AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1731

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1731

Tammikuu 1731: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste L:s Compag: Willmanstrand 29.12.1730

Januarij Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:tz Savolax och Nyslåtz Lähns Infanterie Regemente, som Hijtt till Wilmanstrandz Guarnizons förstärckning Commenderad äro och Komma för bem:te Månad här sitt underhåld at åthniuta.

Ruotu Nimi Kommentti
1 Anders Naglick
16 Hindrich Turuin
17 Johan Silain
18 Christer Williakain
19 Hindrich Tåpp
25 Lars Kanin
37 Johan Täitj
45 Lars Kålemain
46 Simon Tawast
51 Bengt Hardikain
65 Johan Järnwijk
71 Michell Matilain
83 Johan Kåckberg
84 Petter Sallin
86 Anders Kobijn
91 Thomas Lööff
101 Oloff Keinoin
104 Hans Aspe
112 Johan Ulf
117 Niels Reinhorn

Lähde: Nide 8793 Astia

© Väinö Holopainen 2023