AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1736 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1736

Sivu 1938B (aukeaman 1938 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Aufwila/Auvila - - - Peer Aufwins h:n - - under ett bruk med Hintzal: Auvinen
2 - 3 - Påhl Tijain 1 - Caw: Tiainen
B:r Lars 1 - Tiainen
B:r Jöran 1 - Tiainen
1 Erikala/Eerikkälä - - - Sal: Capit: Pistohlkors Erf:rs h:n - - Caw: Pistolekors
d. Hindrich Waijal: niuter Löhn och Kost - - Veijalainen
2 - 2 - Anders Turuin 1 - Turunen
Piga Lisa Halin - 1 Halinen
3 - - - Brussius Ryhäins - - Caw: öde Ryhänen
1 Haltula/Halttula - 5 - Anders Kilpel:n mh:o 1 1 Caw: Kilpeläinen
Son Staffan 1 - Kilpeläinen
Son Samuel 1 - Kilpeläinen
Syster Efwa - 1 Kilpeläinen
2 - 3 - Jacob Kårhoin mh:o 1 1 Caw: Korhonen
d:r Anna - 1 Korhonen
3 - - 2 Anders Parkin 1 - C:o Parkkinen
Syster Karin - 1 Parkkinen
4 - 2 - Johan Ryhäins hust: - 1 Caw: Ryhänen
Son Petter 1 - Ryhänen
1 Hasula - - 3 Anders Månoin mh:o 1 1 Crono Mononen
B:r dåtter Elin - 1 Mononen
2 - - 2 Matz Repoin mh:o 1 1 Inf: Reponen
1 Hyfwärilä/Hyvärilä - - - Fändrich Gyllenskep - - B: Inf: Gyllenskepp
1 Häikurila/Heikkurila - 5 - Erich Mietin 1 - Cav. Miettinen
Thomas mh:o 1 1 Miettinen
Son Bertill 1 - Miettinen
Reserwe karlen Anders Mietin 1 - Miettinen
1 Hintzala/Hintsala - 4 - Johan Hintzain mh:o 1 1 Caw: Hintsanen
Syster Margeta - 1 Hintsanen
Piga Margeta Löpötär - 1 Löppönen
1 Idlax/Iitlahti - 3 - Michell Immoin mh:o 1 1 Caw: Immonen
B:r Samuel 1 - Immonen
2 - 2 - Peer Pulkin mh:o 1 1 Caw: Pulkkinen
3 - 2 - Hindrich Kårhoin 1 - Caw: Korhonen
Son Anders 1 - Korhonen
4 2 - - Capit: Törnes hem:n - - Caw: Törne
dräng Anders Kinnuin 1 - Kinnunen
Piga Karin - 1

Sivu 1939A (aukeaman 1939 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Idlax/Iitlahti - 1 - Tårp: Peer Pohial:n 1 - Pohjalainen
1 st: häst 1 st: koo 1 st: får
1 Kardila/Kaartila - 2 - Nils Sairain mh:o 1 1 Caw: Sairanen
2 - - 4 Peer Hintzain mh:o 1 1 Inf: Hintsanen
B:r Elias 1 - Hintsanen
Syster Margeta - 1 Hintsanen
3 - 2 - Johan Aufwin 1 - Caw: Auvinen
Syster Maria - 1 Auvinen
4 - 2 - Daniel Danielss: 1 - Caw:
d: Olof 1 -
1 Kaipola - - 1 Johan Tijain 1 - C:o Tiainen
2, 3 - 3 - Erich Kåstiain mh:o 1 1 Caw: Kostiainen
dräng Anders 1 - Kukkonen
- 1 - Tårp: Erich Kuckoin 1 - Caw: Kukkonen
1 st: häst 1 st: koo 1 st: får
4 - - - Häradzskrif: Stråhlmans h - - C:o öde Strålman
1 Lensman Löfbergz Piga Anna Kårhotar - 1 Korhonen
5 - - - Anders Säppeins - - C:o öde Seppänen
- - 1 Inhysningen Anders Säppein 1 - Seppänen
6 - - 2 Anders Laitin 1 - C:o Laitinen
d. Anders Kietäwäin 1 - Kietäväinen
1 Kaitais/Kaitainen - 3 - Adam Erikain mh:o 1 1 Caw: Eerikäinen
B:r Petter 1 - Eerikäinen
2 - - 2 Hind: Asikain mh:o 1 1 C:o Asikainen
3 - - - Påhl Huckains h:n - - Hukkanen
Brukas af Johan Lautiain Lautiainen
1 Kammola - - 4 Thomas Kasin 1 - C:o Kaasinen
B:r Peer 1 - Kaasinen
Piga Malin Kasin - 1 Kaasinen
Såld: Anders Utters hust - 1 Utter 123
2 - - - Dawid Ahoins - - C:o öde Ahonen
3 - - 2 Olof Påhlsson 1 - C:o Mäkeläinen
B:rs hustru - 1
4 - - 2 Hind: Ahoin mh:o 1 1 C:o Ahonen
5 - - - Johan Ahoins - - C:o öde Ahonen
6 - - 4 Peer Wihawain 1 - Inf: Vihavainen
B:r Jacobs h:o - 1 Vihavainen
B:r Anders mh:o 1 1 Vihavainen

Sivu 1939B (aukeaman 1939 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Kåskutjerf/Koskutjärvi - - 2 Peer Mickoin 1 - C:o Mikkonen
B:r Mattz 1 - Mikkonen
1 Kyrsywä/Kyrsyä - 4 - Johan Kammoin 1 - Caw: Kammonen
bror Mårthen mh:o 1 1 Kammonen
Piga Margreta Kammoin - 1 Kammonen
1 Karjulanmäkj/Karjulanmäki - - 2 Olof Antoin 1 - C:o Anttonen
Syster Anna - 1 Anttonen
2 - 2 - Peer Hakulin mh:o 1 1 Caw: Hakulinen
3 - - 2 Hindrich Kammoin 1 - C:o Kammonen
Styf Son Michel 1 -
4 - 2 - Johan Nousiain mh:o 1 1 Caw: Nousiainen
5 - 2 - Mårten Pardain mh:o 1 1 Caw: Partanen
1 Lohilax/Lohilahti - - 4 Nils Hämäl:n mh:o 1 1 C:o Hämäläinen
B:r Dawid 1 - Hämäläinen
Såld: Hälpis h:o - 1 Helpi 90
2 - - 4 Mårthen Kåstiain mh:o 1 1 C:o Kostiainen
bror Jöran mh:o 1 1 Kostiainen
3 - 5 - Lars Waldoin 1 - Caw: Valtonen
B:r Påhl mh:o 1 1 Valtonen
Piga Margeta Waldoin - 1 Valtonen
Drag: Carl Eklunds h:o - 1 Eklund
Inhysningen Löppeins 1 st: koo Löppönen
Tårp: Lukas Hanskis 1 st: häst, 1 st: koo Hanski
4 - 3 - Johan Reinikain 1 - Caw: Reinikainen
Syster Anna - 1 Reinikainen
Peer Naukarin 1 - Naukkarinen
1 Lingola/Linkola - 2 1 Philip Philipson 1 - Caw: Korhonen
B:r Nils 1 - Korhonen
Såld: Johan Haltuins h:o - 1 Halttunen 133
1 Leipämekj/Leipämäki - 5 - Johan Lautiain 1 - Caw: Lautiainen
dåtter Karin - 1 Lautiainen
B:r Son Adam 1 - Lautiainen
Son Samuel 1 - Lautiainen
dräng Jöran 1 -
2 - 6 - Lars Kanckuin 1 - Caw: Kankkunen
B:r Matz mh:o 1 1 Kankkunen
dräng Hindrich Såikain 1 - Soikkanen
dräng Anders Kårhoin 1 - Korhonen
Drag: Sigfred Lakas h:o - 1 Laaka

Sivu 1940A (aukeaman 1940 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Marala/Maarala - 2 - Mattz Jumpain 1 - Caw: Jumppanen
Son Påhl 1 - Jumppanen
1 Mändys/Mäntynen - - 2 Jacob Turuin 1 - C:o Turunen
Syster Margreta - 1 Turunen
2 - - 4 Thomas Waijal:n mh:o 1 1 C:o Veijalainen
B:r Anders 1 - Veijalainen
B:r Petter 1 - Veijalainen
3 - 2 - Anders Mieloin mh:o 1 1 Caw: Mielonen
4 - - 5 Lars Laukain 1 - C:o Laakkonen
B:r Anders mh:o 1 1 Laakkonen
B:r Hindrich 1 - Laakkonen
Piga Maria Hardikain - 1 Hartikainen
5 - 3 - Johan Wästerin mh:o 1 1 Caw: Vesterinen
Bror Son Mattz 1 - Vesterinen
6 - - 2 Benjam Biörn mh:o 1 1 C:o Björn
7, 8 - - 3 Olof Kånsti 1 - Inf: Konsti
B:r Christer mh:o 1 1 Konsti
9 - - 2 Olof Sallin 1 - C:o Sallinen
Hind: Kåndins h:o - 1 Kontiainen
1 Ninimekj/Niinimäki - - 5 Johan Parckin mh:o 1 1 C:o Parkkinen
d. Olof Kardin mh:o 1 1 Kaartinen
Såld: Olof Hurckeins h:o - 1 Härkönen 134
- 2 - Olof Parnäin mh:o 1 1 Caw: Pärnänen
1 Pardala/Partala 9 1 - Bef: Johan Wadsten mh:o 1 1 Caw:Sätterie Vadsten
B:r Simon Wadsten 1 - Vadsten
St:S: Johan Mienander 1 - Meinander
Syster Ebba Brita Meinander - 1 Meinander
dräng Anders Kårhoin 1 - Korhonen
d. Peer Huttuin 1 - Huttunen
Piga Ewa - 1
D:o Lena Turdiain - 1 Turtiainen
Drag: Lars Lustigs h:o - 1 Lustig
- 1 - Tårp: Hind: Härckeins h:o - 1 Härkönen
1 st: häst, 2 st: koor
2 - - - D:o Befallingmans h:n - -
- 1 - Tårp: Abram Härkein 1 - Härkönen
2 - - Brofogd: Daniel Kammoin mh:o 1 1 Kammonen
- 2 - Tårp: Påhl Läskin mh:o 1 1 Leskinen
1 st: häst, 1 st: koo

Sivu 1940B (aukeaman 1940 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Pardala/Partala - 1 - Tårp: Matz Antoin 1 - Anttonen
1 st: häst, 1 st: koo
1 - - Häradzskrif: Johan Rönholm 1 - Rönholm
1 Pulkila/Pulkkila - 4 - Anders Wasara mh:o 1 1 Caw: Vasara
B:r Johan 1 - Vasara
Drag: Peer Hammars h:o - 1 Hammar
1 Rauhanemj/Rauhaniemi 1 - - Inhysning Låikains h:o - 1 Loikkanen
1 st: koo
2 - 3 - Johan Hatain 1 - Caw: Haatainen
dräng Erich Hatain mh:o 1 1 Haatainen
3 - 3 1 Hindrich Såikain mh:o 1 1 Caw: Soikkanen
B:r Mattz 1 - Soikkanen
Såld: Nils Flintz h:o - 1 Flint 118
1, 2 Rokonemj/Ruokoniemi 3 1 - Capit: Petter Becborgz h:n - - Caw: Beckborg
dräng Thomas Hanskj 1 - Hanski
dräng Matz Håtaka 1 - Hotakka
Piga Margeta Håtaka - 1 Hotakka
Drag: Matz Mickoins h:o - 1 Mikkonen
- 1 - Landbonde Bertil Kietäw: 1 - Kietäväinen
3 - - 2 Johan Hämäl:n mh:o 1 1 C:o Hämäläinen
4 - 2 - Påhl Järfweläins h:o - 1 Caw: Järveläinen
Son Påhl 1 - Järveläinen
5 - - 2 Swen Matikain mh:o 1 1 Inf: Matikainen
6 - - 5 Johan Tarfwoin mh:o 1 1 C:o Tervonen
B:r Peer 1 - Tervonen
B:r Olof 1 - Tervonen
Såld: Hindrich Löppeins h:o - 1 Löppönen 87
7 - - - Erich Sinkoins - - Caw: öde Sinkkonen
8 - 1 - Benjam Paunoin 1 - Caw: Paunonen
1 Rahkolantaipal/Rahkolantaipale - - 3 Lars Summain mh:o 1 1 C:o Summanen
B:r Hindrich 1 - Summanen
2 - - 3 Johan Karpin mh:o 1 1 C:o Karppinen
Syst: Maria - 1 Karppinen
3 - - - Under ett bruk i Haltula - -
4 - 3 - Peer Punnoin mh:o 1 1 Caw: Punnonen
Swägerska Susanna - 1
1 Rotila/Ruottila - - 3 Thomas Saukoin mh:o 1 1 C:o Saukkonen
B:r Mattz 1 - Saukkonen
2 - - 3 Peer Rotin mh:o 1 1 C:o Ruottinen
B:r Thomas h:o - 1 Ruottinen
3 - - 3 Thomas Hyfwäin 1 - C:o Hyvönen
Måg Erich Lamain mh:o 1 1 Laamanen
1 Ryhälä - - 2 Anders Repoin 1 - C:o Reponen
Såld: Anders Läckers h:o - 1 Läcker 136

Sivu 1941A (aukeaman 1941 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1, 2 Sulkawa/Sulkava 1 - - Kyrckioherd: H:r Molandri h:n - - Caw: Molander
dräng Erich Helpi 1 - Helpi
- 1 - Tårp: Sigfred Kolemain 1 - Kolehmainen
1 st: häst, 1 st: koo
3 - - 5 Erich Mickoin 1 - C:o Mikkonen
B:r Anders mh:o 1 1 Mikkonen
B:r Dafwids h:o - 1 Mikkonen
Såld: Michell Witikas h:o - 1 Vitikainen 119
4 1 - - Föraren Poppii - - B: Inf: Poppius
Piga Lisa Laukain - 1 Laukkanen
5 - - - Lagdt under Prästebohl - -
1 Sipikumbu/Sipikumpu - - - Lagdt under Cappel:s Bohl - -
1 Sipilä - - - Michel Hämäl:s - - Caw: öde Hämäläinen
2 - 3 - Hind: Hämäl:n mh:o 1 1 Caw: Hämäläinen
Syster Agneta - 1 Hämäläinen
- 1 - Tårp: Olof Sipins d:r Anna - 1 Sipinen
1 st: koo, 1 st: fåhr
3 - 3 - Olof Sipin mh:o 1 1 Caw: Sipinen
d. Johan Ikoin 1 - Ikonen
1 Säppälä/Seppälä - 3 - Samuel Seppeins h:o - 1 Caw: Seppänen
B:r Anders mh:o 1 1 Seppänen
1 Sairalamekj/Sairalanmäki - 2 - Nils Kiskin mh:o 1 1 Caw: Kiiskinen
1 Tannila - 2 - Anders Kerfwin mh:o 1 1 Caw: Kervinen
1 Telataipal/Telataipale - 3 - Peer Parkoin mh:o 1 1 Caw: Pekkanen
B:r Mattz 1 - Pekkanen
2 - - 1 Peer Aufwin 1 - Inf: Auvinen
3 - - 4 Mårten Hämäl:n 1 - Inf: Hämäläinen
Son Johan 1 - Hämäläinen
B:r Matz hust: - 1 Hämäläinen
B:r Börgel 1 - Hämäläinen
4 - 3 - Johan Aufwin mh:o 1 1 Caw: Auvinen
B:r Peer 1 - Auvinen
1, 2 Tunnila - 2 - Olof Asikain 1 - Caw: Asikainen
B:r Michels h:o - 1 Asikainen
3 - 2 1 Olof Bengdtin 1 - Caw: Penttinen
B:r Mattz 1 - Penttinen
Såld: Heldemoins h:o - 1 Heltimoinen 126
4 - 2 - Olof Pärnain mh:o 1 1 Caw: Pärnänen
5 - 3 - Grels Pölläin 1 - Caw: Pöllänen
B:r Påhl mh:o 1 1 Pöllänen
1 Wätälä/Väätälänmäki - - 2 Påhl Bengdtin mh:o 1 1 C:o Penttinen
2 - - 2 Inhysning: Peer Repoin 1 - C:o Reponen
Såld: Johan Tifwers h - 1 Tiittanen 121

Sivu 1941B (aukeaman 1941 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Wätälä/Väätälänmäki - - 5 Nils Parkoin 1 - C:o Parkkonen
B:r Matz mh:o 1 1 Parkkonen
B:r Lars mh:o 1 1 Parkkonen
1 Yllisenaufwila/Ylisenauvila - 2 - Brussius Aufwin 1 - Caw: Auvinen
d: Erich Helpi 1 - Helpi
2 - 1 - Hind: Hintzain 1 - Caw: Hintsanen
3 - - 1 Johan Pelkoin 1 - C:o Pelkonen
Pappila 6 - - Kyrckioherden H:r Claus Molander 1 - Molander
Syst: Emerentia - 1 Molander
Än 2:ne Syster - 2
dräng Påhl 1 -
Piga Karin - 1
2 - - Cappellan H:r Aron Molander 1 - Molander
dräng Hindrich Haikarain 1 - Haikara
- 1 - Landb: Erich Såikain 1 - Soikkanen
1 - - Klåckare Matz Hatain 1 - Haatainen
- 1 - Wächtaren Petter Leinoin 1 - Leinonen
- 1 - Sochnestugu Eldaren Erich Kåndiain 1 - Kontiainen
- 2 - Peer Pitenius 1 - Pitenius
Son Gustaf 1 - Pitenius
2 - - Lösdrifwaren Påhl Hakulin mh:o 1 1 Hakulinen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17351737

© Maija-Liisa Laakso 2023