AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1701 → Nimihakemisto

Sulkava henkikirja 1701

Nimihakemisto


-  A  B  C  E  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  C  E  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Peerson (Ylisenauvila) 3277B

Arfwe (Sulkava) 3277A

Bertell Israellsson (Lohilahti) 3276A

Elin (Partala) 3277B

Giösta Erichsson (Iitlahti) 3275B

Hindrich (Mäntynen) 3276A

Hindrich (Ylisenauvila) 3277B

Hindrich Dafwidson (Kammola) 3275B

Inger (Pappila) 3277B

Isack (Auvila) 3275A

Johan (Kammola) 3275B

Jöran (Karjulanmäki) 3276A

Jöran Johanson (Ruokoniemi) 3276B

Karin (Kaipola) 3275B

Karin (Pappila) 3277B

Lars (Lohilahti) 3276A

Mårten (Sulkava) 3277A

Peer Cristerson (Karjulanmäki) 3276A

Simon Olofsson (Pappila) 3278A

AAlkuun

Alenius

Mårten (Pappila) 3277B

Aufwin

Brusius (Ylisenauvila) 3277B

Peer (Auvila) 3275A

Samuell (Auvila) 3275A

BAlkuun

Bengdtin

Mattz (Tunnila) 3277A

Beruman

Johan (Partala) 3277B

CAlkuun

Colemain

Sigfreed (Sulkava) 3277A

EAlkuun

Enqvist

Crister (Sulkava) 3277A

Erikain

Niels (Kaitainen) 3275B

Peer (Kaitainen) 3275B

HAlkuun

Hackalain

Simon (Karjulanmäki) 3276A

Hakkulain

Anders (Heikkurila) 3275A

Erich (Heikkurila) 3275A

Oloff (Heikkurila) 3275A

Peer (Heikkurila) 3275A

Halloin

Peer (Mäntynen) 3276A

Haloin

Hindrich (Mäntynen) 3276A

Haltuin

Grells (Halttula) 3275A

Hindrich (Halttula) 3275A

Johan (Halttula) 3275A

Oloff (Halttula) 3275A

Hanska

Erich (Ruokoniemi) 3276B

Sigfred (Ruokoniemi) 3276B

Thomas (Ruokoniemi) 3276B

Hatain

Anders (Karjulanmäki) 3276A

Anders (Rauhaniemi) 3276B

Johan (Rauhaniemi) 3276B

Lars (Rauhaniemi) 3276B

Matz (Pappila) 3278A

Peer (Ruokoniemi) 3276B

Heldemain

Niels (Eerikkälä) 3277B

Help

Johan (Ruokoniemi) 3276B

Sigfreed (Ruokoniemi) 3276B

Herkoin

Crister (Partala) 3277B

Margaretha (Partala) 3277B

Påhl (Partala) 3277B

Hintzain

Elias (Hintsala) 3275A

Elias (Ruokoniemi) 3276B

Hindrich (Ylisenauvila) 3277B

Lars (Ruokoniemi) 3276B

Mattz (Ruokoniemi) 3276B

Peer (Hintsala) 3275A

Simon (Ylisenauvila) 3277B

Huckain

Stafan (Halttula) 3275A

Häckerin

Johan (Niinimäki) 3276B

Häfwain

Matz (Pappila) 3278A

Häidikain

Jöran (Lohilahti) 3276A

Hämäläin

Mattz (Telataipale) 3277A

Michell (Telataipale) 3277A

Mårten (Telataipale) 3277A

Thomas (Telataipale) 3277A

Höfwerin

Sigfreed (Seppälä) 3277A

Thomas (Seppälä) 3277A

IAlkuun

Imoin

Bertell (Sulkava) 3277A

Olof (Sipilä) 3277A

JAlkuun

Jumpin

Mattz (Maarala) 3276A

Påhl (Maarala) 3276A

KAlkuun

Kandiain

Peer (Sulkava) 3277A

Kangain

Eskell (Eerikkälä) 3277B

Kankuin

Hindrich (Leipämäki) 3276A

Johan (Halttula) 3275A

Lars (Halttula) 3275A

Kardin

Anders (Kaartila) 3275B

Hindrich (Kaartila) 3275B

Hindrich (Partala) 3277B

Johan (Kaartila) 3275B

Jöran (Kaartila) 3275B

Jöran (Telataipale) 3277A

Mattz (Kaartila) 3275B

Mattz (Pappila) 3278A

Michell (Kaartila) 3275B

Måns (Kaartila) 3275B

Peer (Niinimäki) 3276B

Peer (Ylisenauvila) 3277B

Peer (Pappila) 3277B

Peer (Partala) 3277B

Kaupiain

Hindrich (Rahkolantaipale) 3276B

Kemain

Sigfreed (Niinimäki) 3276B

Kempe

Anders (Partala) 3277B

Hindrich (Eerikkälä) 3277B

Kenoin

Bertell (Kammola) 3275B

Kerfwin

Jöran (Kammola) 3275B

Kiskin

Anders (Hyvärilä) 3275A

Klåstarin

Thomas (Leipämäki) 3276A

Komoin

Christer (Karjulanmäki) 3276A

Kuckoin

Erich (Partala) 3277B

Kullentin

(Hyvärilä) 3275A

Kurhoin

Anders (Halttula) 3275A

Jacob (Halttula) 3275A

Kåmoin

Johan (Kyrsyä) 3276A

Mårten (Kyrsyä) 3276A

Kåndiain

Anders (Sulkava) 3277A

Anders (Tannila) 3277A

Erich (Tannila) 3277A

Johan (Tannila) 3277A

Peer (Tannila) 3277A

Kåndin

Lars (Pappila) 3278A

Kånstj

Jöran (Mäntynen) 3276B

Lars (Mäntynen) 3276B

Kårhoin

Philiphs. (Linkola) 3276A

Peer (Linkola) 3276A

Philiph (Linkola) 3276A

Phål Anderson (Linkola) 3276A

Kåstiain

Erich (Kaipola) 3275B

Samuell (Kaipola) 3275B

LAlkuun

Lackoin

Peer (Rahkolantaipale) 3276B

Laitin

Samuell (Leipämäki) 3276A

Lambin

Peer (Karjulanmäki) 3276A

Laukoin

Måns (Karjulanmäki) 3276A

Lautiain

Anders (Mäntynen) 3276A

Mattz (Mäntynen) 3276A

Lehoin

Peer (Rauhaniemi) 3276B

Thomas (Rauhaniemi) 3276B

Luhakain

Olof (Hasula) 3275A

Läppoin

Johan (Lohilahti) 3276A

Lars (Lohilahti) 3276A

Lööberg

Dafwid (Kaipola) 3275B

Daniel (Kaipola) 3275B

Mårten (Kaipola) 3275B

MAlkuun

Massiain

Peer (Hasula) 3275A

Moland:

And:s (Pappila) 3277B

Molander

Anders (Sulkava) 3277A

Månnoin

Påhl (Iitlahti) 3275A

Staffan (Iitlahti) 3275A

Mäckäläin

Olof (Kammola) 3275B

Mähoin

Oloff (Niinimäki) 3276B

NAlkuun

Nåsiain

Anders (Mäntynen) 3276A

PAlkuun

Pahloin

Grells (Partala) 3277B

Pakain

Lars (Telataipale) 3277A

Peer (Telataipale) 3277A

Pamp

(Ylisenauvila) 3277B

Pardain

Anders (Karjulanmäki) 3276A

Brusius (Karjulanmäki) 3276A

Grellz (Tunnila) 3277A

Johan (Tunnila) 3277A

Niels (Tunnila) 3277A

Peer (Karjulanmäki) 3276A

Peer (Tunnila) 3277A

Parkoin

Anders (Halttula) 3275A

Johan (Halttula) 3275A

Peernain

Olof (Sulkava) 3277A

Pistohlkårs

(Partala) 3277B

Johan (Eerikkälä) 3277B

Påjelain

Jöran (Iitlahti) 3275A

Lars (Iitlahti) 3275A

Mårten (Iitlahti) 3275A

Peer (Iitlahti) 3275A

Pöllöin

Jöran (Kaartila) 3275B

RAlkuun

Rocka

Petter Hansson (Kaitainen) 3275B

Rohianus

Niels (Pappila) 3278A

Råkain

Grells (Eerikkälä) 3277B

Råpoin

Hindrich (Kaipola) 3275B

Råttin

Anders (Ruottila) 3276B

Johan (Ruottila) 3276B

Lars (Ruottila) 3276B

Räppoin

Anders (Ryhälä) 3277A

Anders (Väätälänmäki) 3277B

Johan (Väätälänmäki) 3277B

Karin (Väätälänmäki) 3277B

Mattz (Ryhälä) 3277A

Peer (Ryhälä) 3277A

Thomas (Sairalanmäki) 3276B

Rösain

Olof (Ruokoniemi) 3276B

SAlkuun

Sakoin

Erich (Kaitainen) 3275B

Grells (Kaitainen) 3275B

Hindrich (Kaitainen) 3275B

Sappein

Lars (Kaipola) 3275B

Sinkoin

Johan (Lohilahti) 3276A

Johan (Pappila) 3278A

Sipoin

Anders (Sipilä) 3277A

Hartwjk (Sipilä) 3277A

Olof (Sipilä) 3277A

Skump

Abraham (Rauhaniemi) 3276B

Somalain

Peer (Eerikkälä) 3277B

TAlkuun

Tanin

Samuell (Hyvärilä) 3275A

Thioin

Thomas (Partala) 3277B

Tijrrain

Anders (Pulkkila) 3276B

Olof (Pulkkila) 3276B

Tirroin

Olof (Kammola) 3275B

Titta

Johan (Sulkava) 3277A

Mårten (Sulkava) 3277A

Sigfred (Sulkava) 3277A

Tjtain

Anders (Kaipola) 3275B

Sigfred (Kaipola) 3275B

Tuchkain

Anders (Ruottila) 3276B

Gabriell (Ruottila) 3276B

Jöran (Ruottila) 3276B

Tuchkoin

Johan (Väätälänmäki) 3277B

Turuin

Hindrich (Tunnila) 3277B

Johan (Tunnila) 3277B

Tärfwin

Olof (Lohilahti) 3276A

VWAlkuun

Wahrain

Johan (Mäntynen) 3276B

Woihlain

Olof (Kammola) 3275B

Währain

Peer (Kammola) 3275B

Wänäläin

Hindrich (Kammola) 3275B

Wästerin

Mattz (Mäntynen) 3276A

Sigfreed (Mäntynen) 3276A

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 216 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023