AlkuSavon rykmenttiJuvan komppania → Sotilaiden nimet

Juvan komppania: Sotilaiden nimet

Koko rykmentin nimitilasto

Aineisto

Eri lähteistä selvitetyt nimet

Sotilasnimet

Sotilasnimen "periytyminen" ruodussa

Eri tyyppiset sotilasnimet

Yksiosainen nimi on yksi sana (esim. Stork, Abborre, Buller, jne.), tai myös käsitettä kuvaava yhdyssana (esim. Saktmodig, Aktsam, Väghals, jne.). Kaksiosainen nimi puolestaan koostuu kahdesta erillisestä käsitteestä (esim. Svanberg, Björnbom, Fagerström, jne).

Palvelun alku Uuden sotilaan sotilasnimiä Muita nimiä
Yksiosaisia Kaksiosaisia % yksiosaisia
1700-luku 3 0 100.0 % 134
1710-luku 9 4 69.2 % 164
1720-luku 18 23 43.9 % 97
1730-luku 24 15 61.5 % 20
1740-luku 67 66 50.4 % 19
1750-luku 54 58 48.2 % 0
1760-luku 58 15 79.5 % 24
1770-luku 132 4 97.1 % 43
1780-luku 95 3 96.9 % 5
1790-luku 119 2 98.3 % 0
1800-luku 94 3 96.9 % 0

Sukunimet

Etunimet

Eri lähteistä selvitetyt täydennysmiesten nimet

Huomautuksia

Sotilastietojen peruslähteinä ovat katselmukset ja muut sotilasluettelot. Varsinkin alkuperäisistä sukunimistä löytyy lisää tietoa rippikirjoista ja seurakuntien historiakirjoista.

Tässä on selvitetty vain ruodussa olleiden sotilaiden sotilasnimiä. Siihen ei oteta kantaa onko sotilasnimi periytynyt myös sotilaan perheelle.

Useat tekijät hankaloittavat analyysiä:

© Väinö Holopainen 2021