AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Suostuntaveron 1759 rästiluettelo varamiehet

Savon rykmentti: Juvan komppania

Täydennysmiesten maksuluettelo läänintileistä 1759

Suostuntaveron 1759 rästiluettelo

Rest Längd uppå thet som af underteknades Ordinarie upbörd wid Safwolax Regemente til thenne tid hos undannemde Personar innestår och för the härunder i brädden anförda orsaker ei kunnat inbekommas: Wargiernings manskapets Bewilining för år 1759 Piexämäki Compag:

Randasalmi 21.4.1760

Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
22 Hindrich Pesoin 1: - (kuoli)
40 Staffan Hännin 1:
104 Michel Måndoin 1:

Lähde: Nide 8871 Astia

© Väinö Holopainen 2023