AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1731

Savon rykmentti: Juvan komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1731

Tammikuu 1731: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Comp:e Willmanstrand 29.12.1730

Januarij Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:tz Savolax och Nyslåtz Lähns Infanterie Regemente, som Hijtt till Wilmanstrandz Guarnizons förstärckning Commenderad äro och Komma för bem:te Månad här sitt underhåld at åthniuta.

Ruotu Nimi Kommentit
4 Oloff Swart
10 Adam Bark
20 Jacob Loo
30 Michell Ilfwoin
35 Petter Laitin
38 Petter Härkein
40 Cnut Snickarin
42 Mårthen Päckurin
65 Oloff Halt
66 Järmund Järnsko
67 David Hulkoin
71 Anders Teifwain
73 Johan Rääf
78 Petter Kåpoin
84 Samuel Sutin
93 Petter Antickain Corporal
94 Anders Pijck
99 Oloff Karialain
100 Påhl Kyllöin
109 Lars Hackspijck
110 Simon Utterberg
118 Niels Flint
122 Sigfred Hämäläin
123 Anders Utter

Lähde: Nide 8793 Digitaaliarkisto

Maaliskuu 1731: Komennuksella Lappeenrannassa

Joukas Compag:t Willmanstrand 28.2.1731

Martii Månadz Rulla uppå Kong: Maij:tts Savolax och Nyslåtz Lähns Regemente som äro Comenderade här i Willmanstrand, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentit
20 Jacob Loo
66 Jeremias Järnskoo
109 Lars Hackspick

Lähde: Nide 8793 Digitaaliarkisto

Huhtikuu 1731: Komennuksella Lappeenrannassa

Jåckass Compag: Willmanstrand 28.3.1713

Aprill Månadz Rulla af Kong: Maij:ttz Savolax Regemente till Fåth och dhe häärwarande Commendering

Ruotu Nimi Kommentit
20 Jacob Loo
66 Jeremijas Järnskoo
109 Lars Hackspick

Lähde: Nide 8793 Digitaaliarkisto

Toukokuu 1731: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Compag: Willmanstrand 28.4.1731

Maij Månadz Rulla af Kong: Maij:ttz Savolax och Nyslåtz Lähns Regemente till Footh, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentit
20 Jacob Loo
66 Jeremias Järnsko
109 Lars Hackspick

Lähde: Nide 8793 Digitaaliarkisto

© Väinö Holopainen 2020