AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Suostuntaveron 1758 vähennysluettelo 1761 varamiehet

Savon rykmentti: Juvan komppania

Täydennysmiesten maksuluettelo läänintileistä 1760

Suostuntaveron 1758 vähennysluettelo 1761

Afkortnings Längd uppå thet af underteknades Ordinarier upbörd wid Kong: Safwolax Regemente till thenne tid hos nedannämde personer innestår och för the å bredden anförde orsak ei kunnat inbekommas: Wargiärningz Karls Bewill: för år 1758

Piexemäki 24.3.1761

Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
40 Staffan Hännin 1:

Lähde: Nide 8875 Astia

© Väinö Holopainen 2023