AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1709 → Nimihakemisto

Sulkava henkikirja 1709

Nimihakemisto


-  A  B  C  E  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  C  E  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abram (Rauhaniemi) 1943B

And Matt (Ryhälä) 1944A

And. Peers (Kaipola) 1942A

Anna (Mäntynen) 1943B

Bertel (Halttula) 1941A

Bertel Israels (Lohilahti) 1943A

Bertel Joh (Ylisenauvila) 1945A

Carin (Rauhaniemi) 1943B

Gertro (Rauhaniemi) 1943B

Giösta Erichs (Iitlahti) 1941B

Hind Jör (Ruottila) 1944A

Isr. Israels (Telataipale) 1944B

Joh (Ruokoniemi) 1943B

Joh. Peers (Kaartila) 1941B

Jör. Joh (Ruokoniemi) 1944A

Lars Larson (Kaipola) 1942A

Lucas (Lohilahti) 1943A

Matt (Ruottila) 1944A

Matt Matt (Karjulanmäki) 1942B

Matt Mattss (Kammola) 1942B

Moses (Iitlahti) 1941B

Peer (Kaartila) 1941B

Peer (Rauhaniemi) 1943B

Peer Christers (Karjulanmäki) 1942B

Påhl (Ruottila) 1944A

Sifrd (Kaipola) 1942A

Simon Olof (Pappila) 1945A

Simon Pahls (Pappila) 1945A

Thomas (Lohilahti) 1943A

AAlkuun

Acko:

And. (Lohilahti) 1942B

Ahwoin

And. (Karjulanmäki) 1942B

Alenius

Mart (Pappila) 1945A

Aufwin

Axell (Auvila) 1941A

Joh. (Auvila) 1941A

Peer (Auvila) 1941A

Samuel (Auvila) 1941A

Aufwo:

Hind (Kammola) 1942B

Joh (Kammola) 1942B

BAlkuun

Bengtin

Mattz (Tunnila) 1944B

CAlkuun

Colma:

Sifr (Hasula) 1941A

EAlkuun

Erckain

Peer Mattss (Eerikkälä) 1941A

Ericka:

Niels (Kaitainen) 1942A

Peer (Kaitainen) 1942A

HAlkuun

Hakol:

And (Heikkurila) 1941B

Erich (Heikkurila) 1941B

Olof (Heikkurila) 1941B

Peer (Heikkurila) 1941B

Simon (Karjulanmäki) 1942B

Hal:

Hind (Mäntynen) 1943A

Lars (Kammola) 1942B

Halo:

Joh (Mäntynen) 1943A

Peer (Mäntynen) 1943A

Haltuin

Hind (Halttula) 1941A

Joh (Halttula) 1941A

Olof (Halttula) 1941A

Hanska

And (Ruokoniemi) 1944A

Erich (Ruokoniemi) 1944A

Hatto:

Mattz (Pappila) 1945A

Heldma:

Michel (Eerikkälä) 1941A

Help

Hind (Ruokoniemi) 1944A

Joh. (Ruokoniemi) 1944A

Sifr (Ruokoniemi) 1944A

Hemel:

Mart (Telataipale) 1944B

Matt (Telataipale) 1944B

Mihel (Telataipale) 1944B

Mårt (Telataipale) 1944B

Thomas (Telataipale) 1944B

Hintzain

Elias (Hintsala) 1941A

Hind. (Hintsala) 1941A

Lars (Ruokoniemi) 1944A

Peer (Hintsala) 1941A

Hintzo:

Hind (Ylisenauvila) 1945A

Joh (Ylisenauvila) 1945A

Hoota:

Peer (Ruokoniemi) 1943B

Hootain

Joh (Rauhaniemi) 1943B

Hucko:

Joh (Halttula) 1941B

Staff (Halttula) 1941B

Husko:

Sifr (Ruokoniemi) 1944A

Hådicko:

Jör (Ruokoniemi) 1944A

Härköin

Christer (Partala) 1943B

IAlkuun

Ilvo:

Matt (Partala) 1943B

Immo:

Joh (Tunnila) 1944B

Olof (Sipilä) 1944B

Peer (Sipilä) 1944B

JAlkuun

Jumpo:

Mattz (Maarala) 1943A

Påhl (Maarala) 1943A

KAlkuun

Kackoin

Lars (Halttula) 1941A

Kammo:

Bertel (Kammola) 1942B

Kamo:

Joh (Kyrsyä) 1942B

Lars (Kyrsyä) 1942B

Mårt (Kyrsyä) 1942B

Kamon

Christer (Karjulanmäki) 1942B

Kancko:

Hind Lars (Leipämäki) 1943A

Joh (Halttula) 1941B

Lars (Leipämäki) 1943A

Kangain

Eskel (Eerikkälä) 1941A

Ljskin (Eerikkälä) 1941A

Kardin

And. (Kaartila) 1942A

Andh (Kaartila) 1942A

Joh (Pappila) 1945A

Johan (Sipilä) 1942A

Jöran (Telataipale) 1944B

Mattz (Kaartila) 1942A

Michel (Sipilä) 1942A

Michel (Kaartila) 1942A

Olof (Kaartila) 1942A

Peer (Niinimäki) 1943B

Kemel:

Matt (Ylisenauvila) 1945A

Kempe

And. (Pulkkila) 1943B

Hind (Pulkkila) 1943B

Kerfv:

And. (Eerikkälä) 1941A

Kijski:

Joh (Mäntynen) 1943B

Konstig

And. (Mäntynen) 1943B

Lars (Mäntynen) 1943B

Korho:

And. (Halttula) 1941B

Jacob (Halttula) 1941B

Joh (Kammola) 1942B

Phil. Philips (Kammola) 1942B

Philip (Linkola) 1943A

Kosmain

Anders (Mäntynen) 1943A

Kucko:

Hind (Partala) 1943B

Kåndain

Peer (Sulkava) 1944A

Kåndiain

And. (Sulkava) 1944A

And. (Tannila) 1944B

Joh (Tannila) 1944B

Lars (Pappila) 1945A

Mart (Pappila) 1945A

Kårho:

Philip And. (Kaipola) 1942A

Kåstiain

Erich (Kaipola) 1942A

Hind (Kaipola) 1942A

Samuel (Kaipola) 1942A

LAlkuun

Lacko:

Peer (Rahkolantaipale) 1944A

Lackoin

Joh (Kaitainen) 1942A

Laitin

Mart (Iitlahti) 1941B

Lappo:

Joh. (Lohilahti) 1943A

Lars (Lohilahti) 1943A

Margr (Lohilahti) 1943A

Lauteain

Matt (Mäntynen) 1943A

Lautiain

Joh (Leipämäki) 1943A

Påhl (Leipämäki) 1943A

Samuel (Leipämäki) 1943A

Leino:

Peer (Rauhaniemi) 1943B

Thomas (Sulkava) 1944A

Lucko:

Olof (Hasula) 1941A

Löberg

Jonas (Kaipola) 1942A

MAlkuun

Mehlo:

Mart (Rahkolantaipale) 1944A

Mijko:

Mattz (Iitlahti) 1941B

Moh:

And (Niinimäki) 1943B

Molander

And (Pappila) 1945A

Emerentz (Pappila) 1945A

Mono:

Joh (Iitlahti) 1941B

Påhl (Iitlahti) 1941B

Staff (Iitlahti) 1941B

Mäkel:

Olof (Kammola) 1942B

Mässi

Peer (Sulkava) 1944A

NAlkuun

Nipo:

Thomas (Ylisenauvila) 1945A

Nousiain

And. (Mäntynen) 1943A

PAlkuun

Pajul:

Jöran (Iitlahti) 1941B

Peer (Iitlahti) 1941B

Parda:

And. (Karjulanmäki) 1942B

Brusius (Karjulanmäki) 1942B

Joh (Tunnila) 1944B

Peer (Karjulanmäki) 1942B

Thomas (Karjulanmäki) 1942B

Parko:

Lars (Tunnila) 1944B

Niels (Tunnila) 1944B

Peer (Tunnila) 1944B

Parkoin

And (Halttula) 1941A

Joh (Halttula) 1941A

Pediko:

Lars (Telataipale) 1944B

Pistolkors

Carl (Partala) 1943B

Poho:

And (Partala) 1943B

Pöllin

Jöran (Kaartila) 1942A

RAlkuun

Racko:

Giösta (Halttula) 1941A

Reguin

And. (Hyvärilä) 1941B

Ropo:

Hind (Väätälänmäki) 1945A

Joh (Väätälänmäki) 1945A

Routin

And (Ruottila) 1944A

Joh (Ruottila) 1944A

Lars (Ruottila) 1944A

Ruth

Erich (Sulkava) 1944A

Rässain

Olof (Ruokoniemi) 1944A

Röjain

Joh (Halttula) 1941A

Peer (Halttula) 1941A

SAlkuun

Salnie:

Olof (Mäntynen) 1943B

Sijncko:

Brusius (Lohilahti) 1942B

Lars (Lohilahti) 1942B

Staff (Mäntynen) 1943B

Sipo:

And. (Sipilä) 1944B

Hartwik (Sipilä) 1944B

Olof (Sipilä) 1944B

Strengberg

Peer (Rauhaniemi) 1943B

Såcko:

Erich (Pappila) 1945A

Grels (Kaitainen) 1942A

Hind (Kaitainen) 1942A

Säpo:

And (Seppälä) 1944B

Sifr (Seppälä) 1944B

TAlkuun

Taskin

Joh (Väätälänmäki) 1945A

Jör (Rahkolantaipale) 1944A

Tijho:

And. Joh (Iitlahti) 1941B

Johan (Iitlahti) 1941B

Tijko:

And. (Kaipola) 1942A

Hind (Kaipola) 1942A

Tijtoin

Sifr (Kaipola) 1942A

Tirro:

And. (Pulkkila) 1943B

Olof (Pulkkila) 1943B

Tirroin

Joh (Kammola) 1942B

Olof (Kammola) 1942B

Titta

Joh (Väätälänmäki) 1945A

Mart (Väätälänmäki) 1945A

Sifr (Väätälänmäki) 1945A

Thomas (Väätälänmäki) 1945A

Tucko:

And (Ruottila) 1944A

Gabrel (Ruottila) 1944A

Turuin

Hind (Tunnila) 1944B

Joh (Tunnila) 1944B

VWAlkuun

Wahwain

Peer (Kammola) 1942B

Vahwoin

Joh (Mäntynen) 1943A

Veijal:

Hind (Hyvärilä) 1941B

Peer (Hyvärilä) 1941B

Westein

Mattz (Mäntynen) 1943A

Påhl Pers (Mäntynen) 1943A

Sifr (Mäntynen) 1943A

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 223 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023