HomeSavon rykmenttiKirjallisuuttaLasse Åberg → Lähdeluettelo

Lasse Åberg: Iisalmen komppanian ruotusotamiehet ja sotilastorpat sekä torppien maanjakovaiheet

LÄHTEET

A. Arkistolähteet

Valtionarkisto (VA):

1785 års General Munster Werck för Kongliga Savolax Lätta Infanterie Regemente. General Munsterirulla Kongl:a Savolax Lätta Infanterie Regemente och Second Majorns Idensalmi Compagnie, 6. Julii 1785. Militaria 492.

General Munster Rulla af Kongl:a Savolax Lätta Infanterie Regemente och Cuopio Compagnie 1785. Militaria 492.

1804 Års General Mönster Rulla för Idensalmi Compagnie. Munsterverk för Savolax Infanteriregemente 1804. Militaria 492.

1804 Års General Mönster Rulla för Cuopio Compagnie. Munsterverk för Savolax Infanteriregemente. Militaria 492.

Kuopion läänin maanmittauskonttorin arkisto (KMKA):

Seuraavat isojakojen ja myöhempien maanjakotoimitusten asiakirjat, säilytysnumerot:

Iisalmi 1:1, 1:45, 1:92, 2:6, 2:75, 3:1, 3:111, 5:1, 6:1, 6:7, 7:1, 7:36, 8:1, 9:1, 10:1, 11:1, 14:1, 16:1, 16:75, 17:1, 17:20, 18:13, 19:1, 20:1, 22:1, 23:1

Lapinlahti 1:1, 1:12, 3:52, 4:1, 7:1, 8:1, 12:1, 18:1, 18:40, 18:50

Sonkajärvi 13:1, 16:1, 18:1, 18:21, 21:1

Vieremä 9:1, 9:14, 9:33, 9:55, 13:1, 13:22, 14:1

Kiuruvesi 1:1, 2:1, 3:1, 3:67, 5:1, 8:64, 15:31

Pielavesi 1:0, 2:1, 5:1, 10:72, 18:1, 22:1, 26:1
 

Sotilastorppien lunastusoimitukset TN 66 199, 66 200, 66 201, 66 204, 66 270, 66 271, 66 272, 66 273

Kuopion läänin maamittauskonttorin laatima luettelo läänin aluetta käsitelleistä maanjakoasiakirjoista havaituista sotilastorpista

B. Lähdejulkaisut

Finlands almänna Författningar, I delen 1808 - 1812. Turku 1821

Kongl. Maj.ts Förordningar, angående Storskifts-delningar i Finland och Whad herwid i akt tagar hör, 26.6.1775, Utdrag Utur Publique Handlingar, X delen 1772 - 1776. Tukholma 1781.

Maatalousministeriön asutusasiainosaston julkaisu numero 6. Maatalousministeriön asutusasiainosaston vuosikertomukset vuosilta 1940 - 1943. Helsinki 1946.

Suomen asetuskokoelma, No. 361 vuonna 1958. Helsinki 1959.

Suomen asetuskokoelma, No. 294 vuonna 1963. Helsinki 1964.

Suomen asetuskokoelma, No. 297 vuonna 1963. Helsinki 1964.

Suomen asetuskokoelma, No. 298 vuonna 1963. Helsinki 1964.

Suomen asetuskokoelma, No. 35 vuonna 1965. Helsinki 1966.

Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetuskokous, numero 25 vuonna 1867. Helsinki 1868.

Vuoden 1963 valtiopäivien pöytäkirjat I. Helsinki 1964.

C. Kirjallisuus

Ahla, Väinö, Sotilastorpat. Maankäyttölainsäädäntökomiteaa varten laadittu tutkimus. Maanmittaus 3-4/1952

Ahla, Väinö, Sotilastorpat. Maankäyttölainsäädäntökomitean mietintö III. Komiteamietintö N:o 10-1952. Ehdotus laiksi eräiden vuokra-alueiden lunastamisesta perusteluineen. Helsinki 1952

Ahonen, Into, Savon jääkärirykmentin vaiheet 1770-1810. Tampere 1938

Alanen, Aulis J., Etelä-Pohjanmaan historia IV. I. Isostavihasta Suomen sotaan 1700-1809. Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan historiatoimikunta. Vaasa 1948.

Haataja, Kyösti, Lainsäädäntö ruotusopimuspitäjien isojaoista. Lainopillinen tutkimus. Maanmittaustieteiden seuran julkaisuja N:o 1. Helsinki 1928.

Haataja, Kyösti, Maanjaot ja talousjärjestelmä. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. B-sarja. Helsinki 1949.

Historiallinen Arkisto XXI. Toimittanut Suomen historiallinen seura. Helsinki 1909.

Huuskonen, Aarne, Kuninkaallinen Savon Jääkärirykmentti vuosina 1770-1810 I. Helsinki 1927.

Jokipii, Mauno, Suomen kreivi- ja vapaaherrakunnat. Historiallisia tutkimuksia XLVIII. Julkaissut Suomen historiallinen seura. Helsinki 1956.

Juvelius, Einar W., Suomen puolustuskysymys ison- ja pikkuvihan välisenä aikana 1721-1741. Historiallisia tutkimuksia II. Kokkola 1919

Juvelius, Einar W., Kenraalikuvernööri G. Fr. von Rosen Suomen varamieslaitoksen järjestäjänä. Historiallinen Arkisto XXXI, 3. Toimittanut Suomen historiallinen seura. Helsinki 1924

Kojonen, Eero, Alavuden historia I. Alavuden vaiheita esihistoriallisesta ajasta vuoteen 1918. Julkaisija Alavuden historiatoimikunta. Jyväskylä 1963.

Korhonen, Arvi, Hakkapeliittain historia, I osa 1617 - 1625. Puolustusministeriön Sotahistoriallisen toimiston julkaisuja VI. Porvoo 1939

Kuusi, Sakari, Isojako Suomessa. Suomen maanmittauksen historia I. Porvoo 1933

Lappalainen, Pekka, Pieksämäen seudun historia I. Pieksämäki, Jäppilä, Virtasalmi ja Pieksämäen kauppala. Pieksämäki 1961

Lahtinen, Erkki & Luho, Ville, Lapuan historia I. Esihistoriallisesta ajasta Suomen sotaan. Vaasa 1963.

Martti, Ulla, Ruotujakoisen Pohjanmaan rykmentin Kemin komppanian miehistöstä ja ruotutorpista vuosina 1733-1809. Pro gradu-tutkielma. Helsingin yliopiston hist-kielit. laitos 1959

Renvall, Pentti, Nykyajan historiatutkimus. 18 liitekuvaa. Porvoo 1965

Rissanen, Santeri, Iisalmen entisen pitäjän historia. Kuopio 1927.

Saloheimo, Veijo A., Rautalammin historia, Pieksämäki 1959

Roos, John E., Om indelningsverkets reservhemman i Finland. Historiallinen Arkisto XXIX, 3. Toimittanut Suomen historiallinen seura. Helsinki 1921.

Seitkari, Olavi, Sotilaallisia organisointikysymyksiä Krimin sodan jälkeen vuosina 1856-1858. Historiallinen Arkisto XLIV. Toimittanut Suomen historiallinen seura. Juhlajulkaisu K. R. Melanderin kunniaksi hänen täyttäessään 80 vuotta 18. XI. 1838. Helsinki 1838

Tigerstedt, E. S., Biografiska anteckningar om Savolax Brigadens män 1808-1809. Helsinki 1908

Viljanti, Arvo, Vakinaisen sotamiehenpidon sovelluttaminen Suomessa 1600-luvun lopulla erityisesti silmälläpitäen Turun läänin jalkaväkirykmenttiä. Turun yliopiston julkaisuja, sarja B, osa XX. Turku 1935

Viljanti, Arvo, Vakinaisen sotamiehenpidon sovelluttaminen Suomessa 1600-luvun lopulla II. Uudenmaan-Hämeen lääni. Turun yliopiston julkaisuja, sarja B, osa XXV. Turku 1940

Wirilander, Kaarlo, Suomen upseeristo 1700-luvulla. Historiallisia tutkimuksia XXXIV. Julkaissut Suomen historiallinen seura. Helsinki 1950

Wirilander, Kaarlo, Savo kaskisavujen kautena 1721-1870. Savon historia III. Kuopio 1960

Wirilander, Kaarlo, Suomen armeijan upseeristo ja aliupseeristo 1718-1810 (virkatalonhaltijain luettelot). Helsinki 1953

Voionmaa (Wallin), Väinö, Suomen maantiet Ruotsin vallan aikana. Historiallis-maantieteellinen, kolmella kartalla valaistu tutkimus. Kuopio 1893.

D. Haastattelut

8 eri henkilö Iisalmen maalaiskunnasta, Iisalmesta ja Kuopiosta; näistä kolme maanmittausinsinöörejä.

© 1968 Lasse Åberg, © 1968 Jyväskylän Yliopisto