AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1702 → Nimihakemisto

Sulkava henkikirja 1702

Nimihakemisto


-  A  B  C  E  G  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  C  E  G  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abram (Rauhaniemi) 2933A

And:s (Ryhälä) 2933B

And:s (Sulkava) 2933B

Anders (Halttula) 2931B

Anders (Sulkava) 2933B

Anders (Sulkava) 2934A

Anders (Ylisenauvila) 2934B

Anna (Tunnila) 2934B

Ans (Ruottila) 2933B

Bertell (Kammola) 2932B

Gabriell (Ruottila) 2933B

Gioreneias (Iitlahti) 2932A

Giösta Erichsson (Iitlahti) 2932A

Grells (Partala) 2934B

Hardwik (Sipilä) 2934A

Hardwik (Ylisenauvila) 2934B

Hindrich (Ylisenauvila) 2934B

Hindrich (Eerikkälä) 2934B

Hindrich Jöranss (Ruottila) 2933B

Ifwar (Auvila) 2931B

Inger (Pappila) 2935A

Israell (Sulkava) 2934A

Jöran (Ruokoniemi) 2933B

Jöran (Ruottila) 2933B

Lars (Lohilahti) 2932B

Maria (Hyvärilä) 2931B

Mattz (Kammola) 2932B

Mattz (Ruottila) 2933B

Mattz (Sulkava) 2934A

Mattz (Pappila) 2935A

Mattz Månnsson (Ryhälä) 2933B

Morten (Sulkava) 2933B

Mårten (Ylisenauvila) 2934B

Peer (Karjulanmäki) 2932B

Peer (Mäntynen) 2933A

Peer (Niinimäki) 2933A

Peer (Ryhälä) 2933B

Peer (Ylisenauvila) 2934B

Påhl (Partala) 2934B

Sigfred (Niinimäki) 2933A

Simon Olofson (Pappila) 2935A

Thomas (Leipämäki) 2933A

Thomas (Ruokoniemi) 2933B

Thomas (Partala) 2934B

Wallborg (Mäntynen) 2933A

AAlkuun

Alenius

Mårt: (Pappila) 2935A

Aufwin

Brusius (Ylisenauvila) 2934B

Johan (Auvila) 2931B

Peer (Auvila) 2931B

Samuell (Auvila) 2931B

Auin

Johan (Kammola) 2932B

BAlkuun

Bengdtin

Mattz (Tunnila) 2934B

CAlkuun

Cuolam:

Sigfreed (Sulkava) 2934A

EAlkuun

Erichkoin

Peer (Eerikkälä) 2934B

Erikoin

Niells (Kaitainen) 2932A

Peer (Kaitainen) 2932A

GAlkuun

Green

Josep (Iitlahti) 2932A

HAlkuun

Haf:n

Matz (Pappila) 2935A

Hakinen

Simon (Karjulanmäki) 2932B

Hakunen

Anders (Heikkurila) 2931B

Erich (Heikkurila) 2931B

Olof (Heikkurila) 2931B

Peer (Heikkurila) 2931B

Halinien

Lars (Kammola) 2932B

Halloin

Hind: (Mäntynen) 2933A

Hindrich (Mäntynen) 2933A

Halltinen

Grells (Halttula) 2931B

Hindrich (Halttula) 2931B

Johan (Halttula) 2931B

Olof (Halttula) 2931B

Hana

Bertell (Lohilahti) 2932B

Hanska

Erich (Ruokoniemi) 2933B

Sigfreed (Ruokoniemi) 2933B

Hatain

And:s (Karjulanmäki) 2932B

And:s (Rauhaniemi) 2933A

Johan (Rauhaniemi) 2933A

Lars (Rauhaniemi) 2933A

Matz (Pappila) 2935A

Helldem:

Niells (Eerikkälä) 2934B

Hellp

Johan (Ruokoniemi) 2933B

Sigfreed (Ruokoniemi) 2933B

Hemel:

Matz (Telataipale) 2934A

Mihell (Telataipale) 2934A

Mårten (Telataipale) 2934A

Thomas (Telataipale) 2934A

Herkein

Crister (Partala) 2934B

Margareta (Partala) 2934B

Påhl (Partala) 2934B

Hindikain

Jöran (Ruokoniemi) 2933B

Hindzainen

Elias (Hintsala) 2931B

Hindrich (Hintsala) 2931B

Peer (Hintsala) 2931B

Hintzain

Elias (Ruokoniemi) 2933B

Hindrich (Ylisenauvila) 2934B

Lars (Ruokoniemi) 2933B

Simon (Ylisenauvila) 2934B

Huckain

Stafan (Halttula) 2931B

Höfwein

Anders (Seppälä) 2934A

Sigfreed (Seppälä) 2934A

Thomas (Seppälä) 2934A

IAlkuun

Imoin

Bertell (Sulkava) 2934A

Imoinen

Olof (Sipilä) 2934A

JAlkuun

Jumpain

Matz (Maarala) 2933A

Påhl (Maarala) 2933A

KAlkuun

Kamoin

Crister (Karjulanmäki) 2932B

Kangain

Eskell (Eerikkälä) 2934B

Kankoin

Hind: (Leipämäki) 2933A

Johan (Halttula) 2931B

Lars (Halttula) 2931B

Kardin

And:s (Kaartila) 2932A

Hindrich (Kaartila) 2932A

Hindrich (Partala) 2935A

Johan (Kaartila) 2932A

Jöran (Kaartila) 2932A

Jöran (Telataipale) 2934A

Matz (Kaartila) 2932A

Michell (Kaartila) 2932A

Måns (Kaartila) 2932A

Peer (Partala) 2935A

Peer (Pappila) 2935A

Kempe

And:s (Partala) 2935A

Kiskin

Johan (Mäntynen) 2933A

Kuckoin

Erich (Partala) 2934B

Kurhoin

Anders (Halttula) 2931B

Jacob (Halttula) 2931B

Kåmåin

Johan (Kyrsyä) 2932B

Mårten (Kyrsyä) 2932B

Kånd:n

Lars (Pappila) 2935A

Kåndiain

Anders (Tannila) 2934A

Erich (Tannila) 2934A

Johan (Tannila) 2934A

Peer (Kammola) 2932B

Kånsti

Jöran (Mäntynen) 2933A

Lars (Mäntynen) 2933A

Kårh:n

Peer (Linkola) 2932B

Philip (Linkola) 2932B

Pihelp (Linkola) 2932B

Kåstiain

Erich (Kaipola) 2932A

Samuell (Kaipola) 2932A

LAlkuun

Laitiain

Dawidh (Kaipola) 2932A

Karinen (Kaipola) 2932A

Mårten (Kaipola) 2932A

Laitin

Samuell (Leipämäki) 2933A

Lakoin

Hindrich (Rahkolantaipale) 2933B

Peer (Rahkolantaipale) 2933B

Lamain

Elin (Kaartila) 2932A

Lautiain

Anders (Mäntynen) 2933A

Matz (Mäntynen) 2933A

Lehnin

Peer (Rauhaniemi) 2933A

Thomas (Rauhaniemi) 2933A

Luckoin

Månns (Karjulanmäki) 2932B

Luhakain

Olof (Hasula) 2931B

Låpoinen

Johan (Lohilahti) 2932B

Lars (Lohilahti) 2932B

Löberg

Daniell (Pappila) 2935A

MAlkuun

Mekelein

Olof (Kammola) 2932B

Messeinen

Peer (Hasula) 2931B

Moland:

And: (Pappila) 2935A

Molander

And: (Sulkava) 2934A

Månnoinen

Påhl (Iitlahti) 2932A

Stafan (Iitlahti) 2932A

Mähoinen

Olof (Niinimäki) 2933A

NAlkuun

Nausiain

Anders (Mäntynen) 2933A

PAlkuun

Pard:n

And:s (Karjulanmäki) 2932B

Brusius (Karjulanmäki) 2932B

Peer (Karjulanmäki) 2932B

Pardain

Grells (Tunnila) 2934A

Johan (Tunnila) 2934A

Parkin

And:s (Halttula) 2931B

Johan (Halttula) 2931B

Parkoin

Lars (Tunnila) 2934A

Niels (Tunnila) 2934A

Peer (Tunnila) 2934A

Pedikäin

Lars (Telataipale) 2934A

Peer (Telataipale) 2934A

Pernain

Arfwe (Sulkava) 2933B

Oloff (Sulkava) 2933B

Pistohlkårs

Carll (Partala) 2934B

Johan (Eerikkälä) 2934B

Pohielain

Jöran (Iitlahti) 2932A

Lars (Iitlahti) 2932A

Mårt:n (Iitlahti) 2932A

Peer (Iitlahti) 2932A

Pöllöin

Jöran (Kaartila) 2932A

RAlkuun

Rakoin

Grells (Eerikkälä) 2934B

Ratoin

Hindrich (Ruokoniemi) 2933B

Peer (Ruokoniemi) 2933B

Rjoin

Hindrich (Partala) 2934B

Rocka

Petter Hansson (Kaitainen) 2932A

Rohianus

Niels (Sipilä) 2934A

Råttin

Anders (Ruottila) 2933B

Johan (Ruottila) 2933B

Lars (Ruottila) 2933B

Räpoinen

Anders (Väätälänmäki) 2934B

Johann (Väätälänmäki) 2934B

Karinen (Väätälänmäki) 2934B

Räppoin

Thomas (Sairalanmäki) 2933B

Rässoin

Olof (Ruokoniemi) 2933B

SAlkuun

Sakain

Erich (Kaitainen) 2932B

Grells (Kaitainen) 2932B

Hindrich (Kaitainen) 2932B

Sapoin

And:s (Sipilä) 2934A

Olof (Sipilä) 2934A

Seppoin

Lars (Kaipola) 2932A

Sinkoin

Johan (Lohilahti) 2932B

TAlkuun

Tanje

Samuell (Hyvärilä) 2931B

Tarfwainen

Olof (Hasula) 2931B

Tiroin

Olof (Kammola) 2932B

Tirroin

And:s (Pulkkila) 2933A

Olof (Pulkkila) 2933A

Titta

Johan (Sulkava) 2934A

Mårten (Sulkava) 2934A

Sigfreed (Sulkava) 2934A

Tjtain

And:s (Kaipola) 2932A

Sigfreed (Kaipola) 2932A

Tuhkain

Anders (Ruottila) 2933B

Johan (Väätälänmäki) 2934B

Turuin

Hindrich (Tunnila) 2934B

Johan (Tunnila) 2934B

VWAlkuun

Wahwain

Johan (Mäntynen) 2933A

Olof (Kammola) 2932B

Peer (Kammola) 2932B

Wajellain

Hind: (Kammola) 2932B

Wäistrain

Matz (Mäntynen) 2933A

Sigfreed (Mäntynen) 2933A

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 225 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023