AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppania → Ruotujen täyttöaste vuosittain

Savon rykmentti: Juvan komppania

Ruotujen täyttöaste vuosittain

Koko rykmentti

    Ruotuja joiden mies tiedossa

    Ruotuja jotka tiedetään tyhjiksi

    Ruotuja joista ei tiedetä koska ei ole lähdetietoja

    Tyhjiä ruotuja jotka ovat jääneet Venäjän puolelle

Mittakaava: . = 1 ruotu

Vuosi Ruotua (yhteensä 137) Historia
1695
5582
Uudempi ruotulaitos
1696
6176
1697
6077
1698
6077
1699
6077
1700
1343
Suuri Pohjan sota alkaa
1701
5483
1702
34103
1703
137
1704
137
1705
137
1706
137
1707
137
1708
137
1709
137
1710
136
Rykmentti antauruu Neumundessa
1711
136
1712
135
1713
10136
1714
10136
Iso viha alkaa
1715
10334
1716
10829
1717
11324
1718
11423
Norjan retki
1719
12611
1720
11423
1721
6671
Uudenkaupungin rauha
1722
5087
1723
6473
1724
9047
1725
9938
1726
9641
1727
11819
1728
12512
1729
1316
1730
1343
1731
137
1732
137
1733
137
1734
137
1735
137
1736
137
1737
137
1738
137
1739
137
1740
137
1741
137
Lappeenrannan taistelu
1742
1307
Pikkuviha
1743
12215
Turun rauha
1744
1325
1745
1298
1746
1298
1747
1343
1748
135
1749
135
1750
1343
1751
12611
1752
135
1753
136
1754
136
1755
135
1756
136
1757
135
1758
137
1759
137
1760
137
1761
137
1762
137
1763
1316
1764
9542
1765
9542
1766
9839
1767
12116
1768
12017
1769
12413
1770
1343
1771
1307
1772
1307
1773
136
1774
135
1775
1316
1776
137
1777
137
1778
137
1779
137
1780
136
1781
136
1782
135
1783
136
1784
137
1785
137
1786
1334
1787
136
1788
137
Kustaa III:n sota
1789
137
1790
136
Värälän rauha
1791
137
1792
137
1793
136
1794
1343
1795
1325
1796
1316
1797
1316
1798
136
1799
137
1800
137
1801
137
1802
137
1803
137
1804
137
1805
1343
1806
1334
1807
1316
1808
4988
Suomen sota
1809
7562
Haminan rauha

© Väinö Holopainen 2023