AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1738 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1738

Sivu 3365AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Aufwila/Auvila - - - Pähr Aufwins hemman - - under Ett bruk med Hintzains Auvinen
2 - - 3 Påhl Tijain med Bröder Lars och Jöran 3 - Tiainen
1 Erickala/Eerikkälä - - - Sahl: Capit: Pistolkors Ärf:rs Rusthåll - - Ber Säterj Pistolekors
1 dräng Sigfred i adelsmans Kåst - - Veijalainen
2 - 2 - Anders Turuin 1 - Cav: Turunen
Pigan Lisa - 1 Halinen
3 - 2 - Johan Kanckuin mh:o 1 1 Caval: Kankkunen
1 Halltula/Halttula - 6 - Anders Killpeläin mh 1 1 Cav: Kilpeläinen
Bror Staffan mh 1 1 Kilpeläinen
Bror Samuell. Syster Margeta 1 1 Kilpeläinen
2 - 4 - Jacob Kårhoin mh: 1 1 Cav: Korhonen
Måg Christer mh: 1 1 Konsti
3 - - 2 Anders Parckin. Syster Karin 1 1 Crono Parkkinen
4 - 2 - Pähr Ryhein. Syster Kirstin 1 1 Cav: Ryhänen
1 Hassula/Hasula - - 2 Johan Månoin. Bror Son Johan 2 - Crono Mononen
2 - - 2 Mattz Repoin mh: 1 1 Inf:e Reponen
1 Hyfwerilä/Hyvärilä - - - H:r Lieut: Krossous Bostäl: - - Inf: Bost: Krossou
1 Heickurila/Heikkurila - 5 - Thomas Mietin mh: 1 1 Cav: Miettinen
Bror Anders. Son Bertil 2 - Miettinen
Dragoun hustro Malin - 1
1 Hintzala/Hintsala - 2 - Johan Hintzain mh: 1 1 Cav: Hintsanen
1 Idelax/Iitlahti - 3 - Michell Immoin mh: 1 1 Cav: Immonen
Bror Samuell 1 - Immonen
2 - 2 - Petter Pullkin mh: 1 1 Caval: Pulkkinen
3 - 2 - Hind: Kårhoin. Son Anders 2 - Cav: Korhonen
4 - - 3 - H:r Capit: Törnes hemman - - Cavallerie Törne
L:B: And: Kinnuin. B: Johan 2 - Kinnunen
Pigan Karin - 1

Sivu 3366AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Ibd./Iitlahti - 1 - Tårp: Petter Påhialain har ingen boskap 1 - Pohjalainen
1 Kardila/Kaartila - 2 - Niels Saijrain mh: 1 1 Cav: Sairanen
2 - - 4 Pähr Hintzain mh: 1 1 Inf:e Hintsanen
Bror Elias mh: 1 1 Hintsanen
3 - 1 - Johan Aufwin 1 - Cav: Auvinen
4 - 3 - Daniell Daniellsson 1 - Cav:
dräng Olof mh: 1 1
1 Kaipola - - 2 Johan Tijnnin. Son Johan 2 - Crono Tiainen
2, 3 - 4 - Erich Kåstiain mh: 1 1 Cav: Kostiainen
dreng Påicka Mattz Låickain 1 - Loikkanen
Låickains hustro Beata - 1
4 - - 3 Anders Kårhoin mh: 1 1 Crono Korhonen
Syster Anna - 1 Korhonen
5 - - 3 Petter Petenius 1 - Crono Petenius
Son Gustaf mh: 1 1 Petenius
6 - - 1 Anders Laitin 1 - Crono Laitinen
1 Kaitaisi/Kaitainen - 4 - Adam Erickain mh: 1 1 Cav: Eerikäinen
Bror Pähr mh: 1 1 Eerikäinen
2 - - 2 Hindrich Asikain mh: 1 1 Crono Asikainen
3 - - - Adam Lautiain Skrefen i Leipämäkj - - Crono Lautiainen
1 Kammola - - 3 Thomas Kasin mh: 1 1 Crono Kaasinen
Bror Petter 1 - Kaasinen
2 - - - Dafwid Ahoins öde - - Crono öde Ahonen
3 - - 4 Olof Påhlsson Mäckelä 1 - Crono Mäkeläinen
Fahrbr: Olofs hust:. B:r Johan 1 1 Mäkeläinen
Sålldat hustro Karin - 1 Kontiainen 123
4 - - 1 Hindrich Ahoin 1 - Crono Ahonen
5 - - 2 Hind: Hyfwein. Syst: Anna 1 1 Crono Hyvönen
6 - - 5 Pähr Wihawain. Br: Jacobz h:o 1 1 Infant: Vihavainen
Bror Anders mh: 1 1 Vihavainen
Hindrich Kåndiains hust - 1 Kontiainen
1 - - Smeden Pähr Huttuin 1 - Huttunen
1 Kåskutjerfwj/Koskutjärvi - - 4 Peer Michoin mh: 1 1 Crono Mikkonen
Bror Mattz mh: 1 1 Mikkonen
1 Kyrsäwä/Kyrsyä - 3 - Mårten Kammoin mh: Br: Lars 2 1 Caval: Kammonen

Sivu 3367AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Karjulamäkj/Karjulanmäki - - 1 Niels Kårhoin 1 - Crono Korhonen
2 - 2 - Pehr Hakulin mh: 1 1 Cav: Hakulinen
3 - - 3 Hindrich Kammoin 1 - Crono Kammonen
St: Son Michell mh: 1 1
4 - 2 - Johan Nåusiain mh: 1 1 Cav: Nousiainen
5 - 2 - Mårten Pardain mh: 1 1 Cav: Partanen
1 Låhilax/Lohilahti - - 5 Niells Hämälein mh: 1 1 Crono Hämäläinen
Bror Dafwid 1 - Hämäläinen
Sålld: Helleis h:o - 1 Helpi 90
Casserade Drag: Ecklundz hust: - 1 Eklund
2 - - 4 Mårten Kåstiain mh: 1 1 Crono Kostiainen
Bror Jöran mh: 1 1 Kostiainen
3 - 6 - Lars Walldoin 1 - Cav: Valtonen
Bror Påhl och Swåger Johan mh: 2 2 Valtonen
dräng Eskell 1 -
- 1 - Tårp: Luukas Hanskj 1 - Hanski
1 häst, 1 koo
4 - 4 - Johan Reinikain. Syst: Anna 1 1 Cav: Reinikainen
Petter Naukarin mh: 1 1 Naukkarinen
1 Lingåla/Linkola - 2 - Philip Philipsson mh: 1 1 Cav: Korhonen
1 Leipämäkj/Leipämäki - 4 - Påhl Lautiain 1 - Cav: Lautiainen
Son Adam mh: 1 1 Lautiainen
dräng Påicken Påhl 1 -
- 6 - Johan Lautiain mh: 1 1 d:o Lautiainen
Son Samuell. Dåttr: Beata och Karin 1 2 Lautiainen
dräng Påicken Simon 1 -
2 - 6 - Lars Kanckuin 1 - Cav: Kankkunen
Bror Mattz mh: 1 1 Kankkunen
dr: Hind: Saickoin, d:o Markus 2 - Soikkanen
Dragoun Lakas hustro - 1 Laaka
1 Marala/Maarala - 3 - Mattz Jumpain 1 - Cav: Jumppanen
Sonn Påhl mh: 1 1 Jumppanen
1 Mändyis/Mäntynen - - 2 Jacob Turuin mh: 1 1 Crono Turunen
2 - - 3 Thomas Weijalain mh: 1 1 Crono Veijalainen
Bror Petter 1 - Veijalainen
3 - 3 - Anders Mieloin mh:, Syst: Ewa 1 2 Cav: Mielonen
4 - - 6 Lars Lakoin. Bror Anders mh: 2 1 Crono Laakkonen
Bröder Hind: och Simon. Piga Maria 2 1 Laakkonen

Sivu 3368AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
5 Ibm/Mäntynen - 1 - Mattz Wästerin 1 - Cav: Vesterinen
6 - - 2 Beniam Biörn mh: 1 1 Crono Björn
7, 8 - - 2 Olof Kånsti. Br: Larsses hustro 1 1 Inf: Konsti
9 - - 1 Olof Sallin 1 - Crono Sallinen
1 Ninimäkj/Niinimäki - - 3 Johan Parckin mh: 1 1 Crono Parkkinen
Sålldat Herckeins hust: - 1 Härkönen 134
- - 2 Olof Kardin mh:o 1 1 Crono Kaartinen
- 2 - Olof Pärnäin mh: 1 1 Caval: Pärnänen
1 Pardala/Partala 7 1 - H:r BefallningM: Wadsteen mh: 1 1 Ber: Säterj Vadsten
St:Söner Joh: Willhelm och Olof Meinander 2 - Meinander
drängen Johan och Anders 2 -
Pigan Karin. Drag: Lustigz hustro - 2
- 1 - Tårp: Lars Kanckuins hust: - 1 under Säterietz Råå och röör Kankkunen
- 1 - drengen Hind: Härckeins hust: - 1 under Säterietz Råå och röör Härkönen
- 2 - dito Påhl Läskin mh: 1 1 under Säterietz Råå och röör Leskinen
- 1 - d:o Mattz Antoin 1 - under Säterietz Råå och röör Anttonen
- 1 - d:o Mattz Håtacka 1 - under Säterietz Råå och röör Hotakka
2 3 - - H:r Befal: Wadsteens hemman - - Caval: Vadsten
L:B: Brofogden Dawid Kammoin medh hustro 1 1 Kammonen
Bror Oloff 1 - Kammonen
- 2 - Tårp: Pölläin mh: 1 1 Pöllänen
1 häst, 1 koo
1 Pullkila/Pulkkila - 5 - Anders Wassara mh: 1 1 Cav: Vasara
Bror Johan mh: 1 1 Vasara
Dragoun Hammars hust: - 1 Hammar
1 Rauhanemj/Rauhaniemi - 3 - Anders Räpoin mh: 1 1 Reponen
Son Petter 1 - Reponen
2 - 2 - Johan Hatain. Bror Erich 2 - Cav: Haatainen
3 - 4 1 Hindrich Såickain mh: 1 1 Caval: Soikkanen
Bror Mattz med hust: 1 1 Soikkanen
Sålldat Flintz hustro - 1 Flint 118
1, 2 Rokoniemj/Ruokoniemi 3 1 - H:r Capit: Becborgz hem:n - - Cav: Beckborg
drengar Anders, Thomas Handskin, och And: Håttaka 3 -
Dragoun Mattzes hustro Mikkonen
- 1 - L:B: Bertill Kettewein 1 - Kietäväinen

Sivu 3369AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Ibm/Ruokoniemi - 4 - L:B: Mattz och Samuell Forss mh: 2 2 Fors
3 - - 2 Johan Hämelein mh:o 1 1 Crono Hämäläinen
4 - 1 - Påhl Påhlssonn 1 - Cav: Järveläinen
5 - - 2 Swen Mattikain mh: 1 1 Inf: Matikainen
- - 2 Mattz Saukoin mh: 1 1 Crono Saukkonen
6 - - 4 Johan Terfwains hustro - 1 Crono Tervonen
Bröder Petter och Olof 2 - Tervonen
Sålldat Löppeins hustro - 1 Löppönen 87
7 - - - Erich Sinckoins öde - - Cav: öde Sinkkonen
8 - 1 1 Benjam Paunoin 1 - Cav: Paunonen
Sålldat Rachkoins h:o - 1 Rahkonen 86
1 Rachkolantaipall/Rahkolantaipale - - 3 Jacob Summain mh: 1 1 Crono Summanen
Bror Hindrich 1 - Summanen
2 - - 4 Johan Kårpin mh: 1 1 Crono Karppinen
Bror Anders. Syster Maria 1 1 Karppinen
3 - - - Under ett bruk med Haltula Rusth: - - Cav:
4 - 3 - Petter Punnoin mh: 1 1 Cav: Punnonen
Swegerska Susanna - 1
1 Rotila/Ruottila - - 2 Thomas Sauckoin mh: 1 1 Crono Saukkonen
2 - - 3 Petter Rotinen mh: 1 1 Crono Ruottinen
Bror Thomasses hust: - 1 Ruottinen
3 - - 4 Thomas Hyfwein 1 - Crono Hyvönen
måg Erich mh: 1 1 Laamanen
Sonn Hindrich 1 - Hyvönen?
1 Ryhälä - - 5 Anders Karhuins hust: - 1 Crono Karhunen
Michell Karhuin mh: 1 1 Karhunen
Måg Jöran Pullkin 1 - Pulkkinen
Sålldat Läckers hust: - 1 Läcker 136
1, 2 Sullkawa/Sulkava - 3 - H:r Kyrckioh: Molanders hem:n - - Cav: Molander
L:B: Christer Walldoin 1 - Valtonen
dr: Magnus. Dragoun hust: Margreta 1 1
- 2 - Tårp: Sigfred Kuolemain mh: 1 1 Kolehmainen
En häst, en koo
3 - - 5 Erich Michoin. Br: Anders mh: 1 1 Crono Mikkonen
Br: Dawits h:o - 1 Mikkonen
Sålld: Wittikains h:o - 1 Vitikainen 119
4 - - 1 Förar: Poppi Boställe - - Inf: Bostäl: Poppius
L:B: Mårten Mieloins hustro - 1 Mielonen

Sivu 3370AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
5 Ibm/Sulkava - - - Lagt under Prästebohlet - -
1 Sippikumbu/Sipikumpu - - - Lagdt under Cappellans Bolet - -
1 Sippilä/Sipilä - - - Michell Hämäleins öde - - Cav: öde Hämäläinen
2 - 2 - Hindrich Hemelein mh: 1 1 Cav: Hämäläinen
3 - 5 - Olof Sippin mh:, Bror Knut 2 1 Cav: Sipinen
dräng Johan Ickoin och Mattz Pällin 2 - Ikonen
1 Säppälä/Seppälä - 2 - Anders Säppäin mh: 1 1 Caval: Seppänen
1 Sajralamäkj/Sairalanmäki - 2 - Niells Kiskin mh: 1 1 Cav: Kiiskinen
1 Tannila - 2 - Anders Kerfwin mh: 1 1 Cav: Kervinen
1 Tälataipal/Telataipale - 2 - Pähr Parckoin mh: 1 1 Cav: Pekkanen
2 - - 1 Pähr Aufwin 1 - Inf:e Auvinen
3 - - 5 Mårten Hämelein. Söner Johan och Adam 3 - Inf:e Hämäläinen
Bror Börjell och Br: Mattzes h:o 1 1 Hämäläinen
4 - 4 - Johan Aufwin 1 - Cav: Auvinen
Son Petter, Dito Johan mh: 2 1 Auvinen
1, 2 Tummila/Tunnila - 3 - Olof Assikain mh:, Br: Michels h:o 1 2 Cav: Asikainen
3 - 6 1 Olof Bengtin. Bror Mattz 2 - Cav: Penttinen
B:L:M: Erich Kuckoin. Br: Anders mh: 2 1 Kukkonen
Bror Niells 1 - Kukkonen
Såld: Häldemoins h:o - 1 Heltimoinen 126
4 - 2 - Olof Pernein mh: 1 1 Cav: Pärnänen
5 - 1 - Greels Pöllein 1 - Cav: Pöllänen
1 Wättälä/Väätälänmäki - - 2 Påhl Bengtin mh: 1 1 Crono Penttinen
2 - - 4 Mattz Parkoin mh:, Bror Lars mh: 2 2 Crono Parkkonen
1 Yllisenaufwila/Ylisenauvila - 2 - Brusius Aufwin. Dr: Erich Hällpi 2 - Cav: Auvinen
2 - 1 - Hindrich Hintzain 1 - Cav: Hintsanen
3 - - 1 Johan Pullkoin 1 - Crono Pelkonen
Prästegård/Pappila 5 - - H:r Kyrckioh: Claes Molander 1 - Molander
Systrar Catharina och Agneta - 2 Molander
dreng Påhl och Pigan Karin 1 1
2 - - Sacellan H:r Aron Molander 1 - Molander
dreng Hindrich 1 - Haikara
- 1 - L:B: Erich Såikain 1 - Soikkanen
2 - - Klåckr: Mattz Hattin mh: 1 1 Haatainen
- 1 - Kyrckiowäck: Pähr Lejnoin 1 - Leinonen
- 1 - Sochne Stugu Elldaren Erich Kåndiain 1 - Kontiainen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17371739

© Maija-Liisa Laakso 2023