AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1726

Savon rykmentti: Henkikomppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1726

Tammikuu 1726: Komennuksella Savonlinnassa (autioruodut)

af Lijff Compag:

Januarij Månadz Rulla af Safwolax Regementz Ödes Rote Manskap som äro till Guarnizons förstärkning förordnade, och niuta underhåld efter Staten if:n och med d:n 1 i denne Månad Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
11 Hendrich Hålja
28 Lars Bofast
33 Abraham Ruotzalain
50 Zachris Ljten
58 Jacob Lyding
65 Thomas Lindgren

Lähde: Nide 8780, sivu 719 Astia

Helmikuu 1726: Komennuksella Savonlinnassa (autioruodut)

af Lijff Compag: Nyslott 1.2.1726

Februarij Månadz Rulla af Safwolax Regementz Ödes Rote Manskap som äro till Guarnizons förstärkning förordnade Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
11 Hendrich Hålja
28 Lars Bofast
33 Abraham Ruotzalain
50 Zachris Liten
58 Jacob Lyding
65 Thomas Lindgreen

Lähde: Nide 8780, sivu 723 Astia

Maaliskuu 1726: Komennuksella Savonlinnassa (autioruodut)

af Lijff Compag: Nyslått 1.3.1726

Martj Månadz Rulla af Safwolax Regementz Ödes Rote Manskap som åro till Guarnizons förstärckning förordnade. Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
11 Hendrich Hållja
28 Lars Bofast
33 Abrah: Ruotzalain
50 Zacharias Liten
58 Jacob Lyding
65 Thomas Lindgren

Lähde: Nide 8780, sivu 727 Astia

Huhtikuu 1726: Komennuksella Savonlinnassa (autioruodut)

af Liff Compagnie Nyslått 1.4.1726

Aprill Månadz Rulla af Kongl: Maijt: Safwolax Regementz Ödes Rote Manskap som åro till Guarnizons förstärckning förordnade

Ruotu Nimi Kommentti
11 Hendrich Hållja
28 Lars Bofast
33 Abrah: Ruotzalain
50 Zach: Liten
58 Jacob Lyding
65 Thomas Lindgren

Lähde: Nide 8780, sivu 731 Astia

Toukokuu 1726: Komennuksella Savonlinnassa (autioruodut)

af Lijff Compag: Nyslått 1.5.1726

Maj Månadz Rulla af Safwolax Regementz Ödes Rote Manskap som till Guarnizons förstärckning äro förordnade

Ruotu Nimi Kommentti
11 Hendrich Hållja
28 Lars Bofast
33 Abrah: Ruotzalain
50 Zach: Liten
58 Jacob Lyding
65 Thomas Lindgreen

Lähde: Nide 8780, sivu 735 Astia

© Väinö Holopainen 2024