AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaKirkonkirjat → Joroisten rippikirja 1754-1760

Joroinen: rippikirja vuosille 1754-1760

Juvan komppanian sotilaita

Ruotu Henkilöiden tiedot Kommentit Kylä ja talo Sivu
66 Påhl Lappal:
puoliso: Sophia Kaipatar, s. 1735
Res.k., till Jockas, isä: Mats Lappal: Wättilänranda 63
67 Nic. Pohlman Corp. Syfwäis 70
76 Nic. Pohlman Corp. Syfwäis 70
77 Abr. Tållman, s. 1732
puoliso: Marg. Rautiatar, s. 1735
Swärmod. Regina Rimpitär Kaitais 48
78 And. Lifländer, s. 1716
puoliso: Agneta , s. 1726
lapsia: Ingeborg
Kerisalo 144
78 Pehr Rimpi, s. 1732 Res., isä: Tårp. Olof Rimpi Kerisalo 152
79 Joh. Pajain, s. 1697
puoliso: Beata Oxman, s. 1704
lapsia: Helena, Margaretha, Beata, Johan
Tårp. Laitila 128
79 Hind. Drake
puoliso: Sophia Lapitar
lapsia: Walborg
Hosiaranda 160
79 Johan Pursiain, s. 1733
puoliso: Anna Kinnutar, s. 1734
Vanh: Mats Pursian ja Carin Hosiaranda 159
80 Joh. Lindman, s. 1731
puoliso: Elisab. Bruun, s. 1735
Kåtkatlax 131
80 Joh. Lindman, s. 1731
puoliso: Maria Laitar, s. 1732
Kåtkatlax 131
81 Påhl Örn, s. 1724
puoliso: Anna Hukatar, s. 1733
Kerisalo 142
82 Mårten Lattuin, s. 1702
puoliso: Sophia Kinnutar, s. 1695
lapsia: Hindrich, Regina
Ruokoniemi 89
83 Påhl Pulckin, s. 1718
puoliso: Maria , s. 1706
Katisalax 116
84 Sam: Högberg, s. 1718
puoliso: Elin Rahutar, s. 1730
Mohr Carin Samuelsdr Katisalax 117
85 Hind. Kåpoin, s. 1673
puoliso: Anna , s. 1706
lapsia: Niels, Anna
Vmo + 10.2.1759 Pekinsari 122
85 Mats Sutin
puoliso: Helena
lapsia: Chirstin, Anna
Såld. Pekinsari 120
85
puoliso: Elin Immotar
Äiti: Marg: Pöllätär, vid.p. 122 Kåtkatlax 134
85 Nils Kåpoin, s. 1731
puoliso: Elin Immotar
Res.k., isä: Hind. Kåpoin Pekinsari 122
86
puoliso: Anna Hyfwärin, s. 1723
E:a Henrik Koposen leski Ruokojärfwi 109
86 Ohl Kellman, s. 1730
puoliso: Elin Hupotar, s. 1730
Bror Mich. Kålemain Ruokojärfwi 107
87 Olof Kaupin, s. 1714
puoliso: Maria Kinnare, s. 1722
Syfwäis 72
87 Joh. Huhka, s. 1728
puoliso: Ingeb. Kåwotar, s. 1724
Tårp. Res.k. Häyrilä 25
88 Iwar Lundstaka, s. 1722
puoliso: Regina Hukatar, s. 1725
Kerisalo 147
89 Johan Hålopain, s. 1726
puoliso: Johanna Charl. von Brandenburg, s. 1728
Inh. Joroisniemi 171
89 Mats Poikal:, s. 1731 Ruokoniemi 90
90 Pehr Ugla, s. 1729
puoliso: Maria Oxman, s. 1729
Häyrilä 7
91 Joh. Hehlström, s. 1722
puoliso: Maria Wihotar, s. 1724
Mohr Elis. Heiskatar Järfwikylä 99
91 Thomas Narin, s. 1737 Res., äiti: Inhys: Anna Janhotar Kumbuis 36
91
puoliso: Brita Päss
Tomas Narisen tuleva vmo aikaisemmassa aviossaan Katisalax 114
92
puoliso: Marg. Kärri, s. 1702
lapsia: Maria Assikatar, Helena Assikatar
Vävy: Joh: Oinoin, Elias Asikaisen leski Häyrilä 19
92 And. Parkoin, s. 1724
puoliso: Carin Kåwotar, s. 1727
Järfwikylä 105
92 Påhl Wehwiläin, s. 1735
puoliso: Carin Lappal:, s. 1736
Appi: Mats Lappal: Wättilänranda 63
94 And. Pijk, s. 1698 gl. Corp., undfåt attest in Maji 1755 Häyrilä 24
94
puoliso: Maria Kandalain, s. 1713
Inhys: Såld. Frimans h:o Häyrilä 25
94 Joh. Sparf, s. 1730
puoliso: Susanna Parkotar, s. 1726
Far Adam Wauhkoin, hustro Anna Kinnutar Häyrilä 12
94 Ol. Hillduin, s. 1732
puoliso: Maria Kåndia, s. 1735
Res.K. Tårp., Mohr Carin Tåifwain Kaitais 49
95 Hind. Frisk, s. 1720
puoliso: Maria Hannotar, s. 1709
Häyrilä 6
96 Claës Selling, s. 1718
puoliso: Sophia Turesdr , s. 1721
Pasala 91
96 Ol. Lutman, s. 1718 Pasala 91
96 Ad. Kaipain, s. 1732 Res.k. och Tårp. Wättilänranda 62
97 Ohl Ketolin, s. 1727
puoliso: Gertr. Suhotar, s. 1732
Katisalax 115
98 Arvid Årre, s. 1729
puoliso: Maria Aholatar, s. 1730
Wättilänranda 62
99 Mats Kyhlman, s. 1728
puoliso: Elin Heiskatar, s. 1735
Syfwäis 67
99 Pehr Ticka, s. 1732
puoliso: Beata Utriatar
Res.k. Syfwäis 71
100 And. Lydikäin, s. 1723
puoliso: Carin Lefwätär, s. 1710
lapsia: Styfdr Elin Remutar
Syfwäis 71
101
puoliso: Anna Luckaritar, s. 1711
lapsia: Carin
Erik Nylanderin leski uudessa aviossa Kiekankylä 74
102 Ture Turesson, s. 1710
puoliso: Carin , s. 1712
lapsia: Johan
Swärm. Beata Assikain Måndolanmäki 80
103 Thomas Uf, s. 1732
puoliso: Maria Pursiatar, s. 1728
Måndolanmäki 78
105 Adam Strömbohm, s. 1721
puoliso: Maria Tamatar, s. 1736
Saufwuniemi 84
106 Jöran Tamain, s. 1702
puoliso: Elin Junnutar, s. 1710
Mor Agneta Kauliatar Lahnalax 30
106 Johan Johanss. Hupoin, s. 1724
puoliso: Elin Pulliatar, s. 1725
Mod. Brita Saikotar Wiholanniemi 58
106 Anders Neerman
puoliso: Anna Jumpatar, s. 1727
Mor Maria Pulkotar, Syst. Maria Möykytär Lahnalax 33
107 Påhl Wirolain, s. 1706
puoliso: Maria , s. 1704
lapsia: Agneta
+21.1.1755, vaimo +22.3.1755 Lahnalax 31
107 Jeremias Kaipain, s. 1733
puoliso: Marg. Tålotar, s. 1739
Lahnalax 31
108 Abr. Ruut, s. 1729 Lahnalax 32
109 And. Öman, s. 1730
puoliso: Marg. Davidsatar, s. 1731
Sydänma 27
101 Ol: Hynnin, s. 1731
puoliso: Lisa Rissatar, s. 1740
Kiekankylä 76
102
puoliso: Anna Immotar, s. 1703
lapsia: Elin Rutiatar
+ 4.7.1760, Johan Ruutiaisen leski uudessa aviossa Kerisalo 152
104 Anders Bruun, s. 1722
puoliso: Maria Boman, s. 1728
Saufwuniemi 86
109
puoliso: Ingeb. Pöllätär, s. 1725
lapsia: Maria Brask
Inh. E:a, Anders Braskin leski Sydänma 27
110 Mårt. Hillduin, s. 1716
puoliso: Elin Pulckitar, s. 17_8
Torp. Kumbuis 35
110 Ambr. Hemelin, s. 1723
puoliso: Maria Wirolatar, s. 1734
Kumbuis 35
111 Johan Andikain, s. 1705
puoliso: Chirstin , s. 1717
lapsia: Maria
Kerisalo 157
111 And. Mukoin, s. 1727
puoliso: Soph. Wenälätär, s. 1710
Res.k. Kumbuis 36
112
puoliso: Anna , s. 1678
lapsia: Hind. Halföre
+ 6.12.1759, Oinotar, Mårten Suhosen leski Kaitais 51
112 Hind. Suedman, s. 1726
puoliso: Carin Tawitsatar, s. 1726
Far Hemming Sikain, Bror Mats Sikain Kumbuis 39
113 Olof Rimpi, s. 1695
puoliso: Carin , s. 1708
lapsia: Pehr
Tårp., vmo + 1.6.1757 Kerisalo 152
113 Joh. Ekelund, s. 1725
puoliso: Sophia Reijotar, s. 1718
Kumbuis 39
114 Thomas Falck, s. 1728
puoliso: Regina Oinotar, s. 1730
Kumbuis 34
v80 Påhl Luckarin, s. 1726
puoliso: Sophia Andikain, s. 1729
Tårp. Res.k. Wirtasalmi 123
v81 Påhl Rahuin, s. 1736 Res.k. Afgått til Leppäv. Kerisalo 158
v81 And. Wasara, s. 3.11.1738
puoliso: Marg. Pajatar, s. 1739
Res., hans attest 9.8.1761 Hosiaranda 161
v83 Hindrich Ahol:, s. 1733 Res.k., isä: And. Ahol: Wättilänranda 63
v84 Mattz Karhin, s. 11.9.1734
puoliso: Anna Pöllötär
Res.k. Bewijs ifr.Randas. 1.10.1754 Pekinsari 121
v88 Johan Kopoin, s. 1724
puoliso: Chirstin Pajatar, s. 1731
Res.k. Saufwuniemi 87
v89 Sam. Pursiain, s. 1726
puoliso: Marg. Hupotar, s. 1728
Res.k. Tårp., vmo + 17.11.1759 Ruokoniemi 90
v89
puoliso: Carin Soinin, s. 1736
vid.p.90, Isä: Drag. Joh. Soinin Laitila 129
v89 Sam. Pursiain, s. 1726
puoliso: Carin Soinitar, s. 1736
Mohr Elin Häyritär Ruokoniemi 90
v90 Joh. Huhka, s. 1736
puoliso: Marg. Hupotar, s. 1727
Res Wiholanniemi 59
v91 Eric Hupoin, s. 1724
puoliso: Lena Grabbe
Res.k. Häyrilä 18
v94 Hind. Rahikain, s. 1733
puoliso: Marg. Kaukotar, s. 1734
Res,k. Häyrilä 12
v97 Pehr Utriain
puoliso: Anna Tickatar, s. 1736
Res.k. Syfwäis 67
v98 And. Laitin, s. 1730
puoliso: Carin Lefwätär, s. 1715
Res,k. Wättilänranda 63
v100 Jac. Ticka, s. 1729
puoliso: Maria Suhotar, s. 1731
Res,k. Syfwäis 71
v101 Hind. Tåloin Res.k. Hosiaranda 160
v104 Mich: Måndoin, s. 1736
puoliso: Margaretha , s. 1716
Res.k., appi: Tårp. Joh. Tåloin Kåtkatlax 130
v106 Hind. Hillduin Res,k. Wättilänranda 62
v106 Hind. Hillduin
puoliso: Anna Kåwotar, s. 1730
Res,k. Saufwuniemi 84
v107 Jöran Tåloin, s. 1723
puoliso: Marg: Oinotar, s. 1723
Tårp. Res.k. Lahnalax 31
v108 Eric Järfwel:, s. 1729
puoliso: Ingeb. Suhotar, s. 1731
Res.k. Kerisalo 156
v109 Joh. Oxman, s. 1733
puoliso: Anna Kasatar
Res.k., hennes attest 13.7.1755 Häyrilä 7
v110 Ol. Tawisain, s. 1729
puoliso: Anna Hynnitär, s. 1738
Tårp. Res.K., Mohr Walb: Häkitär Taipale 56
v113 And. Kåskel:, s. 1732
puoliso: Marg. Kåwotar, s. 1737
Tårp. Res.K., Far Jöran Kåskel:, h:o Walborg Kumbuis 36

Tuntemattomaan ruotuun tai eri komppaniaan kuuluvia

Henkilöiden tiedot Kommentit Kylä ja talo Sivu
NUMEROTTOMIA

puoliso: Susanna Wallman
Såldate h:o, hitkommit ifr. Stockh. 10.8.1761 Lahnalax 33
Mårten Stad? hitkommen ifr. Lifl:, antagen___? Kaitais 47
Adam Kuohoin, s. 1722
puoliso: Anna Mar: Argillandra, s. 1718
Res.k. Kiekankylä 73
Niels Janhoin, s. 1730
puoliso: Christina Hupotar, s. 1737
Res.k. Järfwikylä 104
Sam. Högberg, s. 1718
puoliso: Elin Rahutar, s. 1730
Såld., Mohr Carin Samuelsd:r Katisalax 117
Lars Hackspik
puoliso: Cecilia Suhotar, s. 1732
Res Wirtasalmi 123
And. Järfwel:
puoliso: Maria Tuhutar, s. 1706
lapsia: Marg. Puritar
Res.k. Kerisalo 152
Claës Järfwel:, s. 1736 Res., äiti: E:a Anna Kasatar Kerisalo 156
Jöran Kettuin, s. 1733
puoliso: Anna Hämäckö, s. 1710
Res.k., vmo + 12.7.1759 Kerisalo 157
Jöran Kettuin, s. 1733
puoliso: Brita Immotar
lapsia: St.dr Elin Immotar
Kerisalo 157
Mich: Hywärin, s. 1727
puoliso: Marg: Siatar, s. 1733
Tårp. Res.k., Mod:r Marg: Hipsatar Kerisalo 158
Pehr Mylläri, s. 1736 Res.k., isä: Tårp. Pehr Mylläri Joroisniemi 170
And. Pitkäin, s. 1731 Res vid. sup .p.166 Joroisniemi 171
Anders Pitkäin, s. 1731
puoliso: Marg. Mändyin, s. 1706
Res., vmo + 12.10.1758 Joroisniemi 166
Anders Pitkäin, s. 1731
puoliso: Anna Nissitär, s. 1736
Vmo + 13.2.1760 Joroisniemi 166
Anders Pitkäin, s. 1731
puoliso: Sophia Pynnötär, s. 1734
Joroisniemi 166

Sotilaita löytyi 40 ruotuun (66-67, 76-92, 94-114)

Mikrofilmirulla: I Aa:4

Sivunumeroiden linkit viittaavat Kansallisarkiston Astia palveluun
JOR_I_Aa_4

KatselmuksetNimet

© Maija-Liisa Laakso 2024