AlkuSavolaisia joukko-osastojaSavonlinnan läänin kahdennusrykmentti → Venäjältä sotavankeudesta palaavia Pietarissa

Savonlinnan läänin kahdennusrykmentti

Venäjältä sotavankeudesta palaavia Pietarissa

Sawolax och Nyslotts läns Infanterie

Kuva 179

Rulla och Specification uppå
de af Kongl: Maij:ts undersåtare, som
warit fångne i Rysslandh, och för tij-
den utj Petersburg, sampt därom-
Kring belägna Orter befindtelige
bestående af Underofficerare och
Gemena, Hwilcka med Far Koster
skola sändas Öfwer till Helsing-
fors och Swerige

Kuva 202

Arvo
Caracteurer
Nimi
Miehiä
Man
Vaimoja
Hustru
Lapsia
Barn
Sukulaisia
Slächt
Fältwäb: Johan Lemke 1
Siergiant Lars Assikain 1 1
d:o Zacheus Amorijn 1
d:o Johan Snöboll 1 1
Förare Johan Rode 1
Furier Hemming Rickein 1
Rustmäst: Johan Baijar 1
d:o Johan Eekenberg 1 1 1
d:o Antoni Kassijn 1
Trumslag: Daniel Jöranson 1 1
Corporal Mattz Hammelajn 1 1 2
d:o Erich Ticka 1 1
d:o Erich Pijlgreen 1
d:o Jöran Torinen 1 1 1
d:o Knut Wetinen 1
Corporal Johan Christ: Åhman 1 1
d:o Johan Siwonen 1 1
d:o Mårten Pajonen 1 1
d:o Petter Rönden 1
d:o Matz Pulckinen 1
d:o Hans Klementson 1 1 1
d:o Arfwed Pauckonen 1 1
d:o Petter Pardan 1
Gem: Abraham Jacke 1
Michel Lappe 1
Påhl Gunga 1
Jacob Korpolain 1 1 1
Lars Maison 1 1 1
Tomas Kaibone 1
Lars Pentinen 1 1 1
Michel Reijsein 1 1 1
Påhl Pålsson 1
Johan Frisk 1
Matz Bohm 1
Hindrich Wolter 1 1
Matz Tijmalain 1 1 2
Mårten Haikonen 1 1 1
Erich Nisunda 1
Mårten Sickonen 1
Anders Karinen 1
Lars Heijnonen 1 1
Johan Welikain 1
Matz Höfwinen 1

Kuva 203

Arvo
Caracteurer
Nimi
Miehiä
Man
Vaimoja
Hustru
Lapsia
Barn
Sukulaisia
Slächt
Gem: Ante Antekain 1
Johan Ållikain 1
Johan Johansson 1 1 1
Jörgen Anthoin 1 1
Petter Gardinen 1
Staphan Biörn 1
Matz Råckonen 1
Johan Haukonen 1 1
Tomas Sylwester 1 1 1
Michel Awolain 1
Johan Såckura 1 1
Anders Mustoin 1
Adam Supponen 1 1 3
Anders Mutain 1
Erich Suutare 1
Matz Randalain 1
Petter Suttonen 1
Philip Haikonen 1 1
Anders Kärkein 1 1 2
Olof Laitenen 1 1 1
Segfred Kaikonen 1 1 1
Nils Kocko 1
Påhl Luckonen 1 1 1
Mårten Pauckov 1 1
Petter Pardanen 1 1 1
Jacob Kuronen 1 1
Lars Hämmeläjn 1
Michel Kockolajn 1
Hindrich Läppiein 1
Gem: Staphan Jurge 1 1 1

Suurin osa tunnistetuista nimistä kuuluu kahdennusrykmenttiin.
Osa lienee jäänyt vangiksi jo aikaisemmin, osa vasta kun loput miehet
oli liitetty vakinaiseen rykmenttiin.

73 tietuetta

 
Lähde:
SVAR SE/KrA/0388/14 B/18 Krigshandlingar Stora nordiska kriget, Krigsfångar

© Väinö Holopainen 2022