AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaPalkat → Virkatalot ja torpat 1775

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Virkatalot ja torpat 1775

Virkatalot

Förteckning som utwisar Boställens beskaffentet wid Öfwerste Lieutenantens Compagnie

Palkka Nimi Talo
Öfwerste Lieutenant Bostället i Randasalmi Sokn, Lieslax
Capitain Boställe i Läppäwirda Sokn och Konnuslax by
Lieutenant Bostället i Randasalmi Sokn och Tusmäki by
Fendrich Bostället i Randasalmi Sokn och Kolkontaipal by
Fältwäbel Bostället i Randasalmi Sokn och Pirila by
Sergeant Bostället i Randasalmi Sokn och Tusmäki by
Munsterskrifware Bostället i Randasalmi Sokn och Torasalo by
Förare Bostället i Randasalmi Sokn och Hismäki by
Fourier Bostället i Randasalmi Sokn och Hildula by
Rustmästare Bostället i Läppäwirda Sokn och Sarckamäki by

Sotilastorpat

Förteckning som utwisar i hwad skick Solldate Torpen af Öfwerste Lieutenantens Compagnie sig befinna

Kuvaus Lukumäärä
Uudet rakennukset ja muuten kunnossa (Nya till Byggnad och för öfrigit i gådt stånd) 45
Välttäviä mutta rakennuksia täytyy korjata (Förswarliga men tarfwar någon Reparation på Husen) 34
Kesken rakentamisen (Nyligen utsynade som står under BUggnad och till hwilcka något timmer blifwit huggit) 14
Aivan ränsistynyt (Aldeles förfallne) 5
Raunioina tai puuttuu (I grund förstörda och felande) 5
103

Lähde: Pääkatselmus 1775SSHY

© Väinö Holopainen 2023