwin mh 2 Auvinen
Råttila/Ruottila 4 Jöran Ahoin mh 2 Ahonen
B:r Son Anders mh 2 Ahonen
3 Peer Tuckain mh 2 Tuhkunen
B:r Son Anders 1 Tuhkunen
4 Thomas Andersson 1 Ruottinen
B:r Michell mh 2 Ruottinen
Ryttare hust:o 1
1 L:B: Mårthen Månsson Räpoin 1 Reponen

Sivu 1121mB (aukeaman 1121m oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Tickataipal/Telataipale 3 Mårth: Hämäl: mh 2 Hämäläinen
B:r Thomas 1 Hämäläinen
Lohilax/Lohilahti 6 Lars Låppoin mh 2 Löppönen
B:r Johan mh 2 Löppönen
D: And:s Anckain 1 Akkanen
Rytt:e Mähöins h:o 1 Mähönen
5 Brusius Månsson 1 Mikkonen
B:r Peer mh 2 Mikkonen
B:M: Johan Lukass: mh 2 Mikkonen
5 Johan Sinkain mh 2 Sinkkonen
B:r Thomas mh 2 Sinkkonen
Broors h:o 1
Pardala/Partala 5 Jören Uckoin mh 2 Ukkonen
Ryttare hust:o 1
B:M: Matz Käckoin mh 2 Kukkonen
1 Commendant:s Hem:n Pistolekors
Hendrich Kiempus h:o 1 Kempe
1 Påhl Härkäins h:o 1 Härkönen
1 Eskiell Kainolains h 1 Kainulainen
Erickala/Eerikkälä 4 Eskiell Johanss: mh 2 Kankainen
D: Greels Rackoin mh 2 Rahkonen
3 Matz Erichssons h 1 Eerikäinen
D: Lars Rachkoin mh 2 Rahkonen
4 Hend: Greelss: Soikain mh 2 Soikkanen
Swåg:r Erich Kuckoin mh 2 Kukkonen
Kaitais/Kaitainen 2 Peer Karpain 1 Karppinen
Mooder 1
Pulkila/Pulkkila 6 Olof Tirroin 1 Tirronen
D: Lars Perss: mh 2 Kammonen
Rytt:e hust:o 1
D: Erich Juckarain mh 2 Jukarainen
Wätälä/Väätälänmäki 5 And:s Ohlsson mh 2 Väätäinen
B:r Johan mh 2 Väätäinen
Ryttare hust:o 1
2 Arfwed Pernoin mh 2 Pärnänen
Häikurila/Heikkurila 5 Anders Häikulin 1 Hakulinen
B:r Son Peer 1 Hakulinen
B:r Son Anders mh 2 Hakulinen
Son And:s Andersson 1 Hakulinen
Ryhälä 4 Thomas Reppain mh 2 Reponen
B:r Måns 1 Reponen
Ryttare hustro 1
Karjulamäkj/Karjulanmäki 6 Brusius Pardain mh 2 Partanen
B:r Peer 1 Partanen
Son Anders mh 2 Partanen
Rytt:e hustro 1
3 Hend: Hatain 1 Haatainen
B:r Mattz mh 2 Haatainen
3 Mattz Aufwin 1 Auvinen
Son Staffan mh 2 Auvinen
2 Lösd: Niels Ikeheinoin mh, Koo 1 st: Fåår 1 st: 2 Ikäheimonen
1 Christer Heifwoin 1 Häivä
5 Jacob Pardain 1 Partanen
B:r Peer mh 2 Partanen
B:r Påhl mh 2 Partanen
Idenlax/Iitlahti 5 Erich Erichsson 1
Ryttare h:o 1
D: Sigfred Immoin 1 Immonen
Son Gustaf 1
D: Hans Andersson 1

Sivu 1121nA (aukeaman 1121n vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Idenlax/Iitlahti 5 Påhl Månåin mh 2 Mononen
B:r Staffan mh 2 Mononen
D: Måns Mackoin 1 Makkonen
4 Anders Mähöin 1 Mähönen
Son Olof mh 2 Mähönen
B:r Mattz 1 Mähönen
3 Mårthen Påhjalain 1 Pohjalainen
B:r Lars mh 2 Pohjalainen
Cammola/Kammola 3 Johan Cuosmain 1 Kuosmanen
Son Johan mh 2 Kuosmanen
2 Olof Hälpi 1 Helpi
Son Jörans hust:o 1 Helpi
2 Mattz Wänäläin mh 2 Venäläinen
4 Bertill Kuckoin 1 Kukkonen
B:r Philippus mh 2 Kukkonen
B:r Petter 1 Kukkonen
4 Olof Kangain mh 2 Kankainen
B:M: Dawidh Ahoin mh 2 Ahonen
8 Olof Mäkäläin mh 2 Mäkeläinen
Son Peer mh 2 Mäkeläinen
Rytt:e h:o 1
Pijga Cirstin 1
D: Johan Wihawain mh 2 Vihavainen
Rauhaniemj/Rauhaniemi 6 Peer Hatains E:a 1 Haatainen
B:r Johan mh 2 Haatainen
B:r Jacob 1 Haatainen
B:r Anders mh 2 Haatainen
5 Peer Läinoin 1 Leinonen
B:r Johan mh 2 Leinonen
Son Hind: mh 2 Leinonen
Rauhaniemj/Rauhaniemi 3 Lars Hatain mh 2 Haatainen
B:r Mattz 1 Haatainen
Rakontaipal/Rahkolantaipale 2 Mårthen Cammoin mh 2 Kammonen
2 Lars Hamuin mh 2 Hamunen
4 Lars Peerss: Lakoin mh 2 Laakkonen
B:r Peer 1 Laakkonen
Soldatz hust:o 1
Tannila 5 Peer Condiain 1 Kontiainen
B:r Olof mh 2 Kontiainen
B:r Erich mh 2 Kontiainen
Tunnila 4 Greels Pardain mh 2 Partanen
B:r Johan 1 Partanen
D: Christer Klåstarin 1 Luostarinen
Caitais/Kaitainen 3 Peer Erikain mh 2 Eerikäinen
D: Mattz 1
2 Påhl Matzs: Jumpoin mh 2 Jumppanen
4 Bengdt Bengdtsson 1 Malberg?
Modren 1
B:r Mattz mh 2
2 Matz Kaukoin mh 2 Kankkonen
Hyfwärilä/Hyvärilä 4 And:s Pardain 1 Partanen
Son Anders mh 2 Partanen
Son Greels 1 Partanen
Ylisenaufwila/Ylisenauvila 5 Simon Hintzain 1 Hintsanen
B:r Hendrich mh 2 Hintsanen
B:r Lars mh 2 Hintsanen
4 Anders Tijtain mh 2 Tiittanen
Son Brusius mh 2 Tiittanen
Mändis/Mäntynen 4 Johan Sallin mh 2 Sallinen
B:M: Peer mh 2 Sallinen
2 Johan Härkäläin mh 2 Härkönen
2 Matz Mattsson mh 2 Vihavainen
2 Lösd: Thomas Wihawain mh 2 Vihavainen

Sivu 1121nB (aukeaman 1121n oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Mändis/Mäntynen 3 Hendrich Hallin 1 Halinen
B:r Johan mh 2 Halinen
3 Lars Kammoin 1 Kammonen
Son Bertill mh 2 Kammonen
2 Jochum Halloin mh 2 Halonen
3 Mårthen Halloin 1 Halonen
Son Matz Mårth:ss: mh 2 Halonen
2 Lars Martin mh 2 Marttinen
Telataipal/Telataipale 2 Erich Hanska mh 2 Hanska
Sipillä/Sipilä 3 Cnuth Sipoin 1 Sipinen
B:r Hardvick mh 2 Sipinen
4 Olof Immoin 1 Immonen
Son Olof mh 2 Immonen
Soldatz hust:o 1
Kåskotjerfwj/Koskutjärvi 5 Lars Nulpoin mh 2 Nulpponen
B:r Johan mh 2 Nulpponen
B:r Påhl Påhlsson 1 Nulpponen
Caipola/Kaipola 3 Peer Andsson 1 Kaiponen
Son Anders mh 2 Kaiponen
4 Qwart:M: Rösös hem:n Rösö
D: Anders Heinoin mh 2 Heinonen
D: Johan Wäkäwäin 1 Väkeväinen
D: Hend: Samol: 1 Suomalainen
2 Johan Hällpi mh 2 Helpi
1 H:K: Hend: Huöfwins h 1 Hyvönen
2 Olof Wahanen mh 2 Vanhanen
4 Lars Sappoin mh 2 Seppänen
B:r Sigfred mh 2 Seppänen
1 H:K: Malin 1
3 Erich Kåstinen 1 Kostiainen
B:r Samuell mh 2 Kostiainen
Myndys/Mäntynen 3 Lars Kånstj mh 2 Konsti
D: Påhl Kiukain 1 Kiukainen
Cardila/Kaartila 5 Johan Kardin mh 2 Kaartinen
Son Olof mh 2 Kaartinen
B:r Olof 1 Kaartinen
3 Måns Kardin mh 2 Kaartinen
B:r Jöran Michellsson 1 Kaartinen
2 Jöran Pöllin mh 2 Pöllänen
3 Hendrich Peersson mh 2 Kaartinen
B:r Johan 1 Kaartinen 127
Säppälä/Seppälä 3 Samuell Sigfredss:s E:a 1 Seppänen
D: Anders Säppäin mh 2 Seppänen
Haltula/Halttula 5 Johan Parkinen 1 Parkkinen
Son Olof 1 Halttunen
Son Greels mh 2 Halttunen
Rytt:e hust:o 1
2 Johan Ryhoin mh 2 Ryhänen
2 Jacob Kårhoin mh 2 Korhonen
2 1 Michell Nachkahattu mh 2 Nahkahattu
Soldatz hust:o 1
Minimäkj/Niinimäki 5 Anders Pernain mh 2 Pärnänen
Rytt:e hust:o 1
D: Påhl Asikain mh 2 Asikainen
Son Greels 1 Pärnänen
Leipämäkj/Leipämäki 4 Hend: Larsson mh 2 Kankkunen
B:r Lars 1 Kankkunen
Rytt:e hust:o 1
4 Johan Kankoin 1 Kankkunen
M: Samuell mh 2 Lautiainen
D: Sigfred Tijtain 1 Tiittanen
Lingola/Linkola 4 Niels Kårhoin mh 2 Korhonen
B:r Philip mh 2 Korhonen

Sivu 1121oA (aukeaman 1121o vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Tälalax/Telataipale 5 Anders Päckain mh 2 Pekkanen
B:r Peer mh 2 Pekkanen
D: Johan Mickolain 1 Miikkulainen
1 1 Mattz Safwolain 1 Savolainen
Soldatz h:o 1
Hintzala/Hintsala 5 Johan Eliasson 1 Hintsanen
B:r Thomas 1 Hintsanen
Peer Hintzain mh 2 Hintsanen
Son Ellias 1 Hintsanen
Kyrsiwä/Kyrsyä 4 Johan Kammoin mh 2 Kammonen
B:r Anders mh Kammonen
Tunnila 3 1 Jacob Knutsson 1 Hämäläinen
B:r Lars mh 2 Hämäläinen
Soldatz hustro 1
2 Jacob Turuins h:o 1 Turunen
Son Johan 1 Turunen
Sairalanmäkj/Sairalanmäki 3 Erich Erichsson mh 2 Kotilainen
B:r Mattz Ersson 1 Kotilainen

Prästerskapet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pappila 3 Kyrck:h: H:r And: Molland: mh 2 Molander
Pijga Maria 1
2 Capl: H:r Joh: Martini mh 2 Martini
2 Klåck: Thomas Tijain mh 2 Tiainen
2 Dödgf:e Matz Hyfwöin mh 2 Hyvönen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16881693

© Maija-Liisa Laakso 2023