AlkuSavon rykmenttiIisalmen komppania → Sotilaiden nimet

Iisalmen komppania: Sotilaiden nimet

Koko rykmentin nimitilasto

Aineisto

Eri lähteistä selvitetyt nimet

Sotilasnimet

Sotilasnimen "periytyminen" ruodussa

Eri tyyppiset sotilasnimet

Yksiosainen nimi on yksi sana (esim. Stork, Abborre, Buller, jne.), tai myös käsitettä kuvaava yhdyssana (esim. Saktmodig, Aktsam, Väghals, jne.). Kaksiosainen nimi puolestaan koostuu kahdesta erillisestä käsitteestä (esim. Svanberg, Björnbom, Fagerström, jne).

Palvelun alku Uuden sotilaan sotilasnimiä Muita nimiä
Yksiosaisia Kaksiosaisia % yksiosaisia
1700-luku 5 0 100.0 % 126
1710-luku 27 29 48.2 % 12
1720-luku 50 68 42.4 % 6
1730-luku 15 34 30.6 % 23
1740-luku 41 70 36.9 % 12
1750-luku 72 6 92.3 % 0
1760-luku 49 4 92.5 % 9
1770-luku 130 2 98.5 % 44
1780-luku 84 7 92.3 % 10
1790-luku 84 10 89.4 % 18
1800-luku 92 12 88.5 % 0

Sukunimet

Etunimet

Eri lähteistä selvitetyt täydennysmiesten nimet

Huomautuksia

Sotilastietojen peruslähteinä ovat katselmukset ja muut sotilasluettelot. Varsinkin alkuperäisistä sukunimistä löytyy lisää tietoa rippikirjoista ja seurakuntien historiakirjoista.

Tässä on selvitetty vain ruodussa olleiden sotilaiden sotilasnimiä. Siihen ei oteta kantaa onko sotilasnimi periytynyt myös sotilaan perheelle.

Useat tekijät hankaloittavat analyysiä:

© Väinö Holopainen 2021