AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppania → Sotilaiden nimet

Henkikomppania: Sotilaiden nimet

Koko rykmentin nimitilasto

Aineisto

Eri lähteistä selvitetyt nimet

Sotilasnimet

Sotilasnimen "periytyminen" ruodussa

Eri tyyppiset sotilasnimet

Yksiosainen nimi on yksi sana (esim. Stork, Abborre, Buller, jne.), tai myös käsitettä kuvaava yhdyssana (esim. Saktmodig, Aktsam, Väghals, jne.). Kaksiosainen nimi puolestaan koostuu kahdesta erillisestä käsitteestä (esim. Svanberg, Björnbom, Fagerström, jne).

Palvelun alku Uuden sotilaan sotilasnimiä Muita nimiä
Yksiosaisia Kaksiosaisia % yksiosaisia
1700-luku 7 0 100.0 % 127
1710-luku 7 2 77.8 % 168
1720-luku 55 52 51.4 % 23
1730-luku 25 49 33.8 % 27
1740-luku 39 42 48.1 % 81
1750-luku 68 38 64.2 % 20
1760-luku 53 15 77.9 % 30
1770-luku 122 23 84.1 % 69
1780-luku 85 6 93.4 % 19
1790-luku 88 5 94.6 % 8
1800-luku 88 1 98.9 % 4

Sukunimet

Etunimet

Eri lähteistä selvitetyt täydennysmiesten nimet

Huomautuksia

Sotilastietojen peruslähteinä ovat katselmukset ja muut sotilasluettelot. Varsinkin alkuperäisistä sukunimistä löytyy lisää tietoa rippikirjoista ja seurakuntien historiakirjoista.

Tässä on selvitetty vain ruodussa olleiden sotilaiden sotilasnimiä. Siihen ei oteta kantaa onko sotilasnimi periytynyt myös sotilaan perheelle.

Useat tekijät hankaloittavat analyysiä:

© Väinö Holopainen 2023