AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1743 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1743

Sivu 1102AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Auwila/Auvila - - - Underlagt hemman - -
2 - - 4 Påhl Tijain 1 - Inf. Tiainen
Bror Jöran mh:o 1 1 Tiainen
Bror Lars 1 - Tiainen
1 Erikala/Eerikkälä 1 - - Sahl: Cap: Pistolkors Arfwingar - - Caw. Pistolekors
2 - 1 - Anders Turuin 1 - Caw. Turunen
3 - 1 - Johan Kaukuin 1 - Kankkunen
1 Haltula/Halttula - 4 - Anders Killpäläin 1 - Caw. Kilpeläinen
Bror Staffan mh:o 1 1 Kilpeläinen
Bror Samuel 1 - Kilpeläinen
2 - 3 - Jacob Kårhoin 1 - Caw. Korhonen
Måg Christer mh:o 1 1 Konsti
3 - - 3 Anders Pack mh:o 1 1 Cro. Parkkinen
Bror Matts 1 - Parkkinen
4 - 2 - Pähr Ryhäin 1 - Caw. Ryhänen
Bror Brusius 1 - Ryhänen
1 Hasula - - 1 Johan Manoin 1 - Cro. Mononen
- - 2 Johan Pährsson mh:o 1 1 Mononen
2 - - - Matts Repoins - - öde Reponen
1 Hyfwärilä/Hyvärilä - - - Lieut: Krassou Fendrichs Boställe - - Inf. Krassou
1 Heikurilä/Heikkurila - 1 - Thomas Mietin 1 - Caw. Miettinen
- 2 - Bror Bertill mh:o 1 1 Miettinen
1 Hinsala/Hintsala - 2 - Joh: Hinsain mh:o 1 1 Caw. Hintsanen
1 Idenlax/Iitlahti - 2 - Michell Imain 1 - Caw. Immonen
Syster Kirstin - 1 Immonen
2 - 1 - Pähr Pulkin 1 - Caw. Pulkkinen
3 - 1 - Nils Kårhoins h:o - 1 Caw. Korhonen
4 2 - - H:r Häradskrif Masalin med hustro 1 1 Caw. Masalin
1 - - Dräng Christ: Pulkin 1 - Pulkkinen
- 1 - Tårp: Pähr Påhialain 1 - Pohjalainen
1 Kardila/Kaartila - 2 - Elias Hinsain mh:o 1 1 Caw. Hintsanen

Sivu 1103AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Kardila/Kaartila - - 2 Pähr Hinsain mh:o 1 1 Inf Hintsanen
3 - 2 - Johan Aufwin mh:o 1 1 Caw. Auvinen
4 - 2 - Anders Kärfwin 1 1 Caw. Kervinen
1 Kaipaila/Kaipola - - 4 Johan Tijain mh:o 1 1 Cro. Tiainen
Pähr Pielamies 1 -
Son Christers hustro - 1
2, 3 - 5 - Erich Kåstiain mh:o 1 1 Caw. Kostiainen
dräng Anders 1 -
Michell Påinain 1 -
Pigan Margareta - 1
4 - - 2 L.b. And: Kårhoin mh:o 1 1 Cro. Korhonen
5 - - 4 Matts Wihawain 1 - Cro. Vihavainen
6 - - 1 Anders Laitin 1 - Cro. Laitinen
1 Kaitaisi/Kaitainen - 4 - Adam Erikain mh:o 1 1 Caw. Eerikäinen
Bror Petter 1 - Eerikäinen
Bror Samuel 1 - Eerikäinen
2 - - 1 Lars Asikain 1 - Cro. Asikainen
3 - - 2 Hend: Såikain mh:o 1 1 Soikkanen
1 Kammola - - 3 Thomas Kasin mh:o 1 1 Cro. Kaasinen
Bror Eskell 1 - Kaasinen
2 - - - Under föregåendes br: - - Cro.
3 - - 3 Olof Mäkäläin 1 - Cro. Mäkeläinen
Bror Johan 1 - Mäkeläinen
Påhl 1 - Mäkeläinen
4 - - 1 Petter Tirråin 1 - Cro. Tirronen
5 - - 2 Hend: Hyfwäin mh:o 1 1 Cro. Hyvönen
6 - - 6 Olof Wihawain 1 - Inf. Vihavainen
Bror Matts 1 - Vihavainen
Farbror Anders mh:o 1 1 Vihavainen
dr: Påhl Huikain 1 - Hukkanen
Bror Jacob 1 -
2 - - Sochne Smeden Pähr Huttuin med hust: 1 1 Huttunen

Sivu 1104AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Kåskutjärwj/Koskutjärvi - - 3 Pähr Mikoin mh:o 1 1 Crono Mikkonen
Bror Matts 1 - Mikkonen
1 Kyrsäwä/Kyrsyä - 3 - Johan Kamoin 1 - Caw. Kammonen
Bror Mårten mh:o 1 1 Kammonen
1 Karjulamäkj/Karjulanmäki - - 1 Nils Kårhoin 1 - Crono Korhonen
2 - 2 - Petter Haukulin mh:o 1 1 Caw. Hakulinen
3 - - 1 Michell Pardain 1 - Crono Partanen
4 - 1 - Anders Nousiain 1 - Caw. Nousiainen
5 - 2 - Lars Pardain mh:o 1 1 Caw. Partanen
1 Låhilax/Lohilahti - - 4 Niels Hämäläin mh:o 1 1 Crono Hämäläinen
dräng Carl med h:o 1 1
2 - - 4 Mårt: __utiain mh:o 1 1 Crono Kostiainen
Bror Jöran 1 - Kostiainen
Bror Erichz hustro - 1 Kostiainen
3 - 2 - Påhl Waldoin mh:o 1 1 Caw. Valtonen
4 - 2 - Pähr Naukain med h:o 1 1 Caw. Naukkarinen
1 Lingola/Linkola - 2 - Philip Kårhoin mh: 1 1 Caw. Korhonen
1 Läipämäkj/Leipämäki - 7 - Påhl Lautiain 1 - Caw. Lautiainen
Son Adam med h:o 1 1 Lautiainen
B:L:M: Johan Lautiain 1 - Lautiainen
Son Samuel 1 - Lautiainen
dotter Carin - 1 Lautiainen
dotter Cirstin - 1 Lautiainen
2 - 4 - Lars Konkain 1 - Caw. Kankkunen
Son Hindrich 1 - Kankkunen
Bror Mattes hustro - 1 Kankkunen
dr: And. Wunulains h:o - 1 Venäläinen
1 Marala/Maarala - 4 - Matts Juppain 1 - Caw. Jumppanen
Bror Påhl med h:o 1 1 Jumppanen
Tårp. Påhl Kuhain 1 -
1 Mändyis/Mäntynen - - 2 Jacob Turuin mh:o 1 1 Crono Turunen
2 - - 2 Tom Wäjäläin mh:o 1 1 Veijalainen
3 - 2 - And: Mieloin mh:o 1 1 Caw. Mielonen
4 - - 4 Lars Lukoin 1 - Laakkonen
Bror Anders mh:o 1 1 Laakkonen
Bror Hindrich 1 - Laakkonen

Sivu 1105AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
5 Mändyis/Mäntynen - 1 - Matts Wässein 1 - Caw. Vesterinen
6 - - 2 Beniamin Biörn mh:o 1 1 Crono Björn
7, 8 - - 2 Olof Konsti 1 - Inf: Konsti
dräng Tomas 1 -
9 - - 2 Michell Sallin 1 - Crono Sallinen
Syster Anna - 1 Sallinen
1 Ninimäkj/Niinimäki - - 5 Johan Parkin mh:o 1 1 Krono Parkkinen
Olof Kardin mh:o 1 1 Kaartinen
Anders Perninn 1 - Pärnänen
1 Pardala/Partala - 6 - Säteri Rusthåll Caw.
dräng Matts Antoin 1 - Anttonen
Tårp Påhl Pölläin 1 - Pöllänen
dito Påhl Luskinen med des hustru 1 1 Leskinen
bror Hendrich 1 - Leskinen
Matts Håtakas hustro - 1 Hotakka
2 2 - - L:b: Brofogden Daniell Kammoin med hustro 1 1 Kammonen
- 2 - Tårp. Påhl Palain mh:o 1 1
1 Pulkila/Pulkkila - 5 - Anders Warsa mh:o 1 1 Caw. Vasara
Bror Johan 1 - Vasara
Bror Hendrich 1 - Vasara
dragons hustro - 1
1 __uhaniemj/Rauhaniemi Hemmanet öde
2 - 2 - Birgel Hämäläin 1 - Caw. Hämäläinen
Son Johan 1 - Hämäläinen
3 - 3 - Hendrich Såikains h:o - 1 Caw. Soikkanen
Bror Matts med hustro 1 1 Soikkanen
1, 2 __ukoniemj/Ruokoniemi 4 - - H:r Capit: Beckborgs hem - - Caw. Beckborg
dräng Matts 1 -
Piga Lijsa - 1
dräng Anders 1 -
Tårp. Bertill Kietäwäin 1 - Kietäväinen
- 2 - L:b: Samuel Forsman med hustro 1 1 Forsman
3 - - 1 Johan Hämäläin 1 - Crono Hämäläinen
4 - 2 - Thomas Hauski 1 - Caw. Hanski
Bror Matts 1 - Hanski

Sivu 1106AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
5 __ukoniemj/Ruokoniemi - - - Swen Matikains öde - - Inf: Matikainen
- - 1 Matts Hämäläins hustro - 1 Crono Hämäläinen
6 - - 1 Johan Tarfwojses hustro - 1 Crono Tervonen
Bror Olof 1 - Tervonen
7 - 1 - Dawid Hämäläin 1 - Cav: Hämäläinen
8 - 3 - Hendrich Kättuin mh:o 1 1 Cav. Kettunen
Soldaten Rahkons hustro - 1 Rahkonen 86
1 Rahkolantaipal/Rahkolantaipale - - 3 Jacob Sunnain mh:o 1 1 Crono Summanen
Bror Hindrich 1 - Summanen
2 - - 3 Anders Karpin mh:o 1 1 Crono Karppinen
Soldaten Johans hust: - 1
3 - - - Underlagt hemman - -
4 - 3 - Pähr Punnin med h:o 1 1 Cav: Punnonen
Swåger Matts 1 -
1 Rotila/Ruottila - - 3 Thomas Saukoin mh:o 1 1 Crono Saukkonen
Swåger Johan 1 -
2 - - 2 Petter Ruotin mh:o 1 1 Crono Ruottinen
3 - - 2 Hendrich Janduin mh:o 1 1 Crono Jantunen
1 Ryhälä - - 4 Michell Karhuin mh:o 1 1 Crono Karhunen
Bror Anders 1 - Karhunen
Måg Jöran 1 - Pulkkinen
1, 2 Sulkawa/Sulkava - 4 - Petter Wihawain 1 - Caw. Vihavainen
dräng Daniel 1 -
Tårp: Matts Hatuin mh:o 1 1 Haatainen
3 - - 2 Erich Mikain 1 - Crono Mikkonen
Bror Dawids hustro - 1 Mikkonen
4 - - - Adam Miloins öde - - Inf. Mielonen
5 - - - Under Prästebohl - -
1 Sipikumbu/Sipikumpu - - - Under Capellans Bohl - -
1 Sipilä - 2 - Swen Matikain med h:o 1 1 Caw. Matikainen
2 - 2 - Hind: Hämäläin med h:o 1 1 Caw. Hämäläinen
3 - 5 - Olof Sipin med hustro 1 1 Caw. Sipinen
Bror Cnuth 1 - Sipinen
Bror Anders 1 - Sipinen
Syst: Margareta - 1 Sipinen
1 Säppälä/Seppälä - 2 - Anders Säppäin mh:o 1 1 Caw. Seppänen
1 Sairalamäkj/Sairalanmäki - 2 - Nils Kiskin med hustro 1 1 Caw. Kiiskinen

Sivu 1107AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Tannila 5 - - H:r Landt Comiss: Meinander mh:o 1 1 Caw. Meinander
Skrifwaren Strolman 1 - Strålman
drängen Olof 1 -
Pigan Anni - 1
- 1 - Tårparen Johan Ikoin 1 - Ikonen
- 1 - dito Matts Saickoin 1 - Saikkonen
1 Tälälax/Telataipale - 1 - Petter Peckain 1 - Caw. Pekkanen
2 - - 2 Pähr Aufwin med hustro 1 1 Inf. Auvinen
3 - - 4 Johan Hämäläin med h:o 1 1 Inf. Hämäläinen
Bror Adam 1 - Hämäläinen
Bror Olof 1 - Hämäläinen
4 - 4 - Johan Aufwin med hustro 1 1 Caw. Auvinen
Bror Pähr med hustro 1 1 Auvinen
1, 2 Tunnila - 3 - Olof Asikain med hustro 1 1 Caw. Asikainen
Bror Michels hustro - 1 Asikainen
3 - 3 - Olof Pentin 1 - Caw. Penttinen
Bolagsm: Erich Kuckoin 1 - Kukkonen
Bror Niels 1 - Kukkonen
4 - 2 - Olof Pärnuin 1 - Caw. Pärnänen
Anders Kuckain 1 - Kukkonen
5 - 1 - Grels Pölläin 1 - Caw. Pöllänen
1 Wätälä/Väätälänmäki - - 1 Påhl Bengtins Enkia - 1 Cro. Penttinen
2 - - 6 Mattz Parckoin mh:o 1 1 Cro. Parkkonen
Bror Lars med hustro 1 1 Parkkonen
Bror Johan 1 - Parkkonen
Bror Olof 1 - Parkkonen
1 Yllisenauwila/Ylisenauvila - 3 - Brusius Aufwin mh:o 1 1 Caw. Auvinen
Bror Pär 1 - Auvinen
2 - 2 - Johan Hinsoin mh:o 1 1 Caw. Hintsanen
3 - - 1 Johan Peckoin 1 - Cro. Pelkonen
Pastoratet/Pappila 3 - - H:r Kyrckioh. Claes Molander 1 - Molander
Syster Catharina - 1 Molander
Piga Margareta - 1

Sivu 1108AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Pastoratet/Pappila - 1 - Tårparen Nils Kardes h:o - 1 Kaartinen
2 - - Capel: Aron Molander 1 - Molander
dräng Matts 1 -
- 1 - L:b: Erich Såikain 1 - Soikkanen
1 - - Klåk: Påhr Leinoinen 1 - Leinonen
1 - - Kyrckiowekt: Er: Kåndain 1 - Kontiainen
- - 1 Sochnestugu Eldaren Påhl Simoin 1 - Simonen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin1739

© Maija-Liisa Laakso 2023