AlkuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1697 → Nimihakemisto

Sulkava henkikirja 1697

Nimihakemisto


!  -  A  B  C  E  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW 
 !  -  A  B  C  E  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW

!Alkuun

!

Lars (Lohilahti) 2554A

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham (Pappila) 2557A

Anders (Halttula) 2552B

Anders (Sulkava) 2555B

Anna (Pappila) 2557A

Aron (Sulkava) 2555B

Bertell Israllsson (Lohilahti) 2554B

Giösta Erichsson (Iitlahti) 2553A

Hindrich (Kaitainen) 2553B

Hindrich (Seppälä) 2556A

Hindrich Hansson (Ruottila) 2555B

Israll (Lohilahti) 2554B

Jacob Knutss: (Tunnila) 2556A

Johan (Iitlahti) 2553A

Johan (Pappila) 2557A

Jöran Johanss: (Ruokoniemi) 2555A

Jöran Swenss: (Leipämäki) 2554B

Laars Cnuthsson (Tunnila) 2556A

Laars Pehrsson (Kyrsyä) 2554A

Margareta (Halttula) 2553A

Margareta (Kaipola) 2553B

Margaretha (Sulkava) 2555B

Peher (Eerikkälä) 2556B

Pehr (Mäntynen) 2554B

Påhl (Leipämäki) 2554B

Samuell (Leipämäki) 2554B

Simon Olofsson (Sulkava) 2555B

AAlkuun

Afwin

Brusius (Ylisenauvila) 2556B

Ahoin

Anders (Ruottila) 2555B

Berndt (Ruottila) 2555B

Jöran (Ruottila) 2555B

Aniain

Pehr Olofss. (Sulkava) 2555B

Asikain

Påhl (Ruokoniemi) 2555A

Aufwin

Dawid (Kammola) 2553B

Pehr (Auvila) 2552B

Samuell (Auvila) 2552B

BAlkuun

Bass

Pehr (Pappila) 2557A

Bengtin

Mattz (Tunnila) 2556A

Brockius

Carll (Sulkava) 2555B

CAlkuun

Cammoin

Morten (Rahkolantaipale) 2555B

Condiain

Laars (Sulkava) 2555B

Pehr (Sulkava) 2555B

EAlkuun

Erickain

Pehr (Kaitainen) 2553B

HAlkuun

Hackelijnein

Simon (Karjulanmäki) 2554A

Hackoelinen

Anders (Heikkurila) 2553A

Erich (Heikkurila) 2553A

Pehr (Heikkurila) 2553A

Hackulijnein

Erich (Eerikkälä) 2556B

Halloin

Mattz Mortenss (Mäntynen) 2554B

Pehr (Mäntynen) 2554B

Halloinn

Hindrich (Mäntynen) 2554B

Haltun

Grelss (Halttula) 2552B

Hindrich (Halttula) 2552B

Olof (Halttula) 2552B

Hanska

Erich (Ruokoniemi) 2555A

Erich (Telataipale) 2556A

Hans (Ruokoniemi) 2555A

Thomas (Ruokoniemi) 2555A

Tönnes (Ruokoniemi) 2555A

Harkoin

Christer (Partala) 2556B

Påhl (Partala) 2556B

Hattain

Anders (Rauhaniemi) 2555A

Bertell (Ruokoniemi) 2555A

Hindrich (Karjulanmäki) 2554A

Jacob (Rauhaniemi) 2555A

Johan (Rauhaniemi) 2555A

Laars (Rauhaniemi) 2555A

Mattz (Karjulanmäki) 2554A

Mattz (Pappila) 2557A

Pehr (Ruokoniemi) 2555A

Pehr Hindrichss. (Karjulanmäki) 2554A

Heettain

Johan (Pappila) 2557A

Hefwa

Anders (Karjulanmäki) 2554A

Christer Andss (Karjulanmäki) 2554A

Hellp

Bertell (Ruokoniemi) 2555A

Erich (Ruokoniemi) 2555A

Hindrich (Ylisenauvila) 2556B

Johan (Ruokoniemi) 2555A

Jöran (Ylisenauvila) 2556B

Sigfred (Ruokoniemi) 2555A

Hemel:

Mattz (Telataipale) 2556A

Michell (Telataipale) 2556A

Mårten (Telataipale) 2556A

Thomas (Telataipale) 2556A

Hemelein

Pehr (Iitlahti) 2553A

Hindzain

Hindrich (Ylisenauvila) 2556B

Laars (Ylisenauvila) 2556B

Simon (Ylisenauvila) 2556B

Hintzain

Elias (Hintsala) 2552B

Elias (Ruokoniemi) 2555A

Johan Eliass (Hintsala) 2552B

Pehr (Auvila) 2552B

Pehr (Hintsala) 2552B

Pehr (Kammola) 2554A

Thomas (Ruokoniemi) 2555A

Hofwin

Hindrich (Seppälä) 2556A

Hyffwin

Thomas (Seppälä) 2556A

Hyfwin

Mattz (Pappila) 2557A

Hådckoin

Jöran (Hintsala) 2552B

Häldjmunein

Niels (Eerikkälä) 2556B

Hödicka

Anders (Ruokoniemi) 2555A

IAlkuun

Ickohem

Erich (Sairalanmäki) 2555B

Ickoin

Bengdt (Karjulanmäki) 2554A

Johan (Sulkava) 2555B

Immoin

Erich Pehrss: (Kaipola) 2553B

Imoin

Bertell (Hintsala) 2552B

Bertell (Sipilä) 2556A

Olof (Sipilä) 2556A

JAlkuun

Jumpin

Mattz (Maarala) 2554B

Påhl (Maarala) 2554B

KAlkuun

Kainul:

And: Eskell (Partala) 2556B

Kallamain

And: (Pappila) 2557A

Kammoin

Anders (Kammola) 2553B

Bertell (Partala) 2556B

Laars (Kammola) 2553B

Laars (Partala) 2556B

Kamoin

Johan (Kyrsyä) 2554A

Johan Johanss. (Kyrsyä) 2554A

Sigfred (Iitlahti) 2553A

Kanckain

Johan (Leipämäki) 2554B

Kanckoin

Hindrich (Leipämäki) 2554B

Laars (Halttula) 2553A

Kandein

Anders (Sulkava) 2556A

Kandiain

Laars (Iitlahti) 2553A

Kandoin

And: (Tannila) 2557A

Erich (Tannila) 2557A

Olof (Tannila) 2557A

Pehr (Tannila) 2557A

Kangain

Eskell (Eerikkälä) 2556B

Kanjulain

Johan (Kaartila) 2553A

Kardein

Pehr (Iitlahti) 2553A

Pehr (Ylisenauvila) 2556B

Kardin

Anders (Ruokoniemi) 2555A

Hindrich Pehrss. (Kaartila) 2553A

Johan (Kaartila) 2553A

Johan (Kaartila) 2553B

Jöran (Kaartila) 2553B

Jöran (Telataipale) 2556A

Mattz (Telataipale) 2556A

Michell (Kaartila) 2553B

Måns (Kaartila) 2553B

Olof (Kaartila) 2553A

Pehr (Kaipola) 2553B

Pehr (Ruokoniemi) 2555A

Pehr (Pappila) 2557A

Karppein

Mattz (Kaitainen) 2553B

Kaupain

Johan (Kaipola) 2553B

Kempe

Anders (Niinimäki) 2555A

Kerckein

Swen (Hyvärilä) 2553A

Kerfwin

Pehr Jöranss: (Kaitainen) 2553B

Kettelain

Mattz (Sairalanmäki) 2555B

Kettewain

Bertell (Auvila) 2552B

Kijlckij

Olof (Väätälänmäki) 2556B

Kiskin

Anders (Mäntynen) 2554B

Mattz (Mäntynen) 2554B

Klostriain

Thomas (Tunnila) 2556B

Klostrin

Christer (Leipämäki) 2554B

Kohoin

Hans (Kaipola) 2553B

Kokoin

Bertell (Kammola) 2553B

Pehr (Kammola) 2553B

Philip (Kammola) 2553B

Kollemain

Sigfred (Pappila) 2557A

Korhoin

Anders (Halttula) 2553A

Jacob (Halttula) 2553A

Niels (Linkola) 2554B

Pehr (Linkola) 2554B

Philip (Linkola) 2554B

Korpin

Anders (Tunnila) 2556A

Pehr Anders (Auvila) 2552B

Kossonin

Christer (Kammola) 2554A

Johan Johanss (Kammola) 2554A

Kuckoin

Erich (Partala) 2555A

Mattz (Tunnila) 2556A

Kåndiain

Anders (Sulkava) 2556A

Mårten (Sulkava) 2556A

Pehr (Sulkava) 2556A

Kånstij

Laars Andss. (Mäntynen) 2554B

Kåstiain

Erich (Kaipola) 2553B

Samuell (Kaipola) 2553B

LAlkuun

Lamain

Hindrich (Lohilahti) 2554A

Påhl (Lohilahti) 2554A

Lehuin

Hindrich (Rauhaniemi) 2555A

Pehr (Rauhaniemi) 2555A

Thomas (Rauhaniemi) 2555A

Leppoin

Johan (Lohilahti) 2554A

Laars (Lohilahti) 2554A

Lockoin

Laars (Rahkolantaipale) 2555B

Pehr (Rahkolantaipale) 2555B

Luckoin

Anders (Mäntynen) 2554B

Måns Mattz. (Karjulanmäki) 2554A

Pehr (Mäntynen) 2554B

Thomas (Mäntynen) 2554B

Luhkain

Hindrich (Hasula) 2552B

Olof (Hasula) 2552B

Lööberg

Daniel (Kaipola) 2553B

MAlkuun

Mackonen

Måns (Sulkava) 2555B

Mahain

Olof (Iitlahti) 2553A

Martin

Mårten (Pappila) 2557A

Mickoin

Pehr (Telataipale) 2556A

Mollander

(Sulkava) 2555B

Anders (Pappila) 2557A

Ingbor (Pappila) 2557A

Månoin

Påhl (Iitlahti) 2553A

Staffan (Iitlahti) 2553A

Mäckelain

Olof (Kammola) 2554A

Pehr (Kammola) 2554A

Mäsoin

Pehr (Ruottila) 2555B

NAlkuun

Nackahatt

Michell (Halttula) 2553A

Nullpoin

Johan (Kammola) 2553B

Laars (Tunnila) 2556A

PAlkuun

Palloin

Grelss (Partala) 2556B

Pamp

(Ylisenauvila) 2556B

Pardain

Anders (Hyvärilä) 2553A

Anders (Karjulanmäki) 2554A

Brusius (Karjulanmäki) 2554A

Grelss (Hyvärilä) 2553A

Grelss (Tunnila) 2556A

Johan (Tunnila) 2556A

Pehr (Karjulanmäki) 2554A

Pedekain

Hindrich (Kaipola) 2553B

Pekoin

Anders (Telataipale) 2556A

Laars (Telataipale) 2556A

Pehr (Telataipale) 2556A

Perdoin

Jacob (Karjulanmäki) 2554A

Olof (Karjulanmäki) 2554A

Pehr (Karjulanmäki) 2554A

Påhl (Karjulanmäki) 2554A

Perrnön

Michell (Mäntynen) 2554B

Pistohlkors

Abraham (Partala) 2556B

Pojolain

Johan (Iitlahti) 2553A

Laars (Iitlahti) 2553A

Morten (Iitlahti) 2553A

Morten (Sulkava) 2555B

Pärnain

Anders (Niinimäki) 2555A

Grelss (Niinimäki) 2555A

Pässoin

Staffan (Eerikkälä) 2556B

Pöllinen

Jöran (Kaartila) 2553B

RAlkuun

Rackoin

Grelss (Partala) 2556B

Thomas (Leipämäki) 2554B

Rautian

Johan (Kaipola) 2553B

Rejoin

Hindrich (Kaipola) 2553B

Repioin

Anders (Sairalanmäki) 2555B

Johan (Sairalanmäki) 2555B

Thomas (Sairalanmäki) 2555B

Rocka

Petter Hansson (Kaitainen) 2553B

Rottin

Laars Thomass (Ruottila) 2555B

Ruuth

Erich (Pappila) 2557A

Ryhein

Johan (Halttula) 2553A

Röndoin

Mattz (Lohilahti) 2554B

SAlkuun

Sackoin

Grelss (Partala) 2556B

Jöran (Partala) 2556B

Seppein

Lars Larss. (Kaipola) 2553B

Sigfred (Kaipola) 2553B

Sijnckoin

Johan (Lohilahti) 2554A

Luckas (Telataipale) 2556A

Niels (Lohilahti) 2554A

Sipoin

Hardwik (Sipilä) 2556A

Olof (Sipilä) 2556A

Somalain

Hindrich (Eerikkälä) 2556B

Soppein

Anders (Sulkava) 2555B

TAlkuun

Tijain

Thomas (Pappila) 2557A

Tijckain

Michell (Pappila) 2557A

Tijtt

Hindrich (Ruokoniemi) 2555A

Sigfred (Ruokoniemi) 2555A

Tijttain

Anders (Kaipola) 2553B

Laars (Halttula) 2553A

Tiroin

Bertell (Pulkkila) 2555A

Olof (Pulkkila) 2555A

Torfwoin

Olof (Telataipale) 2556A

Tuchkain

Pehr (Ruottila) 2555B

Tuchkoin

Anders Gabrielss (Ruottila) 2555B

Anders Pehrsson (Ruottila) 2555B

Johan (Ruottila) 2555B

Tupperin

Anders (Partala) 2556B

Turuin

Hindrich (Tunnila) 2556B

Jacob (Tunnila) 2556B

Johan (Tunnila) 2556B

VWAlkuun

Wahwain

Bengdt (Mäntynen) 2554B

Wanhoin

Olof (Kaipola) 2553B

Westroin

Mattz (Mäntynen) 2554B

Sigfred (Mäntynen) 2554B

Wihwain

Johan (Mäntynen) 2554B

Mattz (Mäntynen) 2554B

Wännalain

Mattz (Kammola) 2553B

Wöttein

Anders (Väätälänmäki) 2556B

Johan (Väätälänmäki) 2556B

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 286 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2022