AlkuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1730 → Nimihakemisto

Sulkava henkikirja 1730

Nimihakemisto


-  A  B  C  E  F  H  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  C  E  F  H  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham Mattss:n (Karjulanmäki) 4827

Anna (Pappila) 4832

Carin Gustafzdåtter (Iitlahti) 4826

Daniell Daniellssonn (Sulkava) 4830

Dorotea (Mäntynen) 4828

Harald Haraldss: (Tannila) 4830

Maria (Ruokoniemi) 4829

Märta (Sulkava) 4830

Olof Peerssonn (Pappila) 4832

Peer Lahrssonn (Pappila) 4832

Sussanna (Ruokoniemi) 4829

AAlkuun

Achoin

Dafwid (Kammola) 4827

Hindrich (Kammola) 4827

Johan (Kammola) 4827

Anttoin

Mattz (Partala) 4828

Olof (Partala) 4828

Assickain

Hindrich (Kaitainen) 4827

Aufwin

Anders (Kaartila) 4826

Johan (Telataipale) 4831

Petter (Auvila) 4825

Samuell (Ylisenauvila) 4831

BAlkuun

Barckhus

Erich (Sulkava) 4830

Beckborg

Erich Johan (Ruokoniemi) 4829

Bengdtin

Mattz (Tunnila) 4831

Olof (Tunnila) 4831

Biörn

Beniam (Mäntynen) 4828

Böisman

Jacob (Hyvärilä) 4825

CAlkuun

Cuolemoin

Sigfred (Sulkava) 4830

EAlkuun

Erichkain

Adam (Kaitainen) 4827

FAlkuun

Flint

Nills (Rauhanniemi) 4829

HAlkuun

Hackara

Hindrich (Pappila) 4832

Hackulin

Adam (Karjulanmäki) 4827

Halloin

Beata (Mäntynen) 4828

Halltuin

Johan (Linkola) 4827

Hammalein

Johan (Ruokoniemi) 4829

Hammar

Petter (Pulkkila) 4829

Hanna

Samuell (Lohilahti) 4827

Hanskj

Anders (Hintsala) 4825

Anders (Ruokoniemi) 4829

Harckein

Hindrich (Partala) 4829

Hassiatar

Ellin (Rauhanniemi) 4829

Hatain

Johan (Rauhanniemi) 4829

Johan (Pappila) 4831

Hindtzain

Hindrich (Hintsala) 4825

Hindrich (Ylisenauvila) 4831

Johan (Hintsala) 4825

Malin (Hintsala) 4825

Peer Peerssonn (Kaartila) 4826

Petter (Kaartila) 4826

Huckain

Maria (Kaitainen) 4827

Påhl (Kaitainen) 4827

Huskain

Staffan (Hasula) 4825

Hyfwein

Thomas (Ruottila) 4830

Hållopain

Mattz (Kaipola) 4826

Håttacka

Mattz (Ruokoniemi) 4829

Hällpi

Erich (Ruokoniemi) 4829

Hämmäl:

Hindrich (Iitlahti) 4826

Hämmäl:n

Carll (Lohilahti) 4827

Dafwid (Lohilahti) 4827

Nills (Lohilahti) 4827

Hämmälein

Byrgiell (Telataipale) 4831

Erich (Ruokoniemi) 4829

Mattz (Kammola) 4827

Mattz (Telataipale) 4831

Michell (Sipilä) 4830

Mårten (Telataipale) 4831

Härckein

Abraham (Partala) 4828

JAlkuun

Jumpain

Mattz (Maarala) 4828

KAlkuun

Kaijander

(Iitlahti) 4826

Kaipoin

Johan (Kaipola) 4827

Kammoin

Daniel (Partala) 4828

Hindrich (Karjulanmäki) 4827

Johan (Iitlahti) 4826

Johan Johansson (Kyrsyä) 4827

Mårten (Ylisenauvila) 4831

Kanckuin

Johan (Leipämäki) 4828

Lahrs (Leipämäki) 4828

Mattz (Leipämäki) 4828

Kardin

(Kaartila) 4826

Nills (Sulkava) 4830

Olof (Niinimäki) 4828

Olof Ohlsson (Sulkava) 4830

Killpelein

Anders Erssonn (Halttula) 4825

Erich (Halttula) 4825

Staffan (Halttula) 4825

Kinnuin

Erich (Tunnila) 4831

Kuckoin

Erich (Kaipola) 4826

Kåndia

Mårten (Pappila) 4831

Mårten Mårtensson (Pappila) 4831

Kåndin

Hindrich (Mäntynen) 4828

Kånstj

Anders Jöranss:n (Leipämäki) 4828

Christer (Mäntynen) 4828

Olof (Mäntynen) 4828

Kårhoin

Anders (Kaipola) 4826

Anna (Linkola) 4827

Hindrich (Iitlahti) 4826

Jacob (Halttula) 4825

Nills (Linkola) 4827

Philip (Kaipola) 4826

Philip (Linkola) 4827

Kåstiain

Adam (Partala) 4828

Erich Ersson (Kaipola) 4826

Jöran (Tannila) 4830

Mårten (Tannila) 4830

Kåtilain

Erich (Sairalanmäki) 4830

Kärfwin

(Hintsala) 4825

Anders (Rauhanniemi) 4829

LAlkuun

Laaka

Sigfred (Leipämäki) 4828

Laakoin

Anders (Mäntynen) 4828

Hindrich (Mäntynen) 4828

Lahrs (Mäntynen) 4828

Laijuin

Johan (Auvila) 4825

Lamain

Erich (Ruottila) 4830

Lautiain

Johan (Leipämäki) 4828

Leinoin

Petter (Rauhanniemi) 4829

Petter (Pappila) 4832

Lind

Hindrich (Kaipola) 4826

Lächwoin

Mattz (Eerikkälä) 4825

Måns (Lohilahti) 4827

Löppein

Hindrich (Ruokoniemi) 4829

Johan (Lohilahti) 4827

MAlkuun

Massalin

Hindrich (Iitlahti) 4826

Margareta Elisabet (Iitlahti) 4826

Matticka

Agneta (Ruokoniemi) 4829

Swän (Ruokoniemi) 4829

Mattickatar

Carin (Hintsala) 4825

Meetin

Erich (Heikkurila) 4825

Thomas Erssonn (Heikkurila) 4825

Thomas Thomasson (Heikkurila) 4825

Mickoin

Anders (Sulkava) 4830

Erich (Sulkava) 4830

Hindrich (Sulkava) 4830

Johan Andersson (Ruokoniemi) 4829

Mattz (Ylisenauvila) 4831

Petter (Koskutjärvi) 4827

Mieloin

Anders (Mäntynen) 4828

Mårten (Mäntynen) 4828

Molander

Aron (Pappila) 4832

Claudius (Pappila) 4832

Emerentia (Pappila) 4832

Månåin

Anders (Hasula) 4825

Johan (Hasula) 4825

Peer (Hasula) 4825

Mäckel:n

Olof (Kammola) 4827

Påhl Ohlsson (Kammola) 4827

NAlkuun

Naukaritar

Maria (Lohilahti) 4827

Nijpa

Thomas (Auvila) 4825

Niskain

Dafwid (Mäntynen) 4828

Noussiain

Anders (Kaartila) 4826

PAlkuun

Parck:n

Nills Nillsson (Tunnila) 4831

Olof (Tunnila) 4831

Parckin

Anders (Halttula) 4825

Johan (Halttula) 4825

Johan (Niinimäki) 4828

Parckoin

Ellin (Väätälänmäki) 4831

Lahrs (Väätälänmäki) 4831

Mattz (Väätälänmäki) 4831

Nills (Väätälänmäki) 4831

Pardain

Brussius (Karjulanmäki) 4827

Mårten (Karjulanmäki) 4827

Paunoin

Beniam (Ruokoniemi) 4829

Peekain

Mattz (Telataipale) 4831

Petter (Telataipale) 4831

Pernoin

Olof (Niinimäki) 4828

Pistohlkårss

(Eerikkälä) 4825

Reinholdt (Iitlahti) 4826

Pullckin

Petter (Ruokoniemi) 4829

Pumal:n

Grells (Tunnila) 4831

Johan (Tunnila) 4831

Margeta (Tunnila) 4831

Punnoin

Petter (Rahkolantaipale) 4830

Påchialain

Petter (Iitlahti) 4826

Pöllein

Grells (Tunnila) 4831

Påhl (Tunnila) 4831

Pöllikätar

Brita (Iitlahti) 4826

Pöllin

Mattz (Sipilä) 4830

RAlkuun

Rassain

Olof (Ruokoniemi) 4829

Routin

Anders (Ruottila) 4830

Michell (Ruottila) 4830

Påhl (Ruottila) 4830

Ruotin

Petter Lahrss:n (Ruottila) 4830

Thomas (Ruottila) 4830

Ruskatar

Brita (Eerikkälä) 4825

Ryhein

Johan (Halttula) 4825

Räpoin

Anders (Ryhälä) 4830

Carin (Hasula) 4825

Mattz Andersson (Hasula) 4825

Petter (Väätälänmäki) 4831

SAlkuun

Sallin

Olof (Mäntynen) 4828

Sinckoin

Erich (Ruokoniemi) 4829

Sippin

Anders (Sipilä) 4830

Olof (Sipilä) 4830

Streelman

(Auvila) 4825

Summain

Jacob (Rahkolantaipale) 4830

Såikain

Erich (Pappila) 4832

Hindrich Hindersson (Rauhanniemi) 4829

Mattz (Rauhanniemi) 4829

Säppein

Anders (Kaipola) 4826

Gustaf (Ruokoniemi) 4829

Johan (Kaipola) 4826

Regina (Kaipola) 4826

Samuell Sigf:ss:n (Seppälä) 4830

TAlkuun

Taskin

Jöran (Rahkolantaipale) 4830

Taskinen

Jöran (Rahkolantaipale) 4830

Tijain

Johan (Kaipola) 4826

Turuin

Anders (Eerikkälä) 4825

Hindrich (Mäntynen) 4828

Jacob (Mäntynen) 4828

Tärfwoin

Johan (Kaartila) 4826

Johan (Ruokoniemi) 4829

Mattz (Kaartila) 4826

Olof (Kaartila) 4826

Olof (Ruokoniemi) 4829

VWAlkuun

Wadsten

Joh: (Partala) 4828

Walldoin

Lahrs (Lohilahti) 4827

Påhl (Lohilahti) 4827

Wassara

Anders (Pulkkila) 4829

Johan (Pulkkila) 4829

Petter Johansson (Pulkkila) 4829

Wijckberg

Gustaff (Kaipola) 4826

Wijhawain

Anders (Kammola) 4827

Jacob (Kammola) 4827

Jacob (Ruokoniemi) 4829

Petter (Kammola) 4827

Påhl (Kaipola) 4826

Witticka

Anders (Karjulanmäki) 4827

Wäijal:n

Thomas Peersson (Mäntynen) 4828

Wänssä

Petter (Ruottila) 4830

Wästerin

Johan (Mäntynen) 4828

Peer Mattsson (Mäntynen) 4828

Wätein

Olof Johansson (Väätälänmäki) 4831

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 231 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2021