AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppania → Käräjiä Kuopion pitäjässä, aikajärjestys

Iisalmen komppania

Sotilaita Kuopion pitäjän käräjillä

Järjestys: Päivämäärän mukaanRuodun mukaan

Huomaa että sotilas ei ole välttämättä asianosainen, vaan saattaa olla mainittu esimerkiksi todistajana tai sukulaisena. Kunkin käsitellyn asian tarkempi selvitys löytyy tuomiokirjasta. Kaikille sotilaille ei ole tunnistettu ruodun numeroa tai virkaa. Siten ei ole varmuutta että kaikki edes kuuluvat tähän yksikköön.

Ruotu Sotilas Vaimo Kylä Käräjät Asia Sivu
113 Soldate enckia Anna Tofwitar 27.1.1724 5
113 förra man soldaten Lars Ikoinen Anna Tofwitar 27.1.1724 5
110 förafskedade Soldaten Johan Flinck 5.2.1729 79
Soldaten Hemming Hyninen Elg Idensalmi Compagnie 5.2.1729 79
82 Soldaten Olof Hylling 5.2.1729 80
82 Soldaten Hylling 5.2.1729 82
94 Soldaten Påhl Kuosmain 4.2.1731 77
Soldaten Dawid Kockoin Idensalmi Compagnie 14.2.1732 95

Ruotunumerojärjestys

Muihin joukko-osastoihin kuuluvia

Ruotu Sotilas Vaimo Kylä Käräjät Asia Sivu
PHJR Soldaten Staffan Glafwen Österbotns Regemente 1.9.1730 367
PHJR Soldaten Hinrich Eenqwist Österbotns Regemente 1.9.1730 367
PHJR Soldaten Johan Malmstubb Österbotns Regemente 1.9.1730 369
KRR Corporalen Christopher Tihlman Safwolax öfredels Dragoune Comp:ie 23.1.1734 63
KRR Corporalen Niels Opman Öfre Safwolax Carelska Dragoune Comp:ie 23.1.1734 66
KRR Corporalen Tillman Öfre Safwolax Compagnie 15.8.1734 489
KRR Corporalen Anders Weckman 18.8.1746 897
KRR Corporalen Anders Wechman Carelska Dragone Regimentet 18.8.1746 903
KRR Corporalen Anders Weckman Carelska Dragone Regemente 18.8.1746 936
KRR Corporalen Anders Weckman Carelska Dragone Regimentet 18.8.1746 948
KRR Corporalen Anders Weckman 18.8.1746 973
KRR Corporalen Anders Weckman Carelska Dragone Regimentet 18.8.1746 986
KRR Corporalen Anders Wechman Carelska Dragoune Regemente 30.8.1746 1666
LPHR Soldaten Bertill Kolljonen Hassellbuske Wästerbothns Infanterie Regemente och Piteå Sochns Compagnie 15.1.1748 48v
LPHR Soldaten Bertill Mattsson Kolljonen Hassellbuske Westerbothn 15.1.1748 56v
Soldaten Petter Tranwjk 16.1.1749 28o
förrymd soldat Petter Junnikain Pyhäioki Sochn 16.1.1749 43v
KRRe Corporalen Johan Schottman Carelska Dragone Esqvadron 15.8.1750 1778v
KRRe Corporalen Johan Schottman 20.8.1750 702v
KRRe Corporalen Johan Schottman Carelska Dragone Esquadron 20.8.1750 713o
KRRe Corporalen Johan Schottman 31.8.1750 1761v
KRRe Corporalen Herman Berenet von Burghausen Dragone Esquadron 27.1.1752 115o
PHJR förafskedade Såldaten Johan Halonen Österbotn 27.1.1755 61o
PHJR Soldaten Hans Purinen 1.9.1755 43v
PHJR Soldaten Hans Hansson Purinen Österbotns Regemente 1.9.1755 43v
PHJR Soldaten Swen Purinen Siwon Österbotns Lähns Regemente 16.2.1756 109o
PHJR Soldaten Hans Purinen 16.2.1756 109o

Muita Kuopion pitäjän käräjillä mainittuja Savon rykmentin miehiä on kunkin komppanian omalla sivulla: Everstiluutnantin komppaniaKuopion komppaniaKahdennusrykmentti

Tämän luettelon tiedot on poimittu Savon tuomiokirjat tietokannasta.

Sivunumeroiden linkit osoittavat SSHYn jäsenalueella oleviin skannattuihin tuomiokirjan sivuihin. Samojen sivujen kuvat löytyvät myös Digitaaliarkistosta.

© Väinö Holopainen 2023